Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all 14

Profiles

 • Erik Abrahamsson, till Ekeberg (Leijonhufvud) (1470 - 1520)
  Erik Abrahamsson, till Ekeberg samt Loholmen i Erska socken, Älvsborgs län. Förekommer som riddare 1499-10-31. Satt i riksrådet vid en dess dom i Stockholm 1509-06-15. Sändes 1509 av Svante Nilsson S...
 • Erik Karlsson Kuse (b. - 1520)
  vp (väpnare?) fo (fogde?) Stockholms slott Avrättad 1520 i Stockholms blodbad ==Erik Kuse== Kuse, Erik, d 8 nov 1520 i Sthlm. Far: sannolikt väpnaren Karl Klemetsson i Almby, Jäder, Söd. Nämnes tid...
 • Erik Johansson Vasa (1470 - 1520)
  Erik Johansson (Vasa) Son of JOHAN Kristiernsson & his second wife Birgitta Tordsdotter Bonde (1470-executed/murdered Stockholm 8 Nov 1520). Erik Johansson Vasa . Acted at Stockholm's bloodbath 1...
 • Joakim Pedersson Brahe (aft.1481 - 1520)
  Joakim Brahe (son av Peder Magnusson), till Tärna, samt Rydboholm i Östra Ryds socken och Lindholmen i Orkesta socken båda i Stockholms län. Levde utan tjänst på sina gods. Död 1520-11-08, halshuggen i...
 • Bengt Persson Pedersson Gylta, till Påtorp (1485 - 1520)
  Bengt Gylta (d trol 1520) till Påtorp, var åtminstone från 1510 i riksföreståndaren Svante Nilssons tjänst o förekommer som Riksråd möjligen redan 1515 men säkert från 1517. Sistnämnda år var han likso...

Stockholms blodbad

På morgonen den 8 November 1520, som var om torsdagen, fördes de fångne åter till stora slottssalen, der domen förkunnades dem. Under tiden redo konungens trumpetare omkring staden och en härold utropade, att ingen skulle få lemna sitt hus, förr än det blåstes andra gången med trumpeterna. Stadsportarne höllos fortfarande stängda, så att ingen fick slippa ut och sålunda i trakten omkring förkunna hvad som förehades i staden. Men hvem som helst fick slippa in. Starka hopar af krigsfolk tågade fram genom gatorna, synnerligast mellan slottet och Stortorget, der äfven kärrebyssor uppfördes.

Fram emot middagstiden redo åter igen konungens trumpetare genom staden, och nu förkunnades det, att en hvar skulle komma till torget och se, hvad konungen ville företaga. Och folket strömmade tillsammans. Men hjertat ville brista i bröstet på mången gammal borgare, då han såg slottets portar öppnas, och derifrån utföras fängslade prelater och riddare, gråhårsmän, som han från unga år varit van att se upp till såsom de ypperste och mäktigaste i riket. På Stortorget framför rådstufvans burspråk bildade konungens knektar en spetsgård, inom hvilken bödeln stod med draget svärd. Der stannade det sorgliga tåget.

Den förste som måste framsträcka sitt hufvud för bödelssvärdet var biskop Mathias i Strengnäs.

Efter biskoparne och rådsherrarne kom ordningen till Stockholms borgmästare och råd. Äfven deras namn må här anföras, mindre för den ofärds skull, som här drabbade dem, än för den trohet och den fosterlandskärlek, som de ådagalade, innan de förleddes att tro på konungens löften. Borgmästarne voro tre: Jöns Gudmundsson, Anders Olofsson och Anders Henriksson; rådmännen Olof Hansson, Måns Budde, Baggaus Björn, Anders Rut, Anders Carlsson, Mickel Nilsson, Knut Öning (Öländing), Erik Helsing, Peder Ersson, Asmund, Mats Krone, Jakob Pedersson, Nils Birgersson och Heming Grönskalle; inalles fjorton.

Avrättade

 1. Mattias Gregersson (Lillie), biskop i Strängnäs
 2. Biskop Vincentius Bellenack, biskop i Skara
 3. Erik Abrahamsson (Leijonhufvud), riksråd
 4. Måns Gren, riksråd
 5. Erik Ryning, riksråd
 6. Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) d.y., riksråd
 7. Erik Johansson (Vasa), riksråd, far till Gustav Vasa
 8. Bengt Gylta, riksråd
 9. Erik Nilsson (Gyllenstierna)
 10. Eskil Nilsson (Gyllenstierna)
 11. Erik Knutsson (Tre Rosor)
 12. Joakim Brahe, riksråd
 13. Erik Kuse, slottsfogde på Stockholms slott
 14. Olof Björnsson (Halvmåne), slottsfogde på Stockholms slott
 15. Måns Jonsson, slottsfogde på Stockholms slott
 16. Jöns Gudmundsson, borgmästare
 17. Anders Olofsson, borgmästare
 18. Anders Henriksson, borgmästare
 19. Olof Hansson, rådman
 20. Måns Budde, rådman
 21. Baggans Björn, rådman
 22. Anders Ruth, rådman
 23. Anders Karlsson, rådman
 24. Mickel Nilsson, rådman
 25. Knut Öning, rådman
 26. Erik Helsing, rådman
 27. Peder Eriksson, rådman
 28. Asmund, rådman
 29. Mats Crona, rådman
 30. Jakob Pedersson, rådman
 31. Nils Bergsson, rådman
 32. Heming Grönskalle, rådman
 33. Henrik Strobock, borgare
 34. Lambrekt Båding, borgare
 35. Hans Weser, borgare
 36. Simon Skräddare, borgare
 37. Långe Nils, borgare
 38. Peder Staffansson, borgare
 39. Påvel Skinnare, borgare
 40. Gudmund Skinnare, borgare
 41. Erik Smältare, borgare
 42. Peder Budde, borgare
 43. Anders Köttmånglare, borgare
 44. Mats Tunnbindare, borgare
 45. Nils Matsson, borgare
 46. Lambrekt Bardaskär, borgare
 47. Lasse Hass, borgare
 48. Kettil Skrivare, tjänstefolk
 49. Olof Walram, lågfrälse
 50. Erland Esbjörnsson, lågfrälse

samt drygt 35-40 av de adligas tjänstefolk

Enligt Lars Ericson Wolke avrättades dessa personer i Stockholm den 8–9 november 1520.