Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Dirk Kooiman (1877 - 1940)
  1910-1919 : Burgemeester WORMER - Noord-Holland* 1919-1923 : Burgemeester PURMEREND - Noord-Holland

waterschappen in Nederland

HHNK: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bestuur & Administratie

Geschiedenis

 • 2003 : ontstaan na samenvoeging van:
 • Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier en inliggende : • Waterschap Het Lange Rond ‧ since ... • Waterschap Hollands Kroon ‧ since ... • Waterschap De Waterlanden ‧ since ... • Waterschap Groot-Geestmer-ambacht ‧ since ... • Waterschap Westfriesland ‧ since ... et Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland
 • 1544 : Karel V sticht Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland
 • Zie e/o zoek ook in/op wikipedia etc.

Waterschap Het Lange Rond ‧ since ...

 • Waterschap Hollands Kroon ‧ 1994-2003 ‧ ontstaan uit :
 • Waterschap Texel
 • Waterschap De aangedijkte Landen en Wieringen
 • Waterschap De Wieringermeer
 • Waterschap De Waterlanden ‧ since ...
 • Waterschap Groot-Geestmer-ambacht ‧ since ...
 • Waterschap Westfriesland ‧ since ...
 • Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland

Bestuurlijk & Functioneel betrokkenen

 • Dijkgraven - Opzieners - Mollenvangers - et Cetera -

ACTORES alfabetisch

Gemalen & Molens

 • Beetskoog

Polders & Polderbazen

 • Overweersche Polder

Zeeweringen en Dijken

 • de Hondsbossche Zeewering
 • de Pettemer Zeewering
 • Waddenzeedijk Texel

Wegen en Sloten

Heemraden &

vrm. Waterschappen in NOORD-HOLLAND

 • Hoogheemraadschap AMSTEL en Vecht - Nrd-Holland & Utrecht - 1991: uit Waterschap Drecht & Vecht - Waterschap De Proosdijlanden - Waterschap AMSTELLAND - Waterschap Zeedijk beoosten Muiden - Waterschap de VECHT
 • De Drieban
 • Drecht en Vecht
 • Drechterland (ambacht)
 • Haarlemmermeer
 • Waterschap Hollands Kroon :
 • Hoogheemraadschap Amstelland
 • Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland
 • Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk
 • Mariënduin
 • Vogelenzang (polder)
 • Waterschap Bijlmer

Huidige Waterschappen & hoogheemraadschappen in Nederland:

 • Aa en Maas · Amstel, Gooi & Vecht · Blija Buitendijks · Brabantse Delta · Delfland · De Dommel · Groot Salland · Hollands Noorderkwartier · Hollandse Delta · Hunze en Aa's · Noorderzijlvest · Peel en Maasvallei · Reest en Wieden · Regge en Dinkel · Rijn en IJssel · Rijnland · Rivierenland · Roer en Overmaas · Scheldestromen · Schieland en de Krimpenerwaard · De Stichtse Rijnlanden · Vallei en Eem · Velt en Vecht · Veluwe · Wetterskip Fryslân · Zuiderzeeland

Deze zijn ontstaan uit een zeer groot aantal kleine samenwerkingsverbanden van boeren, gebruikers en .. van bemalen gebieden onder de zeespiegel in Nederland. De betrokkenheid van de bewoners van polders en gebieden achter de Zeeweringen was groot en ieder droeg bij aan beheer, betaling en bestuur van deze typisch Hollandse bestuurs-lichamen.