Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Norsk litteratur - Norwegian Literature

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all 52

Profiles

 • Petter Dass (1646 - 1707)
  Petter Peitersen Dass Petter Dass (born ca. 1647, died September 18, 1707) was a priest in Alstahaug , Nordland, Norway, and the foremost Norwegian poet of his generation, writing baroque hymns and...
 • Johan Herman Wessel (1742 - 1785)
  Johan Herman Wessels gravskrift over sig selv. Kilde: Wikipedia: Han aad og drak, var aldrig glad Hans Støvlehæle gik han skæve. Han ingen Ting bestille gad. Til sidst han gad ej heller leve. Wesse...
 • Henrik Ibsen (1828 - 1906)
  Henrik Ibsen was a Norwegian playwright, widely regarded as the foremost playwright of the nineteenth century. Literature Wikipedia: Henrik Ibsen
 • Jonas Lauritz Idemil Lie (1833 - 1908)
  Jonas Lauritz Idemil Lie (6 November 1833 – 5 June 1908) was a Norwegian novelist, poet, and playwright who is considered to have been one of the Four Greats of 19th century Norwegian literature, toget...
 • Margit Sandemo (1924 - 2018)
  Margit Sandemo er en norsk forfatter av populærlitteratur. Sandemo er oppvokst i Sverige og skriver på svensk. Hun flyttet tilbake til Norge i voksen alder. Hun debuterte i 1964 og har totalt skrevet n...

Norge har en rik litteratur, og dette prosjektet tar sikte på å samle profiler for forfattere med deres slektshistorie.

Wikipedia

Norsk litteratur er den litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn. Norsk litteraturs historie går tilbake enkle Eddadikt og komplekse skaldekvad fra førkristen tid på 800- og 900-tallet og med diktere som Brage den gamle og Øyvind Skaldespiller. Med innføringen av kristendommen rundt år 1000 kom Norge i kontakt med den europeiske middelalderkunnskapen, hagiografi- og historieskrivningen. Sammenflettet med den innenlandske muntlige fortellertradisjonen og med innflytelse fra Island ble det en aktiv periode for litteraturen fra og med styret til kong Håkon Håkonsson på 1100-tallet og til begynnelsen av 1300-tallet. Betydelige verker fra denne perioden var Historia Norvegiæ og Kongespeilet (Konungs skuggsjá)

Perioden fra 1300-tallet og opp til 1800-tallet er betraktet som en mørk tidsalder for den norske litteraturen, skjønt enkelte forfattere som nordmennene Peder Claussøn Friis og Ludvig Holberg bidro til litteraturen for Danmark-Norge, men disse var i realiteten mer danske enn norske forfattere. Med begynnelsen av en våknende nasjonalisme og kamp for uavhengighet tidlig på 1800-tallet kom en ny aktiv periode av nasjonal litteratur. Lyrikeren Henrik Wergeland var en innflytelsesrik nasjonal forfatter mens de senere verker av dramatikeren Henrik Ibsen satte norske spor i den vestlige europeiske litteraturen. Fra selvstendigheten fra 1905 vokste nasjonen også litterært og framskaffet blant annet to Nobelprisvinnende forfattere som Knut Hamsun og Sigrid Undset. http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_litteratur

English summary

Norway has a rich literature, and this project aims to collect profiles for Norwegian authors and list their genealogies.

http://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_literature

Notes

Profilene blir senere plassert i lister her, inndelt i litterære perioder

Flere prosjektmedarbeidere ønskes til å arbeide med dette - Ta kontakt!

(WORK IN PROGRESS)

Litterære perioder i norsk litteratur

 • 1 Den norrøne litteraturen - 600-1350
 • 2 Kristen middelalder - 1350-1500
 • 3 Folkets diktning 1350-1500-tallet
 • 4 Renessanse og reformasjon - 1500-tallet
 • 5 Barokken - 1600-tallet
 • 6 Klassisismen og opplysningstiden - 1700-tallet
 • 7 Romantikken - 1800-1850
 • 8 Poetisk realisme 1850-1870
 • 9 Realismen 1870-1890
  • 9.1 Naturalismen
 • 10 Nyromantikken 1890-1905
 • 11 Nyrealisme, klassekamp og kulturkamp 1905-1940
 • 12 Modernismen i Norge
 • 13 Litteraturen under krigen 1940-45
 • 14 Etterkrigsår 1945-1965
 • 15 1965-1980
 • 16 Etter 1980