Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

  • Juho Yrjönpoika Antintalo (1699 - 1752)
    Johan Jöransson International Genealogical Index (IGI) birth: 10 Nov 1699 Antintalo, Sanctio, Kalanti, Turku Pori, Suomi. marriage: Est 1720 Kalanti, Turku Pori, Suomi. death: 19 Dec 1752 s...
  • Magnus Armas Elo (1928 - 1954)
  • Ulrika Eleonora Strömfelt (1724 - 1780)
    Ulrika Eleonora, född2 1724-09-11. Hovfröken hos drottning Ulrika Eleonora1 1739-01-28 och hos drottning Lovisa Ulrika 17442. Kammarfröken1 1748-05-30. Avsked1 1756-05-10. Överhovmästarinna hos drottni...
  • Nils Fredrik Stiernstedt (1884 - 1962)
    Kammarherre

Projekti aloitettu 22.8.2017.

Project started 11.11.2017. Under construction.

Lokalitet Stockholm

Historia

Tidslinje över Stockholms historia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_%C3%B6ver_Stockholms_historia

Stockholms historia

Stockholm grundades vid mitten av 1200-talet av Birger jarl, men det var inte förrän på 1600-talet som staden började spela en viktig roll som Sveriges huvudstad.

Stockholm ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön på gränsen mellan Uppland och Sörmland. Platsen var tidigare befäst med en försvarsbyggnad på Stadsholmen. Namnet lär komma av de stockar som fanns vid sundet som ledde in i Mälaren. De var nödvändiga för att man skulle kunna ta sig uppför de strida strömmarna.

Under medeltiden betraktades Stockholm som en stor stad, trots att det bara bodde cirka 6000 personer i staden i slutet av 1400-talet. Medeltidens Stockholm var inte större än den del som idag utgörs av Gamla stan, men var ändå landets största och viktigaste stad.

I slutet av medeltiden var Stockholm skådeplats för flera dramatiska uppgörelser i samband med maktkampen i Norden, exempelvis 1520 då Kristian II intog staden och genomförde ”Stockholms blodbad”. När Gustav Vasa intog staden 1523 och kröntes till Sveriges kung bestämde han att Stockholm skulle vara Sveriges huvudstad, men det var egentligen inte förrän under 1600-talet som den blev det. Först då bodde kungen i staden hela året. Tidigare hade kungen flyttat runt mellan sina slott i olika delar av landet. Läs om Stockholm under stormaktstiden >

På 1700-talet anlades fabriker på Södermalm och mot slutet av 1800-talet satte industrialiseringen sin prägel på staden.

Gamla stan ser idag nästan likadan som på medeltiden vad det gäller gator och torg. Här finns Storkyrkan som byggdes på 1200-talet. Här finns Stockholms slott. 1697 förstördes det gamla slottet Tre kronor i en våldsam brand. 1754 blev det nya slottet inflyttningsbart. Numera bor kungen och hans familj ute på Drottningholms slott sedan 1981, men kungliga slottet är en del av deras arbetsplats.

Djurgården var ursprungligen kunglig jaktmark. På 1700-talet blev södra Djurgården ett populärt rekreationsställe. På Djurgården finns idag bland annat Skansen, Gröna Lund, Vasamuseet och Nordiska museet.

Tack vare sitt fria och vackra läge vid vattnet har Stockholm ofta kallats Nordens Venedig, ibland också Mälardrottningen (det finns 24 000 öar, holmar och skär i Stockholms skärgård). Läs vidare om Stockholms utveckling https://www.so-rummet.se/kategorier/stockholms-historia


s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ee/db/91/96/534448464c76ef7f/1024px-vadersolstavlan_1535a_original.jpg

Profilbild; Description Svenska: "Vädersolstavlan", ursprungligen målad av Urban målare 1535, hänger i Storkyrkan i Stockholm. Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln. Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas. Del av målningen. Date 1535 Source Finns i Storkyrkan i Stockholm Author Urban målare This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A4dersolstavlan_1535a.jpg

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Stockholm

Projekt start 11.11.2017.

Projektets syfte är att samla till projektet Stockholm invånare, personer som har bott i Stockholm. I projektet är det möjligt, att få kontakt med personer, som är intresserade av samma släkt eller distrikt. Detta ger möjligheten att samarbeta och skapa nätverk i framtiden projekmedlemmar emellan.

Lokalitet Stockholm

Historia

Tidslinje över Stockholms historia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_%C3%B6ver_Stockholms_historia

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ae/39/be/ff/534448464fe8ecd0/stockholm_karta_1547_stadsmurar_original.jpg
Karta visande Stockholm 1547 med Stockholms stadsmurar Date rekonstruktion från 1790-talet visande Stockholm 1547 Author okänd, stadsmurar inlagda av Holger Ellgaard Se vidare bilder och dokumenter
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karta_%C3%B6ver_Stockholm_p%C3%A5_1500-talet.png

Stockholms historia

Stockholm grundades vid mitten av 1200-talet av Birger Jarl, men det var inte förrän på 1600-talet som staden började spela en viktig roll som Sveriges huvudstad.

Stockholm ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön på gränsen mellan Uppland och Sörmland. Platsen var tidigare befäst med en försvarsbyggnad på Stadsholmen. Namnet lär komma av de stockar som fanns vid sundet som ledde in i Mälaren. De var nödvändiga för att man skulle kunna ta sig uppför de strida strömmarna.

Under medeltiden betraktades Stockholm som en stor stad, trots att det bara bodde cirka 6000 personer i staden i slutet av 1400-talet. Medeltidens Stockholm var inte större än den del som idag utgörs av Gamla stan, men var ändå landets största och viktigaste stad.

I slutet av medeltiden var Stockholm skådeplats för flera dramatiska uppgörelser i samband med maktkampen i Norden, exempelvis 1520 då Kristian II intog staden och genomförde ”Stockholms blodbad”. När Gustav Vasa intog staden 1523 och kröntes till Sveriges kung bestämde han att Stockholm skulle vara Sveriges huvudstad, men det var egentligen inte förrän under 1600-talet som den blev det. Först då bodde kungen i staden hela året. Tidigare hade kungen flyttat runt mellan sina slott i olika delar av landet. Läs om Stockholm under stormaktstiden

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/ee/db/91/96/534448464c76ef7f/1024px-vadersolstavlan_1535a_original.jpg

Profilbild; Description Svenska: "Vädersolstavlan", ursprungligen målad av Urban målare 1535, hänger i Storkyrkan i Stockholm. Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln. Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas. Del av målningen. Date 1535 Source Finns i Storkyrkan i Stockholm Author Urban målare This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A4dersolstavlan_1535a.jpg

1700-talet anlades fabriker på Södermalm och mot slutet av 1800-talet satte industrialiseringen sin prägel på staden.

Gamla stan ser idag nästan likadan som på medeltiden vad det gäller gator och torg. Här finns Storkyrkan som byggdes på 1200-talet. Här finns Stockholms slott. 1697 förstördes det gamla slottet Tre kronor i en våldsam brand. 1754 blev det nya slottet inflyttningsbart. Numera bor kungen och hans familj ute på Drottningholms slott sedan 1981, men kungliga slottet är en del av deras arbetsplats.

Djurgården var ursprungligen kunglig jaktmark. På 1700-talet blev södra Djurgården ett populärt rekreationsställe. På Djurgården finns idag bland annat Skansen, Gröna Lund, Vasamuseet och Nordiska museet.

Tack vare sitt fria och vackra läge vid vattnet har Stockholm ofta kallats Nordens Venedig, ibland också Mälardrottningen (det finns 24 000 öar, holmar och skär i Stockholms skärgård). Läs vidare om Stockholms utveckling > https://www.so-rummet.se/kategorier/stockholms-historia

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/6f/95/0a/16/5344484650e3c4e3/gamla_stan_julmarknad_2009d_original.jpg Bild: Svenska: Julmarknad på Stortorget i Gamla stan, Stockholm, 2009, Own work, Author Holger.Ellgaard This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gamla_stan_julmarknad_2009d...

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Stockholm


,

Städer
Bjurholm I Gävle I Norsjö I Robertsfors I Skellefteå I Stockholm I Umeå Uppsala I Vinden I Vännnäs I