Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Norsk litteratur - Norwegian Literature

Project Tags

view all

Profiles

 • Tor Obrestad (1938 - 2020)
  Tor Obrestad (født 12. februar 1938 i Hå på Jæren, død 25. januar 2020 på Nærbø[4]%29 var en norsk forfatter og dikter som skrev på nynorsk. I en periode skrev han politisk i AKP (m-l)s ånd. Forfatters...
 • Martin Nag (1927 - 2015)
  Martin Gunnar Nag (født 30. juli 1927 i Stavanger, død 2. mai 2015 i Oslo) var en norsk statsstipendiat, litteraturforsker, forfatter og oversetter. Wikipedia
 • André Bjerke (1918 - 1985)
  . Formann i Forfatterforeningen. Ridder av St. Olavs orden.Foreldre: Forfatter Ejlert Osvald Bjerke (1887–1963; se NBL1, bd. 1) og Karin Svenson (f. 1891). Gift 1) 1946 med Mette Brun (8.5.1923–), datt...
 • Rudolf William Nilsen (1901 - 1929)
  Rudolf Nilsen - biografi1901—1929. Journalist og forfatter. Debuterte i 1925 med diktsamlingen "På stengrunn". Døde av tuberkulose i Paris, 28 år gammel.Publisert 25.06.2001 10:12.SE OGSÅ:Nilsen, Rudol...
 • Jon Fosse, Nobel Prize in Literature 2023
  Jon Olav Fosse (born 29 September 1959) is a Norwegian author and dramatist. In 2023, he was awarded the Nobel Prize for Literature "for his innovative plays and prose, which give voice to the unsayabl...

Norge har en rik litteratur, og dette prosjektet tar sikte på å samle profiler for forfattere med deres slektshistorie.

Wikipedia

Norsk litteratur er den litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn. Norsk litteraturs historie går tilbake enkle Eddadikt og komplekse skaldekvad fra førkristen tid på 800- og 900-tallet og med diktere som Brage den gamle og Øyvind Skaldespiller. Med innføringen av kristendommen rundt år 1000 kom Norge i kontakt med den europeiske middelalderkunnskapen, hagiografi- og historieskrivningen. Sammenflettet med den innenlandske muntlige fortellertradisjonen og med innflytelse fra Island ble det en aktiv periode for litteraturen fra og med styret til kong Håkon Håkonsson på 1100-tallet og til begynnelsen av 1300-tallet. Betydelige verker fra denne perioden var Historia Norvegiæ og Kongespeilet (Konungs skuggsjá)

Perioden fra 1300-tallet og opp til 1800-tallet er betraktet som en mørk tidsalder for den norske litteraturen, skjønt enkelte forfattere som nordmennene Peder Claussøn Friis og Ludvig Holberg bidro til litteraturen for Danmark-Norge, men disse var i realiteten mer danske enn norske forfattere. Med begynnelsen av en våknende nasjonalisme og kamp for uavhengighet tidlig på 1800-tallet kom en ny aktiv periode av nasjonal litteratur. Lyrikeren Henrik Wergeland var en innflytelsesrik nasjonal forfatter mens de senere verker av dramatikeren Henrik Ibsen satte norske spor i den vestlige europeiske litteraturen. Fra selvstendigheten fra 1905 vokste nasjonen også litterært og framskaffet blant annet to Nobelprisvinnende forfattere som Knut Hamsun og Sigrid Undset.

English summary

Norway has a rich literature, and this project aims to collect profiles for Norwegian authors and list their genealogies.

http://en.wikipedia.org/wiki/Norwegian_literature

Litterære perioder i norsk litteratur

 • 1 Den norrøne litteraturen - 600-1350
 • 2 Kristen middelalder - 1350-1500
 • 3 Folkets diktning 1350-1500-tallet
 • 4 Renessanse og reformasjon - 1500-tallet
 • 5 Barokken - 1600-tallet
 • 6 Klassisismen og opplysningstiden - 1700-tallet
 • 7 Romantikken - 1800-1850
 • 8 Poetisk realisme 1850-1870
 • 9 Realismen 1870-1890
  • 9.1 Naturalismen
 • 10 Nyromantikken 1890-1905
 • 11 Nyrealisme, klassekamp og kulturkamp 1905-1940
 • 12 Modernismen i Norge
 • 13 Litteraturen under krigen 1940-45
 • 14 Etterkrigsår 1945-1965
 • 15 1965-1980
 • 16 Etter 1980