Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Plemiške rodbine na Slovenskem / Slovenian nobility

Project Tags

view all

Profiles

 • JOSEF Maximilian Schiwitz von Schiwitzhofen (1813 - 1895)
  okrajni komisar v Trstu (1846) in Gorici (1848), okrajni glavar v Kočevju (1854) in Ljubljani (1873) namestniški svetnik v Zagreburodbina izhaja iz Vipavske doline, Goče, Slovenia
 • Janez Zellenberger (deceased)
  Lastnik gradu Krumperk 1481 sklenil dedno pogodbo z nečakom Baltazarjem Raubarjem, s katero bi v primeru, da bi umrl brez rodnih dedičev, vse zapustil Baltazarju in njegovim naslednikom, kar se je deja...
 • Georg Bartholomaus Zwickl-Khisl (c.1600 - bef.1656)
 • Matija Gačnik pl. s Kačjeka (c.1580 - 1647)
  grad Kačjek (Schlangenberg) Po letu 1613 od brata Hansa kupi gospostvo in toplice Dobrna. Nakar kupi tudi posest z dvorcem Šratnek (Schrottenegg), Podgora nad Kotljami, Ravne na Koroškem. Poplemenite...

Posamezniki ali družina (vir)

A

 • Andeški grofje (nemško Grafen von Andechs) so bili bavarska plemiška rodbina, ki je sprva imela posestva okrog kraja Andechs ob jezeru Ammersee. Veja Andeških je od 12. stoletja prebivala tudi na današnjem slovenskem ozemlju in v Istri, imenovali so se Andechs-Meranski. Imeli so posestva v Kamniku, Višnji Gori, idr. in so bili do izumrtja sredi 13. stoletja ena najmočnejših rodbin na jugovzhodu cesarstva.
 • Angerburg (Angerburžani)
 • Jernej Andrejka pl. Livnograd slovenski častnik, plemič in pisatelj, 1850-1926
 • Apfaltrerji (Apfaltrern von Roy) (baroni) Rodbina Apfaltrer (tudi Apfoltrer, Apfaltrer von Apfaltrern, Apfaltern, Apfaltrer(n) zu Roy und Grünhof etc., sl. Jablaniški) je plemiška rodbina, ki je po moški liniji izumrla sredi 20. stoletja.
 • Askvinci (grofje) Askvinci so bili pripadniki pomembne plemiške družine, ki je imela od srede 11. stoletja naprej in v začetku 12. stoletja velik vpliv v Savinjski krajini in Podravski krajini, prisotni pa so bili tudi na Kranjskem. Utemeljitelj te rodbine je bil Askvin, eden od odvetnikov Heme Selško-breške. Potomec Starkhand I. je bil okrog 1103 mejni grof v Savinjski krajini, potem pa je rodbina zaradi rivalstva s Spanheimi doživela naglo propadanje.
 • Attemsi (tudi Attimis, Attems; grofje) Attemsi so bili predvsem v času baroka ena najvplivnejših plemiških rodbin na Štajerskem. Rodbina izvira iz Furlanije, njihov rod pa se je začel razvijati v drugi polovici 12. stoletja na gradu Attimis pri Čedadu. Opravljali so pomembne službe na habsburškem dvoru in bili leta 1630 povzdignjeni v državne grofe Svetega rimskega cesarstva.
 • Auerspergi (tudi Turjaški; baroni, grofje in knezi) Auerspergi (tudi Turjačani oz. Turjaški) so bili najvplivnejša plemiška rodbina na Slovenskem in ena izmed najbogatejših in najvplivnejših plemiških družin v Avstrijskem cesarstvu.
 • Agustich (tudi Augustich, s predikatom de Razderto) Rodbina Agustich, je bila ogrska plemiška rodbina na območju današnjega Prekmurja
 • Avernas (tudi des Enfanns d´Avernas; grofje)
 • Artens

B

 • Babos (baroni)
 • Baltin (baroni)
 • Barbo Waxensteini (baroni, grofi) Rodbina Barbo (tudi Barbo zu/von Waxenstein) je kranjska (kasneje slovenska) plemiška rodbina, ki izhaja iz Italije.
 • Batthyany (baroni, grofje)
 • Baumkircher
 • Beck (baroni, grofje)
 • Benaglia
 • Berke (de Nagy-Barkócz) Rodbina Berke, je bila ogrska plemiška rodbina na območju današnjega Prekmurja
 • Berks
 • Berlendis
 • Billichgrätz (Polhograjski) stara rodbina in kasnejša rodbina
 • Bosio
 • Bleiweis pl. Trsteniški (vitezi), slovenski veterinar, publicist in politik, 1808-1881
 • Born (baroni) Born je bila nemško- judovska rodbina podjetnikov in industrialcev, ki je konec 19. in v 20. stoletju delovala na Tržiškem.
 • Brandis (baroni, grofje) Rodbina Brandis (tudi Brandis zu Leonburg) je plemiška rodbina, ki je v 19. in 20. stoletju bila pomembna posestnica na Slovenskem.
 • Breški (von Friesach) (mejni grofi)
 • Breuner (grofje)
 • Brigido (baroni)
 • Brück (baroni)
 • Buben
 • Bucelleni (grofi)
 • Buchau (baroni, grofje)
 • Buseti (Buseth)

C

 • Celjski grofje (tudi gospodje Savinjski in Žovneški gospodje, grofje in knezi) Cêljski grôfje (nemško Grafen von Cilli) predstavljajo najbolj znano in najpomembnejšo plemiško in vladarsko rodbino, ki je imela svojo matično posest na območju današnje Slovenije. Potomci grofov Celjskih živijo še danes.
 • Codelli pl. Fahnenfeld (baroni) Codelliji so bili znana kranjska in goriška plemiška rodbina.
 • Cramm (baroni)
 • Cloßmann
 • Chorinsky (grofje, baroni)
 • Cobenzl Cobenzl, koroška rodbina, ki se imenuje prvič 1209 in je dobila najprej baronsko, potem 1564 grofovsko plemstvo. Njeni gradovi so bili Prosek, Štanjel na Krasu, Lože pri Vipavi, Predjama, Ribnica.
 • Conti
 • Coronini (grofi) Coroniniji (koroníni), so italijanska plemiška rodbina, po izvoru iz Bergama v Lombardiji, ki se prvič omenja v 12. stoletju.
 • Czemetz

Č

D

 • Dannenfeld (baroni)
 • Daublebsky pl. Eichhain, avstro-ogrski viceadmiral, 1865-1939
 • Detela Oton slovenski politik, 1839-1917
 • Dienersberg (baroni)
 • Dietrich
 • Dietrichstein (baroni, grofje)
 • Dornberg (po slovensko bi bilo: Trnovski) (baroni)
 • Devinski (tudi Thybein )
 • Dyhrni (baroni, grofje, knezi) Dyhrn je nemška plemiška družina s koreninami v nekdanji mejni grofiji Meißen v današnji zvezni deželi Saški. Vse od 13. stoletja do ustanovitve Weimarske republike 1919 je veljala za eno izmed najvplivnejših, najstarejših in najpremožnejših plemiških rodbin v Prusiji.

E

 • Erkeinstainski (Erckenstain / Erckenstein)
 • Erbergi (baroni) Erbergi so bili kranjska plemiška rodbina, ki je na Slovenskem bivala od zadnje tretjine 16. stoletja do 1847.
 • Ellachi
 • Eberbach
 • Eggenbergi (baroni, grofje, knezi)
 • Esterházyi (baroni, grofje, knezi)
 • Edlingi (baroni)
 • Egkh (baroni, grofje)(Egkh von Hungerspach, tudi Egg, Eck) Rodbina Egkh, zgodovinarjem znana tudi z imeni Ecker, Egkher, Egg, Egger, Eck, Ekker ali z vzdevkom Brdski (zu Egkh), je bila stara nemška plemiška rodbina, katere člani so imeli v lasti ali zakupu številne graščine in gospoščine ter so pomembno prispevali h gospodarskemu in političnemu razvoju dežele Kranjske. Grofi Egkhi so bili lastniki obsežnih posesti v okolici Kranja, med drugim tudi gradu na Brdu.
 • Engelshausi (baroni, grofje)

F

 • Fini (tudi de Fini, Defini; baroni)
 • Fahnenfeldi (glej Codelliji)
 • Fraenzl pl. Vesteneck (vitezi)
 • Frankopani (baroni, grofje)
 • Formachri
 • Führenbergi
 • Fürstenbergi (grofje, knezi)

G

 • Matija Gačnik (plemič)
 • Gačnik (grad Kačjek nad Dobrno, Zdravilišče Dobrna)
 • Gadolla
 • Gagerni (baroni)
 • Gaisruck (baroni)
 • Galli (Gall von Gallenstein, tudi Galler; baroni)
 • Gera
 • Gödel (baroni Gödel-Lannoy)
 • Gondóli (tudi Gundulić; grofje)
 • Gogala pl. Leesthal
 • Gonvicz (Konjiški)
 • Goriški grofje Goriški grofje, srednjeveška plemiška rodbina, po izvoru iz Zgornje Koroške.
 • Gorup pl. Slavinjski (vitezi) slovenski poslovnež, mecen in politik, 1834-1912
 • Graben
 • Gradnik, Gradinico, Gradenigo (Beneški Dožje, utemeljitelji političnega sistema Benetk, tajniki Oglejskega patriarhata, župani (podestati) Kopra in Dubrovnika)
 • Grafenbergi (tudi Strassoldo-G.)
 • Grasselli Peter (vitez) slovenski pravnik in politik, 1841-1933
 • Gruber (Gruber von Grub)
 • Gspan Alfonz (vitez) slovenski entomolog, botanik in geometer, 1878-1963
 • Gurki (Krški grofje)
 • Gussitsch (tudi Gusič; baroni)

H

 • Habsburžani (cesarji) so bili ena najstarejših in največjih vladarskih dinastij v Evropi. Habsburžani izvirajo iz Švice in se imenujejo po gradu Habichsburg v kantonu Aargau. Od druge polovice 13. stoletja so vladali vsem avstrijskim deželam, pod svojim okriljem pa so imeli tudi večino ozemlja današnje Slovenije.
 • Hallersteini so bili plemiška rodbina, ki je na Slovenskem bivala med 15. in 19. stoletjem, ko je po moški liniji izumrla.
 • Harrach (baroni, grofje)
 • Háry (tudi Hari , plemiči in baroni s predikatom de Uriszek et Bethlen)
 • Herbersteini (Herberštajni) so bili plemiška rodbina, ki je na Slovenskem bivala med 15. in 20. stoletjem. Na ozemlju današnje avstrijske zvezne dežele Štajerske so omenjani že v 12. stoletju. Po 2. svetovni vojni so se umaknili iz ozemlja Slovenije, kjer so sicer v različnih obdobjih imeli številna posestva in gradove. Med drugimi so to bili: grad Hrastovec, Ormoški grad, Dvorec Dornava, grad Podsreda, itd.
 • Heunburg (tudi Vovbrški; grofje)
 • Hingenau (baroni)
 • Hohenwarti (grofje), tudi Hochenwarti, so bili plemiška rodbina, ki je na Slovenskem bivala od 14. stoletja dalje.
 • Hofbauer pl. Hohenwall
 • Hoyos (grofje)
 • Izidor Kajetan Hrašovec pl. Homannsgült
 • Hungerspach (glej Egkh)

I

 • Igger (tudi Iški, Ižanski)
 • Isenhausen

J

 • Jabornigg (tudi Jabornegg ali Javorniški; baroni)
 • Jakomini
 • Jurič (tudi Juritch, Juritsch; baroni)

K

 • Kaiserfeld (tudi Blagattinschegg von K.)
 • Karolingi (Karlman II. in Arnulf Koroški sta bila karantanski vojvodi, Arnulf je vladal Karantanskemu regnumu) Karolingi so bili frankovska plemiška družina. Ime izvira iz latiniziranega imena začetnika dinastije, Karla Martela, Carolus.
 • Kazianer Ivan Kacijanar (nemško Hans Katzianer zu Katzenstein), avstrijski general, kranjski deželni glavar, 1491?-1539
 • Kalchegger (tudi Kalchegger von Kalchberg; baroni)
 • Keresztury (plemiči)
 • Kevendt
 • Khevenhüllri (baroni, grofje, knezi)
 • Khiessl (tudi Khissl; baroni in grofje)
 • Khünburg (baroni in grofje)
 • Komel pl. Sočebran, slovenski častnik avstrijske vojske, 1829-1892
 • König
 • Königsbrunn (baroni)
 • Korvin
 • Kosiack (Kozjaški) (vitezi)
 • Krane (baroni, grofje)
 • Kreutberg (Kreutberžani)
 • Kulmer (tudi Culmar, Kulmer zum Rosenbichl und Hohenstein; baroni)
 • Kunstl von Billichgrätz

L

 • Lambergi (baroni, grofje)
 • Lampfrizhaimbi
 • Langenmantel (baroni)
 • Langi (tudi L.-Waldthurn, L.-Wellenburg, L. zu Leinzell; baroni)
 • Lanthieri (grofje)
 • Lannoyi (tudi Gödel-Lannoy)
 • Laschan pl. Moorland (vitez) avstrijski državni uradnik, 1811-1897
 • Laschan pl. Solstein
 • Lazarini (baroni) so plemiška družina, ki izvira iz Italije. Razširila se je predvsem po Dolenjskem in Notranjskem. Na našem ozemlju so se pojavili v 17. stoletju, verjetno kot trgovci, ki so si tukaj pridobili plemiški naziv, kot se je to zgodilo z baroni Zoisi.
 • Lebzelterni (baroni)
 • Lenković (baroni) hrvaški plemič in general, poveljnik Uskokov
 • Leuzendorfi (grofje)
 • Lichtenbergi (grofje)
 • Lichtenberg-Janezici
 • Lichtensteini (baroni, grofje, knezi)
 • Lippits (plemiči, baroni s predikatom de Korong)
 • Löwensteini (tudi Lenwal-L.)
 • Lueggi (Predjamski)
 • Luthar (tudi Luttar) je bila plemiška rodbina na območju današnjega Prekmurja.

M

 • Maasburg (baroni)
 • Maichau (Mehovski)
 • Mandelstein (baroni)
 • Mangspurg (Mengeški)
 • Massenberger
 • Matscheroll (Mačerolci)
 • Maurer (tudi Mauerburg; baroni)
 • Mettnitz (baroni)
 • Miklošič (vitezi) Franc vitez pl. Miklošič, slovenski filolog, jezikoslovec in slavist, 1813-1891
 • Mindorferji (baroni)
 • Močnik (vitezi) Franc pl. Močnik, slovenski matematik, pedagog in pisec matematičnih učbenikov, 1814-1892
 • Mocenigo, Močenik (Beneški Dožje)
 • Montfort (grofje)
 • Mordax (baroni)
 • Mornico, Mornik (Villa Monasterio, Varena, Lago di Como)
 • Mosconi (baroni)
 • Mucke
 • Müller pl. Dithenhof (baroni)

N

 • Neudegg (Mirenski)
 • Neuhaus (baroni)
 • Nowy pl. Wallersberg Lili Novy (rojena Elizabeta pl. Haumeder), slovenska in nemška pesnica in prevajalka poezije, 1885-1958
 • Nugent (tudi Nugent-Pallavicini) (baroni, grofje)

O

 • Ortenburžani (grofje) Ortenburžani, grofje Ortenburški (nem. Grafen von Ortenburg), so bili koroška plemiška rodbina, ki je izhajala iz lurnske grofije, katere del je bilo tudi posestvo in grad Ortenburg v bližini naselja Baldramsdorf pri Špitalu ob Dravi.
 • Oberburg (tudi Gornjegrajski) (baroni)
 • Oblak (glej Wolkensperg)
 • Orsini (tudi Ursini, Orsini-Rosenberg) (baroni, grofje, knezi)
 • Orsay (grofje)

P

 • Paradeiser (grofje)
 • Pangerc-Pongratz (plemiči) Predstavniki rodbine Pangerc - Marx so bili nosilci pomembnih upravnih državnih in vojaških funkcij mejne Istrske Grofije in Strasburskih princev na Koroškem že v 18. stoletju.
 • Petazzi (Petač) Rodbina Petač (italijansko Petazzi) je bila plemiška družina, ki je imela v 17. in 18. stoletju v lasti precejšen del Krasa. Njihov sedež je bil na gradu Završnik (nemško Schwarzeneg, v starih listinah tudi Sworznech), po katerem so se imenovali tudi Završniški ali Švarcneški.
 • Pichler (baroni)
 • Plöschen (tudi P. von Pogledt)
 • Pesniški
 • Petschacher
 • Poniatowski (grofje, knezi)
 • Pálffy (grofje)
 • Preu
 • Pethe (tudi Pethe de Hetes) (baroni)
 • Pistor
 • Ptujski (baroni)
 • Puštalski Puštalski so plemiči, ki so živeli med 13. in 16. stoletjem. Svoj sedež so imeli v Puštalu v Puštalskem gradu.

Q

 • Qualica (Qualizza von Quellenburg)

R

 • Rain
 • Račić
 • Raffay (tudi Raffai, Rafai ,Rafay, Rafaj) Raffay je priimek madžarske plemiške družine, ki je živela na območju današnjega Prekmurja. Družina izhaja iz kraja Árkos, zaradi česar imajo predikat Raffay de Árkos oz. arkosi Raffay.
 • Raspi (baroni)
 • Rauber (tudi Ravberji) (baroni)
 • Raumschüssli (tudi Raumbschissel) (baroni)
 • Raunachi (Ravnaki morda tudi Ravenski) (baroni)
 • Rechbach (baroni)
 • Retzenheim
 • Rosenberg
 • Rudnicki (tudi Ruditzki, Rudicki)
 • Rusbachi

S

 • Savinschegg (Savinšek, vitezi)
 • Sauer (baroni, grofje)
 • Saurau (grofje)
 • Scheuchenstuel (grofje)
 • Schifferstein (vitezi)
 • Schiwitz (Schiviz von Schivitzhofen)
 • Schöffmann
 • Schollmayer-Lichtenberg Henrik pl. Schollmayer-Lichtenberg, kranjski gozdarski strokovnjak, gospodarstvenik in politik, 1860-1930
 • Schönborn (baroni, grofje)
 • Schönfeld (baroni, grofje)
 • Schrottenbach (tudi Schrattenbach) (baroni, grofje)
 • Schwarzenberg (grofje, knezi)
 • Sibrik (plemiči)
 • Smledniški (tudi Flödniggi) (baroni)
 • Sohar (plemiči; tudi Žohar)
 • Spanheimi (Koroški vojvode in deželni gospodje Kranjske, med drugim tudi ustanovitelji cistercijanskega samostana Kostanjevica na Krki) Spanheimi (izg. Špánhajmi) ali Sponheimi (izg. Špônhajmi) so bili srednjeveška plemiška rodbina v Svetem rimskem cesarstvu. V letih od 1122 do 1269 so bili vojvode na Koroškem, do leta 1437 pa so bili grofje v frankovski grofiji Sponheim.
 • Stainberg (Štembergi)
 • Szécsényi (grofje) Teodor pl. Szécsényi grof Sárvárja, in Felsövidéka, madžarski politik, kraljev tajni svetovalec, veleposestnik, 1837-1912
 • Stürgkh (grofje)
 • Stubenberg (grofje)
 • Strassoldo (tudi S.-Grafenberg; grofje)
 • Stadl (baroni)
 • Steinitz
 • Stadler (tudi Stadler-Prohaska v.Guelfenburg) (baroni)
 • Szapary (grofje) Szápáry je priimek madžarske plemiške družine, ki med drugim živela tudi na območju današnjega Prekmurja. Družina izhaja iz kraja Szápár. Gre za staro plemiško družino, katere prve predstavnike zasledimo okoli leta 1550. Zaradi zveste službe cesarju so že zelo hitro, leta 1690 dosegli baronski, 1722 pa grofovski naziv. Bili so med nosilci najpomembnejših državnik funkcij, med drugim guvernerji Reke, ministri, Szápáry Gyula pa celo ministrski predsednik Madžarske.
 • Szekely (grofje)
 • Szechy (grofje)
 • Szobothin (plemiči in baroni s predikatom de Muray-Szombath)

Š

 • Šuklje Fran plemeniti Šuklje, slovenski politik, zgodovinar, publicist in častnik, 1849-1935

T

 • Tattenbachi (baroni)
 • Taufferer Taufferer (Taufrer), plemiška rodovina, iz katere je izšlo več vidnih uradnikov, častnikov in duhovnikov
 • Taxis (grofje)
 • Thannhausen (baroni, grofje)
 • Theinburg
 • Thurn (tudi T.-Valsassina-(Como-Vercelli), T. und Taxis) (grofje, knezi)
 • Tomše pl. Savskidol Jožef Tomše plemeniti Savskidol, slovenski častnik, avstro-ogrski podmaršal, 1850-1936
 • Traungauci Traungauci je bila bavarska plemiška rodbina (morda frankovskega izvora), po vodilnih predstavnikih imenovana tudi Otakarji, iz katere so bili med 1050–1180 mejni grofje, 1180–1192 pa vojvode Štajerske.
 • Trautmannsdorff (baroni, grofje, knezi)

U

V

 • Valvasorji (tudi Valvazor) (baroni) Valvasorji so bili plemiška rodbina, ki je posedovala kar nekaj gradov, med njimi Medija, Bogenšperk, Rajhenburg in druge.
 • Višnjegorski gospodje (starejši rod, ki izhaja iz sorodstva sv. Heme (Hema), ter njihovi nasledniki ministeriali, ki so prevzeli le ime po Višenjskih - ki pa niso imeli predikat grofje ) (Grafen von Weichselburg) Grofje Višnjegorski (nemško Herren von Weichselberg ali Weichselburg) so bili do izumrtja v sredini 13. stoletja ena najpomebnejših plemiških rodbin na Slovenskem.
 • Vetter (tudi Vetter von der Lilie) (baroni, grofje)

W

 • Wageni (tudi Wagen von Wagensperg, Bogenšperški) (baroni) Plemiška rodbina Wagen je v slovenskem prostoru postala vidna v 15. stoletju, v povezavi z gradom Bogenšperk. Na Kranjsko je prišla zaradi ozemeljske širitve rodbine preko deželnih meja Štajerske.
 • Walsee (tudi Waldsee) (grofje)
 • Werneck (baroni)
 • Widmannsstätter (tudi Beck(h) von W.)
 • Windischgrätzi (tudi Windisch-Gratz) (grofje, knezi) Rodbina Windischgrätz, tudi zu/von Windischgraetz ali zu/von Windisch-Grätz je bila ena najuglednejših rodbin habsburške monarhije. Po družinski tradiciji naj bi segal njihov začetek v 11. stoletje, dejansko pa se je priimek uveljavil v 13. stoletju po kraju Slovenj Gradec, ko se prvič omenjajo na Štajerskem, kamor so prišli iz Zgornje Bavarske kot ministeriali Andeških.[1] Na današnjem slovenskem ozemlju so imeli v lasti številna posestva in gradove. V 19. stoletju so bili poleg Auerspergov najpomembnejša plemiška rodbina na Slovenskem.
 • Wolkensperg (tudi Oblak von Wolkensperg) (baroni)
 • Wurzbach pl. Tannenberg (baroni) Karel baron Wurzbach pl. Tannenberg, kranjski politik in plemič, 1809-1886
 • Wurzbach pl. Tannenberg (vitezi) Constantin Wurzbach von Tannenberg, avstrijski bibliotekar, leksikograf in pisatelj, 1818-1893
 • Wildenstein (baroni, grofje)
 • Wurmbrandi (tudi Wurmbrand-Stuppach) (baroni, grofje)
 • Werner (baroni)
 • Wintershofen (tudi W. zu Drachenburg)
 • Wildenfels (tudi Solms-W.)
 • Werdenberg (grofje)
 • Warren (tudi W.-Lippit) (baroni)
 • Wechsler (baroni)

Z

Ž