Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Genealogisk litteratur / Sukututkimuskirjallisuutta / Genealogical literature

« Back to Projects Dashboard

Projektets ändamål. Projektin tarkoitus. The purpose of the project.

Samla på en plats en lista på finsk litteratur med genealogisk information, t.ex. matriklar, sockenböcker, släktutredningar som vi Geni användare har i våra privata bibliotek. Det kan vara i pappersformat eller digitalt. Huvudsaken är att ägaren av denna litteratur är villig att delge andra aktiva Geni användare information från dessa (med bondvett och copyright i tanke). Det är inte meningen att profiler kopplas till projektet. Istället önskas att medlemmarna uppdaterar listan med sina egna bibliotek.

Kerätä yhteen paikkaan lista suomalaisesta kirjallisuudesta jossa on sukututkimustietoa, esim matrikkelit, pitäjänkirjat sekä sukututkimukset joita meillä Geni käyttäjillä on yksityisissä kirjastoissamme. Ne voivat olla paperimuodossa tai sähköisessä muodossa. Pääasia on että tämän kirjallisuuden omistaja on halukas jakamaan tietoja näistä (maalaisjärki ja copyright asiat huomioituna). Profiileja ei ole tarkoitus kytkeä projektiin. Sen sijaan toivotaan jäsenien päivittävän listaa omalla kirjastollaan.

Gather together a list in one place on Finnish literature with genealogical information, e.g. alumnis and investigations that we Geni users have in our private libraries. These can be printed or in electronic form. The main issue is that the owner of these documents are willing to share pieces of information from these (common sense and copyright issues in mind). It is not intended that profiles are connected to the project- Instead it is desired that members will update the list with their own libraries.

Användbarhet / Käyttöarvo / Usefullness

En del av dokumentationen kan vara av ringa genealogiskt intresse, så en indikation om användbarheten kan också läggas till, t.ex. - ingen genealogisk information, + begränsad (föräldrar & make/maka), ++ utvecklad.

Osa dokumentoinnista saattaa olla sukututkimuksen kannalta vähemmän antoisaa, josta voidaan lisätä indikaattori, esim. - ei genealogista tietoa, + rajoitetusti, ++ laajemmin.

Some of the documentation might be off lesser genealogical value, thus an indicator of genealogical usefulness can be added, e.g. - no genealogical information, + limited (parents & spouse), ++ extensive.

Matriklar lyder under samma skyddstid som kataloger, dvs 15 år. http://kopiraitti.fi/sv/upphovsrattens-abc/vad-ar-narstaende-rattig...

Matrikkelit ovat luettelosuojan alaisuudessa, eli 15 vuotta. http://kopiraitti.fi/tekijanoikeuden-abc/mita-ovat-lahioikeudet/

Alumni books fall under the same copyright legislation as catalogues, i.e. 15 years.

Format

 • Titel, publ. år, användbarhet, kontakt
 • Nimike, julk vuosi, käyttöarvo, kontakti
 • Title, publ. yr, usefulness, contact

i alfabetisk ordning / aakkosjärjestyksessä / in alphabetic order

Skolmatriklar / Koulumatrikkelit / School alumnis

 • Björneborgs Svenska Samskola 1892-1992 ,+, Lasse
 • Borgå Lyceum 1873-1973 ,+, Lasse
 • Ekenäs Samskola,+, Lasse
 • Grankulla Samskola 1907-1957,+, Lasse
 • Hangö Samlyceum Elev Matrikel 1891-1946, - , Lasse
 • Helsingin Suomalainen Normaalilyseo 1887-1937 ,+ , Lasse
 • Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 1886-1936,+ , Lasse
 • Heurlinska Skolan i Åbo, en minnesskrift, 1961, + Lasse
 • Jyväskylän Lyseon Satavuotismatrikkeli, 1958, ++, Lasse
 • Karis Billnäs Samlyceum 1964,+, Lasse
 • Katedralskolan (Åbo) ,+, Lasse
 • Laatokan Karjalan Lyseo (1970) ,+, Lasse
 • Liber Scholae Helsingforsensis 1691-1865 ,+, Lasse
 • Lärkan 110 år ,+, Lasse
 • Mikkelin Lyseo 100 vuotta 1872-1972 Katja
 • Mikkelin Yhteiskoulu -1955,+, Lasse
 • Mikkelin Yhteiskoulu 1905-1985, Mari
 • Norssit 1867-1992 ,+, Lasse
 • Nya Svenska Samskolan / Lönnbäckska Gymnasiet 1888-1938,+, Lasse
 • Pargas Studenter 1950-2000 ,-, Lasse
 • Privata Svenska Flickskolan 1889-1939,+ , Lasse
 • Sahlbergska & Laurellska skolan 1870-1971,+, Lasse
 • Strömborgska skolan i Borgå 1963,+, Lasse
 • Svenska Fruntimmersskolan, Svenska Flickskolan i Åbo 1844-1955,+, Lasse
 • Svenska Klassiska Lyceum i Åbo 1872-1972,+, Lasse
 • Svenska läroverket i Lovisa 1989,+, Lasse
 • Svenska Normallyceum Matrikel 1864-1974 Del I-III,+, Lasse
 • Svenska Reallyceum och Lyceum i Åbo, elevmatrikel 1884-1945,+, Lasse
 • Svenska samskolan i Tammerfors 1895-1970,+, Lasse
 • Tampereen Klassillinen Lyseo ,+, Lasse
 • Tampereen Lyseon Matrikkeli 1884-1934 ,+, Lasse
 • Terijoen Suomalainen Yhteiskoulu-Kannaksen Yhteislyseo 1907-1957 Harry
 • Turun Klassillinen Lyseo 1874-1954 ,+, Lasse
 • Turun Suomalainen Yhteiskoulu 1903-1953 ,+, Lasse
 • Tyttönormaalilyseon Matrikkeli I-II 1879-1919 ,+, Lasse
 • Tyttönormaalilyseon Matrikkeli III-IV 1919-1969 ,+ , Lasse
 • Töölön Yhteiskoulu 1912-1987,+ , Lasse
 • Uudenkaupungin Yhteislyseo 1895-1920 + , Lasse
 • Vaasan Suomalainen Lyseo 1880-1930 ,+ , Lasse
 • Viipurin Lyseo 1879-1929, 1929, +, Lasse
 • Åbo Svenska Samskola, Matrikel över Lärare och Elever 1888-1963, +, Lasse

Yrkesmatriklar / Ammattimatrikkelit / Profession alumnis

 • Agronomit, agronomerna 1980 ,++ , Lasse
 • Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit, Diplomingeniörer och arkitekter 1965, 1991, 2000 , , Lasse
 • Diplomi-insinöörit ja arkkitehdit, Diplomingenjörer och arkitekter 1973 Harry
 • Ekonomimatrikkeli 1947, 1960 , , Lasse
 • Finlands agronomer 1853-41 , , Lasse
 • Finlands Forstmästare 1946-60 , , Lasse
 • Finlands Ostberedare 1856-1948, Suomen Juustonvalmistajat , , Lasse
 • Insinöörimatrikkeli 1969 Ingenjörsmatrikel , , Lasse
 • Journalister och publicister (1981) , , Lasse
 • Jyväskylän Seminaari 1863-1937 , , Lasse
 • Kadettiupseerit 1920-2010 , , Lasse
 • Lägre Folkskolseminariet i Vasa 1915-45, 1964, +, Lasse
 • Matrikel över Finlands Tidningspress 1937 , , Lasse
 • Oppikoulujen Opettajat Matrikkeli 1967 , , Lasse
 • Sortavalan seminaari 1880- 1940, Muistojulkaisu, 1940, ++ Maritta
 • Suomen apteekkarit, Finlands apotekare 1964 , , Lasse
 • Suomen eläinlääkärien nimikirja 1954. Matrikel över Finlands veterinärer 1954. , , Lasse
 • Suomen hammaslääkärit 1938, , Lasse
 • Suomen hammaslääkärit 1960 Katja
 • Suomen hammaslääkärit 1969 Katja
 • Suomen hammaslääkärit 1977 Katja
 • Suomen hammaslääkärit 2000 Katja
 • Suomen Insinöörejä ja Arkkitehtejä, Ingenjörer och Arkitekter i Finland 1948 , , Lasse
 • Suomen Kansakoulut 1955 Finlands Folkhögskolor (opettajat/lärare/teachers) , , Lasse
 • Suomen Kirkon Matrikkeli. Matrikel över Finlands Kyrka 1963, 1999 , , Lasse
 • Suomen Korkeakouluinsinöörit ja Arkkitehdit, Finlands Högskoleingenjörer och Arkitekter 1956 , , Lasse
 • Suomen lakimiehet, Finlands Jurister 1949, , Lasse
 • Suomen lakimiehet, Finlands Jurister 1970, , Lasse
 • Suomen lääkärit, Finlands läkare 1967, , Lasse
 • Suomen lääkärit, Finlands läkare 1982, , Lasse
 • Suomen maatalouden järjestöväkeä 1970, , Lasse
 • Suomen metsänhoitajat, Finlands forstmästare 1851-1931, , Maritta
 • Suomen metsänhoitajat, Finlands forstmästare 1931-1945. , Maritta
 • Suomen metsänhoitajat, Finlands forstmästare 1946-1960, , Maritta
 • Suomen metsänhoitajat, Finlands forstmästare 1961-1976, , Maritta
 • Suomen metsänhoitajat, Finlands forstmästare 1977-1986, , Maritta
 • Suomen metsänhoitajat, Finlands forstmästare 1987-1999, , Maritta
 • Suomen metsäteknikot, Finland forsttekniker 1878-1949 , , Lasse
 • Suomen Professorit-Finlands Professorer 2000 , , Lasse
 • Suomen Radiosähköttäjäliiton 25-vuotisjuhlajulkaisu , , Lasse
 • Suomen vähittäiskauppiaita, Detaljhandlare i Finland 1950 , , Lasse
 • Svenska Handelshögskolan 50 år , , Lasse
 • Tekniska Läroverket i Helsingfors, 25-års Jubileumsskrift 1916-1941 , , Lasse
 • Yhteistoiminnan Väkeä. Pellervolaisen Osuustoimintatyön Tekijöitä, 1950 , , Lasse

Sockenböcker / Pitäjänkirjat / ...

 • Ingå Fagervik Degerby Del II, 1936 , + , Lasse
 • Rautu, useita, Mari
 • Snappertuna, en kustbygds hävder I & II, , +, Lasse
 • Terijoki Harry
 • Vihanti, useita, Mari

Uppslagsböcker / Tietokirjat / ...

 • Kansallinen elämäkerrasto I-IV 1927-1932 , , Lasse
 • Kuka Kukin On 1966, 1974, 1978 , , Lasse
 • Ruotsinsuomalaiset I , , Lasse
 • Vem och Vad 1926, 1931, 1936, 1948, 1957, 1962, 1967, 1970, 1980, 1986, 1992, 2000, 2004 , , Lasse
 • Vem är vem på Åland Robban
 • Vår Hembygd Kyrkslätt 2006-2007 Robban
 • Finlands Statskalender 1907 , , Lasse

Släktutredningar / Sukututkimukset / ...

 • Hakkapeliittojen ja karoliinien jäljillä. Kymijoen Kouvolan Priha-suvun vaiheet 1500-1700-luvulla, 1985, ++, Lasse
 • Släktbok I 1914, Släktbok II 1918 (Atle Wilskman), , Lasse
 • Släkten Aminoff 1987, , Lasse
 • Släkter Lind och Lindh i Finland , , Lasse
 • Släktkalender III (Gadde), , Lasse
 • Finlands adelskalender 1897, 1941, 1947, 1974 , , Lasse
 • Karkun ratsutilat, Asutus- ja sukuhistoriallisia tietoja vv.1540 -1940,++ Maritta
 • Kivennapa, väestö ja tilat isonvihan jälkeen Harry
 • Kivennavan Kirjavaiset Harry
 • Korpo kyrklandet Harry
 • Lotsarnas Lohm [Korpo] Harry
 • Finnöholmarna [Korpo] Harry
 • Vanhan Ruoveden Historia I:2, Talonhaltijat Harry
 • Vitsaskosken Melasen suku III [Ruovesi] Harry
 • Vuorineuvos R. Erik Serlachiuksen muisto,Serlachiuksen suku, sukuselvitys,1980, ++ Maritta
 • Oiva Olavi Paavonpoika Leinon sukujuuret [Uusikirkko Vl.] Harry
 • Kustaa Mannosen ja Helena Uutun esivanhemmat, sukulaiset ja jälkeläiset [Uusikirkko Vl.] Harry
 • Uusikirkko, väestöluettelo 1754 Harry
 • Viipurin ja Savonlinnan läänin henkikirja 1701 I Harry

Företagshistoriker / Yhtiöhistoriikit / ...

 • Dalsbruk Järnverk 1686- 1936 , , Lasse
 • Lojo Kalkverk 1897-1930 , , Lasse
 • Mänttä Bruk 1868-1928 , , Lasse
 • Mäntän tehdas 1868-1928, näköispainos, 1993, + Maritta
 • Handelshuset Stockman genom tre kvarts sekel 1862-1937,+ , Lasse
 • Huset Hackman I&II, 1940/1952 , , Lasse

Övriga / Muut / Miscellaneous

 • Kutsu Maisterin- ja Tohtorin-Promotioihin, 1936, +, Lasse
 • Porkala bygden och dess minnen ,1945,-, Lasse
 • Pyhäjoen sotaveteraanimatrikkeli Rannikolta Rintamalle, II painos 1994, +, Mari
 • Siirtokarjalaisten tie hakemistoineen, 1971, +, Mari
 • S:t Augustins Matrikel 1762-1808 , , Lasse
 • Till flydda tider II, 1948 , , Lasse
 • RUK 89, 26.9.1955-21.1.1956 Katja
 • RUK 148, Nuojamiehet, 4.4.-17.7.1975 Katja
 • Vapaussodan Invalidit, Anni Voipio 1968, -, Mari

Länkar / Linkkejä / Links