Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Provinciale Staten van Friesland ‧ 1814-1861

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all 109

Profiles

 • Baron Willem Hendrik van Heemstra (1779 - 1826)
  Willem Hendrik Baron van Heemstra, geboren te Oenkerk op Heemstrastate op 18 oktober 1779, overleden te Leeuwarden op 30 december 1826. (Vrijwilliger in Britse dienst 1799, Commissaris van de Verponbdi...
 • mr. Schelto van Heemstra, baron (1807 - 1864)
  Schelto Baron (mr) van Heemstra Curriculum VITAE Lid prov. staten van Friesland lid 2e kamer Commissaris der Koningin in Utrecht Commissaris der Koningin in Zeeland Minister van Binnenlan...
 • Maurits Calixtus Franciscus Johannes de Rotte (1788 - 1846)
  BS Huwelijk / Echtscheiding met Maurits Franciscus Calixtus Johannes de Rotte en Tateke Adriana Hendrika Ommelandica Albarda van Ekenstein Aktesoort Echtscheidingsakte 17-03-1832 Opmerking Vonnis van d...

Provinciale Staten van Friesland ‧ 1814-1861

A
B
 • Jan Minnes BAKKER ‧
 • Minne BAKKER ‧ 19-jun 1816-1877 ‧
 • Jelle BANGA ‧ 23-aug 1786-1877 13-apr ‧
 • Sipco BASSELEUR ‧ 10-apr 1746-1831 08-nov ‧
 • Hieronimus BECK ‧ c.1759-1830 12-apr ‧
 • Ulbo van BURMANIA ‧ 1737-1816 ‧
C

D
 • Petrus DEKETH ‧ 1762-1846 ‧
 • Bernardus DORHOUT ‧ 01-feb 1797-1871 29-mei ‧
E
F
 • Thijs FEENSTRA ‧ 17-aug 1766- 23-nov 1840 ‧
 • Douwe FEIKEMA ‧ 16-feb 1799-x ‧
 • Gerrit Jan de FEYFER ‧ 19-apr 1799-x ‧
 • Eelco FOCKEMA ‧ 03-feb 1774- 19-jan 1839 ‧
 • Daam FOCKEMA ‧ 1771-1855 ‧
G
 • Sikko GERLSMA ‧ 17-dec 1761- 10-mei 1816 ‧
 • Teetse GONGGRIJP ‧ 27-nov 1772- 06-apr 1838 ‧
H
 • Fonger de HAAN ‧ 01-nov 1794-x ‧
 • Jan Albert van HELOMA ‧ 1826-1901 ‧
 • Hermannus Klugkist HESSE ‧ 23-sep 1805-x ‧
 • Montanus HETTEMA ‧ 28-01-1796-1873 18-dec ‧
 • Johannes Gerardus HEUVELDOP ‧ 29-dec 1812-x ‧
 • Elias HIDDINGA ‧ ╳ ‧ Sybrand HINGST ‧ 28-okt 1824-1906 18-okt ‧
 • Sjoerd Jakob HOEKEMA ‧ x-c.1829 ‧
 • Albert ten Broecke HOEKSTRA ‧ 1765-1828 27-aug ‧
 • Pieter Sybrens HOYTEMA ‧ x ‧
 • Isaäc Theodorus ter Bruggen HUGENHOLTZ ‧ 1801-1871 ‧
 • Jan HUIDEKOPER ‧ 20-sep 1803-1876 28-feb ‧
 • Bavius Anthonius van HYLCKAMA ‧ 20-mrt 1779-1849 10-jan ‧
 • Tinco Andringa van HYLCKAMA ‧ 02-apr 1785-x ‧
 • Johan Petrus van HYLCKAMA ‧ 25-okt 1749-1816 28-okt ‧
I
 • Willem Hendrik Bouricius van IDEMA ‧ x ‧
 • Johan van IDSINGA ‧ 20-apr 1751- 01-apr 1842 ‧
J
 • Dirk JAKLES ‧ 11-nov 1788-1840 16-dec ‧
 • Anthony Jacob de JONG PERSIJN van NAUTA ‧ x ‧
 • Fekke Fekkes de JONGE ‧ x ‧
 • Georgius Hiddema JONGSMA ‧ 04-nov 1806- 28-mei 1882 ‧
K
 • Karsjen Jetzes KALMA ‧ x ‧
 • Johannes KANNEGIETER ‧ x ‧
 • Pieter ten KATE ‧ x ‧
 • Antoon Anne van ANDRINGA de KEMPENAER ‧ 1777-1825 ‧
 • Marten KINGMA ‧ 16-jun 1817- 16-feb 1900 ‧
 • Jan Martens KINGMA ‧ 23-sep 1802-1875 10-apr ‧
 • Hermanus Boekhoudt KLAASESZ ‧ 13-nov 1811-1876 08-okt ‧
 • Petrus de KOK ‧ 28-jun 1779-1826 22-apr ‧
 • Haye van der KOOI ‧ 18-okt 1807-1890 10-nov ‧
 • Dirk Durks KUIPERS ‧ 15-sep 1795-1873 22-jan ‧
L
 • Anne van der LAAN ‧ 1808-1875 30-apr ‧
 • Simon LAMBSMA ‧ 1763-1826 31-mrt ‧
 • Folkert Annes LAMMERTS ‧ 26-sep 1796-x ‧
 • Rienk Jans van der LEY ‧ 26-jan 1814-1876 ‧
 • Wybrandus Tjeerds van der LEY ‧ x ‧
 • Frans Godard Ayzo Boelens van LYNDEN ‧ 1781-1828 ‧ ╳ ‧ Reinhard van LYNDEN ‧ 06-mei 1742- 26-jan 1819 ‧
M
 • Pieter Francois MARTIN ‧ 26-apr 1783- 16-mrt 1876 ‧
 • Thomas Francois MARTIN ‧
 • Nicolaas MEIJER ‧ 19-aug 1784-x ‧
 • Johannes Wiardus MEIJER ‧ 02-feb 1800- ‧
 • Anne MEINESZ ‧ 28-apr 1814-x ‧
 • Douwe Minnes MELLEMA ‧ 28-mrt 1806-x ‧
 • Gerrit Nicolaas MULIER ‧ 1791-1861 ‧
 • Pieter MULIER ‧ 19-jan 1783- 09-jul 1866 ‧
 • Andreas MULLER ‧
N
 • Ruardus NAUTA ‧ 03-mrt 1775- 21-okt 1821 ‧
 • Cornelius Franciscus Frisius Rinia van NAUTA ‧ 25-dec 1800- 31-jan 1872 ‧
 • Gerhardus Assuerus Avenhorn van NAUTA ‧ 01-sep 1790-c.1844 ‧
 • Franciscus Rinia van NAUTA ‧ 1751-1817 ‧ \
O
 • Willem OLIVIER ‧ 13-jan 1739- 10-aug 1826 ‧
 • Jan Bieruma OOSTING ‧ 1816-1885 ‧
 • Jan Bieruma OOSTING ‧ 16-jan 1786- 08-mrt 1829 ‧
 • Lykle Piers OPPEDIJK ‧ 11-apr 1808-1875 ‧
 • Jan Ayens OSINGA ‧
P
Q
 • Assuerus QUESTIUS ‧ 01-02-1815-x ‧
R
S
T
 • Jacob Hessels TACOMA ‧ 03-aug 1812-1866 ‧
 • Jeen Taekes TAEKEMA ‧ c.1775- 01-okt 1846 ‧
 • Albartus TELTING ‧ 1803-1863 ‧
 • Saco van TEYENS ‧ 12-apr 1797-1857 01-feb ‧
 • Jacobus Pierson THOLEN ‧ 20-09-1764- 20-09-1824 ‧
 • Klaas TJEBBES ‧
 • Tjebbe Klazes TJEBBES ‧ 01-05-1792-x ‧
 • Jacob Nanning du TOUR ‧ 19-03-1749- 10-10-1823 ‧
 • Marc Cornelis Willem du TOUR van BELLINCHAVE ‧ 09-feb 1764-1850 03-apr ‧
 • Johannes Hylkes TROMP ‧ 01-03-1783- 16-01-1855 ‧
 • Age Solkes TROMP ‧ 20-07-1787- 19-08-1845 ‧
 • Age Hylkes TROMP ‧ 06-02-1794- 09-06-1876 ‧
 • Johannes Wybrandus TROMP ‧ 29-04-1813- 25-10-1866 ‧
 • Carl TROSTE ‧
 • Hendrik TUYMELAAR ‧ 06-09-1818-1871 ‧
V
 • Ciprianus Johannes van der VEEN ‧ 18-jun 1796-1863 05-apr ‧
 • Jan van der VEEN ‧ 29-sep 1810-1857 17-feb ‧
 • Neno Burhoven VIËTOR ‧ 1783-1855 ‧
 • Ruurd Jacobs VISSER ‧
 • Jan Annes VISSER ‧
 • Ysaac VLINK ‧ 22-dec 1752-1833 12-apr ‧
 • Rinze Jetzes de VRIES ‧
W
 • Gerard van WAGENINGEN ‧ 04-jan 1764-1852 10-aug ‧
 • Klaas Arjens WASSENAAR ‧ 02-jul 1764-1833 30-okt ‧
 • Gerrit Willems WASSENAAR ‧ 14-sep 1781-1854 15-sep ‧
 • Willem Roelof van der WEIDE ‧ 15-jun 1788-x ‧
 • Leonardus de WENDT ‧ 17-aug 1757-1834 19-jun ‧
 • Christiaan WESTENBERG ‧ 13-okt 1773-1847 20-apr ‧
 • Jetze Harmens van WETZINGA ‧ 05-jun 1799-1849 ‧
 • Jentje Dominicus WIERDSMA ‧ x-c.1833 ‧
 • Tymen WIGGERTS ‧ x-c.1827 ‧
 • Jan Albert WILLINGE ‧ 21-jun 1760-1839 31-jan ‧
 • Frederik de WITH ‧ 28-jun 1754- 02-apr 1837 ‧
 • Jan Minnema van HAERSMA de WITH ‧ 1821-1889 ‧
 • Jacobus Nicolaas WITTEVEEN ‧ 1821-1915 ‧
 • Jouwert WITTEVEEN ‧ 26-aug 1748-1824 25-dec ‧
 • Marinus Laurentius van de WOESTIJNE VOERMAN ‧ 25-okt 1810-x ‧
 • Hans Clazes WOUDA ‧ 19-nov 1794-1874 03-aug ‧
 • Izaak Beerents WOUTERS ‧ 15-dec 1789-1857 03-okt ‧
 • Jan Beerents WOUTERS ‧ 17-jan 1795-1873 15-nov ‧
Y
Z
 • J. van den ZEE ‧
 • Dirk Cornelis ZIJLSTRA ‧ 04-mei 1775-1844 02-apr ‧
 • Pieter Adama ZIJLSTRA ‧ 05-mei 1810-1863 16-dec ‧