Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Suomen kyläkauppiaat ja sekatavarakauppiaat

« Back to Projects Dashboard

view all

Profiles

 • Josefina Gustafsdotter Kulmala (1881 - 1945)
  Fiina syntyi Kulmalan torppaan Ikaalisten Vähäröyhiöön 23.6.1881. Syksyllä 1900 hän muutti piiaksi Hämeenkyröön ja oli siellä useissa eri taloissa. Vuonna 1914 hän muuttaa Hämeenkyröstä kauppa-apulaise...
 • Johannes Matinpoika Hykkyrä (1865 - 1933)
  Sippola rippikirja 1900-1909 (MKO115-145 I Aa:12-14) Sivu 276 Liikkala Nro13 Hykkyrä ; SSHY / Viitattu 06.11.2023 Hamina rippikirja 1900-1909 (MKO1-10 I Aa:17) Sivu 86 Huttunen, Huovilainen, Huuho, Hu...
 • Gustaf Alfred Nordström (1851 - 1904)
  Loviisa 27.3.1851 12.4.1851 8 qv. N:o 20 fattighusbokh. Gust. Nordström Ulr. Charl. Frondén 35 Gustaf Alfr Kotka rippikirja 1888-1899 (MKO6-18 I Aa:2-2a) Sivu 14 Nordström, Blomvist, Suurpäälä, Bärl...
 • Heikki Tiainen (1866 - 1917)
  Parikkalan srk:n rippikirja 1881-90 Saari 4B. Kurkijoelle 1887. Hiski Kurkijoki sisäänmuuttaneet 3.1.1888 bodb. Henrik Tiainen Parikkala Muutta Kurkijoelta Hiitolaan 13.4.1892. / luettu 19.10.202...
 • Herman Marianpoika Krook (1876 - 1937)
  Kauppias Konnevedellä Suonenjoki kastetut Syntynyt / Kastettu (11) 17.3.1876 3.4.1876 Kylä / Talo Suonenjoki Isä Äiti Inh.dr Maria Krook 25 Lapsi Herman (oäkta) Kummi Inh Adam Nykä...

Kyläkauppa on nimitys haja-asutusalueiden kaupoista. Tähän projektiin voi liittää kaikki kauppiaat vuoden 1.1.1921 jälkeen, jolloin Suomen kauppiaat yhdistäytyivät ja Suomen Vähittäiskauppiasliitto perustettiin. Sitä ennen toimineita maakauppiaita voi liittää projektiin Suomen maakauppiaat - Rural Store Keepers in Finland.

Maakauppiaille oma järjestö

Kaupan alan monet epäkohdat kannustivat Maakauppias-lehden toimitusta ajamaan maakauppiaiden järjestön perustamista vuonna 1912. Asialla oli lehden toimittaja Roope Järvinen, joka värväsi hankkeeseen mukaan Maakauppiaitten Oy:n johtokunnan. Tampereen Palokunnantalolla 11.–12.8.1912 pidetyssä kokouksessa Suomen Maakauppiasliiton (SML) perustaminen onnistuikin helposti, sillä yli satapäinen osanottajajoukko oli asiassa yksituumainen. Kokouksessa Roope Järvinen esitti kymmenen kohdan ohjelman, jota uusi liitto lähti toteuttamaan:

1) Epäterveen kilpailun poistaminen 2) Velkakaupan vähentäminen 3) Kulkukaupan kieltäminen 4) Maakauppaveron poistaminen 5) Elinkeinolain muuttaminen 6) Eläkelaitoksen perustaminen 7) Luotonsaannin helpottaminen 8) Kirjanpitotaidon kehittäminen 9) Osuuskauppojen ja yksityisten maakauppojen suhteiden selvittäminen 10) Maakauppiaiden ja tukkukauppiaiden suhteiden selvittäminen

Toiminta hakee muotoaan

SML:n ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kauppias Alex Alfthan (1912–1915), jonka johdolla hallitus ryhtyi kehittämään liiton toimintaa. Ensimmäisten vuosien aikana ongelmia aiheuttivat varsinkin teollisuuden kartellit, tukkuliikkeiden ostoehdot ja ennen pitkää myös ensimmäisen maailmansodan aikainen säännöstely. Liiton juoksevia asioita hoiti sihteeri Roope Järvinen (1912–1914). Äänenkannattajana toimi Maakauppias-lehti, joka tuli liiton omistukseen vuonna 1914. Seuraavana vuonna liiton uutena puheenjohtajana aloitti kauppias Matti Lahdensuu (1915–1921) ja uutena sihteerinä toimittaja Kaarlo Kytömaa (1915–1942).

Liiton haasteeksi muodostui toiminnan laajentaminen kentälle. Ensimmäisten vuosien kuluessa perustettiin parikymmentä paikallisyhdistystä, joista monen toiminta kuitenkin loppui varsin nopeasti. Ensimmäisen maailmansodan kuluessa perustettiin jopa pari maakunnallista yhdistystä sekä läänikohtaisia komiteoita, mutta niidenkin toiminta jäi lopulta vähäiseksi. Turun yleisessä kokouksessa kesällä 1917 liitto päätti muuttaa organisaationsa kokonaan. Nyt ryhdyttiin perustamaan maakuntien rajoja noudattavia piirejä: liiton 15 piiriä käsittävä organisaatio saatiin valmiiksi vuonna 1919.

Tukkutoiminta laajenee Maakauppiaiden yhteistyö oli taloudellisella saralla huomattavasti tuloksellisempaa kuin aatteellisella saralla. Esimerkiksi elokuussa 1913 perustettiin Porissa Kauppiaitten Tukkuliike Osakeyhtiö ja kesällä 1914 Viipurissa Oy Savo-Karjalan Tukkuliike. Kaksi vuotta myöhemmin perustettiin Keski-Suomen Tukkukauppa Oy Jyväskylässä ja Pohjanmaan Tukkukauppa Oy Oulussa. Maakauppiaitten Oy ja Oy Savo-Karjalan Tukkuliike avasivat myös konttoreita kaupunkeihin, joihin ei omaa tukkuliikettä saatu aikaiseksi. SML oli aktiivisesti mukana perustamassa tukkuliikkeitä ja monet liiton hallituksen jäsenistä olivat mukana tukkuliikkeiden hallinnossa.

Maakauppiaiden taloudellisen yhteistyön huipentumana oli syyskuussa 1916 perustettu Suomen Maakauppiaitten Tukkuliikkeitten Keskuskomitea (SMTK), jonka jäseniksi tulivat Maakauppiaitten Oy, Kauppiaitten Oy, Oy Savo-Karjalan Tukkuliike ja Kauppiaitten Tukkuliike Oy. Myös tämän perustamisen taustalla vaikutti voimakkaasti SML ja sen sihteeri Kaarlo Kytömaa. Vuonna 1919 SMTK:n puitteissa yritettiin jopa yhdistää tukkuliikkeet yhdeksi valtakunnalliseksi toimijaksi, tässä kuitenkaan onnistumatta.

Kauppiaat yhteisrintamaan

Kaupunkien kauppiaat heräsivät yhteistoimintaan kunnolla vasta Suomen itsenäistymisen jälkeen. Joulukuussa 1918 perustettiin Suomen Kaupunkien Vähittäiskauppiasliitto (SKVL), jonka puheenjohtajaksi valittiin kauppias Vilho Tenhovaara. Varsin nopeasti ryhdyttiin toimiin kahden kauppiasliiton yhdistämiseksi. Päätös tästä tehtiin 30.7.1920 Jyväskylässä, missä SML ja SKVL pitivät yleiset kokouksensa. Syntyi Suomen Vähittäiskauppiasliitto (SVL), jonka toiminta alkoi virallisesti 1.1.1921. Uuden liiton puheenjohtajana aloitti Matti Lahdensuu, mutta kesällä 1921 uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kauppias Aleksi Pellinen (1921–1925). Liiton sihteeriksi palkattiinKaarlo Kytömaa ja äänenkannattajaksi tuli Kauppias-lehti.

SVL:n alkuvuosien toimintaa leimasivat liiton yhteiskunnallisen roolin etsintä sekä yhteistyömahdollisuuksien kartoitus muiden liike-elämän järjestöjen kanssa. 1920-luvulla paljon huomiota ja voimavaroja vei myös jatkuva polemiikki osuustoiminnallisten kauppaliikkeiden edustajien ja näitä tukevien ”osuustoimintapuoleen” poliitikkojen kanssa, niin valtiollisella kuin kunnallisellakin tasolla. Liiton toiminnan keskiössä oli kuitenkin vähittäiskauppiaiden oman yhteistyön vankistaminen. Tätä varten liitto laati vuonna 1924 uuden toimintaohjelman, jossa hahmoteltiin järjestötoiminnan ja taloudellisen yhteistoiminnan tavoitteita, suhteita tukkukauppoihin, teollisuuteen ja muihin elinkeinoihin sekä kuluttajiin. Oman osansa sai myös valtiovalta, kun liitto ryhtyi vaatimaan valtiota parantamaan kauppiaiden toimintaedellytyksiä. Suurimmat saavutukset olivat maakauppaveron poistuminen vuonna 1924 ja vilpillistä kilpailua koskevan lain voimaantulo vuonna 1930.

Lähde: K-kauppiasliiton historia, https://www.k-kauppiasliitto.fi/historia/

Kuva: Helsinki 6.10.1938, Museovirasto - Musketti, historian kuvakokoelma, Pietisen kokoelma, Aarne Pietinen Oy, kuvaaja : K.V. Karlsson www.finna.fi

Tämä projekti on keskeneräinen ja sitä täydennetään jatkuvasti