Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Søre Sunnmøre prosti

Søre Sunnmøre prosti. Om prostiets skiftende grenser og prestegjeld se denne. Prostiet besto inntil 2004 av 7 prestegjeld, en ordning som i dag er nedlagt. Kirken er i dag organisert med de ulike sognene som grunnenheter, og prestene er ansatt i et prosti i stedet for i et prestegjeld. Men i denne sammenheng er inndeling etter prestegjeld nyttig.

1.Herøy prestegjeld.

 • Herøy sokn.
 • Leikanger sokn.
 • Indre Herøy sokn.

2.Hjørundfjord prestegjeld (Eget prestegjeld i 1751)

 • Hjørundfjord sokn.
 • Storfjorden sokn.

3.Sande prestegjeld.

 • Sande sokn.
 • Gursken sokn.

4.Ulstein prestegjeld.

 • Ulstein sokn.
 • Hareid sokn.
 • Vartdal sokn (Overført til Ørsta i 1900)

5.Vanylven prestegjeld.

 • Vanylven sokn.
 • Syvde sokn.
 • Rovde sokn.
 • Åram sokn.

6.Volda prestegjeld.

 • Volda sokn.
 • Austefjord sokn.
 • Kilsfjord sokn.
 • Dalsfjord sokn.

7.Ørsta prestegjeld (Eget prestegjeld i 1900)

 • Ørsta sokn.
 • Vartdal sokn (Overført fra Ulstein i 1900)

Lokallitteratur og bygdebøker:

Kronologisk liste over kilder: