Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Care‧μiνα ◦ Carmen‧litanae : Edith STEIN ‧ 1891-1942

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

  • Saint Edith Stein (1891 - 1942)
    Edith Stein , religious name Teresia Benedicta a Cruce OCD ; also known as St. Edith Stein or St. Teresia Benedicta of the Cross (12 October 1891 – 9 August 1942) was a German Jewish philosopher who co...

Care‧μiνα ◦ Carmen‧litanae : Edith STEIN ‧ 1891-1942

‧ Teresia βενε‧DICTAE van 't Kruis‧je… ‧ karmelit‧esse…et ◦ cetera

Edith STEIN, jodin, filosofe, bekeerlinge, karmelietes, werd op 12 oktober 1891 te Breslau geboren. Zij was het jongste kind uit het joodse gezin Siegfried Stein-Augusta COURANT, dat zeven kinderen telde. Nog heel jong verloor ze haar vader. Haar moeder was een energieke, strenge vrome vrouw, die stipt haar joodse wet naleefde.

Edith daarentegen verloor reeds aan het lyceum haar geloof. Zij was een levenslustig meisje met een buitengewone begaafdheid. Van 1911 tot 1915, na het lyceum in haar geboorte-stad, studeerde ze aan de universiteit van Breslau en Go-ettingen : geschiedenis, Germaanse letterkunde, psychologie en vooral filosofie. Haar eind-examen werd bekroond met een 'summa cum laude'. Van 1916 tot 1918 was Edith STEIN assistente van professor HUSSERL te Freiburg en in 1917 promoveerde ze tot doctor in de filosofie. Daarnaast gaf ze nog inleidings-cursussen aan studenten en publiceerde ze haar eerste geschriften. Alhoewel ze tot haar een-en-twintigste jaar athe-iste was, bleef de vraag naar God, naar het 'waarom' van het menselijk bestaan steeds terugkomen. Een sterke hulp bij dit zoeken naar de waarheid zijn haar contacten met HUSSERL en Max SCHELER; maar vooral ook het geloofs-getuigenis van haar chistelijke vrienden en tenslotte de geschriften van Teresa van AVILA. Op 1 januari 1922 werd ze gedoopt te Bergzabern / Pfalz en in de katholieke Kerk opgenomen. Christus wordt de centrale persoon in haar leven.

Na haar bekering in 1922 verliet ze de universiteit. Gedurende negen jaar, van 1922 tot 1931, is ze lerares wetenschapppelijke opvoedkunde en Duits aan het Sint-Magdalena-Instituut van de zusters dominicanessen te Spiers. In 1932 wordt ze naar Mu-enster geroepen als docente aan het Duitse instituut voor wetenschappelijke pedagogie. Het jaar daarop echter verliest ze die plaats omwille van haar joodse afkomst.

Haar activiteit als lerares was getekend door haar rijke en sterke persoonlijkheid en door haar geloofsovertuiging. Haar opvoedingsmethode was doordrongen van waarheid, goedheid, menselijkheid en hartelijkheid. In haar prive-leven was Edith STEIN heel eenvoudig, arm en onthecht. Haar levens-stijl was die van de zusters dominicanessen, waar ze inwoonde. Vele uren bracht ze door in de kloosterkerk, diep in gebed verzonken. De eucharistie was voor haar een dagelijkse noodzaak. Met een zekere pijn zagen de zusters haar heengaan om op 14 oktober 1933 in het karmeliet-essen-klooster van Keulen binnen te treden.

Op 15 april 1934, bij haar inkleding, kreeg ze de naam van zuster Teresia Benedicta van het Kruis. Ze leidde een leven van stil gebed, stipte plichtsvervulling en studie uit gehoorzaamheid tot in het jaar 1938, het jaar van haar eeuwige professie op Pasen 21 april. Hetzelfde jaar nog op 31 december moest ze uitwijken naar de karmel van Echt in Nederland wegens de jodenvervolging door het Nationaal Socialisme in Duitsland. Daar werd ze - samen met haar zuster Rosa - door de Gestapo gearresteerd en naar een vernietigingskamp gestuurd. Op 9 augustus 1942 stierf ze in de gaskamers van Auschwitz. Zaligverklaring in 1987, op 11 oktober 1998 werd Edith STEIN door paus Johannes Paulus II heiligverklaard.


gebed ~ priees ~ prayers ~ geboden ~ voor edith

.

Almachtige God,

.

oorsprong van al wat bestaat en
bron van eeuwige wijsheid,
wij danken U om de genade en
de gaven geschonken aan uw dienares
de heilige Teresia Benedicta van het Kruis.

.

Zij heeft naar de waarheid gezocht en U gevonden.
Laat het levensoffer van deze dochter van uw uitverkoren volk
voor velen een bron zijn van licht en vreugde,
tot lof en heerlijkheid van uw Naam.
Gij die leeft in de eeuwen der eeuwen,

.

Amen.

.
© Carmelitana - Burgstraat 46 - 9000 Gent