Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Norsk litteratur - Norwegian Literature

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Andreas Haukland (1873 - 1933)
  Andreas Elias Haukland (født 10. oktober 1873 i Mosjøen, død 9. oktober 1933 i Napoli, Italia) var norsk forfatter og pioner innen nyrealistisk litteratur i Norge.Andreas var sønn av Ellen Anna Antonsd...
 • Ole Robert Sunde
  "Han er helt unik i norsk litteratur,"lød overskriften til Dagbladets anmeldelse av Ole Robert Sundes bok Selvomsorg (2010). Og det et utsagn som nok de fleste som har lest en eller flere av Sundes bøk...
 • Niels Matthias "Theodor Reginald" Aalholm (1811 - 1894)
  Skipsfører, trelasthandler, kjøpmann og forfatter. Ellers bl.a. grunnlegger av "Den vestlandske Tidende". Forfatterpsevdonym: Theodor Reginald. Folketelling 1865 Tyholmen Arendal. Begravet Arendal 1894.
 • Wilhelmine Andresine Brandt (1827 - 1915)
  Wikipedia: Wilhelmine Brandt var en norsk slektshistoriker og filantrop. norske leksikon: - Bymuseet i Bergener Hvem - Prosjekt Runeberg
 • Helge Fredriksen Krog (1889 - 1962)
  Cand.oecon. 1911, journalist i Verdens Gang 1911, senere knyttet til Tidens Tegn, Arbeiderbladet og Dagbladet. Tidlig viste han som kritiker og essayist stor artistisk evne, var sikker i sin smak, selv...

Norge har en rik litteratur, og dette prosjektet tar sikte på å samle profiler for forfattere med deres slektshistorie.

Wikipedia

Norsk litteratur er den litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn. Norsk litteraturs historie går tilbake enkle Eddadikt og komplekse skaldekvad fra førkristen tid på 800- og 900-tallet og med diktere som Brage den gamle og Øyvind Skaldespiller. Med innføringen av kristendommen rundt år 1000 kom Norge i kontakt med den europeiske middelalderkunnskapen, hagiografi- og historieskrivningen. Sammenflettet med den innenlandske muntlige fortellertradisjonen og med innflytelse fra Island ble det en aktiv periode for litteraturen fra og med styret til kong Håkon Håkonsson på 1100-tallet og til begynnelsen av 1300-tallet. Betydelige verker fra denne perioden var Historia Norvegiæ og Kongespeilet (Konungs skuggsjá)

Perioden fra 1300-tallet og opp til 1800-tallet er betraktet som en mørk tidsalder for den norske litteraturen, skjønt enkelte forfattere som nordmennene Peder Claussøn Friis og Ludvig Holberg bidro til litteraturen for Danmark-Norge, men disse var i realiteten mer danske enn norske forfattere. Med begynnelsen av en våknende nasjonalisme og kamp for uavhengighet tidlig på 1800-tallet kom en ny aktiv periode av nasjonal litteratur. Lyrikeren Henrik Wergeland var en innflytelsesrik nasjonal forfatter mens de senere verker av dramatikeren Henrik Ibsen satte norske spor i den vestlige europeiske litteraturen. Fra selvstendigheten fra 1905 vokste nasjonen også litterært og framskaffet blant annet to Nobelprisvinnende forfattere som Knut Hamsun og Sigrid Undset.

English summary

Norway has a rich literature, and this project aims to collect profiles for Norwegian authors and list their genealogies.

http://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_literature

Litterære perioder i norsk litteratur

 • 1 Den norrøne litteraturen - 600-1350
 • 2 Kristen middelalder - 1350-1500
 • 3 Folkets diktning 1350-1500-tallet
 • 4 Renessanse og reformasjon - 1500-tallet
 • 5 Barokken - 1600-tallet
 • 6 Klassisismen og opplysningstiden - 1700-tallet
 • 7 Romantikken - 1800-1850
 • 8 Poetisk realisme 1850-1870
 • 9 Realismen 1870-1890
  • 9.1 Naturalismen
 • 10 Nyromantikken 1890-1905
 • 11 Nyrealisme, klassekamp og kulturkamp 1905-1940
 • 12 Modernismen i Norge
 • 13 Litteraturen under krigen 1940-45
 • 14 Etterkrigsår 1945-1965
 • 15 1965-1980
 • 16 Etter 1980