Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

 • Hans Vävare (b. - 1520)
  ådet fattade den 22 augusti 1513 beslut om att Vävare skulle erhålla burskap, detta efter att denne hade avvecklat sina kontakter med Hansan.Källa: C C Sjödén: Stockholms borgerskap under Sturetiden, S...
 • Erland Esbjörnsson (bef.1500 - 1520)
  SDHK-nr: 33956 Utfärdat: 15000000, Arboga Innehåll: Erland Esbjörnsson meddelar Svante Nilsson , Sveriges riksföreståndare, att han och Nils Bröms beslagtagit en myntprägel i Olss Gwlsmeds [Olof Guldsm...
 • Peder Turesson (Bielke), till Kråkerum (1469 - 1520)
  Peder Turesson, till Kråkerum och Blidingholm. Nämnes väpnare 1495. Var hövidsman på Kalmar 1497, då han måste uppgiva slottet till konung Hans. Riddare 1497 men slöt sig till uppresningen 1501 och ...
 • Katarina Nilsdotter (Sparre af Ellinge) (1470 - 1520)
  Katarina Nilsdotter . Död 1.11 1520 , samma dag som mannen. Gift 22.11 1495 med riksrådet Peter Turesson (Bielke) . Hennes arvegods lågo i Handbörds och Tveta hd i Småland, i Hardemo hd i Närke, i Ale,...
 • Petrus Magni (Peder Monson) (bef.1529 - 1549)
  Petrus Magni==Om informationen om S:ta Klara nunne kloster är det som hänger ihop detta heter han troligen Peder MattissonPäder Mattsson omnämns som borgmästare i Arboga i mellan åren 1524- 1529.Svartm...

Stockholms blodbad

På morgonen den 8 November 1520, som var om torsdagen, fördes de fångne åter till stora slottssalen, der domen förkunnades dem. Under tiden redo konungens trumpetare omkring staden och en härold utropade, att ingen skulle få lemna sitt hus, förr än det blåstes andra gången med trumpeterna. Stadsportarne höllos fortfarande stängda, så att ingen fick slippa ut och sålunda i trakten omkring förkunna hvad som förehades i staden. Men hvem som helst fick slippa in. Starka hopar af krigsfolk tågade fram genom gatorna, synnerligast mellan slottet och Stortorget, der äfven kärrebyssor uppfördes.

Fram emot middagstiden redo åter igen konungens trumpetare genom staden, och nu förkunnades det, att en hvar skulle komma till torget och se, hvad konungen ville företaga. Och folket strömmade tillsammans. Men hjertat ville brista i bröstet på mången gammal borgare, då han såg slottets portar öppnas, och derifrån utföras fängslade prelater och riddare, gråhårsmän, som han från unga år varit van att se upp till såsom de ypperste och mäktigaste i riket. På Stortorget framför rådstufvans burspråk bildade konungens knektar en spetsgård, inom hvilken bödeln stod med draget svärd. Der stannade det sorgliga tåget.

Den förste som måste framsträcka sitt hufvud för bödelssvärdet var biskop Mathias i Strengnäs.

Efter biskoparne och rådsherrarne kom ordningen till Stockholms borgmästare och råd. Äfven deras namn må här anföras, mindre för den ofärds skull, som här drabbade dem, än för den trohet och den fosterlandskärlek, som de ådagalade, innan de förleddes att tro på konungens löften. Borgmästarne voro tre: Jöns Gudmundsson, Anders Olofsson och Anders Henriksson; rådmännen Olof Hansson, Måns Budde, Baggaus Björn, Anders Rut, Anders Carlsson, Mickel Nilsson, Knut Öning (Öländing), Erik Helsing, Peder Ersson, Asmund, Mats Krone, Jakob Pedersson, Nils Birgersson och Heming Grönskalle; inalles fjorton.

Avrättade

 1. Mattias Gregersson (Lillie), biskop i Strängnäs
 2. Biskop Vincentius Bellenack, biskop i Skara
 3. Erik Abrahamsson (Leijonhufvud), riksråd
 4. Måns Gren, riksråd
 5. Erik Ryning, riksråd
 6. Kristiern Bengtsson (Oxenstierna) d.y., riksråd
 7. Erik Johansson (Vasa), riksråd, far till Gustav Vasa
 8. Bengt Gylta, riksråd
 9. Erik Nilsson (Gyllenstierna)
 10. Eskil Nilsson (Gyllenstierna)
 11. Erik Knutsson (Tre Rosor)
 12. Joakim Brahe, riksråd
 13. Erik Kuse, slottsfogde på Stockholms slott
 14. Olof Björnsson (Halvmåne), slottsfogde på Stockholms slott
 15. Måns Jonsson, slottsfogde på Stockholms slott
 16. Jöns Gudmundsson, borgmästare
 17. Anders Olofsson, borgmästare
 18. Anders Henriksson, borgmästare
 19. Olof Hansson, rådman
 20. Måns Budde, rådman
 21. Baggans Björn, rådman
 22. Anders Ruth, rådman
 23. Anders Karlsson, rådman
 24. Mickel Nilsson, rådman
 25. Knut Öning, rådman
 26. Erik Helsing, rådman
 27. Peder Eriksson, rådman
 28. Asmund, rådman
 29. Mats Crona, rådman
 30. Jakob Pedersson, rådman
 31. Nils Bergsson, rådman
 32. Heming Grönskalle, rådman
 33. Henrik Strobock, borgare
 34. Lambrekt Båding, borgare
 35. Hans Weser, borgare
 36. Hans Vävare, köpman
 37. Simon Skräddare, borgare
 38. Långe Nils, borgare
 39. Peder Staffansson, borgare
 40. Påvel Skinnare, borgare
 41. Gudmund Skinnare, borgare
 42. Erik Smältare, borgare
 43. Peder Budde, borgare
 44. Anders Köttmånglare, borgare
 45. Mats Tunnbindare, borgare
 46. Nils Matsson, borgare
 47. Lambrekt Bardaskär, borgare
 48. Lasse Hass, borgare
 49. Kettil Skrivare, tjänstefolk
 50. Olof Walram, lågfrälse
 51. Erland Esbjörnsson, lågfrälse

samt drygt 35-40 av de adligas tjänstefolk

Enligt Lars Ericson Wolke avrättades dessa personer i Stockholm den 8–9 november 1520.