Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Beiarn, Gildeskål - Nordland, Norway.

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Gertrud Pedersdatter Berg (1790 - 1874)
  Gertrud født 1791 i Ytterøy prestegjeld, Nord Trøndelag
 • Niels Jørde (c.1781 - 1838)
  Niels født ca 1781 i ..., ... sogn, ... prestegjeld, ... Folketelling 1801 ... prestegjeld, ...: Niels ... født ca 1781 boplass ...Viet 1812 i Åfjord prestegjeld, Sør Trøndelag: Niels Jorde og G. Berg,...
 • Johan Andersen (c.1675 - d.)
 • Hans Olsen (Telnes) (c.1695 - 1747)
  Skifte etter Hans Olsen, Telnes i Gildeskål Film eller link: HF1960 Ektefelle: Berthe Pedersdatter. Skiftet åpnet: 20/4-1747. Side: 102. Løpenr: . Formue: 53-1-0. Gjeld: 106-0-12. Arvinger Berthe Pede...
 • Elling Hansen Telnes (1734 - 1801)
  Ved dåpen 1776 til sønnen Svend Ellingsen er følgende nevnt:> Bapt. 1776 Svend Sør Sandnæs.for: Elling Hansen og Synnev Christensdtr. Sp: Christen Sørensen Sør Sandnæs, Carl Knudsen for Tenent(?), Hans...

The text is written in Norwegian.

I dette prosjektet finner man også en del profiler for Gildeskål og Beiarn og Bodø og Salten og Meløy og Rødøy og Kjerringøy og Rørstad i Folda og Island.

Index:

 • 1. About Gildeskål
 • 2. Bailiffs (fogder)
 • 3. Chairmen (ordførere) in Gildeskål
 • 4. Chairmen (ordførere) in Beiarn
 • 5. Vicars (prester) in Gildeskål
 • 6. Vicars (prester) in Beiarn
 • 7. Known persons from Gildeskål (kjente Gildeskålværinger)
 • 8. Governors (lensherrer / amtmenn / fylkesmenn) in Nordland
 • 9. Sheriffs
 • 10. Parish clerks
 • 11. Emigration from Gildeskål to USA
 • 12. Persons from Gildeskål settled in Alta
 • 13. Fishtraders
 • 14. Sailshipovners
 • 15. Antiquities (kulturminner)
 • 16. Witch processes
 • 17. Register (matrikkel)
 • 18. Links (lenker til andre opplysninger)
 • 19. Library (bøker)
 • 20. Sources (kilder)
 • 21. Physicians (leger)
 • 22. Samer i Gildeskål og Bodø
 • 23. Klokkere i Beiarn

1. About Gildeskål:

 • Området som omfatter Gildeskål ligger i Salten (Saltenfjorden) i Nordland fylke, Norge. På østsiden av Saltenfjorden.
 • I Gildeskålboka - bygdebok for Gildeskål er omtalt hvor i Gildeskål-området folk bodde i steinalderen eller neolitikum. Det er Oscar Berg som har lett og funnet frem til disse opplysningene blant annet fra Edvard Jacobsen Hamnø (1933) og skrevet om dem i Gildeskålboka. Fra eldre steinalder er det funnet 9 boplasser i Gildeskål. 2 på Alsvik, 1 mellom Mårnes og Ravik, 1 på Kongsgården på Fleina, 1 på Våg, 2 på Nord Fugløy, 1 på Opsal og 1 i Alten. Og fra yngre steinalder er det funnet 14 boplasser.
 • I våre gamle kongesagaer nevnes Gildeskål sokn kun en gang, nemlig i Håkon Håkonsønns saga, hvor det berettes at "Varbelgene" på sitt plyndringstokt til Hålogaland i 1238 overfalt og drepte kong Håkons skutilsvein Asbjørn Nebba fra Melbo på Arnøyene i Gildeskål.
 • Inndyr i Gildeskål:

- Første gang vi hører om Inndyr gård, er i boken "Kors eller Hammer: Håvard Erlingsson" av forfatter Thorvald E. Solberg 1945 Steensballe forlag. Her omtales en Bård Bårdsson fra storgården Inndyr. Så hører vi lite om Inndyr gård før i begynnelsen av 1400. Gården eies da av lagmannen i Trondheim Olav Niclissøn. Imidlertid selger han gården i 1413 til erkebiskop Eskill som var den norske kirkes primas i Nidaros, Trondheim. Gildeskål kirke eide også en del av gården.

- I 1533 leser man i skattelister om en setesvein Steffan Andersson i Gildeskål (setesvein til erkebiskopen) https://en.wikipedia.org/wiki/Setesvein

- I 1536 ved reformasjonen inndro kong Kristian III erkebiskopens jordgods, også Indyr gård. Den delen Gildeskål kirke eide, ble holdt utenfor inndragelsen. Helt frem til 1633 var Inndyr gård underlagt kronen.

- I 1633 hadde lensherren i Nordlandene Frantz Kaas fått hånd om hele Inndyr og gjort gården til adelig setegård og hovedgård for sitt store jordegods, Inndyr gods, på 122 vågsleier. Selve Inndyr gård hadde da en landsskyld på 14 1/2 våg og på gårdshaugen, hvor der hadde vært bebyggelse fra middelalderen, bygde han sin residens, en stor steingård i 1500-tallets stil. Sin avlsgård bygde han 600 meter nordenfor.

- Denne residens sto i ca 100 år, og i 1723 tok amtmannen i Nordland, Ove Sørensen Shielderup, bopel på Inndyr lensherregård og bodde der til 1730. Etter hans tid ble bygningen revet og fjernet. Inndyr gods var blitt solgt og hadde gått opp i Irgensgodset, men i slutten av 1680-årene gjenkjøpt av kongen og holdt udelt som krongods til etter den store nordiske krig i 1720.

- I 1679 kjøpte Thomas Hammond hele Inndyrgodset. Etter dette begynte den danske regjering å selge av de 50 gårdsbruk godset bestod av, men lensherregården på Inndyr ble udelt til 1789 da Jørgen Blix fikk kjøpe den søndre del av gårdens 4 vågsleier. På den søndre del av gårdshaugen på Inndyr sto en gammel gård som kalles Rødgården eller Angellgården. Den var oppført omkring 1760 av Peder Christian Angell som drev som handelsmann og gjestgiver her. Da han døde i 1771, kom en slektning av ham, Carsten Volquarts Angell, som handelsmann her. Han døde i 1788, og i 1789 kom som nevnt Jørgen Blix fra Kapstø i Bodin og leide seg inn i Angellgården og tok til å handle der. Omkring 1800 flyttet Jørgen Blix handelen til Inndyrsjøen. Der var det liten bebyggelse, bare noen båtnauster, men i 1700-årene hadde 2 jekteskippere bodd der, Jacob Tostrup og Knud Blix. Jørgen Blix startet den utviklingen som førte til den tette bebyggelse ved Inndyrsjøen. Han døde St.hans -tid 1805.

 • Fra ca 1600 til 1838 ble Gildeskål styrt av fogder i Salten. Etter 1838 er Gildeskål kommune styrt politisk av ordførere med administrasjonssted Inndyr. Fra 1838 til1853 var Beiarn en del av Gildeskål kommune.

--Nordland Fylke: Ca år 1000 ble Hålogaland underlagt rikets administrative system og inndeling og fremstår som Hålogaland fylke. Ca 1170 ble det dannet halvfylker med sysselmann i Bodinjar syssel.

--Salten fogderi: På 1100 tallet ble Hålogaland delt i 4 fylker. Det ene inneholdt området Salten. Ca 1320 er nevnt Gildeskål fjerding som ca 1600 ble Salten fogderi.

2. Bailiffs (fogder) in Salten:

 • Peder Hanssøn Schønnebøl (born ca 1540-) fogd -1575
 • Samuel Jenssøn Skouff (born ca 1580-) fogd 1611
 • Christen Jenssen Bloch (born ca 1580-) fogd 1618-1636
 • Christian Christopherssøn (born ca 1600-) fogd ca 1637-ca 1655
 • Søren Pedersen Randulff (born ca 1580-) fogd ca 1720
 • nn Myhre fogd 1751
 • nn Hysing fogd 1756
 • nn Heide, fogd 1777
 • Hans Michael Poulsen Arnkiel (born 1751-1807 Løp Bodø Norge) fogd 1791 (married to Mette Maria Koch (born 1761-1830)
 • Hans Caspar Heide fogd ca 1795 (b. ca 1729)
 • Johan Ernst Berg (born 1768-1828) fogd 1814

3. Chairmen (ordførere) in Gildeskål:

-Oversikt over ordførere i Gildeskål, Gildeskål kommune.no

 • Liste over ordførere i Gildeskål kommune, wikipedia
 • Steen Eilert Berner (chairman 1838-1847)
 • Ole Helgesen (1848-1849)
 • Peter Andreas Berg (1850-1851)
 • Edvard Pedersen (1852-1860)
 • Hans Henrik Holch Daae (1860-1862)
 • Jørgen Christian Albricht Angell Blix (1863-1866)
 • Hans Henrik Holch Daae (1867-1868)
 • Hans Olsen (1869-1870)
 • Eilert Nicolai Friis (1871-1872)
 • Hans Hansen (1873-1876)
 • Abel Ellingsen (1877-1878)
 • Hans Hansen (1879-1882)
 • Christopher Zacharias Arntzen (1883-1884) (born 1850 at Kummeren Gildeskål and deseased in Narvik)
 • Hans Hansen (1885-1888)
 • Haakon Salverius Hansen (1889-1894)
 • Sakarias Olivard Laugsand (1895-1910)
 • Parelius Danielsen (1911-1913)
 • Jens Johansen (1914-1919)
 • Johan Nilsen Nygaard (1923-1925)
 • Daniel Johan Eilertsen (1926)
 • Øyvind Heen (1927-1928)
 • Peder Johnsen (1929-1940)
 • Øyvind Heen (1941)
 • Lars Norum (1941-1945)
 • Peder Johnsen (1945)
 • Astrup Johansen (1946-1947)
 • Reidar Juliussen Myrhaug (1948-1958)
 • Magnus Sundsfjord (1958-1961)
 • Øyvind Kaspersen (1962-1963)
 • Meyer Madsen (1964-1969)
 • Rolf Fagermo (1970-1971)
 • Meyer Madsen (1972)
 • Andreas Opsahl (1972-1975)
 • Håkon Willumsen (1976-1979)
 • Harald Joakimsen (1980-1981)
 • Svein Christensen (1982-1983)
 • Roger Granberg (1984-1995)
 • John Gisle Karlsen (1995-1999)
 • Gunnar Asle Thommesen Skjelvik (1999-2003) - (born 1953)
 • Walter Pedersen (2003-2011)
 • Petter Jørgen Pedersen (2011-2019)
 • Bjørn Magne Pedersen (2019-)

4. Chairmen (ordførere) in Beiarn:

5. Vicars (prester) in Gildeskål:

 • nn (catolic vicar ca 1100)
 • nn2 (catolic vicar before 1537)
 • Michel Ollufsøn (vicar 1547-1595)
 • Torchild Haraldssøn (1595-1614)
 • Giebel Pedersøn Nidrosiensis "Giæble Christophersen" (1614-1617)
 • Sewerin Hveid (1618-1621)
 • Stephen Hanssøn Soop (1622-1675)
 • Peder Mentzen Darre (1675-1688)
 • Hans Mathiassen Bruun (1688-1723)
 • Peder Hanssøn Bruun (1723-1768)
 • Hans Pedersen Bruun (1768-1804)
 • Johan Rasch Jentoft (1805-1825)
 • Jens Glatved (1825-1835)
 • Steen Eilert Berner (1835-1846)
 • Peter Andreas Berg (1847-1856)
 • Hans Henrik Holch Daae (1856-1884)
 • Håkon Johan Haagensen (1885-1896)
 • Niels Stockfleth Magelsen (1896-1906)
 • Ole Kielland (1907-1914)
 • Sverre Jervel (1915-1920)
 • Andreas Olai Knudsen Steffensen (1920-1945)
 • Hjalmar Klette (1948-1952)
 • Konrad Adolf Oterholm (1953-1962)
 • Magnus Eliassen Sæveras (1962-1967)
 • Thomas Mæsel (1968-1972)
 • Øystein Trømborg (1972-1978)
 • Øystein Skaland (1978-1985)
 • Svein Malmbekk (1985-1993)
 • Olav Ertseid (1993-ca. 2000)
 • Kyrre Kolvik (ca 2000-2009)
 • Eivind Ørum (2009 - 2015)
 • Jon Aalborg født ca 1958, sogneprest i Gildeskål fra 2015 - 2020
 • ... 2020 -

6. Vicars (prester) in Beiarn:

7. Known persons from Gildeskål (kjente Gildeskålværinger):

 • (7.1) Birgitte Andersdatter Benkestok
 • (7.2) Elias Blix Pedersen Salmedikteren, teologen, professoren og statsråden som besluttet å innføre sidemål i Norge
 • (7.3) Michaloff Wigdehl (artist, painter)
 • (7.4) Gunnar Johan Sirkka Stålsett er kjent som biskop i Oslo. Han kan neppe kalles Gildeskålværing men han har faktisk bodd i Gildeskål noen år men han far var lærer på Kjøpstad. I forbindelse med kirkejubilé på Saura i 2009 var han til stede og omtalt i en artikkel i dette Kirkebladet fra Gildeskål
 • (7.5) En lensmann som satte spor etter seg i Gildeskål var Haagen Olsen. Blant annet var det han som fikk igangsatt postombæring i Gildeskål, tok initiativet til etablering av Gildeskål Sparebank og mange andre tiltak. Etter sin tid som lensmann ble han Stortingsrepresentant fra Nordland.
 • (7.6) Blant Haagen Olsens sønner var Olaf Sund ble lensmann i Steigen
 • (7.7) Haakon Ragnvald Sund ble riksadvokat
 • (7.8) Harald Torbjørn Sund ble kjent kirkearkitekt
 • (7.9) Oscar Sophus Sund ble havforsker og regnes som den som fikk innført ekkoloddet i norske fiskebåter. Det var naturlig at den første forskningsbåten til Høgskolen i Bodø, fikk navnet Oscar Sund.
 • (7.10) Magnus Wilhelm Sund ble sakfører i Rana
 • (7.11) Anna Bergljot Jacobsen, den eneste datteren ble gift med Jens Jacobsen fra Skjelvik som etterfulgte Haagen Olsen som lensmann.
 • (7.12) Bjarne Jæger Nilsen Stor krigshelt som har vært lite kjent for sine bragder - håper at disse blir mer kjent med tiden.

8. Governors (lensherrer / amtmenn / fylkesmenn) in Nordland:

 • http://snl.no/Fylkesmenn_og_amtmenn_(stiftamtmenn)_siden_1671 amtmenn siden 1671
 • https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_Nordlands_fylkesmenn
 • 1537 under Bergenhus
 • 1538-1541 under Steinsvikholm
 • 1545-1574 under Bergenhus
 • Peder Hansen (lensherre 1575-1577)
 • Tord Benkestok (1578)
 • Alexander Durham (1579-1583)
 • 1586-1587 under Trondheim len
 • Kristoffer Parsberg (1590-1591)
 • Nils Friis (1592-1596)
 • 1597 under Bergenhus
 • 1598-1604 under Nordlandene len
 • Hartvig Bille - til Billeskov (1604-1618)
 • Frants Kaas - til Skovsgård født 1580 død 1638 (amtmann 1618-1635)
 • Knud Stensen (1638-1642)
 • Ove Bjelke - til Austrått (1645)
 • Preben von Ahnen (lensherre 1646-1668)
 • Knud Gjedde (amtmann 1669-1686)
 • Christian Kruse (1686-1691)
 • Peter Christoffersen Tønder (1691-1694)
 • Christoffer Heidemann (1694-1703)
 • Frederik Split (1703-1704)
 • Ove Sørensen Schielderup (1704-1751)
 • Hans Hagerup de Gyldenpalm (1751-1767)
 • Peter Holm (1767-1771)
 • Joachim Knagenhielm (1771-1789)
 • Christian Torberg Hegge (1789-1811)
 • Christen Elster (1811-1815)
 • Johan Ernst Berg (1815-1828)
 • Adam Johan Frederik Poulsson greve Trampe
 • Lars Bastian Ridder Stabell (1834-1847)
 • Niels Weyer Arveschoug (1848-1853)
 • Paul Peter Vilhelm Breder (1854-1858)
 • Carsten Smith (1858-1867)
 • Claus Niuewejaar Worsøe (1867-1878)
 • Otto Benjamin Andreas Aubert (1878-1889)
 • Rasmus Theisen (1890-1908)
 • Anton Omholt (1908-1913)
 • Jonas Pedersen (1913-1921)
 • Olaf Amundsen (1922-1939)
 • Karl Hess Larsen (1940-1951)
 • Bue Fjermeros (1951-1966)
 • Ole Aavatsmark (1966-1983)
 • Odd With (1983-1991)
 • Åshild Hauan (1991-2007)
 • Hill Marta Solberg (2007-2018)
 • Tom Cato Karlsen (2019-...)

9. Sheriffs (lensmenn) in Gildeskål:

 • Colbanus Nielsen (born 1606 Sandvik Sandhornøy - deseased 1680 Sandvik), sheriff ca 1640-1680
 • Ole Colbanussen (b. 1669- d. 1741), sheriff ca 1680 - 1741
 • Nils Blix, lensmann 1730. Han bodde i Sandvik på Sandhornøy og døde ca 1733.
 • Jens Arntsberg, lensmann fra 1733, gift med Karen Olsdatter som var datter av Ole Kolbentsen i Sandvik.
 • Ole Sandberg sr. , ca 1750 - ca 1780
 • Ole Sandberg jr., sheriff ca 1780 - ca 1815
 • Erich Breen sheriff 1831
 • Salomon Eilert Klykken, sheriff 1844
 • Rasmus Andreas Dahl (born 1819 Førde) sheriff ca 1848-1854- fradømt stillingen på grunn av tyveri av penger som ble gjemt i "pengeura" / Pengura nordøst for Gildeskål kirke.
 • nn, 1854-..
 • Haagen Olsen ,1865-1875
 • Jens Andreas Jacobsen ,1900-1902 Beiarn og Gildeskål, 1902-1926 bare i Gildeskål
 • Mentzoni Nicolai Mentzoni (b 1883 - d 1967), ca 1940 - ca 1955
 • Torbjørn Mentzoni (b. 1913-d. 1990), ca 1955 - ca 1980
 • Svein Solberg, ca 1984
 • Walter Pedersen, ca 1988-2003
 • John Thoresen, 2003-ca 2008
 • Karl Martin Nilsen, ca 2008-2014

10. Parish clerks (klokkere) Gildeskål:

 • Peder Guttormsen født ca 1728 (klokker og skolemester ca 1760 - ca 1801), boplass Inndyr
 • Mons Pedersen (klokker 1801 - ca 1826)
 • Helge Helgesen (klokker ca 1827 - 1844)
 • Hans Hansen (klokker og kirkesanger og lærer 1846- ca 1870)
 • nn
 • Einar August Klausen Nesje født 1877 Nesje - Borge - Nordland og død ca 1954 Inndyr - Gildeskål (klokker og kirkesanger og lærer ca 1920 - ca 1947)
 • Johan Falk Sund født 1899 død 1985 Inndyr (klokker og kirkesanger og lærer ca 1948 - 1966)
 • Hans Vik (klokker ca 1967 - ca 1987)

11. Emigration (emigrasjon) from Gildeskål:

12. Persons from Gildeskål settled in Alta, Norway (Gildeskålværinger flyttet til Alta):

13. Fishtraders (handelssteder / fiskekjøpere) in Gildeskål:

 • Nord Arnøy: Jacob Sussmil og Jochum Sussemel / Susemehl - fra Trondheim (fiskehandel 1720-1764), Dines Sussmil (1765-1796), Jochum Sussmil jr. - gift med Karen Jonita Hveding (1796-1807) , Niels Jorde (1809-1838), Gjertrud Jorde (1838-1842), Carl Olsen (1842-1868), Carl Fredrik Olsen (1868-1872), Gjert Olsen (1872-1884), Sofie Olsen (1890-1924), Gerda Olsen (1924-1940),
 • Sør Arnøy: Willum Jacobsen Kremmer (borgerleier ca 1609-1618), Gjert Holst (borgerleier 1618-...), Johan Hermansen Schrøder født 1642 død 1724 bergensborger kjøpmann på Sør Arnøy 1670-1724, Peder Olsen (fiskekjøper fra ca 1874), Ernst Olsen (fra ca 1895),
 • Sandnes, Sandhornøy:
 • Hustad, Sandhornøy:
 • Inndyr:
 • Ertenvåg:
 • Forstranda:

14. Sailshipowners (jekteeiere / jekteskippere) in Gildeskål:

 • Ole Colbanussen (1669-1741) Sandvik på Sandhornøy
 • Knut Johansen Blix (1727-1771) Inndyr
 • Jørgen Jørgensen Blix (1762-1805) Inndyr
 • Jacob Reinholdtsen Tostrup (1702-1771) Inndyr
 • Arent Joensen (Kjøpstad-Arent) 1746-1811 bosatt på Kjøpstad
 • Peder Olsen 1775-1823 bosatt på Sandnes, Sandhornøya

15. Antiquities (kulturminner / fortidsminner / severdigheter):

16. Witch processes:

17. Register (eiendomsregister / matrikkel) for Gildeskål:

19. Library (bøker)

 • "Fortidsminner i Gildeskål", Poul Simonsen, Tromsø museum
 • "Gildeskålboka", bygdebok (flere årganger), emneregister forfattere https://www.gildeskal.kommune.no/gildeskaalboka.264030.no.html , årgang 9 1989 side 89 "Lensmannen og det stjålne pengeskrinet" av Håkon Breivik
 • "Utmarksfolket", Rolv Nesje 1981
 • "Han Øyr Per og hans tid", Rolv Nesje 1977
 • "Gårdshistorie for Gildeskål", Rolv Nesje (Disse papirene er ikke utgitt i bokform og er hos Gildeskål kommune på Inndyr. Besøkende kan se papirene ved å henvende seg til Gildeskål kommune)
 • Gårdshistorie for nordre del av Gildeskål, Per Pedersen
 • "Glimt fra Gildeskåls historie", (hefte på 52 sider), Gildeskål kulturstyre 1977, Harald M. Hansen
 • "Slektsrøtter i Gildeskål", Johan Håkon Martin Odding
 • "Sandmo ei fjellbygd i Beiarns utkant", Harald Kjellså
 • "Blix slekten", Jørn Hagen Skogø
 • "Slekten Ellingsen", 2 bind, Charles Ellingsen
 • "Gildeskål gamle kirke", Oscar Neuman Berg mfl., 2014
 • "Beiarn - natur, kultur og slekt gjennom tidene", 2004, Øystein Ringaker

20. Sources (kilder):

 • Skattematrikkel 1647 for Gildeskål
 • Folketelling 1701 for Gildeskål
 • Matrikkelforarbeidet 1723 for Gildeskål
 • Grenseeksaminasjonsprotokoller 1742 ved major Peter Schnitler
 • Ekstraskatten for Gildeskål 1762
 • Folketellinger for Gildeskål 1801, 1865, 1875, 1900, 1910
 • Matrikkel for Gildeskål 1838
 • Church register / Kirkebøker, arkivverket.no
 • Parish council records / Formannskapsprotokoller

21. Physicians (læger) Gildeskål:

 • Otto Frederik Borchgrevink født 1845 Vartdal, distriktslege i Gildeskål 1877 til 1883, boplass 1881 i Nord Sandnes på Sandhornøy
 • Trygve Wilhelm Bjark født 1902, lege i Gildeskål 1932 - 1938

22. Samer i Gildeskål og Bodø:

 • Samer i Gildeskål omtales i "Gildeskålboka" (bygdebok) årgang 19 side 39 og 44, årgang 21 side 52, årgang 25 side 76, årgang 28 side 74.

23. Klokkere i Beiarn:

 • Hans Carlsen Lindbom født ca 1818 i Bergen og død 1906 på Kjelling i Gildeskål, kirkesanger og lærer i Beiarn fra 1847 til ca 1863