Projects » Owner of Gisselfeld » Profiles

Profiles belonging to this project

Photo
Actions

Andetsteds oplyses at han er død i Bramming SognFrom the Copenhagen Post: Romance, gossip and a mock execution that fooled the Queen - January 07, 1999 - Volume 2, Issue 01By Cathy ConlonKing Frederik ...

Added On:
10/26/2008
8/1/2019
Added On:
10/26/2008

Andetsteds oplyses at han er død i Bramming SognFrom the Copenhagen Post: Romance, gossip and a mock execution that fooled the Queen - January 07, 1999 - Volume 2, Issue 01By Cathy ConlonKing Frederik ...

8/1/2019

Lykke, Frands, o.1591-1655, til Overgaard, Søn af ndfr. nævnte Henrik L. til Overgaard. Den 5 aarige Udenlandsrejse (1606-11), der afsluttede hans Uddannelse og med længere Ophold i Leipzig, Strasburg ...

Added On:
10/26/2008
8/1/2019
Added On:
10/26/2008

Lykke, Frands, o.1591-1655, til Overgaard, Søn af ndfr. nævnte Henrik L. til Overgaard. Den 5 aarige Udenlandsrejse (1606-11), der afsluttede hans Uddannelse og med længere Ophold i Leipzig, Strasburg ...

8/1/2019

Karen Fransdatter Banner (1559 - 1616)

Gisselfeld: ejer af Gisselfeld*

Added On:
3/2/2011
8/1/2019
Added On:
3/2/2011

Karen Fransdatter Banner (1559 - 1616)

Gisselfeld: ejer af Gisselfeld*

8/1/2019

Olufsdatter RosenkrantzBESIDDELSER: Vestervallø gift 2g. med Rigshofmester Peder Oxe _________________ Mette Rosenkrantz (ca. 1533 - 1588) ca. 1533-88, godsejer.*ca. 1533, †2.4.1588 på Skarhult, ...

Added On:
10/26/2008
8/1/2019
Added On:
10/26/2008

Olufsdatter RosenkrantzBESIDDELSER: Vestervallø gift 2g. med Rigshofmester Peder Oxe _________________ Mette Rosenkrantz (ca. 1533 - 1588) ca. 1533-88, godsejer.*ca. 1533, †2.4.1588 på Skarhult, ...

8/1/2019

Dorothea Mogensdatter Krag MP (1675 - 1754)

1675-1754, grevinde, generalpostmester.*27.9.1675, †10.10.1754 på Gisselfeld, Bråby sg.Forældre: oberst ◊Mogens K. (1625-76) og Helvig von der Kuhla (†1676).~11.4.1694 med gehejmestatsminister, lensbar...

Added On:
10/26/2008
7/27/2019
Added On:
10/26/2008

Dorothea Mogensdatter Krag MP (1675 - 1754)

1675-1754, grevinde, generalpostmester.*27.9.1675, †10.10.1754 på Gisselfeld, Bråby sg.Forældre: oberst ◊Mogens K. (1625-76) og Helvig von der Kuhla (†1676).~11.4.1694 med gehejmestatsminister, lensbar...

7/27/2019

Christian Gyldenløve-Samsø MP (1674 - 1703)

ørte 1701-02 de danske hjælpetropper i den tyske Kejser Leopold I's tjeneste. Han udmærkede sig i både fransk og tysk krigstjeneste. Døde af kopper 1703.Stamfar til greverne Danneskiold-Samsøe.Ejede Sk...

Added On:
5/29/2008
7/27/2019
Added On:
5/29/2008

Christian Gyldenløve-Samsø MP (1674 - 1703)

ørte 1701-02 de danske hjælpetropper i den tyske Kejser Leopold I's tjeneste. Han udmærkede sig i både fransk og tysk krigstjeneste. Døde af kopper 1703.Stamfar til greverne Danneskiold-Samsøe.Ejede Sk...

7/27/2019

Wads sedler:

Added On:
10/26/2008
7/27/2019
Added On:
10/26/2008
7/27/2019

://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon/schack-hans-1609-1676-lensgreve-og-feltmarskal Dansk adelsmand i 1658 og greve i 1671. Hans Schack fik i 1661 af kongen overdraget Møgeltønderhus, som...

Added On:
10/26/2008
7/27/2019
Added On:
10/26/2008

://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon/schack-hans-1609-1676-lensgreve-og-feltmarskal Dansk adelsmand i 1658 og greve i 1671. Hans Schack fik i 1661 af kongen overdraget Møgeltønderhus, som...

7/27/2019

Til Schackenborg, Gram, Brink og Gisselfeld *

Added On:
10/26/2008
7/27/2019
Added On:
10/26/2008

Til Schackenborg, Gram, Brink og Gisselfeld *

7/27/2019