Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Björn Hansson Bagge (c.1465 - c.1503)
  Om Björn verkligen var son till just denna här uppsatta Ingegerd Ottesdotter, som troligen var född eft. ca 1450, utifrån hennes moders andra äktenskap med Otte Torbjörnsson (gift 2:o före 1456-03-23),...
 • Johan Henriksson Blom (b. - 1676)
  Jeska Blom har en bror guldsmed Johan Blom som avlider året innan Jeska Blom avled. Detta framkommer i guldsmed Johan Bloms testamente då svågern sadelmakare Tobias Renner blev förmyndare för Johan Blo...
 • Tobias Renner (c.1640 - 1704)
  Sadelmakare Tobias Renner är gift två gånger. Hans första hustru Jeska ( Gecka, Geska ) Blom, avlider 1677. Tillsammans har de barnen:# Hans Renner, 15 år # Dorothea Renner, 9 år # Anders Renner, 5 år....
 • Melker Jung (1615 - 1678)
  Jungh, Melker, glasbruksförvaltare i Stockholm. En gata på Södermalm i Stockholm var länge uppkallad efter honom. Enligt glasbruksförteckning drevs glasbruket 1641-1678 och senare igen, efter hans död,...
 • Samuel Ziervogel (1616 - 1672)
  Apotekare i Halle, Leipzig och Dresden. 1647 blev han hovapotekare åt änkedrottning Maria Eleonora i Stettin och följde henne 1648 till Sverige. Efter hennes död 1655 övertog han apoteket Svanen efter ...

Borgare i Stockholm fram till 1700 talet

Borgare (tyska: Bürger), även borgerskap eller (franska) bourgeoisie, avsåg ursprungligen en innehavare av burskap, det vill säga personer med rättighet att bedriva näringsverksamhet, handel och hantverk, ofta inriktat på en särskild ort.

Borgarna bodde i städerna och levde på handel och hantverk. En person som ville bedriva handel och hantverk i en stad fick ansöka om detta. Behövdes hans särskilda hantverk i staden eller om handelsmannen hade intressanta varor att sälja kunde han bli antagen.

Borgarna var tvungna att betala skatt till staden och delta i brandskydd, nattvakt och försvar. De hade också skyldighet att göra krigstjänst åt kungamakten.

Många städer växte upp under medeltiden. I nuvarande Sverige finns 70 orter som blev städer under medeltiden. I de framväxande städerna fanns ett behov av specialiserade yrkesmän och hantverkare, eftersom hushållen själva inte tillverkade redskap och verktyg. Skomakare, skräddare, smeder och bagare är bara några av de nya yrken som uppstod under medeltiden. Köpmän fick också en betydande roll under städernas uppkomst. De ägnade sig åt import och export av varor och hörde framför allt hemma i hamnstäderna.