Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

Top Surnames

view all

Profiles

 • Hedvig Christine Altenburg (1763 - 1848)
  Mormor til Henrik Ibsen.Skrevet Hedevig i hennes levetid. Barnebarnet Hedvig Ibsen var oppkalt etter henne.
 • Cornelius Paus (1726 - 1799)
  Litteratur==* Wikipedia (norsk) ==Biografi==Cornelius Paus (født 29. oktober 1726 på Håtveit i Lårdal, død 1799 i Skien) var en norsk embedsmann i den statlige skogforvaltningen på 1700-tallet. Han var...
 • Shipowner Christopher Blom Paus (1810 - 1898)
  åp (nr. 86):
 • Bailiff, barrister Henrik Johan Paus (1799 - 1893)
  Born in the port town of Skien, he was a lawyer and graduated with his law degree at the Royal Frederick University (the University of Oslo) in 1822. From 1823 to 1826 he was the deputy governor of Hed...
 • Governor Christian Cornelius Paus (1800 - 1879)
  President of Skien City Court, city recorder, chief of police and magistrate of Skien 1847–1874, Member of Parliament 1848–1850 and 1857–1861, acting Governor of Bratsberg (Telemark) 1862–1863, 1864 an...

Henrik Ibsen's family has received significant attention since the 19th century, not least because Ibsen confirmed that he used his childhood memories and relatives as models for environments and characters in his plays.

Henrik Ibsens familie har helt siden 1800-tallet fått stor oppmerksomhet i Ibsenforskningen, ikke minst fordi Ibsen selv bekreftet at han brukte sine barndomserindringer og slektninger som modeller for miljøer og figurer i sine skuespill.

Henrik Ibsen vokste opp innen slektskretsen Ibsen–Altenburg–Paus i Skien, en storfamilie som bestod av søskenparet Ole og Hedevig Paus og deres familier, som var tett sammenvevd. Begge Ibsens foreldre hadde røtter i eliten i Skien og Telemark, dels i kjøpmannseliten i Skien/Grenland, og dels i «embetsaristokratiet» av prester og jurister i Øvre Telemark. Ibsen skrev selv at «mine forældre tilhørte både på fædrene og mødrene side datidens mest ansete familjer i Skien» og at han var nært beslektet med «omtrent med alle de patricierfamiljer, som dengang dominerede stedet og omegnen».