Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Families & farms on Hammarland / Åland Islands

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Families & farms on Hammarland / Åland Islands

Detta år ett projekt att lokalisera alla familjer och gårdar i Hammarland före 1900 om man har en Bonde från en gård så kan man sätta in Honom i Projektet alle sätta ett meddelad med namn och Link på personen som man vill ha med

Location in googleMap

Boda

Boda 1

Boda 2

Boda 3

Boda 4

Boda 5

__________________________________________________________________

Bovik

Bovik 1

Bovik 1b

_________

Bovik 2

Bovik 3

Bovik 4

Bovik 5

__________________________________________________________________

Bredbolsta

Bredbolstad 1

Bredbolstad 2

Bredbolstad 3

Bredbolstad 4

Bredbolstad 5

Bredbolstad 6

__________________________________________________________________

Byttböle

Byttböle 1

Byttböle 2

__________________________________________________________________

Djäkenböle

Djäkenböle 1 (Landsbonden)

Djäkenböle 2 (Skomakaren)

__________________________________________________________________

Drygsböle

__________________________________________________________________

Frebbenby

Frebbenby 1 / Görans

Frebbenby 2

Frebbenby 3

Frebbenby 4

Frebbenby 5

__________________________________________________________________

Hellesby

Hellesby 1

Hellesby 2

Hellesby 3

__________________________________________________________________

Kattby

Kattby1

Kattby2 (Kyrkvärd)

Kattby2

Kattby3

__________________________________________________________________

Kråkböle

Kråkböle 1 / Mickelas

Kråkböle 2

__________________________________________________________________

Lillbolsta

Lillbolsta 1

Lillbolsta 2

Lillbolsta 3

Lillbolsta 4

__________________________________________________________________

Mörby

Mörby 1

Mörby 2

Mörby 3

Mörby 4

Mörby 5

Mörby 6

__________________________________________________________________

Nävsby

Näfsby 1

Näfsby 2

Näfsby 3

Näfsby 4

Näfsby 5

Näfsby 6

__________________________________________________________________

Posta

Postad 1

Postad 2

Postad 3 / Karls

Postad 4

Postad 5

Postad 6a

Postad 6b

Postad 7

Postad 8a

Postad 8b

__________________________________________________________________

Skarpnåtö

Skarpnåtö 1

Skarpnåtö 2 / Södergårds

__________________________________________________________________

Strömma

Strömma 1 / Västergård

Strömma 2 / Mellangård (Abrahams)

Strömma 3

Strömma 4

Strömma 5

Strömma 6

__________________________________________________________________

Sålis

Sålis 1

Sålis 2

Sålis 3 / Södergård (Fredrikas)

Sålis 4

Sålis 5

Sålis 6 / Nybonds (Andersas)

Sålis 7

__________________________________________________________________

Torp

Torp1

Torp2

Torp3

Torp4

Torp5

Torp6

Torp7

Torp8

Torp9

Torp10

__________________________________________________________________

Västmyra

Västmyra 1

Västmyra 2 / Norrgårds

__________________________________________________________________

Äppelö

Äppelö 1a

Äppelö 1b

Äppelö 2a

Äppelö 2b