Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Rijkswaterstaat · the Netherlands · since 1798

Project Tags

view all

Profiles

Rijkswaterstaat · Nederland · since 1798

De Nederlandse Rijkswaterstaat houdt zich al sinds 1798 bezig met het aanleggen en beheren van water en wegen. De dijken, inpolderingen, kanalen, viaducten en autosnelwegen van Rijkswaterstaat bepalen voor een groot deel de vormgeving van Nederland. In de loop van de tijd is de inrichting van Nederland, maar ook de Rijkswaterstaat-organisatie zelf sterk veranderd.

chronologisch

Een bloemlezing uit ruim twee eeuwen Rijkswaterstaathistorie vindt U op internet : http://rijkswaterstaat.nl/over_ons/missiekerntaken/historie_rijkswa...

 • 1795-1813 : nationale aanpak waterstaatszorg
 • 19de eeuw : koning-koopman Willem I
 • begin 20ste eeuw: opkomst wetenschap
 • 1945-1965 : oorlog & wederopbouw
 • Jaren ’70 : andere verhouding overheid-maatschappij
 • Rijkswaterstaat en de toekomst

functies - taak

 • KUST-verdediging ~ Coast-defense : incl. tot 10-okt 2010 Caribische eilanden: Bonaire - Sint Eustatius - Saba
 • NAT : water-sector
 • DROOG : wegen-sector

Ministers van Verkeer & Waterstaat

ZIe vooralsnog project Ministers in de familie

sluiswachters

Tijdens de Koude Oorlog tevens onderofficier Wapen der Genie met oorlogstaak.

sluiswachters Compagnie Sapeurs-Pontonniers

actores alfabetisch

 • Jan Frederik Willem CONRAD · Maastricht 26-mei 1825-1902 aug-12 den Haag · hoofd-inspecteur RWS · lid 2e Kamer · lid Provinciale Staten Zuid-Holland · wiki-nl
 • Gerrit SWERVER · x · oprichter RWS ·

Rijkswaterstaat · Nederland · sinds 1798

De Nederlandse Rijkswaterstaat houdt zich al sinds 1798 bezig met aanleg en beheer van WATER en WEGEN. De dijken, inpolderingen, kanalen, viaducten en autosnelwegen van Rijkswaterstaat bepalen voor een groot deel de vormgeving van Nederland. In de loop van de tijd is de inrichting van Nederland, maar ook de Rijkswaterstaat-organisatie zelf sterk veranderd.

functies - taak

 • KUST-verdediging ~ Coast-defense : incl. tot 10-okt 2010 Caribische eilanden: Bonaire - Sint Eustatius - Saba
 • NAT : water-sector
 • DROOG : wegen-sector
bronnen - informatie - documentatie - illustraties
chronologisch

Een bloemlezing uit ruim twee eeuwen Rijkswaterstaathistorie vindt U op internet : http://rijkswaterstaat.nl/over_ons/missiekerntaken/historie_rijkswa...

 • 1795-1813 : nationale aanpak waterstaatszorg
 • 19de eeuw : koning-koopman Willem I
 • begin 20ste eeuw: opkomst wetenschap
 • 1945-1965 : oorlog & wederopbouw
 • Jaren ’70 : wijziging verhouding overheid-maatschappij
 • Rijkswaterstaat en de toekomst

Ministers van Verkeer & Waterstaat

ZIe vooralsnog Geni-project-pagina Ministers in de familie

sluiswachters

Tijdens de Koude Oorlog tevens onderofficier Wapen der Genie met oorlogstaak.

sluiswachters Compagnie Sapeurs-Pontonniers

actores alfabetisch

 • Jan Frederik Willem CONRAD · Maastricht 26-mei 1825-1902 aug-12 den Haag · hoofd-inspecteur RWS · lid 2e Kamer · lid Provinciale Staten Zuid-Holland · wiki-nl
 • Gerrit SWERVER · x · oprichter RWS ·