Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Ljubljanski župani / List of mayors of Ljubljana

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Na seznamu so navedeni vsi župani od 29. februarja 1504, ko je Ljubljana dobila pravico do volitve župana. (Wikipedia in MOL)
http://www.sistory.si/cdn/publikacije/30001-31000/30411/Ljubljanski...

Pred letom 1504 je funkcijo župana v Ljubljani opravljal mestni sodnik, ki je poleg sodne funkcije imel tudi različne upravne naloge. Njegov mandat je trajal eno leto. Prvi v listinah omenjeni ljubljanski mestni sodnik Urban Pucel je izpričan leta 1269.

Dne 29. februarja 1504 je kralj Maksimilijan I. z listino, izdano v Augsburgu, Ljubljani dovolil za upravne naloge voliti župana kot najvišji politično-upravni organ. Tako je mestni sodnik poslej opravljal le sodne posle, župan pa upravne. Mandat obeh je trajal eno leto; na funkcijo sta bila lahko izvoljena tudi večkrat. Zupana so volili na petek pred sv. Marjeto (20. julija), sodnika pa na sv. jakoba (25. julija).

Leta 1785 se je končalo leta 1504 začeto obdobje, ko sta bila na čelu ljubljanske avtonomije mestni sodnik in župan. V tem obdobju je bila funkcija mestnega sodnika popolnoma odpravljena.

16. stoletje

 • Janez Lantheri (1504/05)
 • Gregor Lagner/Ladner (1505/06)
 • Lenart Praunsperger (1506/07)
 • Jakob (Oskar) Stettenfelder (1507/08)
 • Janez Lindauer (1509-1511)
 • Wolf Meditsch (Volk Medič) (1511/12)
 • Matevž Frang/Prang (1513/14)
 • Jurij Tazel/Tatzel (1514/15)
 • Janez Standinath/Standinat (1515/16)
 • Anton Lantheri/Lanthieri (1516-1518)
 • Janez Standinath/Standinat (1518-1520)
 • Volk (Wolf) Posch (6.7.1520-12.7.1521)
 • Janez Standinath/Standinat (1521/22)
 • Anton Lantheri/Lanthieri (11.7.1522-8.7.1524)
 • Jurij Gering (8.7.1524-6.7.1526)
 • Pongrac Lustaller (6.7.1526-10.7.1528)
 • Viljem Praunsperger (1528/29)
 • Primož Huebman (1528)
 • Peter Reicher (1529-1531)
 • Krištof Stern (1530)
 • Viljem Praunsperger (1531-1533)
 • Vid Khissel/Khisl (1533-1535)
 • Viljem Praunsperger (1535/36)
 • Janez Weilhamer (7.7.1536-6.7.1537)
 • Vid Khissel/Khisl (6.7.1537-12.7.1538)
 • Viljem Praunsperger (1538/39)
 • Janez Weilhamer (11.7.1539-9.7.1540)
 • Vid Khissel/Khisl (9.7.1540-11.7.1544)
 • Volk (Wolfgang) Gebhardt (8.1544-1545)
 • Vid Khissel/Khisl (10.7.1545-20.1.1547)
 • Volk (Wolfgang) Gebhardt (21.1.1547-6.7.1548)
 • Janez Dorn (6.7.1548-5.7.1549)
 • Janez Dorn (7.1550-23.4.1552)
 • Jurij Tiffrer (29.4.1552-12.7.1555)
 • Mihael Frankovitsch/Frankovič (12.7.1555-10.7.1556)
 • Jurij Tiffrer (10.7.1556-7.7.1559)
 • Blaž Samerl (7.7.1559-9.7.1563)
 • Marko Pregl (9.7.1563-7.7.1564)
 • Blaž Samerl (7.7.1564-6.7.1565)
 • Lenard Chroen (Lenart Hren) (6.7.1565-11.7.1567)
 • Mihael Vodapiuez/Vodopivec (11.7.1567-8.7.1569)
 • Blaž Samerl (8.7.1569-6.7.1571)
 • Janez Phanner/Pfanner (6.7.1571-9.7.1574)
 • Gaspar Hoffstetter/Hochstetter (9.7.1574-8.7.1575)
 • Blaž Samerl (8.7.1575-1577)
 • Lenard Chroen (Lenart Hren) (1577-1579)
 • Janez Phanner/Pfanner (1579-1581)
 • Lenard Chroen (Lenart Hren) (1581-1582)
 • Marko Stetner (6.7.1582-6.7.1584)
 • Volk (Wolf) Guertner/Gartner (6.7.1584-10.7.1587)
 • Jakob De Curtoni (10.7.1587-12.7.1591)
 • Marko Stetner (12.7.1591-10.7.1592)
 • Andrej Falkh/Valch (10.7.1592-17.8.1592)
 • Venturin Thrauison/Travisan (17.8.1592-13.7.1595)
 • Mihael Rosen (13.7.1595-3.1598)
 • Martin Schöberl (začetek avgusta 1598 le nekaj dni)
 • Anton Feichtinger (13.8.1598-9.7.1599)
 • Andrej Kroen (Andrej Hren) (9.7.1599-7.7.1600)

17. stoletje

 • Josip Tschauller (Jožef Čavel/Tschaull) (7.7.1600-6.7.1601)
 • Andrej Sallitinger (6.7.1601-12.7.1602)
 • Andrej Kroen (Andrej Hren) (12.7.1602-9.7.1604)
 • Josip Tschauller (Jožef Čavel/Tschaull) (9.7.1604-8.7.1605)
 • Mihael Preiss (8.7.1605-6.7.1607)
 • Janez Vodapiuez (6.7.1607-11.7.1608)
 • Janez Sonze (11.7.1608-9.7.1610)
 • Janez Krstnik Gedenelli Bernardini (9.7.1610-6.7.1612)
 • Janez Sonze (6.7.1612-8.1613)
 • Janez Krstnik Gedenelli Bernardini (1.1.1614-8.7.1616)
 • Adam Eggich/Eppich (8.7.1616-12.7.1619)
 • Adam Weiss (12.7.1619-6.7.1620)
 • Adam Eggich/Eppich (6.7.1620-1.1621)
 • Mihael Preiss (9.7.1621-8.7.1622)
 • Janez Krstnik Gedenelli Bernardini (8.7.1622-7.7.1623)
 • Janez Krstnik Verbetz (7.7.1623-12.7.1624)
 • Jurij Viditsch (12.7.1624-11.7.1625)
 • Janez Krstnik Gedenelli Bernardini (11.7.1625-10.1625)
 • Janez Krstnik Verbetz (10.1625-6.7.1629)
 • Horacij Carminelli (6.7.1629-12.7.1630)
 • Jurij Viditsch (12.7.1630-11.7.1631)
 • Andrej Stropel/Strobl (11.7.1631-7.7.1634)
 • Kristof Otto (7.7.1634-9.7.1638)
 • Gregor Khunstl (9.7.1638-10.1639)
 • Marko Wiz (6.7.1640-12.7.1641)
 • Kristof Otto (7.1641-12.7.1644)
 • Marko Wiz (12.7.1644-12.7.1647)
 • Franc Ciriani (12.7.1647-8.1647)
 • Ljudevit Schonleben (10.7.1648-8.7.1650)
 • Jurij Wertatsch (8.7.1650-12.7.1652)
 • Ljudevit Schonleben (12.7.1652-9.7.1655)
 • Jurij Wertatsch (9.7.1655-6.7.1657)
 • Janez Steringer pl. Rerinberg (6.7.1657-6.7.1663)
 • Janez Maria Pisckhon (6.7.1663-9.7.1666)
 • Janez Steringer pl. Rerinberg (9.7.1666-9.7.1669)
 • Janez Maria Pisckhon (11.7.1670-8.1672)
 • Janez Krstnik Dolnitscher (2.9.1672-10.7.1676)
 • Janez Jernej Bosio (10.7.1676-7.7.1679)
 • Janez Krstnik Dolnitscher (7.7.1679-10.7.1682)
 • Janez Jernej Bosio (10.7.1682-9.7.1688)
 • Gabriel Eder (9.7.1688-11.7.1692)
 • Janez Krstnik Dolnitscher (11.7.1692-24.10.1692)
 • Gabriel Eder (10.7.1693-12.7.1697)
 • Matija Di Georgio (12.7.1697-10.7.1699)
 • Janez Krstnik Graffenhueber (10.7.1699-11.1701)

18. stoletje

19. stoletje

20. stoletje

21. stoletje

 • Danica Simšič (1.12.2002–17.11.2006)
 • Zoran Janković (17.11.2006 – 21.12 2011)
 • Aleš Čerin (22.12.2011–11.4.2012)
 • Zoran Janković (11.4.2012 – )