Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

De Watercanon ‧ NLD

Project Tags

Dutch ☂ Droog dankzij ☂ Dammen ☂ Dijken ☂ Duinen

De Watercanon ‧ NLD

opstellers Watercanon=
 • Alfred van HALL ‧ x ‧
Voorzitter canon-Cie ‧ sinds 2000 dijkgraaf waterschap Hunze en Aa’s ‧ v.2007: Hoogleraar in deeltijd Waterstaats- en Waterschaps-recht a/d Universiteit Utrecht ‧ ontvanger Schilthuis-penning vde Staatssecr. Verkeer en Waterstaat ‧ vz. Cie Advisering Waterstaatswetgeving ‧ vice-vz. Natuurmonumenten ‧ Commissaris waterbedrijf PWN ‧ Publicist wetenschappelijke artikelen ‧ columns ‧ romans ‧ dec2008: z'n 5e roman: Noëlle,venster in de hemel ‧
 • Josee van EIJNDHOVEN ‧ x ‧
Hoogleraar Duurzaamheids Management Erasmus Universiteit Rotterdam fac. Sociale Wetenschappen ‧ 2001-2006: vz. College van Bestuur UvR ‧ 1991-2001: directeur Rathenau Instituut voor Technology Assessment & bijz. hoogleraar a/d Universiteit Utrecht ‧ ervaren in onderzoeksprojecten over maatschappelijke risico’s ‧ lid nationale UNESCO-cie & projectleider ‘Waarden van water’ ‧
 • Mostafa el FILALI ‧ x ‧
vz. Stg.Kantara: doel van Kantara (Arabisch voor brug) is 'n brug te slaan tussen Nederland en Marokko en Turkije op terreinen milieu en duurzame ontwikkeling ‧ Adviseur groen en participatie Amsterdams Steunpunt Wonen ‧ Lid RvA Staatsbosbeheer en initiatiefnemer div. groenprojecten: Eco-tuin West A'dam ‧ project ‘Jongeren de natuur in’ ‧ natuurspeelplaatsen in stedelijke omgeving ‧
 • Hans HOOGHOFF ‧ x ‧
Hoofd Unit maatschappelijke thema’s Stg. Leerplan Ontwikkeling SLO, nat. expertisecentrum & verantwoordelijk vd leerplanontwikkeling en implementatie in het onderwijs van maatschappelijke thema’s als: actief burgerschap ‧ culturele diversiteit ‧ duurzame ontwikkeling ‧ financiële educatie ‧ Europese dimensie. De Unit stelt als kernvragen: Wat behoort tot de maatschappelijke opdracht vd school? Wat omvat de socialisatiefunctie vh onderwijs? Hoe voorkomen we fragmentatie vh curriculum? Hooghoff publiceerde nationaal en internationaal over leerplanbeleid en integratie van educaties.
 • Herman PLEIJ ‧ 1943 ‧
Studie Ned. taal- en letterkunde Univ. van Amsterdam (UVA ‧ 1981-2008: Hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde ‧ Bekendste boeken: 1979: Het Gilde van de Blauwe Schuit ‧ 1988: De sneeuwpoppen van 1511 ‧ 1977: Dromen van Cocagne ‧ 2007: Het gevleugelde woord. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur van 1400-1560 ‧ 2008: Komt een vrouwtje bij de drukker & essaybundels als 1997: Tegen de barbarij ‧ 2004: De herontdekking van Nederland ‧ 2005: Erasmus en het poldermodel ‧ Zijn publicaties etaleren brede belangstelling voor volkscultuur, toneel, rederijkers, de vroege drukpers, de ontwikkeling van een burgermoraal en van Nederlandse identiteiten in het algemeen ‧ 1993: onderscheiden door de Belgische regering met de Francquileerstoel voor buitenlanders ‧ 2000: eredoctoraat Kath. Universiteit Brussel ‧
 • Dirk SIJMONS ‧ x ‧ 1977:
studie/diploma TH-Delft fac. Bouwkunde ‧ planoloog Min. CRM & Min. Landbouw en Visserij ‧ 1990-heden: directie H+N+S BV Landschapsarchitecten ‧ 2002: Rotterdam-Maaskant-prijs voor theorievorming, publicaties, maatschappelijk debat en voorlichting over landschaps-architectuur en stedenbouw ‧ 2004-2008: benoeming door minister LNV tot eerste Rijks-adviseur voor het landschap ‧ 2006: Edgar Doncker-prijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse cultuur ‧ na2008: een dag/week hoogleraar TU-Delft ‧ Boeken : 1998: Landschap ‧ 1998: Oorden van Onthouding ‧ 2002: Landkaart-mos en andere beschouwingen over het landschap ‧ 2004: Een Plan dat Werkt ‧ 2008: Greeting from Europe ‧
 • Bert TOUSSAINT ‧ x ‧
n.2000: sen. adviseur waterstaat-geschiedenis Rijkswaterstaat met leiding over onderzoeks-projecten m.b.t. waterstaats- en vervoers-geschiedenis en educatieve taken ‧ v.2000: freelance historisch onderzoeker en publicist met veel publicaties over stads-geschiedenis, biografie, de geschiedenis van waterstaat, verkeer en vervoer, internationaal waterbeheer en gebruik van geschiedenis binnen de overheids-organisatie ‧ 2000: co-redacteur/auteur 'In een Japanse stroomversnelling' over Ned. ingenieurs in Japan ‧ 2005: bundel Polder pioneers, over Ned. polder-projecten in Europa ‧
 • Rob van der VAART ‧ x ‧
Hoogleraar Sociale geografie ‧ DEAN a/h University College Universiteit Utrecht ‧ medewerker Fac. Geowetenschappen ‧ actief in onderwijs-kwaliteit en onderwijs-vernieuwing ‧ lid Cie die de historische en culturele canon van Nederland heeft ontwikkeld ‧ nu lid bestuur Stg. entoen.nu ter begeleiding van de implementatie van de historische canon ‧ specialisaties: educatieve toepassing Geografie, conceptuele en strategische vraagstukken rond wereldburgerschap, en maatschappelijke herschalings-processen als globalisering & Europese integratie met hun ruimtelijke effecten ‧

De WATER-CANON ‧ 1000-heden

 1. Veenontginning
 2. Waterschappen
 3. Dijkbouw
 4. Professionalisering
 5. Energiewinning
 6. Zeevaart
 7. Windbemaling
 8. Rivieren
 9. Vervoer over water
 10. Mentaliteiten
 11. Waterlinies
 12. Internationalisering
 13. Kunst en literatuur
 14. Waterleiding en riolering
 15. Waterpeil
 16. Natuur
 17. Landbouw
 18. Stoombemaling
 19. Zuiderzeewerken
 20. Deltawerken
 21. Recreatie
 22. Zoetwaterverdeling
 23. Waterkwaliteit
 24. Overstromingen
 25. Visserij