Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Borgmästare i Stockholm

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Claes Boye (b. - aft.1521)
  Claes Boye==Borgare och Borgmästare i Stockholm1510 höll man smakölet i S. Gertrudsgillestuga, som var något billigare, blott 3 1/2 örtug. Det var även där, som man samlades till den stora festen, ty i...
 • Henning Pinnow (b. - aft.1465)
  Henning Pinnow==SDHK-nr: 28672 Utfärdat: 14670112, StockholmInnehåll: Hans Westfal , borgare i Stockholm, stadfäster det köp han 1465 gjorde med herr Henning Pinnow, borgmästare i Stockholm, varvid den...
 • Hans Olofsson Törne (1612 - 1671)
  Politieborgmästare, rådman och köpman i Stockholm. Hans Törne är begravd i Storkyrkan, Slottsförsamlingen i Stockholm, under en häll av röd öländsk sandsten. Hans Olofsson Törne, vilket namn han upptog...
 • Lars Eriksson (b. - aft.1584)
  Stockholms stadsböcker från äldre tid. Stockholms stads tänkeböcker 1584-1588 Ser. 2, N.F.7,.pdf 27 januari 1584. ==Lars Erichson och Erich Hinderson i Nÿegrendÿn==Wÿdare och på samma dag stod vp i rät...
 • Lambert Westfal (c.1430 - d.)
  Lambert Westfal, som 1438 är kämnär och 1439 rättefogde i den tyska gruppen, men 1444 svensk borgmästare. ref: : 23947 Utfärdat: 14411102, Stockholm Innehåll: Lambrekt Vestfal, rådman i Stockholm, inty...

Borgmästare i Stockholm

Rätten till kommunal självstyrelse uttrycktes redan i Bjärköarätten från omkring år 1280. Då styrdes staden av ett råd och av kungens fogde.

1200–1500-talet

I Stockholms stad hade staten stort inflytande och borgmästare och rådmän övervakades av kungens fogde. Rådet, som höll till i rådstugan vid Stortorget, var både ett administrativt och juridiskt organ, rådstugurätten.

Makten delades mellan tyskar och svenskar ända till 1471. Till borgmästare och rådmän valdes enbart köpmän. Från början fanns bara två heltidsanställda i staden: stadsskrivaren och bödeln.

1600–1700-talet

Under stormaktstiden förvandlades rådet till en ämbetsmannaledd magistrat med en kunglig överståthållare som högste styresman. Förvaltning och domstolsfunktion skildes åt. Fyra borgmästarledda kollegier bildades: justitiekollegiet, politikollegiet, handelskollegiet samt byggnings- och ämbetskollegiet.

1200 talet

1300 tal

1400 tal

 • ”Beral” Brun 1401 SDHK-nr: 15601
 • Olof Homan 1402 SDHK-nr: 15972
 • Herman Svarte 1409 SDHK-nr: 17203
 • Johannes Westfal 1409 SDHK-nr: 17354
 • Jösse Dene 1415 SDHK-nr: 18558
 • Johan Westfal 1420, 1424, 1425 , 1433 SDHK-nr: 19577
 • Verner Geste 1428 SDHK-nr: 21030
 • Hans Westfal, 1430, 1434 (kan vara samme som Johan/Johannes westfal) SDHK-nr: 22238
 • Hans Myntare 1420, 1431 (kan vara samme som Hans Westfal ovan) SDHK-nr: 19494 och SDHK-nr: 21688
 • Broder Jönsson 1439 (troligen samme som nedan) SDHK-nr: 23107
 • Peder Jönsson 1439
 • Claus Lörenberg 1440 SDHK-nr: 23488
 • Olof Svarte 1445, 1447 SDHK-nr: 24690 och SDHK-nr: 25205
 • Gert Sudde 1447 SDHK-nr: 25106
 • Hans Ho?? 1447 SDHK-nr: 25201
 • Lambert Vestfal 1449 SDHK-nr: 25449
 • Gærdh Soddhir 1451 (kan vara samme som Gert Sudde ovan) SDHK-nr: 25950
 • Martin Lindorm 1452, 1455 SDHK-nr: 26646
 • Clawes Wise 1458 SDHK-nr: 27188
 • Henning Pinnow 1465 SDHK-nr: 28672
 • Nils Petersson 1468 SDHK-nr: 28891
 • Deterdz Krakes 1472 SDHK-nr: 29511 och 29510
 • Verner Gest 1480 SDHK-nr: 30654
 • Lodwik Wesman 1484 SDHK-nr: 31431
 • Peter Jönsson 1489 SDHK-nr: 32204
 • Jöns Magnusson 1490 SDHK-nr: 32595
 • Nils Pedersson 1490 tal

1500 tal

 • Erik Jönsson 1505 SDHK-nr: 35234
 • Anders Svensson 1505 SDHK-nr: 35234
 • Nils Skrivare, 1506 SDHK-nr: 35507
 • Anders Hinriksson - 23 sept 1514., Stockholms stadsböcker från äldre tid. Stockholms stads tänkeböcker 1514-1520(-1524) jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520-1524 samt stadens kopiebok 1520-1522 Ser. 25
 • Lars Nilsson 1515 SDHK-nr: 37746
 • Jöns Jonsson 1500, 1517 SDHK-nr: 34023
 • Anders Olssom 1520 - Stockholms stadsböcker från äldre tid. Stockholms stads tänkeböcker 1514-1520(-1524) jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520-1524 samt stadens kopiebok 1520-1522 Ser. 25
 • Claes Boye 1521 se SDHK-nr:38452 och 35409
 • Gorius Holst 1521
 • Anders Simonsson 1527 SDHK-nr: 38757
 • Herman Fosser 1530 SDHK-nr 38938
 • Nils Hansson Brask 1572
 • Lars Eriksson 1580

1600 tal

De olika Borgmästar titlarna:

 1. Byggningsborgmästare
 2. Handelsborgmästare
 3. Justitieborgmästare
 4. Politieborgmästare
 5. Ämbetsborgmästare