Projects » Norges Statsministere (Norwegian) » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Oscar Torp MP (1893 - 1958)

Norsk Arbeiderparti-politiker, statsminister 1951-1955. Egil Helle: «Oscar Torp - arbeidergutt og statsmann» Gyldendal norsk forlag, Oslo, 1982.

6/21/2014 6/22/2014

Christopher Hornsrud MP (1859 - 1960)

Norsk Arbeiderparti-politiker, Norges første statminister fra Arbeiderpartiet (1928, 18 dager i regjering).

6/21/2014 6/21/2014

Odvar Nordli Politiker. Foreldre: Linjehåndverker Eugen Nordli (1905–91) og Marie Jørgensen (1905–84). Gift 1953 med Marit Haraseth (28.4.1931–), datter av Hå...

1/23/2014 1/23/2014

Sofus Anton Birger Arctander , statsråd, borgermester (1845-1924). Foreldre: Overtollbetjent Hans Steenbuch Arctander (1801–85) og Martha Dahll Nielsen (1804–96). Gift 1881 med M...

7/31/2012 8/23/2013

Lars Korvald MP (1916 - 2006)

Lars Korvald var statsminister i den koalisjonsregjeringen som ble dannet etter EF-avstemningen 1972, da Trygve Brattelis regjering søkte avskjed, og satt til etter valget 1973. Korvald hadde ...

3/8/2012 2/24/2013

Abraham Berge MP (1851 - 1936)

Abraham Theodor Berge (1851-1936) lærer, politiker og embetsmann. Foreldre: Arbeider Johan Tobias Johnsen Bergemoen (1813–83) og Helene Andreasdatter Kvalsvig. Gift 1875 med Anne Elisab...

3/6/2011 9/28/2012

Christian Fredrik Michelet MP (1863 - 1927)

Christian Fredrik Michelet , (1863-1927) jurist, ordfører i Bærum , utenriksminister og statsminister i Norge. Kommandør av St. Olavs Orden , Dannebrogordenen og ridder av de svens...

9/14/2011 9/28/2012

Jacob Stang, Statsminister (1830 - 1907)

"Jacob Stang"

Hans Georg Jacob Stang , (1830-1907) Norwegian Prime Minister in Stockholm Born in Nannestad 17 Nov 1830, son of Perpetual Curate Hans Georg Jacob Stang and Brynhildur Emerentze Gudmundsen . Married ...

5/17/2009 6/8/2012

Otto Albert Blehr MP (1847 - 1927)

3/1/2012 3/1/2012

Georg Christian von Sibbern MP (1816 - 1901)

"Georg Christian Sibbern"

Georg Christian von Sibbern (1816-1901) godseier og norsk statsminister i Stockholm. Diplomat og politiker. Foreldre: Amtmann, senere statsråd Valentin von Sibbern (1779–1853) og Anne C...

5/20/2011 3/1/2012

Poul Christian Holst MP (1776 - 1863)

Poul Christian Holst, født 21. januar 1776, fødested Røyken, Buskerud, død 7. august 1863, dødssted Christiania. Embetsmann og politiker. Foreldre: Sogneprest Chris...

12/30/2008 3/1/2012

Frederik Stang . Jurist og statsminister i Norge. Foreldre: Prokurator, senere sorenskriver Lauritz Leganger Stang (1775–1836) og Johanne (“Hanna”) Margrethe Conradi (1780–1...

9/19/2009 1/15/2012

Wollert Konow MP (1845 - 1924)

Wollert Konow (1845-1924) statsminister, politikar og godseier paa Gaarden Stend i Fane, Bergen. Utmerkelse: Storkorset av St. Olavs Orden, Wollert Konows plass i Bergen, bronse byste ved Fanas gamle k...

6/3/2011 6/3/2011

Johannes Steen MP (1827 - 1906)

Johannes Steen var en norsk politiker, statsminister to ganger – 1891–93 og 1898–1902. Johannes Wilhelm Christian Steen, født 22. juli 1827, fødested Christiania, d...

4/27/2011 4/27/2011

Gunnar Knudsen MP (1848 - 1928)

"Aanon Gunerius Knudsen"

Gunnar Knudsen , eg. Aanon Gunnerius Knudsen, født 19. september 1848, fødested Saltrød i tidligere Stokken kommune (nå del av Arendal), Aust-Agder, død 1. desember 1...

3/29/2009 4/27/2011

Nicolay Johan Krog (1787 - 1856)

Nicolai Johan Lohmann Krog (født i Drangedal 6. juni 1787, død i Christiania 15. oktober 1856) var offiser, embetsmann, forsvarsminister, og førstestatsråd 1836-1855. Kr...

4/25/2011 4/25/2011

Ditlew Wibe (1670 - 1731)

Ditlev Wibe (født 1670, død 1731) var stattholder i Norge fra 1722 til 1731. Som stattholder tok han seg særlig av næringslivet, og ville også beskytte bøndene...

10/29/2008 4/25/2011

August 1559 i København blev Jomfru Anne Gyldenstjerne, datter af den rige og ansete Knud Gyldenstjerne til Vosborg tilsagt til Holger Wiffert, og hendes søster Karen blev tilsagt til Hil...

10/26/2008 4/25/2011

Jan P Syse MP (1930 - 1997)

Jurist og politiker. Foreldre: Tannlege, rådmann Peter Syse (1888–1965) og Magnhild Bjønnes (1898–1985). Gift 1959 med Else Walstad (29.8.1936–), datter av disponent ...

12/30/2008 4/25/2011

Ivar Lykke MP (1872 - 1949)

Ivar Lykke (1872-1949) vokste opp på Sorgenfri og i Munkegaten 48, der faren, Peder Tangen Lykke, drev forretningen sin. Moren het Augusta Wanvig. Ivar var eldste sønn av 13 søsken...

10/12/2008 4/25/2011

Johan Ludwig Mowinckel MP (1870 - 1943)

Johan Ludwig Mowinckel (1870-1943) skipsreiar og politikar. Foreldre: Kjøpmann Johan Anton Wilhelm Mohr Mowinckel (1843–1918) og Edvardine Magdalene Margrethe Müller (1851–...

10/24/2008 4/25/2011

Christian Michelsen MP (1857 - 1925)

"Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen"

Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (15 March 1857 – 29 June 1925) was a Norwegian shipping magnate and statesman. He was the first Prime Minister of an independent Norway from 1905 to 1...

11/14/2009 4/25/2011

George Francis Hagerup MP (1853 - 1921)

George Francis Hagerup , jurist, politiker, diplomat og Norges statsminister. Født 22. januar 1853, fødested Horten (nå Borre), Vestfold, død 8. februar 1921, dødss...

2/28/2009 4/25/2011

Emil Stang, statsminister MP (1834 - 1912)

Emil Stang , født 14. juni 1834, fødested Christiania, død 4. juli 1912, dødssted Kristiania. Jurist og politiker. Foreldre: Høyesterettsadvokat, senere statsminister...

7/18/2010 4/25/2011

Jørgen Gunnarsen Løvland MP (1848 - 1922)

Løvland var bondesønn fra Evje i Setesdal i Aust-Agder, født og oppvokst på gården Lauvland. P.g.a. Løvlands høye kunnskapsnivå ble presten impon...

8/7/2008 4/25/2011

Sigurd Ibsen MP (1859 - 1930)

Sigurd Ibsen var sønn av Henrik og Suzannah Ibsen, og gift med Bergliot Ibsen. Han gjorde seg mest bemerket som politiker, blant annet i indredepartementet og i utenrikstjenesten. Fra 1902 til 1...

10/26/2008 4/25/2011

Ole Anton Qvam (1834 - 1904)

Norsk statsminister i Stockholm i 1902-1903

9/20/2008 4/25/2011

Gregers Winther Wulfsberg Gram (1846-1929) jurist, politiker og norsk statsminister i Stockholm. Foreldre: Sorenskriver Paul James Reinhold Harald Gram (1818–1900) og Jensine Sophie Wulfsberg ...

1/30/2011 4/25/2011

Ole Jørgensen Richter (1829 - 1888)

Ole Richter, Ole Jørgensen Richter, født 23. mai 1829, fødested Rostad i Inderøy, Nord-Trøndelag, død 15. juni 1888, dødssted Stockholm. Jurist, red...

5/28/2010 4/25/2011

Carl Otto Løvenskiold (født i Christiania 23. desember 1839, død på Vækerø 1. oktober 1916) var en norsk marineoffiser, godseier og politiker. Han var Norges...

2/18/2009 4/25/2011

Wolfgang Wenzel von Haffner MP (1806 - 1892)

Wolfgang Wenzel Haffner (født i Christiania 23. november 1806; død i Christiania 11. november 1892) var en norsk marineoffiser og statsråd. Haffner tjenestegjorde i marinen fra...

9/19/2009 4/25/2011

Frederik Gottschalk Haxthausen Due (1796-1873) norsk statsminister, diplomat, artillerioffiser og kunstner. Foreldre: Handelsmann, skipsreder og konsul Carsten Schiødt Due (1762–1809) o...

6/9/2009 4/25/2011

Peder Anker, Eidsvollsmann MP (1749 - 1824)

"Peder Ancher"

Peder Anker , godseier og politiker, og eide store skoger, jernverk og sagbruk, i tillegg til eiendommen Bogstad i Sørkedalen. Født 8. desember 1749, fødested Christiania, d&#x...

10/12/2008 4/25/2011

Carl XV Ludvig Eugen Bernadotte of Sweden, king of Sweden and Norway MP (1826 - 1872)

"Karl XV of Sweden and /Norway/"

Carl Ludvig Eugen Bernadotte, Prince(Prins) av Sverige och Norge. King Carl XV av Sverige och Norge on 8 July 1859. Links: The Peerage Geneall Find a Grave Johann the Younger #1492

2/7/2007 4/25/2011

Hans Christian Petersen (1793 - 1862)

Han var statsråd. Eide løkken "Solli". Han var tilstede som Norges offisielle representant ved obduksjonen av Kong Karl Johan i 1844. Som statsråd la han også ned grunnstene...

10/28/2008 4/25/2011

Jørgen Herman Vogt MP (1784 - 1862)

Jørgen Herman Vogt Født i Bragernes (Drammen) 21. juli 1784, sønn av trelasthandler og senere sorenskriver Niels Nielsen Vogt (1755-1809) og Abigael Monrad (1759-1812). Gift ...

12/27/2008 4/25/2011

Severin baron Løvenskiold , verkseier, embetsmann, politiker og Norges statsminister i Stockholm. Født 7. februar 1777, fødested Porsgrunn, Telemark, død 15. september 185...

2/18/2009 4/25/2011

Johan Caspar Herman von Wedel Jarlsberg, Eidsvollsmann MP (1779 - 1840)

"Johan Caspar Herman Wedel-Jarlsberg", "Johan Caspar Herman lensgreve von Wedel Jarlsberg"

Johan Caspar Herman lensgreve von Wedel Jarlsberg , stattholder i Norge Født 21. september 1779, fødested Montpellier , Frankrike , død 27. august 1840, dødssted Wiesbaden...

10/12/2008 4/25/2011

Jonas Collett (1772 - 1851)

Jonas Collett , af Rønnebæksholm . Statsråd i Norge . Foreldre: Kammerråd Johan Collett (1734–1806) og Else Elisabeth Ramus Jensen (1746–88). Gift 15.10.1797 m...

3/31/2011 4/25/2011

Grev Baltzar Bogislaus von Platen (født 29. mai 1766 på Rügen, død 6. desember 1829 i Christiania) var en svensk marineoffiser, kanalbygger og politiker. Han var sø...

9/8/2009 4/25/2011

Name/title: Joseph François Oscar Bernadotte Prince of Sweden Duke of Södermanland King of Sweden and Norway 1844 Knights of the Order of the Golden Fleece-Spain (968) Lin...

2/7/2007 4/25/2011

Sandels, Johan August, 1764–1831, greve (1815), militär, fältmarskalk 1824 (den senast i graden utnämnde). I finska kriget 1808–09 var S. brigadchef och s...

6/11/2009 4/25/2011

Carl XIV & III Johan (26 January 1763 – 8 March 1844) was King of Sweden (as Carl XIV Johan) and King of Norway (as Karl III Johan) from 1818 until his death. Before he became king, he was als...

2/7/2007 4/25/2011

Carl Mörner af Tuna (1755 - 1821)

9/19/2009 4/25/2011

Hans Henrik von Essen (1755 - 1824)

–1824) Hans Henrik von Essen , greve, Svensk offiser og embetsmann, stattholder i Norge. Født 26. september 1755, fødested godset Kavlås i Skaraborgs (nå V&...

8/26/2009 4/25/2011

Marcus Gjøe Rosenkrantz , godseier, trelasthandler, embetsmann og politiker. Født 25. januar 1762, fødested Randesund (nå Kristiansand), Vest-Agder, død 11. mai 183...

10/26/2008 4/25/2011

Frederik Gottschalk von Haxthausen (1750-1825) førstestatsråd i Norge og generalløytnant. Foreldre: Generalmajor Friderich Gotschalck Maximilian von Haxthausen (1705–70) o...

3/22/2010 4/25/2011

Adopted by King Karl XIII of Sweden forseen to be his follower but died before. Died unmarried and without issues. Links: The Peerage Johann the Youger #578 + #671 Skeel in danish

7/31/2008 4/25/2011

Links: The Peerage Geneall Burial In Danish Danmarkshistorien In Danish Kings of Denmark Johann the Younger #761

5/3/2007 4/25/2011

Friedrich Prinz von Hessen-Kassel, Prinz zu Hessen-Kassel (1771 - 1845)

"Friedrich av Hessen", "Frederik", "prins og landgreve af Hessen-Kassel", "Prince Frederik of Hesse"

Friedrich von Hessen-Kassel , Prins av Hessen-Kassel, general, visestattholder i Norge. Links, Kilder og litteratur: ThePeerage Geneall Johann the Younger #787 + #843 Norsk biografisk leksi...

12/22/2008 4/25/2011

Landgrave Carl von Hesse-Kassel MP (1744 - 1836)

"Charles "Karl" Of /Hesse-Kassel/", "Karl // av Hessen"

Karl Prince(Prinz) of Hesse-Kassel. Landgrave(titular) of Hesse-Kassel on 25 January 1805. He held the office of Regent of Schleswig-Holstein. He gained the rank of Field Marshal in the service o...

8/5/2007 4/25/2011

)

10/26/2008 4/25/2011

Ulrik Fredrik Valdemar Løvendal (født 25. september 1660, død 24. juni 1740 i Dresden) var dansk-norsk adelsmann, offiser og stattholder. Han var sønn av stattholder, grev...

8/2/2008 4/25/2011

Ulrik Frederick Gyldenløve MP (1638 - 1704)

Links: Geneall Wikipedia Holbek Genealogy Skeel

4/17/2007 4/25/2011

Iver Krabbe (født 22. mars 1602 på Øvids kloster, død 30. oktober 1666) var en dansk adelsmann, offiser og stattholder i Norge. Han var sønn av Tage Krabbe (d...

10/26/2008 4/25/2011

Niels Trolle, til Trolholm MP (1599 - 1667)

Niels Trolle (1599-1667) dansk adelsmann, rigsviceadmiral og statholder i Norge. Foreldre: Lensherre Børge Nielssøn Trolle til Bråde (Trolholm) (død 1610) og Anne Poul...

10/11/2008 4/25/2011

Gregers Krabbe (1594-1655) til Torstedlund (Hornum hrd.), statholder i Norge. Født på Vesløsgård, død på Akershus, begravet i Årestrup k. Hjemkommet...

10/26/2008 4/25/2011

Var et rigt begavet "renæssancenatur", dristig og magtlysten som politiker. I Norge fik han sin største virksomhed, hvor han i fredstid viste store organitoriske bestræbelser til a...

8/25/2008 4/25/2011

Christoffer Urne (født 27. oktober 1593 på Lolland, død 27. september 1663 på Lolland) var en dansk adelsmann, embetsmann og riksstattholder i Norge 1629-42. Urnes karri...

8/2/2008 4/25/2011

Jens Hermansen Juel, til Keldgaard (1580 - 1634)

"Juell"

Jens Juel (født 8. januar 1580 på Refstrup, død 26. mars 1634 i Bøvling) var en dansk adelsmann og riksstattholder i Norge. Juel gikk på Sorø adelsskole 15...

9/29/2007 4/25/2011

1618-21 Enevold Kruse t. Hjermislevgaard og Stenalt, RR., 1618 8/4 som for; f 1621. Enken Else Marsvin, Kvitt. 1623 31/8. Kilde: www.finnholbek.dk: Coat of arms - Kruse: i Sølv-Felt en blaa ...

1/17/2009 4/25/2011

Christian Homann Schweigaard MP (1838 - 1899)

6/23/2010 4/25/2011

Johan Sverdrup MP (1816 - 1892)

Johan Sverdrup . Jurist og politiker. Foreldre: Godsforvalter og landbrukslærer Jacob Liv Borch Sverdrup (1775–1841) og Gundelle Birgitte Siang (1780–1820). Gift 14.10.1844 i Bru...

8/25/2008 4/25/2011

Christian Selmer Statsminister 1880 - 1884 Statsråd 29. juli 1874-11. oktober 1880, sjef for Armédepartementet. Medlem av interimsregjeringen i Stockholm 26. mai-5. juni 1875, sjef for ...

2/13/2009 4/25/2011

Per Borten MP (1913 - 2005)

"Per Larsen Borten"

Norsk senterparti-politiker og statminister. Per Borten Bonde og politiker. Foreldre: Gårdbruker Lars Borten (1882–1965) og Karen Kaasen (1884–1958). Gift 1948 med Magnhild Rat...

9/17/2007 4/25/2011

Johan Nygaardsvold MP (1879 - 1952)

""Gubben""

Norsk politiker og statminister. Johan Nygaardsvold Politiker. Foreldre: Husmann Anders Nygaardsvold (1839–97) og Andrea Ratvold (1845–1929). Gift 6.6.1901 med Albine (“Bine&#x...

4/8/2010 4/25/2011

Einar Gerhardsen MP (1897 - 1987)

Einar Gerhardsen var visergutt 1907–15, arbeidet i Oslo veivesen 1915–22. I 1919 var han formann i Veivesenets arbeiderforening, 1920 i Oslo Arbeidersamfund, medlem av sentralstyret i A...

5/28/2010 4/25/2011

Kåre Willoch MP

Oslo, Norway

Han er utdannet sosialøkonom, og arbeidet tidligere i Norges Rederiforbund og Norges Industriforbund. Han er bror av Erik Willoch, som var luftfartsdirektør, og Jan Willoch, som var forma...

5/29/2009 4/25/2011

Jørgen Friis was a Danish lord and Governor-general of Norway. He was probably born in Nes Castle, Denmark and died in 1616 in Skørping. His father Ivar Friis (died 1557) was the lord a...

3/11/2009 4/25/2011

Ludvig Ludvigsøn Munk, Greve, til Nørlund, Statholder i Norge (c.1537 - 1602)

"Ludvig Ludvigsen Munk", "Ludvig Munk til Nørlund"

Ludvig Ludvigsen Munk var en dansk-norsk embetsmann og greve. Han er også omtalt som Ludvig Ludvigsen Munk von Schleswig-Holstein og Ludvig Munk til Nørlund. Han ble hoffjunker i 1561, ...

12/29/2007 4/25/2011

Poul Ottesen Huitfeldt (1520 - 1592)

Povel (Poul) Huitfeldt (født ca 1520, død 1592) var en dansk-norsk embetsmann. Huitfeldt var lensherre i Nordfjord 1546-56, og ble i 1572 utnevnt i det nyopprettede embetet som statthol...

12/30/2008 4/25/2011