Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Oluf Pedersen Kalips (c.1520 - 1592)
  Thorsø Herregård ligger i Torsnes på vestsiden av Tosekilen, g.nr. 687, b.nr. 1, ca. 1100 daa jordbruksareal, ca. 7000 daa skog og 6000 daa. annet areal. Hovedbygningen i empire med enkelte trekk av ju...
 • Erik Walkendorff (1465 - 1522)
  Erkebiskop 1510-1522 i Nidaros, Norge. Ærkebiskop, var Søn af Axel V., Landsdommer paa Laaland, og Margrethe Pallesdatter (Ulfeldt). Uden at hans Studier og Ungdom nærmere kjendes, ses han at være ...
 • Johan Frederick von Marschalk, til Hutloh, Evje og Sande (1618 - 1679)
  Norges riges kansler 1674 /1679 Fødsel: Nov 26 1618 Død: Mar 16 1679 - Bergenhus, Bergen, Hordaland, Norge 1640 Hofjunker, Kannik i Lybæk, 14 April 1652 naturaliseret som dansk Adel, 1660 forle...
 • Ove Jenssøn Bielke (1611 - 1674)
  Ove Jenssen Bjelke var født 25.10.1611 i Trondhjem som sønn av Jens Ågesen Bjelke (1580 - 1659) og Sophie Henriksdatter Brockenhuus (1587 - 1656). Han vokste opp der foreldrene bodde mest, på herresete...

Norges rikes kansler

var en tittel som sporadisk ble tatt i bruk om de norske kanslerne alle­rede i Kalmarunionens tid, fortrinnsvis under interregna, som etter Christoffer av Bayerns død i 1448 og etter Christian I’s død i 1481 , og som ble fast embets­tittel etter 1537. 

" local wiki"

1485 - 1491

Bo Hermansson Fleming til Næsby  

1505 - 1510

Erik Walkendorf til Straume, Domprovst i Roskilde, Ærkebiskop Nidaros  

" Erik Walkendorf"

1535 - 1542

Morten Krabbe Provst i Thy  

1547 - 1565

Peder Ottesen Huitfeldt til Skibelundgård  

"Peder Ottesen Huitfeldt"

1565 - 1567

Olav Pedersen Kalips til Thorsø  

"Oluf Pedersen Kalips"

1567 - 1582

Johan Venstermand til Olstrup og Stadager  

1584 - 1602

Hans Pedersen Litle Basse til Strøm

"Hans Pedersen Basse"

1604 - 1614

Anders Lauritsson Green til Sundsby  

"Anders Lauritsson Green"

1614 - 1659

Jens Bjelke til Østråt  

"Jens Bjelke"

1660 - 1674

Ove Bjelke til Østråt  

"Ove Bjelke"

1674 - 1679

Johan Frederik Marschalk til Evje & Sande  

"Johan Frederik von Marschalck"

Stillingen nedlægges 1679