Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Eerste Bewindhebbers van de VOC (1602)

Project Tags

view all

Profiles

First Directors of the VOC

.

De eerste bewindhebbers van de kamers van de Vereenigde Oostindische Compagnie, zoals vastgesteld in het Octrooi toegekend door de Staten Generaal van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden op 20 maart 1602.

The first directors of the chambers of the Dutch East India Company, as confirmed by the Patent delivered by the States General of the Dutch Republic, on 20th March, 1602.

________________________________________________________________________________

Spelling en volgorde zoals per Octrooi (spelling and order as per Patent)

Kamer van Amsterdam (Amsterdam Chamber)

Kamer van Zeeland (Zeeland Chamber)

Kamer van Delft (Delft Chamber)

Kamer van Rotterdam (Rotterdam Chamber)

Kamer van Hoorn (Hoorn Chamber)

  • Klaes Jacobsz Syms
  • Cornelis Cornelisz Veen
  • Willem Pietersz Crap
  • Pieter Jansz Liorne

Kamer tot Enkhuyzen (Enkhuyzen Chamber)