Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Locality of Karlshamn, Blekinge, Sverige

view all

Profiles

Karlshamn is an urban area (in the municipality of Karlshamn), Blekinge

The town was initial a Danish harbor town called Bodekull (or Bokull). But after [ https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Roskilde the treaty of Roskilde] 1658 the Swedish king looked for strategic places in the former Danish province Blekinge to establish new Swedish towns.

Bodekull received town privileges in year 1664, by the Swedish King Charles X Gustav, (Karl X Gustav). In 1666 the town was named "Karlshamn", meaning Karl's Port in honour of the Swedish king.

The town grew but was always in the back water of the town and naval port Karlskrona in the province Blekinge.

1678 the town was burnt down by the danes, and 1710 the danes did it again. 1710-1711 the plague came to Karlshamn and about half of the population died.

Karlshamn tätort, tidigare Bodekull, (i Karlshamn kommun), Blekinge, Sverige

Karlshamn är en tätort och centralort i Karlshamns kommun i Blekinge län. Tätorten Karlshamn växte ihop med tätorten och kyrkbyn Asarum på 1970-talet.

Från början låg här en dansk utskeppningshamn som kallades Bodekull (eller Bokull) och det hette platsen fram till 1664. Efter freden i Roskilde 1658 när Blekinge blev svenskt, ville kung Karl X Gustav ha strategiska städer i det forna danska området. Karl X Gustav föreslog att Bodekull skulle bli svensk flottbas och få stadsprivilegier vilket kom att dröja till efter kungens död. Staden fick stadsprivilegier först år 1664. 1666 fick den sitt nuvarande namn "Karlshamn".

1668 blev Karlshamn en stapelstad. 1678 brändes staden ner av danskarna. 1710 brände danskarna ner staden en gång till. 1710-1711 drabbades staden av pesten och hälften av stadens invånare dog. 1763 brann fyra kvarter upp. Och 1790 brann 20 hus ner.

Staden kom att bli en mer betydelsefull handelsstad under 1700-talet och blev viktig för sydvästra Småland. Under 1700-talet utvecklades Karlshamns handel, sjöfart och industri allt mer. Och på 1760-talet fanns i Karlshamn skeppsvarv, tobaksfabriker, färgeri, stärkelsefabrik, ylle- och strumpfabrik, repslagerier, såpsjuderier, pappers- och tegelbruk, garveri, flera kvarnar, med mera.

1862 blev staden en så kallad stadskommun. 1971 uppgick stadskommunen Karlshamn i Karlshamns kommun med Karlshamn som centralort. På 1970-talet växte Karlshamn ihop med Asarum som blev norra delen av tätorten.

Stadsförsamling var Karlshamn församling, som 1865 inkorporerade Frisholmens kastellförsamling.
Församlingskyrkor i Karlshamn församling är Carl Gustafs kyrka, Kastellkyrkan, Hällaryds kyrka och Åryds kyrka.

Socknar som ingick i Karlshamn stad 1967:

  • Asarums socken (ingick i Bräkne härad, uppgick 1967 i Karlshamns stad och sedan 1971 i Karlshamns kommun).
  • Elleholms socken (ingick i Listers härad, uppgick 1967 i Karlshamns stad och sedan 1971 i Karlshamns kommun).
  • Hällaryds socken (ingick i Bräkne härad, uppgick 1967 i Karlshamns stad och sedan 1971 i Karlshamns kommun).
  • Mörrums socken (ingick i Listers härad med delar före 1885 i Bräkne härad, uppgick 1967 i Karlshamns stad och sedan 1971 i Karlshamns kommun).
  • Ringamåla socken (ingick i Bräkne härad, uppgick 1967 i Karlshamns stad och sedan 1971 i Karlshamns kommun).
  • Åryds socken (ingick i Bräkne härad, uppgick 1967 i Karlshamns stad och sedan 1971 i Karlshamns kommun).