Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.
view all

Profiles

Tämä projekti on Impilahden Kitelän kylän kyläprojekti. Projekti sisältää kylän asutusluetteloita, tarinoita ja valokuvia, linkkeineen sukupuuhun. Kyläprojekti kehittyy ja täydentyy jatkuvasti.

Johdanto Kitelän kylään suomeksi

Sanotaan että hyvällä lapsella on kaksi nimeä, niin myös Kitelällä jota myös Kitiläksi kutsuttiin. Kylä sijaitsi keskellä Impilahden pitäjää.Kitelää ympäröivät kauttaaltaan vuorijonot.Kylän läpi virtasi Syskyänjoki. Kitelän kallioista louhittiin kvartsikiveä Pietariin. Kitelästä löytyi myös ns. epäaitoja rubiineja jota kutsuttiin ” Kitelän kiveksi”. Kitelän ( Kitilän) kylä syntyi 1500-luvulla ja se mainitaan ensimmäisen kerran vuoden 1589 maakirjassa. Tuolloin seudun asukkaat olivat siirtymässä eränkäynnistä kaskiviljelyyn. Jokivarren maaperä oli hedelmällistä ja halla vieraili vain harvoin. Niinpä Kitelästä aikaa myöten muodostuikin merkittävä maanviljelyskylä. Ennen Pitkärannan seurakunnan perustamista Kitilä oli koko pitäjän ortodoksinen keskus. Kitelän asukkaat elivät pääosin maataloudesta. Kylässä oli myös sepän, suutarin ja räätälin töitä taitavia käsityöläisiä. Posti ja osuuskassa tarjosivat palvelujaan, samoin osuuskauppa sekä yksityinen kyläkauppa .Kitelä oli monella tapaa virkeä kylä. Laulukuorot ja lukuisat seurat toimivat vilkkaasti. Pääosa Kitelän asukkaista oli uskonnoltaan ortodokseja. Kylässä sijaitsi ortodoksisen seurakunnan keskus pappiloinen ja kaksine kirkkoineen.Kyläläisten hengellistä elämää leimasi ekumeeninen suvaitsevaisuus. Kitelän kylä tuhoutui 1939-1944 -sodissa lähes kokonaan. Nykyään sen raunioiden löytäminen maastosta on hankalaa, sillä venäläiset ovat oikaisseet maantien lännen puolelta entisen kyläraitin ohitse, ja vanha jokisilta kyläniemen eteläkärjessä on luhistunut.

Kitelän kylän sukuja: Brotkin, Sulku, Siilin, Vaittinen, Rouhiainen , Rouhinen, Judin, Juutila, Tenhamo, Kivinen, Pohjanvuo, Olanto, Muuranto, Soikkonen, Härkönen, Leinonen, Haukka, Räty, Piirainen, Palmu, Papunen, Mäkinen, Mujunen, Pakkanen, Hellman, Tiainen, Turunen, Valkonen, Kannas, Luukkonen, Levonen, Berg, Jurvanen, Uotila, Ruuskanen, Belov, Jonninen, Kaste, Lehikoinen, Mäntylä, Kortelainen, Sallinen, Nuutinen, Kuikka, Alava, Mäkinen, Makkonen, Vanninen, Neuvonen, Pakkanen, Pajarinen, Kräkin, Hotinen, Holopainen, Brälä, Koponen, Koskinen, Raninen

Lähteenä käytetty

Impilahti-seura/Kitelä/https://www.impilahti.net/kylatkansio/kitela 

Impilahti :Pitäjä pitäjältä / Karjal nro 39 -1973 (Liite)