Genealogy Projects tagged with Suomi on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

 • Viitasaari-Kivijärvi-projekti

  Tähän projektiin on tarkoitus koota Viitasaarelais-lähtöisiä sukuja. Viitasaarelaislähtöisten sukupuu: •PERIAATE: Puu koostuu yli 100 v. vanhoista tiedoista (runko) ja uudemmista tiedoista. Elävät ihmiset eivät näy Internetissä ohjelman ulkopuolelle, ellei itse sitä halua - mutta runko näkyy. Puuhun voi lisätä itse "laajennetun lähipiirinsä" ihmisiä. Jos sinulla on kokemusta sukututkimuks...

 • Rajalan talonhaltijaluettelo

  Rajalan talo sijaitsee Keruuun Pihlajavedellä Keski-Suomessa.===Talonhaltijaluettelo===Rajalan talonhaltijaluettelo sisältää Rajalan tilan isännät puolisoineen. Tiedot pohjautuvat kirkonkirjoihin.Luettelo on keskeneräinen.

 • Pihlajaveden kyläpuu

  Nykyään Keuruun kaupunkiin kuuluva Pihlajavesi on Keski-Suomen maakunnan läntisin kylä, joka sijaitsee Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan naapurina. Pihlajaveden kyläpuu –projekti on nimensä mukaisesti koko kylän sukupuu, johon on tarkoitus koota yhteen kyläläiset kautta aikojen niin sukututkimuksen kuin muunkin mikrohistoriatyön tueksi lakia ja hyviä tapoja noudattaen. Jos sinulla on juuria Pi...

 • Simsiön talonhaltijaluettelo

  V. I. Suominen on kirjoittanut vuonna 1931 ilmestyneessä kirjassa Pihlajaveden seurakunnan historia vuoteen 1900 seuraavasti: "Mainitun erämaan talonpoikien luettelossa ei vielä mainita yhtään taloa Pihlajaveden alueelta - Mutta vuonna 1567 on jo asian laita toisin. Silloin tavataan verokirjassa Ruoveden pitäjän kylien joukossa mm. Simsiön kylä ja siinä neljä taloa - Että kylällä on nimi, joka ...

 • Paldanius-suku

  Projektin tarkoituksena on koota yhteen Tuomas Laurentii Paldaniuksen jälkeläisten sukupuu. Paldanius-nimen varhaisin kantaja Tuomas Laurentiin poika Samuel Paldanius (k. 1651) toimi Paltamon kirkkoherrana. Paltamo” on johdos sanasta ”palta”, joka merkitsee ’rinnettä, rantapengertä’, joten siihen sukunimikin pohjimmiltaan palautunee. Sukunimi Paldanius on muodoltaan ns. suomalainen sivistynei...

 • Suomen kaarti --- Vanha kaarti

  SUOMEN KAARTI --- VANHA KAARTI Projekti kokoaa yhteen Suomen kaartin sotilaat ja pitää etusivullaan luetteloa Turkin sodassa olleista. Kaarti eli Henkikaarti ansaitsi itselleen kunnianimen Vanha kaarti osallistuttuaan menestyksellä Turkin sotaan 1877 - 1878. Kaartin historian maineikkain ja voitokkain taistelu käytiin Bulgarian Gornyi Dubnjakissa. Sotaan lähteneiden luettelo ei ole virh...

 • Henkirakuunarykmentti

  HENKIRAKUUNARYKMENTTI, nuorempi ja ruotujakoinen (1721-1791) LIVDRAGONREGEMENTET, det yngre och indelta (1721-1791) Tietoa Henkirakuunarykmentti . Valitse (1721-1791)! (Wikipedia) Rykmentin virallinen nimi oli Kungl Maj:ts Livregemente dragoner Edeltäjiä olivat mm. Henkirakuunarykmentti , vanhempi ja värvätty (1700-1721), Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentti sekä Upplands ståndsdr...

 • Pommerin sota

  POMMERIN SOTA Projekti kerää yhteen Pommerin sodassa kuolleet sekä sotaan osallistuneet sotilaat. Pommerin sodaksi (1757 - 1762) kutsutaan Ruotsin osuutta seitsenvuotisesta sodasta (1756-1763). Suomalaisista joukko-osastoista Pommerissa olivat ainakin: Turun läänin jalkaväkirykmentti Porin läänin jalkaväkirykmentti, yksi pataljoona 500 miestä Uudenmaan läänin jalkaväkirykmentti...