Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Berta Vult von Steijern (1845 - 1908)
  Berta (Tulla Berta) Jönsson , född 1845-12-07 i Hällaryds socken, Blekinge län (fb), död 1908-02-27 i Ludvigsborg, Fulltofta förs., Malmöhus län, Skåne (db), dotter av kvarnägaren Jöns Olsson och Elna ...
 • Gustaf Cederstam, till Gärahov (1719 - 1793)
  Gustaf Cornéer , adlad Cederstam, till Gärahov i Byarums socken , Jönköpings län. Född 1719-05-06 i Karlshamn. Assessor i Göta hovrätt 1754. Adlad 1756-12-02 . Hovrättsråd 1759 . Död 1793-1...
 • Esther Maria Horney (1882 - 1937)
 • Ejvor Elisabet Broms (1914 - 2008)
  Säby (F) AIIa:17 (1911-1928) Bild 3260 / sid 2415 (AID: v172356.b3260.s2415, NAD: SE/VALA/00361) Sveriges befolkning 1970 (ArkivDigital) AID: r34.p244268095
 • Gustaf Fock (b. - 1725)
  Gustaf Fock , friherre Fock . Kapten vid von Funckens ingermanländska dragonregemente 1682. Ryttmästare vid drottning Ulrika Eleonoras livregemente till häst 1684. Överstelöjtnant vid sachsiska rege...

Municipality of Karlshamn, Blekinge, Sweden

This is a regional project in Geni for the Municipality of Karlshamn, Sweden. Everybody who is interested in the history of the town or its residents is welcome to join the project. Once you have joined the project you can add profiles, photos, documents etc. of people who have resided here or who otherwise are related to the history of the town.

This project is a part of a larger project of the region of Blekinge. Please consider joining it as well.

You might also want to consider joining the Common Lineages project. Once you do that, there is a bot that automatically crawls Geni, looking for bugs, being able to fix some, and puts your ancestors on the map, among other things. For more information about the Common Lineages, please see the project web page.

//media.geni.com/p13/a0/45/c1/b7/5344485741ae3d4d/karlshamn_5_large.jpg?hash=5c517cae64a31da83f938706efe3d3af4c7e22d222086c79cff68e98708d0894.1701417599

Karlshamn Municipality

Karlshamn Municipality (Karlshamns kommun) is a municipality in Blekinge County in Blekinge, in southern Sweden. The town of Karlshamn is the seat of the municipality. Roughly 35,000 people reside within the community out of whom some 20,000 in the town Karlshamn.

Administrative territory

In 1863 at the time of first municipal legislation in Sweden, the area was divided into the town of Karlshamn and five rural municipalities. 1881 a further subdivision was made by Asarum into Ringamåla. The administrative reform in 1952 reduced the number of municipalities surrounding the town to Hällaryd (Hällaryds plus Åryds municipalities), Asarum (reunition of Asarum and Ringamåla), Mörrum (municipalities Elleholm plus Mörrum). In 1/1 1967 the town of Karlshamn was united with Asarum, Hällaryd och Mörrum to form the present municipality when all local government units in Sweden became municipalities of unitary type.

Currently there are six regional units within the municipality that constitute the majority of it. These are:

 1. Karlshamn
 2. Mörrum
 3. Svängsta
 4. Hällaryd
 5. Åryd, and
 6. Torarp

//media.geni.com/p13/b3/0c/5c/3f/5344485741ad721b/karlshamn_4_large.jpg?hash=833518c7190a4c4d15d40a46fc576bc8f5b57b524c857e3d96a20ecfdb67a9f1.1701417599
Est'd 2020-07-16

Paikkakunta Karlshamn, Blekinge, Ruotsi

Tämä on sukututkimussivusto Genin Karlshamn-paikkakuntaprojekti. Kaikki paikkakunnalla asuneiden henkilöiden historiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita liittymään projektiin yhteistyöntekijöiksi. Projektiin voi liittää täällä syntyneiden, asuneiden, kuolleiden ja vaikuttaneiden henkilöiden profiileja sekä valokuvia ja dokumentteja.

Projekti kuuluu laajemman alueellisen Blekinge-projektin alle. Harkitse liitymistä myös siihen.

Halutessasi voit myös liittyä Yhteiset sukujuuret-projektiin. Siinä tapauksessa Geniä kiertävä botti etsii automaattisesti profiileista poikkeamia, osaa korjata niistä joitain, ja jopa laittaa esivanhempasi kartalle. Tarkemmat ohjeet liittymiseen YSJ:n sivulta.

//media.geni.com/p13/a0/45/c1/b7/5344485741ae3d4d/karlshamn_5_large.jpg?hash=5c517cae64a31da83f938706efe3d3af4c7e22d222086c79cff68e98708d0894.1701417599

Karlshamnin kunta

Karlshamnin kunta (ruots. Karlshamns kommun) on Blekingen läänissä Etelä-Ruotsissa sijaitsevakunta. Maakuntajaossa se kuuluu Blekingeen. Kunnan keskustaajama on Karlshamn. Kunnan aluella asuu vajaa 35 000 henkilöä.

Kuntajaon kehitys

Ruotsin vuoden 1862 kunnallislakien astuessa voimaan vuonna 1863 nykyisen kunnan alueella sijaitsivat Karlshamnin kaupunki ja viisi pitäjää, joista tehtiin maalaiskuntia. Vuonna 1881 perustettiin vielä Ringamålan maalaiskunta erottamalla se Asarumista. Vuoden 1952 kuntauudistuksessa muodostettiin seuraavat "suurkunnat":

 1. Hällaryd (Hällaryd ja Åryd)
 2. Asarum (Asarum ja Ringamåla)
 3. Mörrum (Elleholm ja Mörrum)

Karlshamnin kaupunkiin uudistus ei vaikuttanut. Vuonna 1967 Asarum, Hällaryd ja Mörrum liitettiin Karlshamnin kaupunkiin. Kaupunki muuttui Karlshamnin kunnaksi vuoden 1971 kuntauudistuksessa, kun Ruotsissa siirryttiin yhteen kuntamuotoon.

Karlshamn

Karlshamn on Karlshamnin kunnan keskustaajama. Karlshamnissa asuu 20 000 ja rapiat asukasta. Karlshamn on pitkään ollut satamakaupunki, ehkä siksi myös tärkeä kauppakaupunki. Karlshamn oli jo keskiajalla kauppapaikka ja sai Bodekull-nimisenä kaupunginoikeudet vuonna 1664. Sen nimi muutettiin Karlshamniksi 1666. Karlshamnin suomalainen ystävyyskaupunki on - aina niin jyräävä - Heinola.

//media.geni.com/p13/b3/0c/5c/3f/5344485741ad721b/karlshamn_4_large.jpg?hash=833518c7190a4c4d15d40a46fc576bc8f5b57b524c857e3d96a20ecfdb67a9f1.1701417599
Luotu 2020-07-20

Karlshamn kommun, Blekinge län, Sverige

Detta är ett regionalt projekt i Geni för Karlshamns kommun. Alla som är intresserade av stadens historia eller dess invånare är välkomna att delta i projektet. Efter du har bestämt dig at delta i projektet, kan du lägga till profiler, foton, dokument etc. av människor som har bott där eller som annars är släkt med stadens historia.

Detta projekt är en del av ett större projekt, Blekinge. Kom med i detta projekt också.

Kanske kunde du också tänka att delta i Vanliga linjer-projektet. Då gör du det, finns det en bot som automatiskt går runt Geni, letar efter buggar, kan fixa några, och sätter dina förfäder på kartan, bland annat. För mer information om Vanliga linjer, vänligtvis se projektets webbsida.

//media.geni.com/p13/a0/45/c1/b7/5344485741ae3d4d/karlshamn_5_large.jpg?hash=5c517cae64a31da83f938706efe3d3af4c7e22d222086c79cff68e98708d0894.1701417599

Karlshamn kommun

Karlshamns kommun är en kommun i Blekinge län i Blekinge. Centralort är Karlshamn. Drygt 35 000 invånare bor i kommunen.

Administrativ historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Asarum, Elleholm, Hällaryd, Mörrum och Åryd. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn. I området fanns även Karlshamns stad som 1863 bildade en stadskommun. Ringamåla landskommun bildades 1881 genom en utbrytning ur Asarums landskommun.

Vid kommunreformen 1952 bildades i området de tre "storkommunerna" Hällaryd (av Hällaryd och Åryd), Asarum (genom återförening av Asarum och Ringamåla), och Mörrum (av Elleholm och Mörrum) medan Karlshamns stad förblev oförändrad. År 1967 införlivades Asarums, Hällaryds och Mörrums landskommuner i staden. Karlshamns kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Karlshamns stad.

Karlshamn

Numera är Karlshamn hem för ca. 20 000 invånare. Kung Karl X Gustav gav orten Bodekull stadsprivilegier 1664 och orten fick nuvarande namn efter kungen 1666. Staden var en utbrytning ur Asarums socken. Karlshamns rådhus invigdes den 1 december 1900 av landshövding, greve Axel Hansson Wachtmeister. För registrerade fornfynd med mera så återfinns staden inom ett område definierat av sockenkod 1000 (som motsvarar den omfattning staden hade kring 1950).

//media.geni.com/p13/b3/0c/5c/3f/5344485741ad721b/karlshamn_4_large.jpg?hash=833518c7190a4c4d15d40a46fc576bc8f5b57b524c857e3d96a20ecfdb67a9f1.1701417599
Skapad 2020-07-20


Om samarbetsformen för Geni och landskaps-projekten:

Denna landskapsgrupp är startad i januari 2020. I denna landskapsgrupp kan du lägga till profiler som varit födde, avlidna eller verksamma inom det område som motsvarar Karlshamns kommuns område.

Att arbeta i Geni är teamarbete, och samarbetet sker via nätverk och det gemensamma släktträdet. Geni-projekt är samarbetsnätverk - så ordet projekt ska här förstås lite annorlunda än det man vanligtvis tänker på när man hör ordet "projekt". Ett Geni-projekt administreras av de frivilliga som ingår i nätverket och projekten har inte en ledande person. Först och främst, arbetar man i Geni för att söka gemensamma rötter och arbetet är ett exempel på crowdsourcing. Kvaliteten på genealogiska uppgifter i detta forum kan förbättras kontinuerligt. Lägg gärna till referenser eller källor till profilerna som läggs till i landskapsprojektet. Kvaliteten ökar ju fler medlemmar det finns i samarbetsprojektet, eftersom det ger fler personer som kontrollerar informationen i den stora datamiljön. Kontrollen genomförs i det gemensamma trädet och förbättringar är en kontinuerlig aktivitet. Om du hittar motstridiga uppgifter, starta gärna en diskussion om ämnet på profilen i fråga.

 • Eftersom många har samma eller snarlika namn, hjälp till att minimera risken för att andra släktforskare länkar fel person till sina släktträd - snåla inte med information!
 • Skriva in så mycket information du kan om i vilken församling, socken, stad, eller kommun, personen levde eller verkade i.