Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Petrus Magni (Peder Monson) (bef.1529 - 1549)
  Petrus Magni Om informationen om S:ta Klara nunne kloster är det som hänger ihop detta heter han troligen Peder Mattisson Päder Mattsson omnämns som borgmästare i Arboga i mellan åren 1524- 1529. ...
 • Mårten Leuhusen (c.1470 - 1555)
  Mårten var borgare och metallhandlare i Stockholm 1502. Föreståndare för S:t Görans hospital 1520. Han var rådman i Stockholm från november 1520 till juni 1523. Sändes till Köpenhamn 1521 tillsammans m...
 • Johan Bökman (deceased)
  Mårten Wevitzer adlad Rosenstierna kallar i ett brev tii Axel Oxenstierna 1629 Johan Bökman för sin svåger. Johan Bökman handlade med Ryssland tillammans med M Wewitzer och Conrad von Falkenberg samt v...
 • Lambert Westfal (c.1430 - d.)
  Lambert Westfal, som 1438 är kämnär och 1439 rättefogde i den tyska gruppen, men 1444 svensk borgmästare. ref: SDHK-nr: 23947 Utfärdat: 14411102, Stockholm Innehåll: Lambrekt Vestfal, rådman i Stoc...

Borgare i Stockholm fram till 1700 talet

Borgare (tyska: Bürger), även borgerskap eller (franska) bourgeoisie, avsåg ursprungligen en innehavare av burskap, det vill säga personer med rättighet att bedriva näringsverksamhet, handel och hantverk, ofta inriktat på en särskild ort.

Borgarna bodde i städerna och levde på handel och hantverk. En person som ville bedriva handel och hantverk i en stad fick ansöka om detta. Behövdes hans särskilda hantverk i staden eller om handelsmannen hade intressanta varor att sälja kunde han bli antagen.

Borgarna var tvungna att betala skatt till staden och delta i brandskydd, nattvakt och försvar. De hade också skyldighet att göra krigstjänst åt kungamakten.

Många städer växte upp under medeltiden. I nuvarande Sverige finns 70 orter som blev städer under medeltiden. I de framväxande städerna fanns ett behov av specialiserade yrkesmän och hantverkare, eftersom hushållen själva inte tillverkade redskap och verktyg. Skomakare, skräddare, smeder och bagare är bara några av de nya yrken som uppstod under medeltiden. Köpmän fick också en betydande roll under städernas uppkomst. De ägnade sig åt import och export av varor och hörde framför allt hemma i hamnstäderna.