Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

 • Aase Reiersdatter Loe (1787 - d.)
  1801 census for Loe, Eiker:
 • Sigrid Eriksdatter Loesmon (1811 - 1877)
  1865 census for Moen, Eiker: , in the 1875 Census*
 • Peder Otto Testman (1806 - 1890)
  15-01-1838 Vor Frue Kirke, København, Sjælland, Danmark. * år 1880 Navn Peter Otto Testman Køn Mand Alder 74Født år 1806 Født stednavn Norge Født dato
 • Nils Paulsen, Winther (1815 - 1894)
  Nils Paulsen/Poulsen , også kjent som : En Bonde==BLOCH-BERSKOG==Nils Paulsen, f. 1815 på Bakke i Eiker, d. 1894, g. m. Inger Karoline Narum, f. 1821 i Skoger, d. 1883. Barn: Karen Petrea (g. m. kjøpm....

"Øvre Eiker Kommune"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Census 1910

free pdf file

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kongsgaarden Sem paa Eker

73. Sem. Udt. sæmm. -- a Sææm DN. IV 520, 1400 638,
1439. Sæem NRJ. I 28, 1514. Szem NRJ. IV 75, 1528. [Sem NRJ. IV 331, 1528. JN. 95. 415]. Sembs Hovedgaard (da under Kronen) 1661. Semb (Sædegaard) 1723.

Gaarden ligger ved Vestfosselven langt fra Fiskumvandet og kan saa- ledes ikke komme af Sæheimr (Søgaarden), saaledes som næsten alle de 34 Gaarde, der nu bærer Navnene Sem, Seim, Siem, Sæm, Søm, Sim: se Thj. VSS. 1891 S. 228 ff., hvor der anføres 3 Gaardnavne, som ikke kan forklares paa angivne Maade, nemlig Sem paa Eker, Sem (udt. sjé:m) i Grong (jfr. Bd. XV S. 293) og Siem i Vaage (jfr. Bd. IV,1 S. 72). Den rigtige Forklaring af Gaarden paa Eker er givet af Strøm S. 262: "Den største og fornemste [Gaard paa Eker] er Semb, som og kaldtes Sedemb, eller maaske rettere Sædheim (da Grunden er meget frugtbar)." Som Grundform er at ansætte

 • Sæðiheimr (eller muligens *Sæðaheimr), af sæði n. "Sæd, Frø, Grøde", Folkespr. sæde. Gaarden tilhørte Kronen, indtil den i 1541 blev tilskjødet Befalingsmanden paa Akershus Peder Hansen Basse, hvis Søn imidlertid i 1602 atter maatte afstaa Godset til Kronen. I 1675 blev det solgt og mistede efterhaanden sin Skattefrihed og sine adelige Privilegier (Strøm S. 242 f. og S. 262 f., Kraft2 II S. 177, Vibe S. 261 f.). Efter denne Gaard har Sems- fjerdingen Navn.

Christian Grawe

"Christian Grave"

sogneprest i Eiker da kong Fredrik V (konge 1746-1766) reiste gjennom sognet i 1749.

 • På venstre Haand her fra Glas-Pusteriet ligger,

Som ofte kummerlig for daglig Næring tigger.

Der blæses Glas af Kalk, Salpeter-gift og Sand,

Hver ærlig Patriot saae det i bedre stand.

 • Fra nyt til gammelt hen jeg Kongen atter fører,

Til Eeger Kirke som en smuk Parade giører,

Af huggen Steen med Spiir og Peders Nøgle par,

Fordi Modell der til Paven skicket var.

 • Peer Basse før til Foss og Inger Gyldenløwe,

Lod deris døde Been ved Alter Foden tøve,

I Sølv beslagen Skrin, Liig-kiste som var rar,

Hans Basse ligesaa som Norges Kantzler var.

 • Vi som på sletten Vold nu udaf Kirken træder,

Seer giennem grønnen Lund gamle Herre-sæder,

Den første kaldes Semb, og som man sige vil,

Fra Herr Svend Basse først falt Norges Konge til.

 • Derpaa Kong Christian den fierde og den store,

Har ofte holdet Huus, som mand endnu kan spore,

Af Konge-Brevene daterede fra Semb,

Som Kongens egen Gaard og korte norske Hjem.

 • Et andet Fosseholm hin side udkiger,

Af Elven som forbi den Side sniger,

Den Rigens Cantzler Hans Basse hørde til,

Men Schielbred tvertimod, Frue Skake siges vil.

 • For oven Schielbred er paa Fieldene en Setter,

I Hartwig Hvitfelts Tiid jeg mindes icke retter,

End der Sølv-grubber var, som gave god Product,

Men nu for riigere indstilte er og lukt.

"Sem setegård i Øvre Eiker"

"kulturminneløypa"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beboere

Svend Basse

"Roskildehistorie Basse stamtavle"

, eide denne gård under Haakon Haakonsens tid. etter at Svend Basse ble landsforvist , var Sem Krongods i ca 200 år. Sem ble under denne tiden , drevet av Kongens Hirdmen.

Bendikt Nikolassøn

, fikk Eker Len i pant for en pengesum han hadde lånt Dronning Margreta.
å flyttet da til Sem Kongsgård.

Gaute Kane

, flyttet midt på "15. aarhundrede" til Sem som Lensherre over Eker.

Peder Hansen Basse eller Litle

"Peder Hanssøn Litle Wiki "

, kjøpte Sem av Kristian III 1541. han gikk også under navnet Peder Hansen til Foss. han Bodde på Fossesholm,men hadde Sem til sin død i 1551.

Hans Pedersen Litle

"Hans Pederssøn Litle"

, overtok Sem etter sin fars død. han ble i 1602 tvunget til å gi Sem til Kristian IV. å flyttet da til Fossesholm.

===Lorentz Von Hadelen=== "Lorentz von Hadeln"

, kom til Sem i 1603 Hadelen ble avsatt som bestyrer av det Kongelige Bergverk på Eker og Drammen Tollbod i 1614. dette grunnet sin "tyraniske" oppførsel.

===Klaus Von Ahnen=== "Klaus von Ahnen"

, var Lensherre 1614 - 1618.

===Hardtvig Huitfeldt til Skjelbred=== "Hartvig Andersen Huitfeldt"

, ble utnevnt til Lensherre over Eker i 1618. han flyttet da til Sem,å utbedret byggnings massen der. han var da gift med Bente Skak til Skjelbred. 1626,avgikk han som Lensherre.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

local online news

"Eikernytt"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finnemarka

"Lokal Historie Wiki"

"Historieboka"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olafsby

Ulen

Morud

Lien

Langerud

Korsbøen

Ulleren

 • Ullaryn (1445)

Gevelt

Horne

 • nordre,mellom og søndre
 • under Horne : Skoldhorne , Nesthorne og Steinshorne (en av gårdene het i 1393 Haraldshorneid. Skoldhorne het i middelalderen Skaldahorneid. Steinshorne,var i 1577 og 1587 eid av Laurits Nilsøn Tordenstjerne. familien Thorne stammer fra Nesthorne.

Lo

 • østre og vestre

Aaker

Vølstad

 • Valustadir (ca 1400)

Besseberg

Fossesholm

 • Foss

Sørby

Smørgrav

 • gårds nr 26
 • bruks nr 1 og 2
 • Smørgraf , Smørgraff , Smørgravf

Røkkeberg

 • gards nr 28 , 29 og 30
 • bruks nr 1 - 3
 • Raukæberghum , Raukaberghi , Raukebærgh , Rogeberrig , Rogeberg , Raageberrig , Røgeberg

Faasen

 • Fossin (1371)

Kolberg

 • store , mellom og lille

Hals

 • store og lille

Berg

 • Kirkiuberg (1418)
 • skal ha hvert en kirke der,som antagelig ble revet før 1375

Skjøl

 • Skeidiolf

Aas

 • søndre,mellom,nordre,brødre-Aas og Tobias-Aas

Haug Prestegård

Hon

 • øvre og nedre

Varlo

 • nordre og søndre

Dramdal

Fjerdingstad

 • Fjerdingsdal

Myre

Skot

 • nordre og søndre

Ulleland

Rakkestad

Holte

 • nordre , midtre og søndre

Ristvet

Vestby

Sønju

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blåfjell

 • Husmannsplassen BlaafjeldSletta "BlåfjeldSletta"
 • Gård : Temte Øvre
 • Bruks nr : 5
 • Gård nr : 30

"Olaves Guldbrandsen Temte"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

American Civil War

"Henry Anderson"

"Berger BERVER Osen"

"Hans Jacob Osen"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heks i Eiker

"Ingerid Engelsdatter"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

find the farm you look for

"map"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jonas Lie"

Lies barndomshjem brandt ned i natt, 13-06-11.

"Braathengarden"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post

3300 HOUGSUND

 • Poståpneri - Øvre Eiker (Buskerud)
 • Opprettet : 1836-08-26

HOUGSUND poståpneri, i Eger prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 26.8.1836.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet HAUGSUND.

Fra 1.1.1892 ble navnet endret til HAUGSUND I EKER.

Navnet ble fra 1.2.1920 endret til HOKKSUND I EIKER.

Navnet ble fra 1.4.1941 endret til HOKKSUND

Fra 1.3.1996 fikk postboksadressatene under postkontoret 3300 HOKKSUND tildelt postnr 3301.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 129 (ca 1855/6) og fikk tilsendt datostempel i des. 1858 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bauta ved Haug Kirke :

De Ga Sitt Liv

For

Fedrelandet

"Thorleif Bergan"

"Petter Brenden"

"Bjarne Flessberg"

"Paul Hansen"

"Einar Hovland"

"Nils Ingebregtsen"

"Vilhelm Olsen"

"Trygve Rustad"

"Alfred Sanden"

"Olaf Sanden"

"Johan Skiksen"

"Karl Sjøblom"

1940 - 1945