Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Paikkakunta Kuusankoski

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Lyydi Taavintytär Lahtinen (1902 - d.)
  Syntymä Iitti > syntyneet, 1900-1908 > / Viitattu 14.1.2023 RK Iitti > rippikirja, 1895-1904 > Sivu 77 77: Pekkalin, Granström, Sjöholm, Koskinen, Haarala_Taavi & Amanda, lapset Lempi Amanda, Emmi, Ei...
 • Edit Taavetintytär Lindholm (1904 - 1979)
  Luumäki syntyneet 1900-1908 (MKO318-323) Sivu 201-202 1904 ; SSHY / Viitattu 15.01.2023 Kihlaus Kouvolan Sanomat, 31.05.1928, nro 59, s. 2 Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot Avioliittoon kuu...
 • Konstantin Lindholm (1901 - 1964)
  Jaala syntyneet 1901-1906 (MKO285-286) Huhtikuu 1901 ; SSHY / Viitattu 14.01.2023 Jaala lastenkirja 1900-1909 (MKO257-264 I Ab:4) Sivu 418,419 Uimila, Nro1 Kauppila ; SSHY / Viitattu 14.01.2023 Tilas...
 • Milma Maria Malin (1901 - 1975)
  Valkeala syntyneet 1900-1903 (MKO699-703) Sivu 353-354 ; SSHY / Viitattu 14.01.2023 Valkeala lastenkirja 1900-1909 (MKO547-568 I Ab:7-8) Sivu 196-197 Kinansaari 1, Saarenpää ; SSHY / Viitattu 14.01.2023

Kuusankosken paikkakuntaprojekti

KUUSANKOSKI (1921-2009)

Kuusankoski on entinen Suomen kaupunki, joka sijaitsi Kymenlaakson maakunnassa, Etelä-Suomen läänissä.

Kuusankoski oli leimallinen teollisuuskaupunki, jonka suurimmat työnantajat olivat Kymin Osakeyhtiön paperi- ja selluloosatehtaat. Kuusankosken kunta perustettiin vuonna 1921 irrottamalla Iitin ja Valkealan kunnista niiden teollistuneet osat. Kauppalan oikeudet se sai 1957 ja kaupunkioikeudet 1973. Kuusankoski yhdistyi Anjalankosken, Elimäen, Jaalan, Kouvolan ja Valkealan kanssa uudeksi suurkunnaksi vuoden 2009 alussa. Uuden kaupungin nimeksi tuli Kouvola ja asukasluvuksi noin 88 000.

Nykyään Kuusankoski on Kouvolan kaupungin suuralue sekä siihen sisältyvä kaupunginosa.

1920-luvulle saakka Kuusankosken alue kuului osaksi Iittiin ja osaksi Valkealaan, niin että kahden kunnan rajana oli Kymijoki. Vuosina 1743–1809 myös Ruotsin ja Venäjän välinen valtakunnanraja kulki jokea pitkin. Alue oli pitäjien takamaata ja lähes asumatonta.

1800-luvun lopulla teollistumiskehitys Suomessa lähti käyntiin ja rautateiden rakentaminen alkoi. Vuonna 1870 avattiin Riihimäki–Pietari-rautatie ja vuonna 1889 Kouvola–Kuopio-rautatie, jotka kummatkin sivusivat Kuusankosken aluetta. Tällöin havaittiin alueen koskien teollisuudelle tarjoamat mahdollisuudet. Vuonna 1872 Kymijoen Kuusankoskeen perustettiin selluloosa- ja paperitehdas ja vuonna 1897 rakennettiin saman alan tehdas ylemmäs Voikkaankoskeen. Vuonna 1904 Kuusaansaaren paperitehdas, Kymintehdas ja Voikkaan paperitehdas yhdistyivät Kymin Osakeyhtiöksi. Tehdas on nykyiseltä nimeltään UPM/ Kymin paperitehdas ja sen on omistanut vuodesta 1996 alkaen UPM-Kymmene Oy.

Paperiteollisuuden vetovoiman ansiosta alue kasvoi nopeasti. Kuusankosken tehtaiden ympärille syntyivät Kuusaan ja Kymintehtaan tehdasyhdyskunnat, Voikkaan tehtaan ympärille Voikkaan yhdyskunta. Vuonna 1921 nämä kolme asutuskeskusta irrotettiin Iitistä ja Valkealasta ja niistä muodostettiin itsenäinen kunta, joka sai nimekseen Kuusankoski. Kunnan vaakunassa on heraldinen kuusi ja siinä kolme käpyä, jotka kuvaavat edellä mainittuja kolmea tehdasyhdyskuntaa. Kauppala Kuusankoskesta tuli 1957 ja kaupunki 1973. Kaupungin naapurikunnat olivat Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola ja Valkeala. Wikipedia