Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Tučepi - Uljarska Zadruga / Olive Oil Collective

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

Uljarska zadruga Tučepi slavi 100 godišnjicu

Kako mi rekoše glavni pobornik osnivanja uljarske zadruge u Tučepima bio je jedan od najpoznatijih i plemenitih Tučepljana, fra Mate Šimić. Prema zapisniku od 25. lipnja 1911. godine, prije ravno sto godina održana je prva osnivačka skupština. Točno na taj dan ove godine održati će se misa zadušnica na kojoj ćemo se prisjetiti svih onih koji su kroz proteklih sto godina bili njeni članovi. Kako je to u zapisniku zapisano predsjedovao joj je njen prvi predsjednik Šimun Šimić pok Mate i prema potpisima bilo je uz njega nazočno 47 njezinih osnivača uglavnom tučepskih težaka.

Olive oil commune Tučepi is celebrating 100 years. As I heard from one of the main supporters of establishment of Olive oil commune in Tučepima was famous and noble fra Mate Šimić from Tučepi. From minutes taken during a meeting on 25 June 1911, 100 years ago, the inaguaral meeting was held. On that day, 100 years later, the mass will be held to remember all of the people who were members of this commune. As it was stated in the minutes the first comune president Šimun Šimić pok Mate was chairing the meeting. We can see from signatures that 47 of their founders were all present, they were mainly peasants from Tučepi.

Tekst zapisnika (Preslik orginalnog dokumenta u prilogu):

Zapisnik

Skupštine Uljarske zadruge u Tučepima dne 25. lipnja 1911.

Dnevni red

  • I Zatraženje kredita
  • II Dok bude kredit otvoren, da se zatraži zajam kod jedne blagajne na mjesečno
  • III Da se nagie zgodno mjesto za smještanje zgrade uljarne zadruge, te da uprava sastavi dotičnu kupoprodajnu pogodbu
  • IV Uoblaščuje se upraviteljstvo za dogovor sa gosp. Artimanom sklopi pogodbu za strojeve skojom tvornicom
  • V Nakon što bude učinjen nacrt neka se dade izvesti radnja u zakup
  • VI Odabrati odbor od 6 lica koji će odrediti koliko koji član može unijeti dionica

Prelazi se na I Tačku dnevnog reda

Na predlog gosp. Šimuna Šimića p. Mate skupština uoblaščuje jednoglasno svoje ravnateljstvo da zatraži kredit od četrdest hiljada kruna (40000 kruna) kod kojeg novčanog zavoda.

Druga točka dnevnog rada. Na predlog gosp. Vjekoslav Šimić p. Mije skupština uoblaščuje jednoglasno svoje ravnateljstvo da dok bude otvoren kredit nek zatraži zajam na mjesec kod koje blagajne.

Na III tačku dnevnog reda Na predlog gosp. Petar Brbić p. Ante skupština uoblaščuje jednoglasno svoje ravnateljstvo da sklopi kupoprodajnu pogodbu za mjesto gdje će bit smještena uljarna, ali svakako kod mora.

Na IV tačku dnevnog reda Na predlog gosp. Mate Mijačika p. Jakova skupština uoblaščuje jednoglasno svoje upraviteljstvo da pogie u Zadar, pa da sa gosp. Antimonom stupe u pregovore i sklope pogodbu sa kojom tvornicom za strojeve

Na V tačku dnevnog reda Na predlog gospodina Mijo Jukić p. Ante skupština uoblaščuje ravnateljstvo da sklopi pogodbu sa najboljim nudiocem za gradnju zgrade.

Na VI tački dnevnog reda Na predlog Vjekoslava Šimića p. Mije izabrani su u odbor ova gospoda: Čović Šimun p. Mate, Mijačika Ante p. Frane, Mravičić Mate p. Joze, Šimun Šimić p. Mije, Brbić Petar p. Ante i Ševelj Ante p. Bariše koji će odrediti koliko će pojedini član uzeti dionica a ovi moraju donjeti upraviteljstvu do 30. t. mj.

Skupština je držana po presjedanjem gosp. Šimuna Šimića p. Mate u prisustvu podkrižanih i podpisanih članova.

Pročitano odobreno podpisuje se Predsjednik Š. Šimić

Filip pl Ivanišević potpresjednik

Podpisatelj i ovjerovitelj zapisnika Vjekoslav Šimić

Rekao sam potpisanih, iako se svega nekoliko znalo potpisati, a ostali su križićem označili svoju dobru volju da iako siromasi odvoje od svojih usta i usta svoje djece, da bi imali ono što im je tada bilo najpotrebnije. Sjećam se kako su stariji govorili da su se prvih godina masline nosile na 'ujarnu' ali je ulje ostajalo za plačanje upisanih udjela, iako se kući nije imalo ni za začinit, kako bi to oni rekli. Ne zaboravimo da se tad od masline i loze živjelo.