Projects » Danish, Finnish, Norwegian and Swedish students in European universities before 1640 » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Lars Jönsson Laelius (c.1550 - 1603)

Laelius, Lars Jönsson (Laurentius Johannis), † trol 1603 i Polen. Son till köpmannen och rådmannen i Sthlm (Lille) Jöns Andersson. Inskr vid univ i Greifswald 5 aug...

2/8/2009 11/2/2016

Henrik Ramel, til Bäckaskog MP (1601 - 1653)

Henrik , Till Bäckaskog. Född på Bäckaskog 1601-04-28. Student i Greifswald 1616-07-10 i Jena 1617 och i Tübingen 1618. Uppehöll sig i Leiden och Haag samt bev...

6/30/2009 5/5/2016

Nicolaus Gudmundi Krok (1575 - 1646)

"Peder", "Nils"

Nicolaus Gudmundi Krok var gift 3 gånger och fick barn med alla. På MyHeritage så har de blandat ihop barnen oftast och så har Anna Abrahamsdotter blivit mor till fel barn. ...

1/18/2008 3/7/2016

Gude Axelsen Giedde (c.1510 - c.1590)

Gude Axelsen Giedde (försvenskat till Gude Axelsson Gedda), född omkring 1510 i Trondheim, Norge, död 1590 i Kville socken, i nuvarande Tanums kommun, Bohuslän, var en kyrko...

10/3/2007 3/7/2016

Johannes Johanni Uhræus (1580 - 1631)

"Jöns", "Uraeus"

Johannes Uraeus. Född i Ytterhälla, Dingtuna (U). Rektor 1604-1608 i Arboga (U). Präst 1608-1631 i Irsta (U). Död 1631-11-01 i Irsta (U). (Johan Bures släktbok)...

1/25/2016 1/25/2016

Christoffer Ulfeldt, till Svenstorp samt Råbelöv i Fjälkestads socken,, Hanaskog i Kviinge socken,, Ugerup i Gärds-Köpinge socken, och Vankiva i likanämnd so...

10/26/2008 1/25/2016

Nils Hansson Brask (c.1520 - 1590)

Nils Hansson Brask Född: – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län Död:1590-11-07 Gift 1) med Helena Boheman från Finland; 2...

7/10/2009 12/5/2015

Georgius (Joran) Avenarius (b. - 1681)

"Georgius Matthiæ"

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot:Yo Tartossa 24.4.1648 Jöran Georgius Matthiæ, Wiburgo-Carelius U166. Kotoisin Karjalasta. Depositio 20.4.1648. Ylioppilas Tartos...

1/9/2009 11/12/2015

Matthias Marci Alandensis Suecus (c.1560 - 1603)

"Aalandensis Sueco // Mathias Marci Molithaeus"

Marci, Mattias, superintendent. Han var född på Åland, studerade i Åbo, Greifswald och Wittenberg och var, sedan han blifvit magister, någon tid docent i Rostock. Her...

6/8/2007 10/9/2015

Laurentius Fornelius (1606 - 1673)

Östgötars minns nr 165. Laurentius Jonæ Fornelius. F. i Fornåsa 1606; fad. bonde. Stud. i Upps. 24, i Leyden 28; fil. doktor där 29; prv. 46. Bibliotekarie hos drottn...

2/1/2008 9/22/2015

Jens Kjeldsen Riber (1598 - 1658)

Jens Kjeldsen, Jens Kjeldsen Riber, 1598-.1658, rektor, præst, forfatter. Født i Ribe. K. blev student 1618 fra Ribe, rejste siden udenlands og indskreves 1619 ved universitetet i Wittenb...

10/21/2012 5/20/2015

Kilde: Wikipeida: : Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: Søren Pedersen Kalundborg (Calundanus) (23. oktober 1607 i Kalundborg – 25. november 1657) var en dansk professor, yngre ...

1/25/2012 1/25/2015

Hans Schade Callunborg (1599 - 1671)

"Johannes Kalundborg", "Calundanus", "Johannes Petri Calundanus"

14 NOV 2008 -------------------------------------------------------------------------------- Wife: 1271. Bodil Danclefsdatter #209 died at age: 77 ------------------------------------------------...

11/18/2008 1/25/2015

Om de tre Sønner vides, at Kri- sten blev Student fra Lunds Skole 1620, studerede i Wfttenberg 1624, var 1630 Konrektor i Lund, tog samme Aar Magistergraden i Kjøbenhavn og blev Præ...

1/13/2015 1/13/2015

Aaron Edvardi Evertsson Synth (c.1565 - d.)

"Aron", "Zynthius", "Aron Eberti Angermannus"

Äldsta barnet Den förste person som veterligen använt ordet angerman i Uppsala var en kyrkoman och skolmästare vid namn Aron Synth, bördig från Säbr&#...

10/10/2011 10/16/2014
Private User      

Poul Hansen Ancher, (Ancharius Anckers) MP (1570 - 1635)

"Ancker", "Ancher"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Marriage:december 13, 1602 Provst i Haderslev herred 20 JAN...

8/7/2007 9/16/2014

Inskr vid univ i Marburg, Tyskland, 13 nov 98, mag där 20 jan 99, skolmästare i Nyköping 8 jan 04, lärare åt hertig Karl Filip 12 jan 08, korrektor vid ...

9/19/2009 2/3/2014

Mads Jensen Medelfart, biskop i Lund (1579 - 1638)

"Medelfar", "Middelfart", "Mattias Jonae"

Mads Jensen Medelfar, Mads Jensen Middelfart, 25.4.1579-14.5.1637, biskop. Født i Middelfart, død i Lund, begravet sst. (domk.). Efter at være blevet student ca. 1601 blev M. aller...

10/13/2007 1/22/2014

Christianus Broijerus (c.1590 - 1621)

Ramsay, Jully: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden. Tab I. s. 343. Kristian Hermansson Bröijer. Student i Helmstädt 1609 och i Wittenberg samma år. (Groten...

5/28/2009 11/5/2013

Ludvig Ludvigsen Munthe (1558 - 1634)

Ludvig Ludvigsen Munthe. Postgraduate/doctorand at Copenhagen University Steward and Tutor at the Royal Danish Court under King Fredrick II Canonicus and Arch Deacon of Lund Cathedral, At the d...

7/16/2009 7/12/2013

Johannes Isaacius Pontanus (1571 - 1639)

"Joannes Hellespontius Danus", "Johan Isaksen"

Early Maps: Amsterdam by Johannes Isacius Pontanus (1611) Pontanus, Johan Isaksen, 1571-1639, Historiograf, var født 21. Jan. (ell. Juni) 1571 i Helsingør af hollandske Foræ...

8/6/2012 7/10/2013

Johannes Christophersen Knoph (1578 - 1619)

"Hans", "Knoff"

Knoff, Hans Christoffersen, 1578-1619, Rektor, Søn af ovfr. anførte Hofprædikant Christoffer K., tjente i nogle Aar som Hører ved Roskilde Skole, til han 1605 med Underst&#x...

12/8/2008 6/10/2013

Casten Magni Rönnow (c.1638 - 1692)

"Carsten", "Månsson"

Kyrkoherde i Åhus 1661-1682 och sedan i Halmstad.Kontraktsprost i Örebro vid sin död Universitetsstudier Strassburg, Rostock, Köpenhamn, Greifswald. Skaffade sig kungens s...

9/19/2009 5/15/2013

Anders Gyldenklou (1602 - 1665)

Andreas Gyldenklou, född Gylle 20 december 1602 på Slomarps gård i Östanstång, Östergötland, död 10 januari 1665 på Skånellaholm, S...

3/11/2008 4/1/2013

Ericus Johannis Falck (c.1479 - c.1569)

"Erik Johansson"

Erik (Ericus) Falck (Falk), född 1479, död 1569, var en svensk biskop. Falck var son till Anna Eriksdotter och eventuellt Johan Falck som ägde Bolltorp i Skönberga vid S�...

8/2/2008 3/15/2013

Batholomæus Deichman, Biskop i Christiania (1671 - 1731)

"Bartholomæus"

Bartholomæus Deichman (1671-1731) domstol sogneprest i den danske prins Carl 1696-1699, prostens av 1699 Odense, samme år biskop av Oldenburg, men 1700-1713 biskop av Aalborg og 1713-1730...

10/26/2008 3/12/2013

Jacob Michelsen Rasch (1669 - 1737)

Jacob Rasch , (1669-1737) skolemann. Foreldre: Sorenskriver Michel Gundersen (1630–1706/07) og Sophie Jacobsdatter Rasch (1647–1728). Gift 4.2.1712 i Gjerpen med Anna Dorothea Weyer (16...

2/23/2009 3/12/2013

Thomas Andersen (1626 - 1692)

"Helsingburgiensis"

Thomas var präst i Osby. Enligt samma herdeminne sidan 424 och framåt föddes han 16260402. Prästvigdes 1654 till komminister i Osby. Blev Kyrkoherde i Osby 1660. Han var sve...

10/13/2008 3/1/2013

Ole Eriksen Molde (1721 - 1787)

Ole Molde gikk mange år på katedralskolen i Trondheim, student 1740, med vidnesbyrd fra rektoren den høyst ærede Benjamin Dass, ble Ole Molde immatrikulert ved Københ...

3/6/2009 1/28/2013

AKA Hans Hansen Vandal. Blev 4. okt 1668 ordineret til biskop over Sjællands stift. ELO: Kaldes Johan Wandal hos Halling. gives Hans’ birth year as 1610. Other sites that agree with...

5/28/2008 12/7/2012

Rud, Jørgen, –o.1504, til Vedby, Rigsraad, var Søn af nedennævnte Mikkel R. og Elsebe Ottesdatter. Det er vistnok ham, der under Navne som «Georrius Rute de Zelandia&...

1/14/2008 10/29/2012

Rud, Knud (Jørgensen), –1554, til Vedby og Møgelkjær, Rigsraad, var Søn af ovennævnte Jørgen Mikkelsen R. Lisbet Bryske beretter, at han var lærd...

1/14/2008 10/29/2012

Knud Erikssøn Rud (1556 - 1611)

Rud, Knud (Eriksen), 1556-1611, til Sandholt og Rudbjærggaard, Søn af ovfr. nævnte Erik R. til Fuglsang, fødtes i Vestervig Kloster 11. Marts 1556. Til Adskillelse fra sine ...

4/15/2009 10/29/2012

Lorentz Rothof (1624 - 1666)

1/13/2008 9/9/2012

Karl Isaksson Rothovius (c.1622 - 1661)

12/23/2008 9/9/2012

Abraham Isaksson Rothovius (c.1615 - 1639)

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot: Yo Uppsalassa 8.1627 Abraham Rothovius Abrahamus Isaaci U11. * Nyköpingissä noin 1615. Vht: Turun hiippakunnan piispa, FM Isak ...

12/23/2008 9/9/2012

12/23/2008 9/9/2012

Isaacus Rothovius (1572 - 1652)

"Isaacus Birgeri"

Fadern var skattebonden Börje Larsson vars far enligt Gabriel Anrep var en från Tyskland invandrad kaptenlöjtnant vid namn Lorentz Roth som införskaffade sig ett hemman ...

1/13/2008 7/19/2012

Sveno Laurentii Vigelius (b. - 1653)

"Sven Larsson"

Han var född i Köping Yo Uppsalassa 20.6.1618 Sven Vigelius Sveno Laurentii, Vestmannus U3. Vht: Köpingin kirkkoherra Lars (Laurentius Algothi, † 1617) ja hänen 1. ...

7/5/2009 7/9/2012

Erik Eriksson Geete (1587 - 1651)

Erik Eriksson Tranevardus, adlad Geete, till Svistad i Össebygarns sn (Sth.) och näs i Adelnäs sn (Jönk.). Erik föddes 1587 i Stockholm. Han studerade i Uppsala och...

2/10/2008 7/8/2012

Jonas Persson Ekman (c.1625 - 1683)

I fråga om deras inbördes ålder och födelseår äro vi i flera fall hänvisade till mer eller mindre säkra antaganden. Älst var antagligen Jo...

7/5/2012 7/5/2012

Ambrosius Rhodius (1605 - 1696)

"Ambrosius Rhode", "Rhodii", "Rodius"

Ambrosius Rhodius: Dansk biografisk Lexikon / XIV. Bind. Resen - Saxtrup / 76 og 77 (1887-1905) Author: Carl Frederik Bricka Rhodius, Ambrosius, 1605-96, Læge: Rhodius, Ambrosius, 1605-96,...

7/9/2011 7/1/2012

Jonas Svenonis Gelsenius MP (1653 - 1694)

21. Jonas Svenonis Gelsenius, född i Tingstad 1653 5/3. Son till företrädaren. Student i Åbo 1669; prv. 1676 24/3; genom Kungl. Maj:ts bref, utfärdadt på hans ...

5/11/2010 6/14/2012

Sveno Theodori Gelsenius MP (1619 - 1676)

He was a vicar ( kyrkoherde ) in Gamleby. 20. Sveno Theodori Gelsenius, född 1619. Fader: kyrkoherden i Gärdserum Thoreus Caroli. Student i Åbo 1642; magister där 1650; re...

5/11/2010 6/14/2012

Thomas von Westen (1682 - 1727)

"Samenes Apostel"

Thomas von Westen, Kgl. Bibliothecarius 1708. Præst til Mædøen, Lector theol i Trondhiem 1716. Vicar Missionis i Finnmarken 1718. Kaldes med rette Finnernes og Lappernes apostel. ...

12/19/2011 6/1/2012

Ole Willumsen Worm, Den Ældre (1588 - 1654)

"Olaus Wormius"

Fik 18 børn med 3 koner. Ole Worm (1588-1654) Studier i Tyskland og Schweiz I 1605 påbegyndte han et teologisk studium i Marburg, senere i Giessen, men efter et par år valgte...

8/16/2007 5/17/2012

Jonas Clausen Heinemark (c.1600 - 1662)

"Heinemarck", "Hrynemark", "Jonaslausen"

Storkøbmand i Helsingør Jonas Clausen Heinemark (b. 1600, d. 22 Sep 1662) (son of Jonas Jensen Heinemark and NN Olufsdatter Mechlenborg) was born 1600 in Haderslev, and died 22 Sep 1662 i...

10/26/2008 5/17/2012

Johannes Boysen (1625 - c.1682)

Kgl. Hofkammerer Johannes Boysen (b. 1625, d. Abt. 1682) Johannes Boysen (son of Johannes Boysen and Margrethe Thombs)367 was born 1625 in Flensburg, and died Abt. 1682. He married Margrethe Jonasdatte...

1/23/2010 5/17/2012

Petrus Erici Noræus Fjellström (1657 - 1707)

"Per Eriksson"

SILBOJOCK Kyrkoherde nr 4 Petrus Noræus Fjellström (1698-1706), f. 4 okt. 1657 i Silbojock, företrädarens son. Stud. i Upsala 31 mars 1677. Enl. akad. konsist. prot. 22 au...

3/4/2007 5/17/2012

Isak Magnusson Björnström (c.1665 - c.1717)

"Isaacus Mangi"

Björnström , Isaacus Magni (K noin 1717) Biörnström, Isak Magnusson / Månsson Syntyi ilmeisesti Oulussa oletettavasti 1660-luvulla. Vanhemmat: Oulun tullinhoi...

1/27/2009 5/9/2012

Wikipedia: Bogislaus Philipp von Chemnitz, före adlandet Bogislaus Philipp Chemnitius, född 1605 i Stettin, död 17 maj 1678 på Hallsta gård, Dingtuna socken, var en t...

7/7/2008 4/28/2012

Niels Hansen Mule (c.1574 - 1616)

"Niels Clausen Mule"

3. 1603. Mag. Niels Clausen Mule; af Adel; F. H. Mikkelsen M. til Nislevgd., Bgmstr. i Od.; M. Mette Kotte; (23/11 02* Høve-F.); Pr. (08. 10); ~ Barbara Mikkelsdtr. Møller; 3 S., 5 D.; se...

9/9/2007 3/29/2012

Conrector i Odense Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet i Leyden 1574 — 1674: 1639: Maji 17. Ludovicus Michaelius Danus. 24, med. stud

6/28/2010 3/29/2012

See biographies at Vinstrup, Peder Jensen, 1549-1614, Biskop, var født i Kjøbenhavn 18. Marts 1549. Hans Fader, M. Jens V., var Sognepræst ved St. Nicolai Kirke samt Provst i Kj&...

5/28/2008 3/26/2012

Rasmus Kieldsen Student i København 1717 - 1719. Assistent i rentekammeret i København 1719-1721, revisor 1721-1733 i rentekammeret. Handelsmann 1734. Rådmann i Københ...

3/22/2012 3/22/2012

Lorenz Boye (c.1484 - 1547)

"Laurents", "Laurentius Boethius", "Agricola"

1. c. 1524(?) [catholsk Alterp. i Haderslev (24); blev lutheraner] Lorenz Boye (Boetius, Agricola), f. c. 84; vist St. i Rostock 08, i Louvain 17; see Etm.; J. Fabricius i Øsby; [† 28/9 1...

8/25/2007 3/6/2012

Jørgen Lorentzen Boye (1516 - 1569)

"Georgius", "Boye", "Boëthius", "Agricola"

4. 1548 [Prof. Kbh. 40] Mag. Jørgen Boye (Boie, Boëthius, Agricola), tillige Sp. i Vilstrup s. A.; [1560 1. Slotsp.* og Pr.; see der]. 2. 1548. F. S. Mag. Jørgen Boye (Bo...

8/25/2007 3/6/2012

Villads Nielsen

2/1/2012 2/1/2012

Anders Porsanger var teolog og språkforsker, og den første norske same som tok universitetsutdanning. Han virket som misjonær i Øst-Finnmark og senere som menighetsprest i T...

6/8/2011 1/9/2012

Claes Hansson Thesleff (c.1612 - 1666)

"Claudius", "Hansinpoika"

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot: Yo Uppsalassa 7.7.1628 Claes Thesleff Claudius Johannis, Viburgensis U16. * noin 1612. Vht: viipurilainen porvari, raatimies Hans Thesleff ...

6/20/2008 12/11/2011

Studerede i Wittenberg. 1592 måtte hans far betale en del gæld, som han havde efterladt sig dèr Hans Walter Harbou skriver: Generation VI Christen Harbou (63) Med samtykke af bl....

5/2/2008 12/6/2011

Oluf Rasmussen Thestrup (1613 - 1673)

5. o. 16/12 1640 [Hør. Sorø c. 36, siden i Aarh.] Ole Rasmussen Thestrup, f. Aarh. 30/10 13; (Bdr. t. Mette R. T., Moder t. P. J. Winther i Føns-Ø., t. Clemens R. T. Hjerm-G...

8/26/2007 9/30/2011

Bagger, Hans, universitetslärare, biskop. Född i Lund 1646. Son till lektor Olof Bagger vid Lunds domskola. Student vid akademien i Greifswald 1663, ingick B. följande åre...

6/28/2007 9/30/2011

Richard Bennich (1596 - 1641)

"Benning"

Student i Rostock 1614, i Giessen 1618, Diakon i Bordelum 1 621, 1622 i Tondern, Klosterprovst i Preet 1633-1641. Søn af Johann Bennich, hvis forfar var Herredsvoged Peter Bennich, som blev adle...

4/6/2011 9/30/2011

Suomalainen aatelissuku No 77 Vallenstjerna, alkujaan Grubb. Ylioppilas Upsalassa 1629, sitten myös Frankfurt am Mainissa Saksassa, Oxfordissa ja Cambridgessä Englannissa sekä Le...

2/3/2008 9/15/2011

Niels Knag Tygesen Knagenhielm (1661 - 1737)

"Kang", "Knagenhielm"

Also see Født 11.5.1661 på garden Vågnes på Sula på Sunnmøre og døde i Bergen 19.5.1737. Han ble bisatt 6.6.1737 i Mariakirken. Tradisjonen fortelle...

9/24/2008 9/5/2011

Jens Gregoriussen Riber Evangelisk biskop på Færøyene 1540. Biskop i Stavanger 1557 - 1571. Student i København universitet. Også kallt Jens Gregerssøn R...

9/3/2011 9/3/2011

Hans Tausen, ☧ MP (1494 - 1561)

"Johannes Tausanus"

Hans barndoms oplevelser er indhyllede i sagn. Han gik vistnok i skole i Odense og Slagelse, men kom så i hvert fald ind i Johanniterklosteret i Antvorskov som munk. Her viste han gode evner, og...

2/23/2007 6/18/2011

Abraham Thauvonius (c.1622 - 1679)

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852 Henkilötiedot: sl. 1640 Abraham Thauvonius Abrahamus Georgii, Halicoensis 14. * Sauvossa noin 1622. Vht: Halikon kirkkoherra Georg Thauvonius (Georgiu...

2/13/2009 6/16/2011

Caspar Jacobson Weiser (c.1627 - 1686)

It is not often that a poet loses his head for a single couplet, but this seems to have been the fate of Caspar Weiser, Professor of Lund in Sweden. At first he showed great loyalty to his country, and...

7/8/2010 6/16/2011

Johannes Wolfgangsen Rhumann (1622 - 1676)

"Hans", "Johan", "Johann"

Rhuman, Hans, 1622-76, Præst, Søn af ndfr. anførte Professor Wolfgang R. (d. 1637) og dennes 2. Hustru, Bodil Hansdatter, fødtes i Kjøbenhavn 3. Marts 1622. Efter Sko...

8/15/2009 6/16/2011

Petter Johansson Bjugg (1587 - 1656)

"Petrus Jonæ"

Levnadsbeskrivning Hovpredikant hos hertig Johan 1613. [1] Lektor och dekanus 1634 i Linköping (E). [1] Kyrkoherde 1639 i Söderköping med Skönberga. Biskop 1642-10-10 i ...

6/1/2011 6/1/2011

Mårten (Martti) Skytte (1480 - 1550)

Turun piispa 1527-1550 Uppfostrad först i klosterskolan i Raumo, sedan i Åbo. Ingick i Sigtuna dominikanerkloster i Sverige, och företog som dominikanermunk långvari...

3/5/2011 5/31/2011

Viipurin piispa 1633-1641

7/15/2009 5/31/2011

Canutus Johannis Skytte ? (c.1505 - 1564)

"Knut Johansson"

Canutus Johannis (k. 1564) oli Viipurin toinen piispa. Hänen toimiaikansa kesti vain vuoden 1563–1564. Canutus Johannis oli kotoisin Eurajoelta, tuli ylioppilaaksi 1532 Wittenbergin y...

9/14/2010 5/31/2011

Student 1629 i Danmark, og senere i 1634 prest i Gelsted, Vends herred, Danmark •Name: Mikkel Pedersen Arctander •Sex: M •Birth: 1608 in Norge •Death: 1 FEB 1654 in Gjelst...

5/17/2011 5/17/2011

Enevold Nielsen Randulf (1597 - 1666)

"Randulff"

Kilde: Slektene Muus, Falch, Falck, Falk osv av H. T. Gram og 144. Enevold Nielsen Randulf, født 18 des 1597 i Haderslev, Jylland, Danmark,95 død 30 apr 1666 i Roskilde, Sjæ...

7/7/2008 5/12/2011

Peder Bang (1500 - 1566)

En Broder til O. B. var Mester Peder Hansen B., der betegnes som Klerk af Odense Stift, da han 9. Juli 1516 var i Gran i Ungarn og af den ovennævnte pavelige Legat, Kardinal Thomas, ved et vidtl...

8/19/2008 5/11/2011

Oluf Bang I Ungarn var Oluf Bang sekretær (Notarius Publicus) for den av paven i Roma utnevnte legat for landene i Nord- og Øst-Europa, kardinal Thomas Bakocz, erkebiskop av Gran i ...

11/24/2007 5/11/2011

Hans Henriksen Bang (1560 - 1620)

Bang, Hans Henriksen, 1560-1620, Præst. Han er født i Middelfart, hvor Faderen, Henrik B., var Borgmester. 1590 blev han Student. 1591-93 nævnes han som Rektor ved Odense Skole. 15...

8/19/2008 5/11/2011

7. o. 1/11 el. 31/10 1648, Mag. Henrik Hansen, f. Od. 10/4 22; F. Dr. th. H. Michelsen, Biskop (see kgl. Confess.); M. Cathrine Henriksdtr.; St. Od. 41; Mag. 47; Pr. (52); 1 ~ 19/5 50 Anna Jensdtr. Mul...

10/2/2007 5/11/2011

Bang, Niels Hansen, 1614-76, Biskop. Han blev født 10. Avg. 1614 i Klinte Præstegaard i Skam Herred i Fyn, hvor Faderen, Hans Nielsen, var Præst og Provst. Moderen, Maren, var Datt...

7/23/2007 5/10/2011

Ove Brostrup Giedde MP (1594 - 1660)

"Gjedde"

Var 1616-18 Sekretær i Kancelliet. Fra denne rolige Stilling kastede han sig ind i et temmelig eventyrligt Foretagende. Han blev paa Kongens Vegne Chef for den Eskadre, der skulde s&#x...

3/12/2011 5/4/2011

Johan Jørgensen Rasch (1634-1684) var student i Lund 1652; Magister 1680. Sogneprest til Halsted sogn på Lolland i Danmark fra 1662 til 1684. Han døde 50. år gammel, da hadd...

10/1/2008 5/4/2011

Hans Mikkelsen (c.1538 - 1601)

Förste rektor på Herlufsholm, Kong Christian IVs tugtemester. Mikkelsen, Hans, --1601, Skolemand, var født i Randers, vistnok ved den Tid, da Reformationen gjennemførtes h...

7/2/2010 5/2/2011

Peter Thomæ (1509 - 1592)

"1592, 23. okt..: ”H. Petrus Thomæ, Seel is gebohren Ao. 1509 zu Hee bey Schernaa in Hingharde. Sein Vater ein Arfbunde Thomas Thomsen, ward 1521 nach Othense zur Schule gesandt, da er ...

3/8/2009 5/2/2011

Johannes Prætorius havde i 1588 afsluttet sit studium ved Rostocks dengang meget betydelige universitet. Han stammede fra Bedsted, hvor hans far, Jens Jebsen var gårdmand og herredsfoged....

12/6/2008 5/2/2011

Johannes Prætorius, II (1611 - 1686)

1637 kapellan i Hojst, 1645 sognepräst i Hojst. Den andre av tre generationer Johannes Praetorius som alla var präster i Hojst 1637: ”Im Nahmen der Hilligen Drevoldigheit is unse...

4/24/2008 5/2/2011

Ref.: Slektsforsker Jytte Skaaning ( ( )) Jørgen Jørgensen Falster # 1725 Professor dr.theol . søn af ? 1601 i Stubbekøbing ~ 24. december 1637 med Barbara Mule # 1724 Han...

12/8/2010 5/2/2011

Wolfgang (Oluf) Rhumann (1572 - 1637)

Gift 1. gang (ca. 1607) med Dorthe Hansdatter, født (ca. 1585/90) - død 1611, datter af kgl. kammertjener, senere ådmand og kirkeværge i Slangerup Hans Madsen (død ...

10/22/2007 4/12/2011

Hans Christensen Slangendorph Fabricius (1602 - d.)

"Johannes Slangendorpius Danus?"

Skolegang between 22 August 1616 and 29 October 1620 ‎(Age 14)‎ Elev i Sorø Skole Skoleafgang 1624 ‎(Age 22)‎ dimitteret ‎(?)‎ fra Roskilde Skole og...

3/25/2011 4/12/2011

Birth 11 March 1606 41 i Slangerup Studier 24 September 1624 ‎(Age 18)‎ Immatriculeret ved Københavns Universitet og 4/11-1632 ved Universitetet i Königsberg Occupation ...

11/27/2008 4/12/2011

Niels Jespersen (1518 - 1587)

Jespersen, Niels, 1518-87, Biskop, er født i Viborg og Søn af Borgmester Jesper Simonsen og Margrethe Nielsdatter. Han var i sin Ungdom Lærer ved en Skole (i Viborg?), blev 1544 Pr...

5/24/2010 4/12/2011

Jens Hansen Mule (1564 - 1633)

"Johan", "Johannes", "Hans"

Bricka: Dansk biogr lexikon Mule, Jens, 1564-1633, Læge, var født 15. Sept. 1564 i Odense. Hans Forældre vare Borgmester Hans M. til Nislevgaard og Mette Kotte, begge h...

9/14/2007 4/12/2011

Justus Valentin Stemann (1629 - 1689)

"Just Valentin Johansen Stemann"

Gravsten och porträtt i St Marie kirke Helsingör. Danskt biogr lexikon 388-389 Stemann, Just Valentin, 1629-89, Generalsuperintendent, var født 20. (ell. 27.) Juni 1629 i Kj&#x...

3/3/2009 4/12/2011

Johan Below (c.1600 - 1668)

"Johannes"

Dr, Med i Lifland (Estland) 1656 professor i Dorpat 2. Johann Below & Margretha Kirschner Johann Below blev født ca. 1600, søn af ? Margretha Kirschner blev født ca. 1605, ...

3/3/2009 4/12/2011

Hans Mikkelsen, biskop til Fyn (1578 - 1651)

"Hans Mikkelsen"

8. o. 22/1 1615 [Huuscap. hos Fru Ellen Marsviin p. Lundegaard] Mag. Hans Michelsen; Pr. 21/4 s. A.; [•/10 1615 Slotspræst og Prof. pædagogices i Kbh.; see kgl. Confessionarier]. ...

3/2/2009 4/12/2011

Reinhold Reimers, 2 S., 2 D (1617 - 1659)

"Reimer"

4. 1644. Reinhold Reimers, f. Tønder c. 18; St. Bordesholm t. Rostock 39; ~ . . . . Carstensdtr.; (Sstr. t. J. C. Fabricius i Løit); F. C. Jensen, Kbmd. og Kæmner i Tønder; ...

5/24/2009 4/12/2011

Hans Olsen Svaning (1503 - 1584)

"Olsen?", "Svanning"

Kilde: Bilde: Slægten Svane: : Det må betragtes som en selvfølge, at den lærde og velhavende prinselærer er blevet modtaget med åbne arme af bedste...

6/4/2007 3/29/2011