Projects » Owner of Moesgård » Profiles

Profiles belonging to this project

Photo
Actions

Eleonore Emilie Dahl MP (1824 - 1911)

Kaldet Emilie.

Added On:
5/7/2012
7/26/2019
Added On:
5/7/2012
7/26/2019

, Torkild Christian, 1807-72, Politiker, Stiftamtmand, blev født i Aarhus n. Sept. 1807 og var en Broder til ovennævnte C. B. A. D. Han dimitteredes fra Aarhus Skole 1827, blev 1834 juridisk Kandidat o...

Added On:
5/7/2012
7/26/2019
Added On:
5/7/2012

, Torkild Christian, 1807-72, Politiker, Stiftamtmand, blev født i Aarhus n. Sept. 1807 og var en Broder til ovennævnte C. B. A. D. Han dimitteredes fra Aarhus Skole 1827, blev 1834 juridisk Kandidat o...

7/26/2019

Ejer af Moesgård ved Århus: (1911-1952) Bothilde Dahl (1952-1960) Bothilde Dahls dødsbo. Beskrivelse: Bothilde Dahl og hendes børn Thorkil Dahl og Agnete Dahl. Bothilde Dahl: Født 5. april 1861. død 27...

Added On:
5/7/2012
7/26/2019
Added On:
5/7/2012

Ejer af Moesgård ved Århus: (1911-1952) Bothilde Dahl (1952-1960) Bothilde Dahls dødsbo. Beskrivelse: Bothilde Dahl og hendes børn Thorkil Dahl og Agnete Dahl. Bothilde Dahl: Født 5. april 1861. død 27...

7/26/2019

Christian lensbaron Güldencrone (1676 – 10. marts 1746) var en dansk godsejer og stiftamtmand. Han var søn af Vilhelm Güldencrone. I 1717 blev han konferensråd og ridder af Dannebrog; han var ...

Added On:
10/26/2008
7/26/2019
Added On:
10/26/2008

Christian lensbaron Güldencrone (1676 – 10. marts 1746) var en dansk godsejer og stiftamtmand. Han var søn af Vilhelm Güldencrone. I 1717 blev han konferensråd og ridder af Dannebrog; han var ...

7/26/2019

Gabriel (skriver sig 1633 Gabriel Marcelles) til Kalundborg Ladegaard og Havreballegaard, f. i Marts 1609 i Hamborg, afsluttede 1628 paa Faderens Vegne Kontrakt med Cal v. Ahlefeldt om Leverancer til H...

Added On:
10/26/2008
7/26/2019
Added On:
10/26/2008

Gabriel (skriver sig 1633 Gabriel Marcelles) til Kalundborg Ladegaard og Havreballegaard, f. i Marts 1609 i Hamborg, afsluttede 1628 paa Faderens Vegne Kontrakt med Cal v. Ahlefeldt om Leverancer til H...

7/26/2019