Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Karl Vilhelm Daniel Olsson (1889 - 1939)
  Första hustrun (Risberg) dog 1934. Han gifte därefter om sig den 1937-11-28.
 • Irma Maria Hallgren (1914 - 1990)
 • Erik Johan Jansson (1886 - 1959)
  GEDCOM Note ===Bilden är tagen från annat släkträd: text från sammaa släktträd:Hade mekanisk verkstad i ett gårdshus på Regeringsgatan 48 (eller Mäster Samuelsgatan 24) ? där han bl.a lagade köksmaskin...
 • Elsa Maria Jansson (1887 - 1953)
  Elsa Maria Risberg in Sweden, Births Birth : Jan 4 1887 Katarina , Stockholms, Sweden Residence : Åsögatan Father : Nils Gustaf Risberg Mother : Anna Valentina Carlsson
 • Nils Gustaf Risberg (1855 - 1908)
  Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv, Förhörsböcker, 9b 1854-1861, sida 432 Öjebyn Nils Gustav Risberg in Sweden, Deaths Birth : Jan 1 1855 Residence : Svantenagat Death : Nov 20 1908, Katarina , ...

Stockholm, the capital of Sweden

This projectgroup started 2017 and is continously expanding. In this projectgroup you may add people that was born, has lived or died in Stockholm. The aim with the group is to help each other to find our common ancestors.

Stockholm is a town that was founded in 1200s. At first the geographical area for the town was only the small island that is called the Old Town today. Nowdays the geographical area of Stockholm is growing faster and faster.

The mortality numbers for Stockholm used to be very high. The town was crowded, and diseases, war, starvation and fire took its toll. More people died than children were born in Stockholm. But because of the large numbers of people moving to Stockholm from the countryside of Sweden, Finland and from other countries the population continued to grow during history.

* Add as much information about the parish, municipality or historical province as you can.
Since there have been so many people moving to and from Stockholm, you can help other family reaserchers by adding as much information as possible about the profiles you add. Please write which parish, municipality or historical province they were from. (Stockholm stretches over two historical provinces, Södermanland and Uppland.) Never settle with just writing "Stockholm".

 • Share information about which source or archives you have used To share information about your sources or which archive you have found the information in, gives better data quality, and are helping others to figure out were they can find information about their ancestors.
 • Help others to distinguish one person from another Millions of people has lived or worked in Stockholm, and many got similar names. You can help other family researchers by adding photos, pictures or some other information, that help people from linking the wrong person to their family tree.
 • If possible, share information not only in Swedish Since Stockholm is a town with connections to many other countries, please write not only in Swedish, but in English as well, or in other languages if you can,
 • Your ancestors are always shared by several persons The aim is always to help each other and to link our family trees together. "Your" relatives are always related to tousands of other living (or dead) persons.

Sharing is caring.

Parishes in Stockholm 1925 https://stockholmskallan.stockholm.se/post/18632

Stockholm, Sveriges huvudstad

Länkar till sidor om Stockholm och Stockholms historia:

Tidslinje över Stockholms historia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_%C3%B6ver_Stockholms_historia

Församlingar i Stockholm stad

Medeltida staden

Birger Jarl brukar få äran av att ha grundat Stockholm 1252 utifrån två bevarade skrifter, skyddsbrevet för Fogdö kloster och Erikskrönikan.

Men Stockholm ligger vid en strategiskt viktig punkt vid Mälarens utlopp i Östersjön, på gränsen mellan de två landskapen Uppland och Södermland. Platsen var därför troligen befäst redan före Birger Jarls tid med en försvarsbyggnad på ön Stadsholmen (den ö vi idag kallar för "Gamla stan").

Under medeltiden betraktades Stockholm som en stor stad, trots att det bara bodde cirka 6000 personer i staden i slutet av 1400-talet. Medeltidens Stockholm täckte inte ett större geografiskt område än Gamla stan, men var ändå landets största och viktigaste stad. Troligtvis fanns det en mur eller vall som sträckte sig utmed Västerlånggatan och Österlånggatan och utanför dessa gick ursprungligen bryggor ut i vattnet, men som genom utfyllning och landhöjning senare har omvandlats till fast mark och gränder.

1500-talet

I slutet av medeltiden var Stockholm skådeplats för flera dramatiska uppgörelser i samband med maktkampen i Norden, exempelvis 1520 då Kristian II intog staden och genomförde ”Stockholms blodbad”. När Gustav Vasa intog staden 1523 och kröntes till Sveriges kung bestämde han att Stockholm skulle vara Sveriges huvudstad, men det kom att dröja till 1600-talet innan det blev verklighet.

År 1553 tror man att man höll den första finskspråkiga lutherska gudstjänsten, 1577 bildades den första finska församlingen. Tyska församlingen, S:ta Gertrud församling bildades 1558. Stockholm på 1590-talet hade enbart ca 9000 invånare. Staden täckte fortfarande i stort sett enbart området Gamla stan.

1600-talet, Stockholm blir huvudstad

Men vid mitten av 1600-talet förändras stadsbilden totalt. Rikets styrelse flyttas nu till Stockholm. Slottet Tre Kronor blir permanent bostad för kungen och många av de nystartade ämbetsverken fick lokaler i slottet. Tidigare hade kungen flyttat runt mellan sina slott i olika delar av landet. Med kungen och hovet följde en stor mängd av hantverkare, bönder, knektar, dagsverkare och pigor till Stockholm, folk som inte kunde försörja sig i sina hemtrakter. Dödligheten i Stockholm var oerhört hög, många dog redan under sin första vinter i Stockholm. Många barn blev föräldralösa och ett barnhus inrättades för att ta hand om dessa. Trots att dödstalen var mycket högre än antalet födda i Stockholm ökade stadens befolkning fort till 45 000 invånare.Den stora inflyttningen och mängden trähus, brandrisken och önskan om att stormakten Sverige skulle ha en praktfull huvudstad gjorde att man bestämde sig för att reglera hela stadsbebyggelsen, riva trähusen, att adeln skulle uppföra palats, och man lade ut grunden till det gatunät som finns än i dag på Norrmalm, Kungsholmen, Ladugårdslandet (nuvarande Östermalm) och på Södermalm. Ju närmare man bodde de kungliga, desto finare. 1697 brinner den gamla borgen Tre Kronor ned och Nicodemus Tessin den yngre fick i uppdrag att rita och uppföra ett nytt kungligt slott. Häxprocesser blommade upp i Katarina församling. 1675 flyttade en 12-årig pojke, Johan Grijs från Gävle till sina släktingar vid den nyuppförda Katarina kyrka på Södermalm. Pojkens mamma hade blivit avrättad som häxa i Gävle och han började berätta historier om Blåkulla och djävulen för de andra barnen. Fler och fler barn började beskriva hur de blev bortförda på nätterna och flera kvinnor pekades ut som häxor och ett antal kvinnor kom att avrättas. Men 1676 kommer slutpunkten när några av vittnena bekänner att de har ljugit. Läs om Stockholm under stormaktstiden >

1700-talet

Pesten kommer till Sverige 1710-1713 och Stockholm drabbades hårt. I Sverige och till Stockholm kom många flyktingar från Finland under Stora Ofreden och en flyktingkommission bildades 1713 för att hjälpa åtminstone några av dessa nödlidande. På 1700-talet kom även en ny, borgerlig överklass, manufakturägare, grosshandlare och köpman att prägla Stockholm. Den sociala situationen var katastrofal, Stockholm hade de högsta dödlighetstalen i Europa tillsamman med de mycket större städerna London och Paris. Kungsholmen var glest befolkat men blev ett område för "skrymmande eller illaluktande" verksamhet, garverier, bryggerier, brännerier, sjukhus och Kungsholmens glasbruk. På bergen runt om på malmarna fanns det kvarnar på alla höjder. År 1754 var det nuvarande kungliga slottet klart för inflyttning. 1778 kom det så kallade Barnamordsplakatet, det vill säga rätten för kvinnor att föda anonymt för att undgå den skamstämpel som normalt tillföll ogifta mödrar under denna tid. Man hoppades på att anonymiteten skulle kunna förhindra de barnamord som många kvinnor drevs till när de försökte dölja att de var ogifta mödrar. Kyrkan protesterade mot anonymiteten och vägrade att begrava de anonyma mödrar som hade avlidit under förlossningen. Därför fick kvinnorna skriva sitt namn i ett förseglat kuvert före förlossningen. Avled hon under förlossningen och behövde begravas, kunde kyrkan öppna kuvertet och få reda på vem hon var. Befolkningen i Stockholm var ca 72 000 på 1790-talet.

1800-talet

Skråväsendet upphörde 1846. Det fria näringslivet för med sig spekulationer i handel, industrier och bostadsbyggande. Stadsbilden förtätades i Stockholm, alltfler hyreskaserner uppfördes och Stockholm blev en mer segregerad stad. Ju längre ut mot stadens ytterkanter man kom, desto enklare hus. 1871 blir Centralstationen och sammanbindningsbanan för tågen färdiga. De så kallade Stockholmsäktenskapen blir vanliga. De innebar att folk i arbetarklassen och ibland medelklassen bodde ihop utan att vara gifta. Byggarbetsplatser, fabriker och tvätterier och många bättre bemedlade familjer anställde kvinnor. De flesta ogifta. 1858 kunde ogifta kvinnor begära att få bli myndiga vid 25 års ålder. Medan gifta kvinnor förblev omyndiga hela sitt liv. När vissa utbildningar startade på 1850-talet var de öppna enbart för ogifta kvinnor. Ibland var skälet att man inte gifte sig att man helt enkelt inte hade råd. Men man vet också att det blev vanligt med förhållanden med äldre kvinnor vilket hade fördelen att inte så stora barnkullar föddes. Under 1860-talets första hälft föddes nästan 41 procent av alla barn i Stockholm av ogifta mödrar. En del av de som var gifta på Stockholmsvis var dock registrerade som trolovade. Kvinnan var då fortfarande myndig och barnen registrerades som avlade under äktenskapslöfte och sågs då inte som oäkta. Oäkta barn saknade börd och arvsrätt. Åt 1864 upphörde förbudet att ha utomäktenskapliga förbindelser (men först 1950 upphörde lagen om barn utom äktenskapet att gälla . Dödligheten i Stockholm var fortfarande högre än antalet nyfödda. Trots det fortsatte befolkningen att öka till 200 000 invånare på 1880-talet på grund av den stora inflyttningen.

1900-talet

År 1913 inkorporeras Brännkyrka landskommun i Stockholm stad. 1916 införlivas Bromma landskommun. 1949 inkorporeras Hässelbys villastads köping och huvuddelen av Spånga landskommun. Hammarby 1930, en del av Bagarmossen 1959 samt Skärholmen och Vårberg 1963. 1971 blev Stockholm stad en kommun.

Stockholm stad ingick inte från början i Stockholms län utan Stockholm stad var ställd under Överståthållarämbetet. 1968 förenades Stockholm stad med Stockholms län. I Stockholms län ingår det numera 26 kommuner.

Läs vidare om Stockholms utveckling https://www.so-rummet.se/kategorier/stockholms-historia

media.geni.com/p13/ee/db/91/96/534448464c76ef7f/1024px-vadersolstavlan_1535a_original.jpg?hash=8c8b0579686386c1e42d1aaed4d250770e53a97ed511753fd3ededa0aab21de5.1696057199

Profilbild; Description Svenska: "Vädersolstavlan", ursprungligen målad av Urban målare 1535, hänger i Storkyrkan i Stockholm. Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln. Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas. Del av målningen. Date 1535 Source Finns i Storkyrkan i Stockholm Author Urban målare This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A4dersolstavlan_1535a.jpg

Källor:

Om samarbetsformen för Geni och geografiska projekt:

Denna projektgrupp startades den 11 november 2017 och är under kontinuerlig uppbyggnad och förändring. I denna projektgrupp kan du lägga till profiler som varit födda, avlidna eller som har varit verksamma i Sveriges huvudstad Stockholm. Syftet är att vi släktforskare ska hjälpa varandra att hitta de gemensamma anorna och att minimera risken till exempel för att samma historiska person läggs till flera gånger i Geni eller hjälpa till att undvika att fel personer länkas ihop. ( Om samma person läggs in flera gånger av olika administratörer kan det uppstå "skuggträd" och felaktigheter i det gemensamma släktträdet.)

Stockholm har varit en stad som många har flyttat till och ifrån. Därför är det många som stockholmare som har släktgrenar eller DNA-träffar i andra länder och vice versa - dela därför gärna med dig information om profiler du administrerar på fler språk än svenska, till exempel på engelska.

Eftersom Stockholm är en stad vars administrativa gräns kontinuerligt har utvidgats och man med ordet "Stockholm" kan syfta på staden, kommunen eller länet - var gärna så tydlig du kan när du skriver in information eller lägger till profiler i denna grupp. Nöj dig inte med att bara skriva "Stockholm". Ange gärna vilken socken eller församling personen var knuten till. Vill du vara extra tydlig, lägg till landskap, Södermanland eller Uppland. Menar du Stockholms län, skriv det och skriv upp vilken kommun profilen kommer ifrån. Kort sagt, gör vad du kan för att underlätta för andra släktforskare att kunna hitta den historiska profilen i rätt arkiv.

Att arbeta i Geni är teamarbete, och samarbetet sker via nätverk och det gemensamma släktträdet. Geni-projekt är samarbetsnätverk - så ordet projekt ska här förstås lite annorlunda än det man vanligtvis tänker på när man hör ordet "projekt". Ett Geni-projekt administreras av de frivilliga som ingår i nätverket och projekten har inte en ledande person. Först och främst, arbetar man i Geni för att söka gemensamma rötter och arbetet är ett exempel på crowdsourcing. Kvaliteten på genealogiska uppgifter i detta forum kan förbättras kontinuerligt.

Det finns en mängd olika arkiv med information om personer som varit födda, verksamma eller som avlidit i Stockholm. Lägg gärna till dina referenser/källor till de arkiv eller historiska dokument som du har använt dig av. Kvaliteten ökar ju fler medlemmar det finns i samarbetsprojektet, eftersom det ger fler personer som kontrollerar informationen i den stora datamiljön. Kontrollen genomförs i det gemensamma trädet och förbättringar är en kontinuerlig aktivitet. Om du hittar motstridiga uppgifter, starta gärna en diskussion om ämnet på profilen i fråga.

Sharing is caring.

Detta är ett samarbetsprojekt

Stockholm är en miljonstad! Underlätta därför för andra släktforskare genom att:

 • Eftersom många har samma eller snarlika namn, hjälp till att minimera risken för att andra släktforskare länkar fel person till sina släktträd - snåla inte med information! Underlätta för att andra att särskilja olika personer med samma namn från varandra.

 • Skriva in information om i vilken församling, socken, kommun eller landskap personen levde eller verkade i. Nöj dig aldrig med att bara skriva "Stockholm".
 • Dela med dig information om de källor, arkiv eller dokument du har använt dig av.
 • Dela gärna med dig av informationen på fler språk än svenska om du kan.
 • Dina anfäder och anmödrar delas ofta av tusentals andra personer. Hjälp varandra.

Sharing is caring.


Stockholm, Ruotsi

Historia

Tidslinje över Stockholms historia

media.geni.com/p13/ae/39/be/ff/534448464fe8ecd0/stockholm_karta_1547_stadsmurar_original.jpg?hash=61d089bbaa0259c5a44ea8a07914536d91dc7e6411a2be58567af545f94c681e.1696057199
Karta visande Stockholm 1547 med Stockholms stadsmurar Date rekonstruktion från 1790-talet visande Stockholm 1547 Author okänd, stadsmurar inlagda av Holger Ellgaard Se vidare bilder och dokumenter
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karta_%C3%B6ver_Stockholm_p...

Stockholms historia

Stockholm grundades vid mitten av 1200-talet av Birger Jarl, men det var inte förrän på 1600-talet som staden började spela en viktig roll som Sveriges huvudstad.

Stockholm ligger vid Mälarens utlopp i Östersjön på gränsen mellan Uppland och Sörmland. Platsen var tidigare befäst med en försvarsbyggnad på Stadsholmen. Namnet lär komma av de stockar som fanns vid sundet som ledde in i Mälaren. De var nödvändiga för att man skulle kunna ta sig uppför de strida strömmarna.

Under medeltiden betraktades Stockholm som en stor stad, trots att det bara bodde cirka 6000 personer i staden i slutet av 1400-talet. Medeltidens Stockholm var inte större än den del som idag utgörs av Gamla stan, men var ändå landets största och viktigaste stad.

I slutet av medeltiden var Stockholm skådeplats för flera dramatiska uppgörelser i samband med maktkampen i Norden, exempelvis 1520 då Kristian II intog staden och genomförde ”Stockholms blodbad”. När Gustav Vasa intog staden 1523 och kröntes till Sveriges kung bestämde han att Stockholm skulle vara Sveriges huvudstad, men det var egentligen inte förrän under 1600-talet som den blev det. Först då bodde kungen i staden hela året. Tidigare hade kungen flyttat runt mellan sina slott i olika delar av landet. Läs om Stockholm under stormaktstiden

media.geni.com/p13/ee/db/91/96/534448464c76ef7f/1024px-vadersolstavlan_1535a_original.jpg?hash=8c8b0579686386c1e42d1aaed4d250770e53a97ed511753fd3ededa0aab21de5.1696057199

Profilbild; Description Svenska: "Vädersolstavlan", ursprungligen målad av Urban målare 1535, hänger i Storkyrkan i Stockholm. Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln. Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas. Del av målningen. Date 1535 Source Finns i Storkyrkan i Stockholm Author Urban målare This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V%C3%A4dersolstavlan_1535a.jpg

1700-talet anlades fabriker på Södermalm och mot slutet av 1800-talet satte industrialiseringen sin prägel på staden.

Gamla stan ser idag nästan likadan som på medeltiden vad det gäller gator och torg. Här finns Storkyrkan som byggdes på 1200-talet. Här finns Stockholms slott. 1697 förstördes det gamla slottet Tre kronor i en våldsam brand. 1754 blev det nya slottet inflyttningsbart. Numera bor kungen och hans familj ute på Drottningholms slott sedan 1981, men kungliga slottet är en del av deras arbetsplats.

Djurgården var ursprungligen kunglig jaktmark. På 1700-talet blev södra Djurgården ett populärt rekreationsställe. På Djurgården finns idag bland annat Skansen, Gröna Lund, Vasamuseet och Nordiska museet.

Tack vare sitt fria och vackra läge vid vattnet har Stockholm ofta kallats Nordens Venedig, ibland också Mälardrottningen (det finns 24 000 öar, holmar och skär i Stockholms skärgård). Läs vidare om Stockholms utveckling > https://www.so-rummet.se/kategorier/stockholms-historia

media.geni.com/p13/6f/95/0a/16/5344484650e3c4e3/gamla_stan_julmarknad_2009d_original.jpg?hash=7c5241977c58f3edeb62178e9f7f57b841da320287dcfcfa0eaa617bef2fb5ef.1696057199 Bild: Svenska: Julmarknad på Stortorget i Gamla stan, Stockholm, 2009, Own work, Author Holger.Ellgaard This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gamla_stan_julmarknad_2009d...

Källor:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Stockholm

,

Städer
Bjurholm I Gävle I Norsjö I Robertsfors I Skellefteå I Stockholm I Umeå Uppsala I Vinden I Vännnäs I