Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

Finland and Karelia - Where to get help?

Back to the main page of Finland and Karelia project


Where to get help?

We would like to ask you to familiarize yourself with the Geni instructions. Help can be found from there in many situations. Below, there is a list of other channels for asking help, if it is not found from the instructions.

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg
For instructions on how to use Geni, refer to the Geni Help Portal

Error reporting thread

The primary place to report errors is the error reporting thread of the Facebook group Yhteiset juuret - sukututkimus nykypäivän työkaluin.

Family tree mentors

Our volunteer family tree mentors include Basic, Pro and Curator users. A Pro user can unrelate public profiles or remove a false match. A Curator can also unmerge a false merge, merge private profiles, make an old private profile public, and create master profiles (MP).

The following list includes family tree mentors as well as their specific focus areas. They can help also in more broadly. A Pro user is identified by the Pro badge on the user profile page. (C) = Curator; languages: FI = Finnish, SE = Swedish, KA = Karelian, EN = English, RU = Russian, NO = Norwegian, DE = German, IT = Italian, EE = Estonian, ES = Spanish, SMI = Inari Sami, GR = Greek.

Suomi ja Karjala - Mistä apua?

Takaisin Suomi ja Karjala -projektin pääsivulle


Mistä apua?

Geni on yhteistyöympäristö, jossa kaikki voivat auttaa toisiaan, jotta yhteinen sukupuu kehittyy laadukkaasti. Genin suomalaisen käyttäjäyhteisön kokoamia käyttöohjeita löytyy Ohjeet Suomi - Karjala sivustolta .

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg
Kansainvälisiä ohjeita miten Geniä käytetään löytyy myös: Geni Help Portal

Kun olet lisännyt Genissä itsellesi esivanhempia 3-5 sukupolvea niin, että vanhimmat ovat syntyneet 1800-luvun puolella, ja näiden edesmenneiden profiilit ovat asetuksella "julkinen" syntymäaika ja -paikka tietoineen, (kts ohje Sukupuun rakentaminen), tarvitset apua maailmanlaajuiseen isoon Geni-puuhun liittämisessä. Samoin apua voit pyytää jos et löydä kysymykseesi tai ongelmaasi liittyvää vastausta Ohjeet Suomi - Karjala sivustolta .

Apua voit pyytää seuraavien kanavien kautta:

  1. Facebookin tukiryhmät. Mikäli toimit Facebookissa, yleiset kysymykset on hyvä osoittaa siellä toimiviin Geni-tukiryhmiin. Ryhmät tarjoavat sekä suomalaista Geni-yhteisöä auttavien vapaaehtoisten sukupuukummien tukea että laajemmankin käyttäjäjoukon vertaistukea. Sukupuukummit kommunikoivat tiiviisti myös keskenään, jotta löydetään soveltuvin auttaja kulloiseenkin kysymykseen. Katso luettelot Facebook-tukiryhmistä ja sukupuukummeista alempana.
  2. Sähköpostiapu. Sukupuukummimme auttavat esimerkiksi sukupuuhun liittämisissä seuraavassa osoitteessa: icn_message.gif geni-suojarvi@googlegroups.com
  3. Yksityisviesti sukupuukummille. Voit lähettää sukupuukummille viestin Genissä ko. henkilön profiilisivulta linkistä Lähetä viesti.', profiiliosoitteet löydät alempaa kohdasta Sukupuukummit.

Facebookin tukiryhmät

Yhteiset sukujuuret - sukututkimus nykypäivän työkaluin -ryhmä. Tämä ryhmä on Suomi ja Karjala -pääprojektin tukiryhmä ja samalla tukiryhmistä suurin (yli 20 000 jäsentä). Virheenkorjauksissa yms. ensisijainen auttamispaikka on tuon ryhmän virheketju.

Suomalaisen Geni-yhteisön ylläpitäminä Facebookissa toimii yleisen tukiryhmän lisäksi alueellisia Geni-tukiryhmiä, joissa on myös maakunnallista asiantuntemusta; erikoisryhmiä, jotka toimivat koko Suomi ja Karjala -alueella sekä suurimpien paikkakuntaprojektien omia tukiryhmiä lähinnä Karjalan alueella. Nämä kaikki ovat sukututkimusryhmiä, joissa käsitellään myös tukiasioita. Jos ryhmässä toimii virhe- tai tukiketju, siitä tavoittaa myös kuraattorin (katso kohdasta "Sukupuukummit" missä asioissa vain kuraattori voi auttaa).

Kainuu | Karjalankannas | Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme - tukiketju | Lappi, Norrbotten ja Finnmark | Pohjanmaa - tukiketju | Savo | Uusimaa ja Kymenlaakso | Varsinais-Suomi ja Satakunta - tukiketju.

Karjalan paikkakuntakohtaiset Facebook-ryhmät:

Aunuksen, Vienan ja Tverin Karjala | Eno | Ilomantsi | Impilahti | Korpiselkä | Liperi | Nurmes | Pielisjärvi | Salmi | Soanlahti | Sortavala | Suistamo | Suojärvi

Tukiryhmä karjalaisjuurisille Geniin liittyjille:

Uusien karjalaisjuuristen Geniin liittyjien apu

Sukupuukummit

Sukupuukummien joukko koostuu Basic-, Pro- ja Kuraattorikäyttäjistä. Pro-käyttäjä voi tehdä julkisten profiilien sukulaisuussuhteen irrottamisen tai poistaa aiheettoman puuosuman. Kuraattori voi lisäksi peruuttaa väärin menneen yhdistämisen, yhdistää yksityisprofiilit, avata vanhan yksityisprofiilin julkiseksi tai käsitellä pääprofiileja (MP, master profile).

Seuraavassa listassa on lueteltu vapaaehtoiset sukupuukummit sekä heidän erityinen fokusalueensa. He auttavat myös laajemmin, ei pelkästään mainituilla fokusalueilla. Pro-käyttäjän tunnistaa käyttäjän profiilisivulla olevasta Pro-tunnuksesta. (C) = kuraattori; kielet: FI = suomi, SE = ruotsi, KA = karjala, EN = englanti, RU = venäjä, NO = norja, DE = saksa, IT = italia, EE = viro, ES = espanja, SMI = inarinsaame, GR = kreikka.

Ohjeita viestintään Genissä

Genissä on yksityisviestien lisäksi muitakin mahdollisuuksia käydä keskustelua muiden käyttäjien kanssa. Niistä kerrotaan tarkemmin seuraavassa ohjeessa: Yhteydenotto- ja keskustelukanavat Genissä.

Финляндия и Карелия - Где получить помощь?

Вернуться на главную страницу проекта «Финляндия и Карелия»


Где получить помощь?

Мы бы хотели попросить вас ознакомиться с руководствами по работе в Geni. Во многих ситациях они могут помочь. Ниже находится список других источников помощи, если руководства-инструкции не могут вам помочь.

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg
Руководства по работе с Geni находятся на Geni Help Portal

Цепь сообщений об ошибке

Сперва сообщить об ошибке можно в группе Facebook Yhteiset juuret - sukututkimus nykypäivän työkaluin.

Помощь по электронной почте

Наша основная команда состоит из 50 человек, готовых помочь присоединиться к общему древу:

icn_message.gif geni-suojarvi@googlegroups.com

Finland och Karelen - Var hittar man hjälp?

Tillbaka till huvudsidan för projektet Finland och Karelen


Var hittar man hjälp?

Vi vill be dig att bekanta dig med Genis vägledning. I många situationer hittas hjälpen där. Nedanför hittar du hjälpkanaler ifall instruktionerna inte löser problemet.

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg
För instruktioner om hur du använder Geni, se Geni Help Portal

En felkedja

Den huvudsakliga platsen för att reparera felen, osv. är på Facebook-gruppen Yhteiset sukujuuret - sukututkimus nykypäivän työkaluin (Gemensamma rötter - Släktforskning med dagens verktyg).

E-postsupport

Vår kärnteam på ca. 50 personer hjälper t.ex. att ansluta till släktträd:

icn_message.gif geni-suojarvi@googlegroups.com

Finland og Karelen - Hvor kan jeg få hjelp?

Tilbake til hovedsiden av Finland og Karelen -prosjektet


Hvor kan jeg få hjelp?

Vi vil gjerne be deg til å bli kjent med Geni instruksjoner. Hjelp kan være funnet der i mange situasjoner. Nedenfor er det en liste over andre kanaler for å spørre hjelp, hvis det ikke er funnet fra instruksjonene.

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg
For instruksjoner om hvordan du bruker Geni, Se Geni hjelp portal Geni Help Portal

Feilrapporteringskjeden

Den primære stedet å rapportere feil er feilrapporteringskjede av Facebook-gruppen Yhteiset sukujuuret - sukututkimus nykypäivän työkaluin.

Hjelp via e-post

Vår kjerneteam som består av ca 50 person hjelper for eksempel i å bli med treet:

icn_message.gif geni-suojarvi@googlegroups.com

Finlande et Carélie - Où obtenir de l'aide?

Retour à la page principale du projet Finlande et Carélie


Où obtenir de l'aide?

Nous aimerions vous demander de vous familiariser avec les instructions Geni. L'aide peut être trouvée à partir de là dans de nombreuses situations. Ci-dessous, il existe une liste d'autres canaux pour demander de l'aide, si elle n'est pas trouvée à partir des instructions.

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg
Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de Geni, reportez-vous à la Geni Help Portal

Chaîne de déclaration des erreurs

Le lieu principal pour signaler les erreurs est la chaîne de déclaration des erreurs du groupe Facebook Yhteiset juuret - sukututkimus nykypäivän työkaluin.

Aide par émail

Notre équipe principale est composée d'environ 50 personnes qui aident par exemple à rejoindre l'arbre:

icn_message.gif geni-suojarvi@googlegroups.com

Finnland und Karelien - Wo bekomme ich Hilfe?

Zurück zur Hauptseite des Projekts Finnland und Karelien


Wo bekomme ich Hilfe?

Wir möchten Sie bitten, sich mit den Geni-Anweisungen vertraut zu machen. Hilfe kann von dort in vielen Situationen gefunden werden. Im Folgenden finden Sie eine Liste mit anderen Kanälen für die Hilfe, wenn diese nicht in den Anweisungen enthalten sind.

s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/db/96/dd/25/5344483bdc93afb4/ran99maf_t2.jpg
Anweisungen zur Verwendung von Geni finden Sie im Geni Help Portal

Fehlerdiskussionsstrang

Die primäre Möglichkeit, Fehler zu melden, ist der Fehlerdiskussionsstrang der Facebook-Gruppe Yhteiset sukujuuret - sukututkimus nykypäivän työkaluin.

E-Mail-Hilfe

Unser Kernteam, bestehend aus ca. 50 Personen, hilft beispielsweise beim Beitritt zum Baum:

icn_message.gif geni-suojarvi@googlegroups.com