Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Gardshistorie Gildeskål og Beiarn - Norge

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Pernilla Dorthea Nilsdatter, Nordarnøy (1828 - 1911)
  Pernilla Dorthea født 1828 på Arnøy i Gildeskål prestegjeld utenfor ekteskap, far Niels Pedersen boplass Våg ugift, mor Ingeborg Olsdatter gift. Pernilla Dorthea ser ut til å være hjemmedøpt på Arnøy d...
 • Hans Johansen, Mevær (c.1800 - c.1857)
  Karl-Ludvig Grønhaugs anetavle : [ ], punkt 52. Hans Johansen boplass Mevær født ca 1800 antatt Gildeskål prestegjeld , viet 1823 til Ingebor Malene Olsdatter født 1799 Gildeskål prestegjeld. Hans død...
 • Christian Benoni Hansen, Målselv (1837 - 1894)
  Christian Benoni født 1837 i Fleinvær, Gildeskål prestegjeld
 • Jochum Hansen, Kynøen (1710 - c.1790)
  Kirkebok Gildeskål 1775: viet 1775 Jocum Hansen boplass Kynøen og Inger Augustinidatter
 • Hans Jochumsen (c.1784 - 1861)
  HANS JOCHUMSEN, NORD-FINNSET Viet 1816 i Gildeskål prestegjeld , boplass Nord Finset, Sandhornøya Død 70 år gammel 1861 på Nord Finset i Gildeskål prestegjeld _____________________________ NB..!!...

(The text is written in Norwegian)

Prosjektet brukes i forbindelse med slektsgransking.

I første omgang tas kun med gårdshistorie for noen av de aller eldste boligene på Inndyr. I tilfelle det er ønskelig å utvide prosjektet kan andre aktører som har greie på materien utføre dette.

Nordland fylkeskommune har laget detaljert registrering av eldre boliger på Inndyr og ellers i Gildeskål. Den er kallt SEFRAK registreringen og inneholder bilder av boligene og beskrivelse. 1986 ble Klokkergården registrert på denne måten. SEFRAK registeret er i dag hos Riksantikvaren og er lagt ut på internett.

De forskjellige gårdene i Gildeskål

Gildeskål kommune er oppdelt i flere gårdsnummer vedrørende tinglyste grunneiendommer. Opplysninger om disse grunneiendommene finner man i grunnboken hos Sorenskriveren / Statens Kartverk i Hønefoss og er offentlig. Under hvert gårdsnummer er det forskjellige bruksnummer og her finner man navnene på de som bodde der. Nålevende grunneiere tas ikke med i dette prosjektet fordi det er personvern.

- Gårdsnummer:

 • Gnr. 1 Grimstad, Gnr. 2 Mevik, Gnr. 3 Storvik, Gnr. 4 Finnes
 • Gnr. 5 Leikvolden, Gnr. 6 Novik
 • Gnr. 7 Vigdel, Gnr. 8 Gjerde, Gnr. 9 Fore Nedre, Gnr. 10 Fore Øvre, Gnr. 11 Valle
 • Gnr. 12 Høgsetdal, Gnr. 13 Grøset, Gnr. 14 Ausen
 • Gnr. 15 Oterstranda, Gnr. 16 Laksådalen, Gnr. 17 Opsal, Gnr. 18 Gjelset, Gnr. 19 Seljeset, Gnr. 20 Finset Søndre
 • Gnr. 21 Skaugvold m/ Alten, Gnr. 22 Skaugvolldal, Gnr. 23 Dal, Gnr. 24 Jelstad
 • Gnr. 25 Inndyr, Gnr. 26 Gildeskål
 • Gnr. 27 Sund, Gnr. 28 Odden
 • Gnr. 29 Sandnes Østre (Mellom Sandnes), Gnr. 30 Myklebostad, Gnr. 31 Leirvik
 • Gnr. 32 Klikkvik, Gnr. 33 Vindvik, Gnr. 34 Sirivik
 • Gnr. 35 Tverlien, Gnr. 36 Aagnes, Gnr. 37 Storåmo, Gnr. 39 Stien, Gnr. 40 Sundsfjord, Gnr. 41 Hamn
 • Gnr. 42 Forså, Gnr. 43 Breivik Vestre, Gnr. 44 Tind, Gnr. 45 Asgotsletta, Gnr. 46 Kjøptad
 • Gnr. 47 Kjelling Vestre, Gnr. 48 Kjelling Østre
 • Gnr. 49 Skålsvik Søndre, Gnr. 50 Skålsvik Nordre, Gnr. 51 Røsnes, Gnr. 53 Nygård
 • Gnr. 56 Telnes, Gnr. 62 Sandnes - Nordre, Gnr. 69 Horsdal
 • Gnr. 81 Nordarnøy, Gnr. 82 Sørarnøy
 • Gnr. 83 Fleina
 • Gnr. 84 Fleinvær, Gnr. 87 Mevær
 • Gnr. 90 Nord Femris, Gnr. 91 Sandnes - Søndre,
 • Gnr. 93 Sundsfjordfjellet

- Grunneiendommer og grunneiere og når byggverkene ble laget, gardshistorie:

Gårdsnummer 25 Inndyr bruksnummer 10 Inndyr. Lensherregården på Inndyr

Gnr. 25 Inndyr bnr. 375 Angelgården. Angellgården: Denne gården er i dag et fredet kulturminne /fortidsminne og er også kallt Rødgården. Arkitekturguide http://arkitekturguide.uit.no/categories.php?cat_id=284 , Riksantikvaren kulturminnesøk https://kulturminnesok.no (søk "Angellgården") , Om Inndyr http://oddso.nvg.org/nsh/nn-inndyr.html

Gnr. 25 Inndyr bnr. 11 Klokkergården: Gammelt eiendomsmatrikkelnummer (i gardsmatrikkelen 1838) matrikkelnummer 46 Indyr løpenummer 35 "Frusselskaret". Før 1536 var enten staten Norge eller den katolske kirke i Norge eier. Fra ca 1536 til 1633 kongen ved staten Norge var eier. Fra 1633 til 1679 Frantz Kaas var eier lensherregården på Inndyr. Fra 1679 til 1723 Thomas Hammond var eier. Fra 1723 til 1730 Ove Sørensen Schielderup amtmann i Nordland var eier. Fra 1730 til 1789 Staten Norge var eier. Fra 1789 til 1844 staten Norge var eier. 1844 var "Frusselskaret" leilendingsbruk under staten Norge som var eier. Leietaker av "Frusselskaret" matrnr. 46 lnr 35 i 1838 var enken Anne Olsdatter født ca 1790 i Finnes i Gildeskål etter Ingebrigt Olsen født 1799 i Grøseth i Gildeskål. Makeskifte 1844 av "Frusselskaret" på Indyr leilendingsbruk under staten Norge. 1844 ny grunneier Staten den norske ved Opplysningsvesenets fond. Dette bruket ble 1844 utlagt til klokkergård og gårdsnavn er etter dette "Klokkergården". Våningshuset /bolighuset som sto på gården "Frusselskaret" ble revet 1845. 1846 bekostet og bygget Gildeskål kommune bygningene på denne Klokkergården og Gildeskål kommune sto som eier av bygningene og tomten var eiet av Staten den norske ved Opplysningsvesenets fond. Bygningene bestod av bolig for klokker / kirkesanger / lærer og skole i samme hus og 2 uthus/stabbur og 1 fjøs. Den første som bodde i Klokkergården var klokker/kirkesanger/lærer Hans Hansen fra 1846 til ca 1870. Det var også konfirmanter som bodde i denne boligen en kort tid hvert år. Som skolehus ble dette huset brukt fra 1846 til 1910. Etter 1910 var Klokkergården brukt som bolig for diverse klokkere. I eiendomsmatrikkel 1891 for Gildeskål sto lærer Hansen som beboer av matrnr 27 lnr 35 Klokkergården. 1972 kjøpte Johan Falk Sund (1899-1985) bygningene på Klokkergården fra Gildeskål kommune og leide boligtomten fra Staten ved Opplysningsvesenets fond. Johan Falk Sund var tidligere klokker og lærer i Gildeskål. Johan Falk Sund var gift med Martine Marie Rekstad (1896-1963).

Gnr. 26 Gildeskål bnr. 1 Prestegården: Gildeskål gamle kirke. Denne bygningen ble bygget ca 1130 som steinkirke hvor det stod et tidligere forsamlingshus som ble revet. Før forsamlingshuset ble satt opp var det antakelig et gudehov på denne plassen. 1881 ble Gildeskål nye kirke bygget like ved Gildeskål gamle kirke og denne gamle kirke fra ca 1130 forfalt mer og mer inntil den ble renovert 1962. Ca 1925 ble kirketårnet / løkkuppelen fjernet og tårnet er ikke bygget opp igjen. Kirken uten tårn er forringet og virker puslete. Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Gildesk%C3%A5l_gamle_kirke

Gnr. 26 Gildeskål bnr. 1 Prestegården: Bolighuset på prestegården. Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Gildesk%C3%A5l_presteg%C3%A5rd

Gnr. 56 Telnes Telnes kart

De forskjellige gårdene i Beiarn

"Slektsbok for Beiarn" 1979, M.B. Hansen, Alfred Troli, Jorunn Laastad https://www.nb.no/items/8217d3debcacbd0b065b296e8db0a47a?page=317&s...

Gnr. 1

...

Kilder

Skattematrikkel 1647 Salten fogderi - Gildeskål

Manntall 1666 Salten fogderi - Gildeskål https://media.digitalarkivet.no/view/35531/81

Manntall 1701 Salten fogderi - Gildeskål

Matrikkel 1723 Salten - Gildeskål https://media.digitalarkivet.no/view/39213/5

Ekstraskattemanntall 1762 Nordland - Salten - Gildeskål https://media.digitalarkivet.no/view/48768/82

Matrikkel 1838 Salten fogderi - Gildeskål tinglag https://media.digitalarkivet.no/view/35490/62

Folketelling for Gildeskål 1801 (Indyhr) https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058473000042 , Folketelling 1865, Folketelling 1875, Folketelling 1900, Folketelling 1910

Kirkebok for Gildeskål

Kirkebok for Beiarn

Gårdsmatrikkel 1891 for Gildeskål, tinglyste grunneiendommer, Sorenskriveren i Salten

Litteratur

"Utmarksfolket" Rolf Nesje 1981, om utmarksgårder i Gildeskål og Beiarn og Bodø og om samer og en del historie

"Slektsbok for Beiarn" 1979

"Slægten Benkestok" https://www.nb.no/items/ed54f7f45d7bd6d894e65eae02197251?page=0