Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Eedverbond der Edelen - samenkomst van 18 juli 1566 te Duffel

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

http://users.belgacom.net/duffel.bg/Duffel%20Toen%20tot%201900/Wonen%20in%20het%20Duffel%20van%20toen.htm

In augustus 1566 barstte in Vlaanderen en Brabant de Beeldenstorm los. Daarop werd de hertog VAN ALVA naar de Nederlanden gezonden. Alva's Bloedraad veroordeelde de verbondenen, die aan de bijeenkomst te Duffel hadden deelgenomen ter dood. Sommigen gingen in ballingschap, of doken onder, anderen werden gevat en terechtgesteld. In de beschuldiging ten laste van EGMOND stond dat hij, met ORANJE te Duffel zijnde, het ‘Eedverbond der Coopluyden en Borgheren’ in bescherming had genomen en omdat die bescherming slechts de koning toekwam en hij dit niet had laten weten aan de landvoogdes, was hij vervallen ‘in het feit van gekwetste majesteit’.