Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Parhaita projektikäytäntöjä: Projektiautomaatio ja laadunparannus

Project Tags

Parhaita projektikäytäntöjä -pääsivulle - klikkaa tästä!


Suomi ja Karjala -projekti hyödyntää automaatiota sukupuun laadun parantamisessa ja paikkakuntaprojektien tilastojen seurannassa. Automaatio korvaa osan manuaalisista tehtävistä, mikä helpottaa sukupuun rakentajien työtä ja hyödyttää siten kaikkia yhteissukupuun käyttäjiä. Projektiautomaatiota käytetään myös kyläprojekteissa.

Paikkakuntaprojektit

Automaattinen profiilien liittäminen paikkakuntaprojekteihin

Jotta ylläpitämäsi profiilit tulevat automaattisesti liitetyiksi paikkakuntaprojekteihin, sinulla tulee olla yhteistyökumppanuus liitosten tekijän kanssa, joka on Geni-käyttäjä Juha Mustonen. Ryhtyäksesi yhteistyökumppaniksi hänen kanssaan, valitse hänen profiilisivultaan Toiminnot > Lähetä yhteistyöpyyntö.

Profiilin liittämiseksi paikkakuntaprojekteihin riittää, että liitosten tekijän yhteistyökumppanina on yksi profiilin ylläpitäjistä. Automaatio toimii käyttöoikeuksien osalta täsmälleen samojen periaatteiden mukaan kuin Genin manuaalinenkin käyttö.

Profiilit liittävä skripti lukee profiilihenkilön syntymäpaikan ja kuolinpaikan Kaupunki-kentistä. Käytä siis profiilin paikkatiedon tallettamisessa Genin automatiikkaa, joka tallettaa paikkakunnan juuri Kaupunki-kenttään tai jos talletat paikkatiedon "Muokkaa paikan tietoja" -linkin kautta, huomaa tallettaa paikkakunnan nimi Kaupunki-kenttään.

Genin tallennusautomatiikka lisää suomalaisen profiilin maatiedoksi Finland. Finland on yhtenäinen ja yksinkertaisuudessaan oikea tapa merkitä maa suomalaisille profiileille myös Ruotsin ja Venäjän vallan ajalla. Muista lisätä myös maatieto, jos talletat paikkatiedon "Muokkaa paikan tietoja" -linkin kautta. Luovutettujen alueiden profiileihin ei merkitä Finlandia toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla.

media.geni.com/p13/e5/f9/e8/8c/534448481fa1675f/jooseppi_viinikka_vihrea_large.jpg?hash=452614d9f99ed91f79a2d2bf379dd4210479898d740d1f950f9914610cd0a3d8.1721804399

Jos huomaat, että projektiin on liitetty jokin profiili virheellisesti - joko automaatiolla tai manuaalisesti -, ota yhteys liitoksen tekijään, jonka näet profiilin Muutokset-välilehdeltä.

Automaation ohella profiileja voi littää paikkakuntaprojekteihin myös manuaalisesti.

Paikkakuntaprojektien profiilien tarkistusraportti

Paikkakuntaprojekteihin liitetyt profiilit ovat automaattisen laaduntarkistuksen piirissä. Sen etenemistä voit seurata ja siihen halutessasi osallistua tarkistusraportin avulla. Siitä voit etsiä haluamasi paikkakuntakohtaisen tarkistusraportin profiililistauksineen. Voit tarkistaa valitsemasi paikkakunnan profiileja ja tehdä niihin korjauksia ja täydennyksiä suoraan raportin "Muokkaa" -kuvakelinkeistä. Tehdyt muutokset päivittyvät viiveellä seuraavaan tarkistusraporttiin. Tarkistusajo tehdään toistaiseksi 1-2 viikon välein.

Tarkistusraporttiin pääset tästä: http://ysj.fi/poikkeamat/

Tarkistusraportin sisältöä kehitetään kaiken aikaa.

Tarkempaa tietoa havaintojen perusteista löytyy seuraavasta tiedostosta, joka päivittyy tarkistusraportin kehittämisen ohella: https://www.ysj.fi/poikkeamat/info.html

Myös korjauksia profiileihin voidaan tehdä automatisoidusti esille nousseiden korjaustarpeiden mukaan.

Paikkakuntaprojektien tilastokartta

Paikkakuntakuntaprojektien yhteistyökumppani- ja profiilimäärät näet Suomi ja Karjala -projektin tilastokartasta.

Paikkakuntaprojekteihin voi myös liittyä kartan kautta. Klikkaa ensin ympyrää ja sitten sen sisällä olevaan linkkiä.

Tilastokarttaan pääset tästä: http://ysj.fi/kartta/

Kyläprojektit

Projektiautomaatiota voidaan soveltaa myös kyläprojekteihin. Joissakin kyläprojekteissa se on jo käytössä. Näihin kyläprojekteihin liitetään siis profiileja myös automaattisesti. Kyläprojekteihin liittämiset tapahtuvat etsimällä paikkakuntaa (pitäjää) ja kylää mistä tahansa kohtaa paikkamerkinnässä.

Jos olet kiinnostunut ottamaan projektiautomaation käyttöön kyläprojekteissasi, ota yhteyttä Juha Mustoseen.


Vinkki:

Profiilien kokoaminen projekteihin helpottaa myös puuosumien löytämistä ja niiden käsittelyä. Suosittelemme, että aika ajoin tarkistaisit ja käsittelisit puuosumat projektissa, jossa toimit aktiivisesti, seuraavan ohjeen mukaan: Parhaita projektikäytäntöjä: Projektin puuosumien ja yhdistämisongelmien käsittely