Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Lars Lauritz Haaland (1855 - 1938)
  Fra Wikipedia: Lauritz Haaland (født i 1855 på Kvitsøy i Rogaland, død i 1938), var en norsk maler. Han var utdannet som skipsbygger i Bergen, men fikk etter hvert mer sans for billedskapende arbeid. H...
 • Frederik Martin Sørvig (1823 - 1892)
  Fra Oktant.no: Noen norske skutemalere av Jarle Georg Bjørklund : Fredrik Martin Sørvig (1820- 1892, Bergen) ble etter noen tid i malerlære ansatt som dekorasjonsmaler ved Den Nasjonale Scene. Fra midt...
 • Meindert Arians (Arjens) Appell (1771 - 1830)
  Meindert Arians (Arjens) Appell (1771-1830) ble født i Harlingen i Friesland, Nederland. Første gang han treffes i skriftlige kilder, er han oppført som matros. 24. september 1798 løste han borgerbrev ...
 • Mathias Ferslev Dalager (1769 - 1843)
  Mathias Ferslev Dalager var tegnemester og kunstmaler, og virket som tegnelærer ved realskolen og på Waisenhuset i Trondheim. Artikkel i Adresseavisen, Trondheim 18.11.2003 Mathias Ferslew Dalager , ...
 • Reinholdt Boll (1825 - 1897)
  Marinemaler. Reinholdt Boll, norsk maler, født i Stavern, utdannet 1847–55 i København under Vilh. Melbye og i Düsseldorf. Hans sparsomme produksjon omfatter vesentlig sjø- og kystbilder fra Norge og...

Dette er et lite prosjekt for spesielt interesserte, der formålet er å samle profiler til hovedsakelig skandinaviske marinemalere.

Om marinemaleriet som en sjanger innen billedkunsten - fra Wikipedia:

Marinemaleri var en kunstsjanger som oppsto i seilskipstiden fordi både redere og skipsoffiserer kunne tenkes å ønske seg et portrett av sitt skip. Sjangren ble dyrket fra 1700-tallet og har fortsatt noen få utøvere. Begrepet dekker også billedmessige framstillinger, der sjøen utgjør et hovedelement.

Den som skulle bli marinemaler, måtte ha god kjennskap til rigging og skrog og hvordan skip oppførte seg i sjøen, slik at kunden skulle kunne kjenne igjen sitt fartøy. De flinkeste klarte også å lage overbevisende bølger og illusjon av dypt vann. Yrket gikk ofte i arv i familier, der kunnskap ble overført muntlig.

Maleren Frits Thaulow kaller seg selv marinemaler ved folketellingen i 1875.

De enkleste skipsbildene ble nok laget mens skipet lå ved kai og påført seilføring og fritt hav etterpå.

http://no.wikipedia.org/wiki/Marinemaleri

http://da.wikipedia.org/wiki/Marinemaleri

http://snl.no/marinemaleri