Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Hemman i Hitis (Kyrkosundsskär) före 1746

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Johan Mattsson (1729 - d.)
 • Erik Henriksson, Skräddars (deceased)
  Erik nämns i Stefan Löfvings dagbok april 1714 då han varit till Vänö och hämtat några hästar han haft hos Erik Skräddare över vintern.
 • Erik Eriksson (1698 - d.)
 • Erik Henriksson Stomta (1696 - aft.1736)
  Födsel: Korpo församlings arkiv - Syntyneiden ja kastettujen luettelot 1693-1758, jakso 50, sivu 96-97: födda ...-1695, 1696-...; Kansallisarkisto: / Viitattu 8.11.2020Gifte sig 1722 med pigan Walborg ...
 • Anders Larsson (c.1682 - 1711)
  Asutuksen yleisluettelo - Kemiö, Kyrksundsskär 1694-1713, jakso 223, sivu 223: Kyrkosunds Skiahr - Rosala Söders, Nissas; Kansallisarkisto: / Viitattu 12.3.2021Death:

En enhetlig serie av huvudböcker börjar i Hitis (Kyrkosundsskär) från 1746. På basen av dop-, vigsel- och begravningsböcker kan emellertid många av hemmanens tidigare inbyggare och deras släktskapsband rekonstrueras. En huvudbok från 1705-1714 är också tillgänglig.

Till en början läggs personer in som har nått giftasvuxen ålder år 1746. Som sådana räknas födda fram till och med 1730 och deras eventuellt yngre makar.

För bondefamiljer i projektet används standardiserade stavningsformer i för- och efternamnsfälten. Hemmansnamn kan användas som hjälpmedel under projektets uppbyggnad, som specificerat nedan.

Vi sätter namnen som följer:

"Förnamn": Förnamn

"Andranamn": Patronym i standardiserad eller ursprunglig stavform.

"Efternamn" lämnas tomt om inte personen använt släktnamn, soldatnamn eller annat tillnamn,

Under projektets uppbyggnad kan dessutom följande fält användas:

"Suffix" Hemmanet där personen bildat familj och fått barn, i standardiserad stavform

"Född, efternamn": Hemmanet där personen själv fötts, i standardiserad stavform

Eftersom hemmansnamn knappast har motsvarighet i den tidens namnbruk rekommenderas att de (tas bort eller) flyttas till "alias" -fältet vartefter övriga data blir tillräckligt kompletta. hemmansnamnen i aliasfältet lönar sig att standardisera enligt modern stavning för att profilen skall vara lätt att hitta men Genis sökfunktion.

Se även genis allmänna rekommendation: http://wiki.geni.com/index.php/Patronymics#Finnish_Names_on_Geni

Som kompletta data kan anses födelsedatum, dödsdatum, föräldrar och alla kända makar samt flertalet av barnen, företrädesvis de barn som uppnått vuxen ålder.

HITIS BY

Skata

rippikirja_1705-1714_ap/15.htm Skata

rippikirja_1746-1763_jk721/91.htm

Österbygge

rippikirja_1705-1714_ap/16.htm Österbygge

rippikirja_1761-1778_jk721/6.htm

Lassa

rippikirja_1705-1714_ap/17.htm Lassa

rippikirja_1746-1763_jk721/92.htm

Nybondas

rippikirja_1705-1714_ap/18.htm Nybondas

rippikirja_1746-1763_jk721/93.htm

Klockars

rippikirja_1705-1714_ap/19.htm Klockars

rippikirja_1746-1763_jk721/94.htm

Risars

rippikirja_1705-1714_ap/20.htm Risars

rippikirja_1746-1763_jk721/4.htm

Grops

rippikirja_1705-1714_ap/21.htm Grops

rippikirja_1746-1763_jk721/5.htm

Backas

rippikirja_1705-1714_ap/22.htm Backas

rippikirja_1746-1763_jk721/6.htm

Gammel Klockare

rippikirja_1705-1714_ap/23.htm Gammel Klockare

rippikirja_1746-1763_jk721/7.htm

Bergs

rippikirja_1705-1714_ap/24.htm Bergs

rippikirja_1746-1763_jk721/8.htm

Stomta

rippikirja_1705-1714_ap/25.htm Stomta

rippikirja_1746-1763_jk721/9.htm

Knuts

rippikirja_1705-1714_ap/26.htm Knuts

rippikirja_1746-1763_jk721/10.htm

Södergård

rippikirja_1705-1714_ap/27.htm Södergård

rippikirja_1746-1763_jk721/11.htm

Wästerbygge

rippikirja_1705-1714_ap/28.htm Wästerbygge

rippikirja_1746-1763_jk721/12.htm

Klemets

rippikirja_1705-1714_ap/29.htm Klemets

rippikirja_1746-1763_jk721/13.htm

STUBBNÄS

BÖLE

Östergård

rippikirja_1705-1714_ap/31.htm Östergård

Anderstugu

rippikirja_1705-1714_ap/33.htm Anderstuga

Wästergrannas

rippikirja_1705-1714_ap/32.htm Wästergrannas

Oppbygge 1

rippikirja_1705-1714_ap/34.htm Oppbygge

Oppbygge 2

Wästergård 1

rippikirja_1705-1714_ap/35.htm Wästergård

Wästergård 2

ROSALA

Söders

rippikirja_1705-1714_ap/36.htm Söders

Spaks

rippikirja_1705-1714_ap/37.htm Spaks

Kaas (i SSHY ställvis felaktigt Knuts)

rippikirja_1705-1714_ap/43.htm Kaas

Nissa

rippikirja_1705-1714_ap/44.htm Nissa

Oppbygge

rippikirja_1705-1714_ap/38.htm Oppbygge

Thomasa

rippikirja_1705-1714_ap/40.htm Thomasa

Monåsa

rippikirja_1705-1714_ap/42.htm Monåsa

Michelsa

rippikirja_1705-1714_ap/41.htm Michelsa

Norrbygge

rippikirja_1705-1714_ap/39.htm Norrbygge

Backas

rippikirja_1705-1714_ap/45.htm Backas

Wedaholm

rippikirja_1705-1714_ap/46.htm Wedaholm

WÄNÖ

Pellas

rippikirja_1705-1714_ap/78.htm Pellas

Klints

rippikirja_1705-1714_ap/77.htm Klints

Mårs ( SSHY en gång felaktigt Stor Ers)

rippikirja_1705-1714_ap/76.htm Mårs

Bergs

rippikirja_1705-1714_ap/75.htm Bergs

Skräddars

rippikirja_1705-1714_ap/79.htm Skräddars

Wästerbygge

rippikirja_1705-1714_ap/81.htm Wästerbygge

Skans (Steens)

rippikirja_1705-1714_ap/80.htm Skans

TUNNHAMN

rippikirja_1705-1714_ap/74.htm TUNNHAMN

HOLMA

Skants

rippikirja_1705-1714_ap/56.htm Skants

Söders

rippikirja_1705-1714_ap/57.htm Söders

Mellangård

rippikirja_1705-1714_ap/55.htm Mellangård

Uppgård

 • [Matts Hindersson]

Nybygge (Oppbygge)

rippikirja_1705-1714_ap/54.htm Nybygge

KASNÄS

Bergs

rippikirja_1705-1714_ap/52.htm Bergs

Östers

rippikirja_1705-1714_ap/51.htm Östers

Kristers

Smeds

rippikirja_1705-1714_ap/50.htm Smeds

Lassas

rippikirja_1705-1714_ap/49.htm Lassas

Backa

rippikirja_1705-1714_ap/48.htm Backa

HÖGSÅRA

Wästergård

rippikirja_1705-1714_ap/67.htm Wästergård

Söders

rippikirja_1705-1714_ap/73.htm Söders

Lillbacka

rippikirja_1705-1714_ap/72.htm Lillbacka

Gamlars

rippikirja_1705-1714_ap/69.htm Gamlars

Gris

rippikirja_1705-1714_ap/66.htm Gris

Örså

rippikirja_1705-1714_ap/70.htm Örså

Stor-Ers

rippikirja_1705-1714_ap/65.htm Stor-Ers

Nybyggars

rippikirja_1705-1714_ap/64.htm Nybyggars

Storbacka

rippikirja_1705-1714_ap/68.htm Storbacka

Ollas

Lill Ers

rippikirja_1705-1714_ap/71.htm Lill-Ers

KAXKÄLA

Lotsen (Benholm)

Wästergård

rippikirja_1705-1714_ap/61.htm Wästergård

Nästgård 1

rippikirja_1705-1714_ap/59.htm Nästgård

Nästgård 2

Mårten Hansson f. 1733

Mellangård

rippikirja_1705-1714_ap/60.htm Mellangård

Östergård

rippikirja_1705-1714_ap/62.htm Östergård

Södergård

rippikirja_1705-1714_ap/63.htm Södergård

BISKOPSÖ

Uppbygge

rippikirja_1705-1714_ap/11.htm Uppbygge

Norrgård

rippikirja_1705-1714_ap/12.htm Norrgård

Mittby

rippikirja_1705-1714_ap/13.htm Mittby

Södergård

rippikirja_1705-1714_ap/14.htm Södergård

WÄNOXA

Östergård

rippikirja_1705-1714_ap/10.htm Östergård

rippikirja_1746-1763_jk721/84.htm

Mellangård

rippikirja_1705-1714_ap/9.htm Mellangård

rippikirja_1746-1763_jk721/85.htm

Wästergård

rippikirja_1705-1714_ap/8.htm Wästergård

rippikirja_1746-1763_jk721/86.htm

BOLAX

Södergård - från ca 1767 (storskiftet??) delad i "Västergård" och "Södergård"

rippikirja_1705-1714_ap/6.htm Södergård

Norrgård

rippikirja_1705-1714_ap/7.htm Norrgård