Genealogy Projects tagged with malere on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Marinemalere

    Dette er et lite prosjekt for spesielt interesserte, der formålet er å samle profiler til hovedsakelig skandinaviske marinemalere. Om marinemaleriet som en sjanger innen billedkunsten - fra Wikipedia: Marinemaleri var en kunstsjanger som oppsto i seilskipstiden fordi både redere og skipsoffiserer kunne tenkes å ønske seg et portrett av sitt skip. Sjangren ble dyrket fra 1700-tallet og har f...