Projects » Anglo Boer War 1899-1902 Cape Rebels captured and executed during the war » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Francois Edward Davis (1872 - 1902)

Cape Rebels* Surname DAVIS* Name FRANCOIS EDWARD* Commando * Resources VOORHEEN DEEL VAN NESBITTS HORSE - SLUIT AAN BY BOERE EN WORD OP 23 NOVEMBER 1901 GEVANG - SIEN OOK G JORDAAN SE BOEK "HOE SIJ STI...

4/22/2016 5/5/2017

f10 Johannes Cornelius Jacobus Y Bouwersfontein, Somerset-Oos 15-1-1873 ≈ 4-5-1873 † Middelburg KP 12-10-1901* Bron : * ==Aanvullende Bronne== * * # Ligging van Bouwersfontein

6/1/2014 6/1/2014

Petrus Johannes de Villiers (1853 - 1944)

"Generaal Piet", ""Ou Hartjie""

Johannes Petrus de Villiers 23/1/1853 - 17/6/1944 s.v. Abraham Izak de Villiers en Petronella sabella Frederica de Villiers*Kalkrand ≈ Richmond 13/11/1853 † Petrusburg 17/6/1944 Cape Rebel in ABO Boere...

4/30/2013 4/30/2013

Hy het 'n inskrywing in:G Jordaan; M Constansz Hutten. So het hulle gesterf! : laaste ure van diegene oor wie die doodsvonnis uitgespreek en voltrek is in die Kaapkolonie gedurende die oorlog, 1899-190...

2/26/2011 2/28/2011

Onaktief op 2020-06-14 DEATH NOTICE GRAAFF-REINET district, Karoo Nature Reserve, Gideon Scheepers memorial Kommandant Gideon Jacobus Scheepers (1878 - 1902), Boere militêre leier tydens die Tweede Vry...

2/27/2011 2/27/2011