Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Burgemeesters van Vlissingen

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

Burgemeesters van Vlissingen

Nota BENE : lijst is NIET compleet

.

  • 1966 : dorpen Oost-Souburg en Ritthem bij Vlissingen

Eerste bij naam bekende burgemeester van Vlissingen was Cornelis Janssen 1468-1469, niet DE, maar één van de burgemeesters. Vlissingen had vanaf de Middeleeuwen —na ontvangen van stadsrecht in 1315— tot 1795 altijd twee burgemeesters tegelijk. In 1574 werd nadrukkelijk bepaald dat één van die twee 'n geboren Vlissinger moest zijn. Op 16 februari 1795, na de 'bevrijding' door de Fransen, kwam er i.p.v. een burgemeester een 'maire', die door het volk was aangesteld. Een jaar later verdween de maire en kwam er een 13-koppige volks-vertegenwoordiging. De elkaar snel opeenvolgende veranderingen waren het gevolg van de on-stabiele staatkundige verhoudingen en gebeurden niet alleen in Vlissingen. Na 1808 kreeg Vlissingen, sinds 1807 deel van het Franse keizerrijk, een bestuur geschoeid op Franse leest: een maire en twee advocaten. Op het moment dat Vlissingen in 1814 weer onder Nederlands bestuur viel, benoemde men één burgemeester, maar door nieuwe reglementen werden dat er in1816 weer twee, benoemd door de Koning uit leden van de raad. Jaarlijks trad één van hen af, maar was terstond herkiesbaar. Vanaf 10 maart 1824 veranderde dit omdat in 1814 in de Grondwet was bepaald na 10 jaar de benoemde besturen zouden worden herzien. Er kwam weer één, door de Koning voor zes jaar benoemde burgemeester. Na afloop van die periode was men terstond weer benoembaar. Na 1851, met de inwerking-treding van de Gemeentewet, is het de Kroon die een burgemeester benoemt en ontslaat.

burgemeesters bekend
  • recent : Sjef van NASSOU ‧ ‧
  • :
  • 1468-1469 : Cornelis JANSSEN ‧ ‧
  • 1631-1650 : Johan~Jan CARDON ‧ 1615-1671 ‧ bewindhebber VOC kamer van Zeeland
  • 1654-1660 : Cornelis LAMPSINS ‧ 1600-1664 ‧
  • 16-x-1676 : Daniel CARDON ‧ ‧
  • 1669-1670 : Johan CARDON ‧ ‧
  • : Jacob van der MANDERE D'Ouwerkerk ca.1751
XVIII
na 1800

.

FOTO: Het huis met de illuminatien [verlichting] van den Heer Jacob van der Mandere D'Ouwerkerk, eersten regeerenden Burgemeester. Datering afbeelding: 1751 T.g.v. Inhuldiging van Prins Willem IV op 5 juni 1751. Deze afbeelding van de voorgevel is uitt: D.T. Huët, Inhuldiging van Willem Karel Hendrik Friso enz. als erfheer van Vlissingen (Amsterdam, 1753). Zie ook: Z.I. deel III, inv.nr 222f. Kopergravure