Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Swedish nobles / Svensk adel

« Back to Projects Dashboard

view all 200

Profiles

 • Lt. Gen. Henrik Magnus Frhr. von Buddenbrock (1685 - 1743)
  Henrik Magnus , natural. och friherre von Buddenbrock , född 1685-07-22. Kom i tjänst 1702. Gick i nederländsk tjänst och gjorde fälttåg i Brabant. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1...
 • Per Natt och Dag, till Säby (1584 - 1634)
  Per Nilsson Natt och Dag, till Säby och Bro. Född 1584 . Hertig Johans av Östergötland kansliråd 1612. Introducerad å ättens vägnar 1625 under n:o 13 i riddarklassen och kallades släkten sedermer...
 • Henrik Teet (1590 - 1657)
  Henrik Mårtensson Teit , adlad Teet var domhavande i Uppland åtminstone redan 1620. Häradshövding i Dalarne 1623. Assessor i Åbo hovrätt 1630. Konfirm.fullm. 1632. Tillika underlagman i Karelen 1635-...
 • Col. Carl Emanuel von Geijer (1777 - 1865)
  Carl Emanuel Geijer adlad von Geijer , född 1777-08-12 Krokstad. Fanjunkare vid livhusarregementet 1795. Kornett vid Mörnerska husarerna, sedermera kronprinsens husarregemente 1796. Premiäradjutant d...

Add members of Sweden's noble families to this project. You can visit HistoryLink to find out which projects include your ancestors.

The Swedish nobility is organized into three classes according to a system introduced in 1626:

 • Lords (Swedish: Herreklassen), comprising counts (greve) and barons (friherre, baron), two titles introduced in 1561 by Erik XIV
 • Knights (Swedish: Riddarklassen), untitled descendants of Swedish Privy Councillors and since 1778 the 300 oldest families in the Class of Esquire as well as the "commander families", who are of the descendants of commanders of Swedish royal orders
 • Esquires (Swedish: Svenneklassen), other untitled nobles

Resources

Families

A 13 Natt och Dag

A 145 Svinhufvud af Qvalstad

A 147 Bagge af Söderby

A 147 Forbes af Lund

A 298 Bergenfelt

A 339 Morgonstierna

A 404 Rosenbröijer

A 542 Forbes

A 595 Rosencröel

A 713 Cremer

A 731 Tigerstierna

A 854 Stierncrantz

A 1843 von Buddenbrook

A 1967 Rosencrantz

F 209 von Buddenbrook (Introd.)

G 2 Lewenhaupt

G 5 von Thurn

G 12 Stenbock