Projects » Owner of Moesgård » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Eleonore Emilie Dahl MP (1824 - 1911)

Kaldet Emilie.

5/7/2012 7/26/2019

, Torkild Christian, 1807-72, Politiker, Stiftamtmand, blev født i Aarhus n. Sept. 1807 og var en Broder til ovennævnte C. B. A. D. Han dimitteredes fra Aarhus Skole 1827, blev 1834 juridisk Kandidat o...

5/7/2012 7/26/2019

Ejer af Moesgård ved Århus: (1911-1952) Bothilde Dahl (1952-1960) Bothilde Dahls dødsbo. Beskrivelse: Bothilde Dahl og hendes børn Thorkil Dahl og Agnete Dahl. Bothilde Dahl: Født 5. april 1861. død 27...

5/7/2012 7/26/2019

Christian lensbaron Güldencrone (1676 – 10. marts 1746) var en dansk godsejer og stiftamtmand. Han var søn af Vilhelm Güldencrone. I 1717 blev han konferensråd og ridder af Dannebrog; han var da amt...

10/26/2008 7/26/2019

Gabriel (skriver sig 1633 Gabriel Marcelles) til Kalundborg Ladegaard og Havreballegaard, f. i Marts 1609 i Hamborg, afsluttede 1628 paa Faderens Vegne Kontrakt med Cal v. Ahlefeldt om Leverancer til H...

10/26/2008 7/26/2019