Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Locality of Karlshamn, Blekinge, Sverige

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all 202

Profiles

 • Botilla Ellers (b. - bef.1717)
 • Annika Hörling (1665 - 1691)
  ”född i Stokholm aff berömmelige föräldrar, och waret hoss sijn syster i Weckelsång ock Småland”. Död ”i barselesäng, effter hon hade födt 2:ne wackra och wällskapade sönner till werldenn, född i Stock...
 • Johan Peter Planck (1664 - 1738)
  Johan Plank, född 1664, son av ryttmästaren Walter Plank och N.N. von Schoting; skrivare hos tullnären Evert Brink i Kristianstad och uppträder inför accisrätten där som dennes fullmäktige; tullskrivar...
 • Gustaf Möldener (1673 - 1735)
  Köpman i Karlshamn. Gustaf Möldener 1673 - 1735 Födelse: 1673 Död: 1735 Karlshamn Familjemedlemmar Föräldrar: Josef Möldener Maria van der Hagen 1651 - 1738 Maka: Elsebeth Seldener ...
 • Elsebeth Seldener (1680 - 1741)
  Elsebeth Möldener (född Seldener) 1680 - 1741 Födelse: 1680 Död: 1741 Familjemedlemmar Föräldrar: Mattias Seldener Catharina Månsdotter - 1718 Make: Gustaf Möldener 1673 - 1735 Dotter...

The project is about the city of Karlshamn, Carlshamn, not the whole present municipality