Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Project Tags

view all

Profiles

Povijest župe Tučepi

Župa Tučepi nalazi se u istoimenoj općini Splitsko-dalmatinske županije. Do potresa 1962. god. i izgradnje Jadranske magistrale većina Tučepljana je stanovala pod planinom u zaseocima Podpeć, Čovići, Srida sela, Šimići i Podstup na plodnim biokovskim padinama baveći se poljoprivredom, ponajviše maslinarstvom i vinogradarstvom. Nakon potresa nastalo je novo i moderno naselje, Kraj, uz pitomu, šljunkovitu obalu, koje svoj prosperitet zasniva na turističkoj djelatnosti. Područje je bilo naseljeno u ilirsko doba, kao i u ranom srednjem vijeku o čemu svjedoči starokršćanska crkva iz V. ili VI. stoljeća. Oko nje su srednjovjekovne nadgrobne ploče - stećci (državna zaštita 24/71-66, reg. br. 9). Na istočnom kraju sela, na južnim obroncima brda Sutvid, postoje ostaci hrvatske srednjovjekovne crkve. Početkom XX. st. na tom lokalitetu su otkrivene stele s natpisima, skeletni grobovi, različiti grobni inventar i nekoliko primjeraka rimskog novca (!!.-IV. st.). Visoko pod Biokovom, na lokalitetu zvanom Grebište, iznad Gornjih Tučepa pronađeni su ostaci starohrvatske crkvice sv. Martina s nekropolom iz XI. ili XII. st. (državna zaštita, reg. br. 12). Bila je popločana od domaćih kamenih ploča. Oblik apside je izvana četverokutan, a iznutra polukružan, što se može povezati sa sličnim oblicima dalmatinskih crkvica XI.-XII. stoljeća. Iz nje je moguća tranzena sa šest polukružnih otvora, danas u zidu crkve sv. Kate. Oko crkve su bili grobovi. Selo se inače prvi put spominje 1434. god. u Kreševskoj povelji. Od XV. do XVII. st. tim prostorima vladaju Turci, no i poslije, za vrijeme uspostavljanja mletačke vlasti, tijekom XVIII. st., zbog specifičnosti položaja na granici s turskim carstvom, lokalno stanovništvo je sudjelovalo u mletačko-turskim sukobima. Iz tog razdoblja, na širem području Gornjih Tučepa, sačuvalo se nekoliko fortifikacijski i fortifikacijsko-stambenih objekata – kula s obilježjima narodnog graditeljstva: Šarića kula, Bušelića kula, Lalića kula, u istoimenim naseljima koje su služile za obranu od turskih napada. Sve od dolaska franjevaca u Makarsku 1502. god. do danas župom upravljaju franjevci iz makarskog samostana. Župa je pripadala Makarskoj biskupiji, a od 1830. god. Splitsko-makarskoj biskupiji, danas nadbiskupiji.

Župnici kroz zadnjih 300 godina

Popis župnika u Tučepima kronološkim redom kako ga donosi Ljetopis župe s nadopunjenim novim podacima

 • 1667-1673 P.o.Šimun Ribarević, a zamjenjivao ga je fra Mate Radovanović, fra Jerolim Radić, fra Mate De Vrdol, fra Stipan de Cetina.
 • 1673-1700 P.o. fra Lovre Matošić zamjenjivao ga je fra Marko Batošić, fra Miho Stipić, fra Jerolim Budalić, fra Pavao Prabičević, fra Andrija Borovčanin, fra Stipan fra Augustin Macarguscit, fra Bonaventura Pavlović, fra Marko Vuletić, fra Mate Juranović, fra Luka Jurković, fra Grgo Kokić, fra Pavao Petričevioć, fra Stipan Lovretić, fra Pavao Bulatović, fra Grgo Čović, fra Ludivik Lalić, fra Mate Marković, fra Petar Zvialac, fra Marko de Cresevo, fra Jure Margetić, fra Filip Rubičić, fra Ante Puarić.
 • 1700-1702 P.o. Šimun Aničić, zamjenjivao ga je fra Stipan Lovretić
 • 1702-1710 P.o. Jure Margetić, zamjenjivao ga je fra Frano Radić
 • 1710-1717 P.o. Jure Živonović, zamjenjivao ga je fra Bernard Dobrotić, fra Andrija Zviretić, fra Marko Rognić, fra Jakov Visković, fra Marko Tomasević, fra Lovro Ivančević, fra Miho Bogović, fra Frano Dorotić, fra Jerolim Lalić
 • 1717-1718 P.o. Šimun Ančić, zamjenjivao ga je fra Miho Kulinović
 • 1718-1722 P.o. Jerolim Lalić zamjenjivao ga je fra Šimun Ančić, fra Jure Kokić
 • 1722-1723 P.o. Šimun Perić zamjenjivao ga je fra Lovre Ivančević, fra Miho Radunović
 • 1723-1724 P.o. Lovro Ivančević
 • 1724-1730 Za ove godine nema nikakvih podataka
 • 1730-1733 P.o. Frano Bašić zamjenjivao ga je fra Jure Stipić, fra Frano Dorotić
 • 1733-1734 P.o. Ivan Bastenisis (Cvitanović)
 • 1734-1736 P.o. Frano Bašić zamjenjivao ga je fra Jure Stipić, fra Ilija Roglić
 • 1736-1742 P.o. Frano Parunović (Parun) a zamjenjivao ga je fra Petar Antulović
 • 1742-1743 P.o. Andrija Staničić
 • 1743-1745 P.o. Petar Gabrićč
 • 1745-1749 P.o. Frano Parunović
 • 1749-1755 P.o. Petar Gabrić zamjenjivao ga je fra Frano Parun, fra Bernardin Pavlović
 • 1755-1757 P.o. Bernardin Pavlović
 • 1757-1758 P.o. Šimun Batinić
 • 1758-1760 P.o. Ante Puarić, zamjenjivao ga je fra Frano Parun i fra Felix Batošić
 • 1760-1761 Šimun Lozenović, iste godine nastupio je i fra Frano Bašić-kovačević
 • 1761-1765 P.o. Jozo Bašić zamjenjivao ga je fra Frano Lalić
 • 1765-1768 P.o. Augustin Lovrinčević
 • 1768-1772 P.o. Silvestar Pavlinović, zamjenjivao ga je fra Frano Lalić
 • 1772-1774 P.o. Jure Ravlić
 • 1774-1782 P.o. Silvestar Pavlinović
 • 1782-1784 P.o. Grgo Ivanović-Urlić
 • 1784-1786 P.o. Silvestar Pavlinović
 • 1786-1788 P.o. Grgo Ivanović-Urlić
 • 1788-1789 P.o. Frano Puarić
 • 1789-1791 P.o. Silvestar Pavlinović
 • 1791-1798 P.o.Grgo Ivanović-Urlić, zamjenjivao ga je fra Ante Ravlić, fra Ante Milas, fra Lovro Pavlinović, fra Marko Bašić, lector provicialis, fra Ivan Radonjić, fra Stipan čović, fra Sebastjan Jurišić, god. 1798 zamijenio ga je fra Jozo Dragoević
 • 1798-1814 P.o. Grgo Ivanović zamjenjivao ga je fra Vincentin Stanković, fra Bartul Antončević (Antunović), fra Stipan Čović
 • 1814-1816 P.o. Ante Soić
 • 1816-1819 P.o. Martin Šutić
 • 1819-1833 P.o. Bartul Antončević zamjenjivao ga je fra Šimun Pavlinović
 • 1833-1836 P.o. Frano Talijančić
 • 1836-1849 P.o. Ivan Cvitanović zamjenjivao ga je fra Bartul Antončević
 • 1849-1855 P.o. Augustin Grimani
 • 1855-1856 P.o. Ante Jelavić
 • 1856-1859 P.o. Petar Peko, kasnije se potpisivao Kačić-Peko, zamjenjivao ga je fra Ivan Milinović, fra Stanko Stanmčić, kanonik Ivan-Pio Ševeljević, don Marin Krstulović
 • 1859-1861 Don Josip Luetić, zamjenjivao ga je don Miho Pavlinović
 • 1861-1862 P.o. Stanko Staničić
 • 1862-1867 P.o. Augustin Gojak
 • 1867-1874 P.o. Petar Antonović (Antunović)
 • 1874-1881 P.o. Vladimir Staničić, zamjenjivao ga je don Šimun Brbić
 • 1881-1882 P.o. Ante Gilić zamjenjivao ga je fra Ciprijan Luetić, fra Injat Oluić
 • 1882-1884 P.o. Stanko Borić
 • 1884-1892 P.o. Vice Letica zamjenjivao ga je don Šimun Brbić, fra Vjekoslav Donelli, fra Ante Alač, fra Luka Ančić, fra Ante Gojak, fra Petar Gnječ, fra Frano Lulić
 • 1892-1903 P.o. Ante Gilić zamjenjivao ga je fra Nikola Bilić
 • 1903-1905 P.o. Frane dr.Lulić
 • 1905-1906 P.o. Vladimir Staničić
 • 1906-1908 P.o. Konrad Rudan
 • 1908-1921 P.o. Anđeo Cvitanović
 • 1921-1927 P.o. Petar Glavaš
 • 1927-1928 P.o. Vice Grujica
 • 1928-1929 P.o. Vice Rosandić
 • 1929-1936 P.o. Krsto Radić
 • 1936-1937 P.o. Bernardo Radonić
 • 1937-1942 P.o. Bonafacije Šipić
 • 1942-1955 P.o. Kruno Vukušić
 • 1955-1958 P.o. Ivan Abrus
 • 1958-1961 P.o. Joakim Friganović
 • 1961-1976 P.o. Milan dr. Šetka
 • 1976-1982 P.o. Dominik Radić
 • 1982-1992 P.o. Marjo Jurišić
 • 1992-2000 P.o. Joze Matić
 • 2000-2006 P.o. Filip Milanović
 • 2006- P.o. Nediljko Šabić

Tučepska prezimena

 • Antičević Antichevich Anticevich
 • Antičević Ranjušić Anticevich Ranjusich Ranjushich
 • Antičević Tomaš Anticevich Tomash Tomas
 • Bušelić Bušeljić Buseglich Bushelich Buselich
 • Čobarnić Čobrnić Cobarnich Cobrnich Chobrnich Chobarnich
 • Čović Chovich Covich
 • Delić Delich
 • Dragičević Dragichevich Dragicevich
 • Grubišić Grubisich Grubishich
 • Gruić Gruich
 • Jakić Jakich
 • Janko
 • Juretić Juretich
 • Kežić Kesich
 • Knezović Knezovich
 • Lalić Lalich
 • Loboević Loboevich
 • Lučin Lucin Luchin
 • Maras Marasović Marasovich
 • Matijević Matievich Matijevich
 • Mialjević Mihaljević Mihalević Mihaevich Mialjevich Mihaljevich
 • Mijačika Miacika Miachika
 • Miščević Mischevich Miscevich
 • Mravičić Mravicich
 • Novak Novaković Novacovich
 • Ostoić Ostojić Ostoich
 • Pašalić
 • Radić Radich
 • Rudanović Rudanovich
 • Rudanović Šarić Rudanovich Sarich
 • Rudanović Vidić Rudanovich Vidich
 • Skoknić Skoknich
 • Slavić Slavich
 • Subetić Subetich
 • Šapit Sapet Sapit
 • Šarić
 • Ševel Ševelj Shevelj Sevelj
 • Šestić
 • Šimić , Šimić Vojnić
 • Šimić Šundić Sundich Simich Shimich
 • Šundić Barbić Sundich Barbich
 • Tolić Tolich
 • Uonić Uonich
 • Uonić Šimić Uonich Simich
 • Visković Vicković Viscovich Viskovich
 • Vidov
 • Vitlić Vitlich
 • Vidaković Lovrić Vidakovich Lovrich
 • Vodanović Vodanovich
 • Vuletić Vuletich
 • Vuletić Miačika Vuletich Miacika Miachika
 • Zečević Zecevich Zechevich
 • Zobarnić Zobarnich
 • Želetović Zeletovich