Projects » Voortrekkers van Suid Afrika » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0. Bladsy 355 PIENAAR, Petrus Arnoldus - b2...

6/9/2008 2/14/2016

b4c1d1e11 - Adriaan - Page 4 “Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 2011 SAF CD v3” Die boek Voortrekker Stamouers 1835-1845 geskryf deur Jan Visagie en uitgegee deur UNISA verwys...

4/3/2009 12/30/2015

3/29/2012 12/30/2015

b4c1d1e9 - Marthinus - Page 4 “Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 2011 SAF CD v3” Die Boek Voortrekker Stamouers 1835-1845 geskryf deur Jan Visagie en uitgegee deur UNISA verwy...

3/29/2012 12/30/2015

Maria Magdalena Fouche (1785 - d.)

"Maria Catharina FOUCHE"

5/30/2009 12/30/2015

Henning Petrus Nicolaas PRETORIUS (1800 - 1865)

"Piet Pretorius"

Pretorius in Natal deur B. J. LIEBENBERG Bladsy 12 Voortrekker na Natal OKT 1838 met vrou en 6 kinders. Bekend as Piet PRETORIUS. Was vooraanstaande boer wat op plaas Drie Koppen in Pretoriuskl...

1/4/2009 12/8/2015

10/28/2009 12/3/2015

1/16/2011 12/2/2015

12/2/2015 12/2/2015

12/2/2015 12/2/2015

12/2/2015 12/2/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0. Bladsy 426 ROOS, Charl Petrus - b10c2d13...

1/16/2011 12/2/2015

8/18/2008 11/29/2015

1/30/2013 11/29/2015

Gerbrecht Maria Bekker (1806 - 1876)

She and her husband were Voortrekkers. See

11/5/2013 11/25/2015

Johannes Jurgens (Jurie) Bekker, b4c1d10 (1779 - 1840)

"Jurie; JJ Snr"

b4c1d10 - Johannes Jurgen (Jurie) - Page 8 b “Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 2011 SAF CD v3” His DN: KAB MOOC 6/9/52 Ref 571 states his names as Johannes Jurie Agriculturis...

8/18/2008 11/25/2015

b4c1d1e6 - Hendrik Marthinus - Page 3 “Genealogical Institute of SA, Stellenbosch, 2011 SAF CD v3” Word genoem in die boek "Voortrekker Stamouers 183-1845 geskryf deur Jan Visagie en ui...

11/24/2011 11/25/2015

Hester Maria Bekker (1806 - c.1883)

11/9/2008 11/25/2015

7/23/2012 11/25/2015

Neem deel aan Die Slag van Bloedrivier.

6/15/2009 11/25/2015

Gert Lucas Roos, b10c3d1e2 (1823 - 1880)

"Gerrit"

VOORTREKKERSTAMOUERS 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE. Protea Boekhuis. 2011. ISBN 978-1-86919-372-0. Bladsy 427 ROOS, Gert Lucas - b10c3d1e2 *Camdeboo 16/7/1823 ≈ Graaff-Reinet 17/8/1823...

6/16/2012 11/23/2015

DIe Voortrekker begraafplaas bladsy 1. Tydens die Slag van Blaauwkrantz word Elisabeth Johanna v d Berg, haar man, JG Roos en 2 kinders om dei lewe gebring.

3/25/2012 11/20/2015

Johannes Gysbertus Roos, e1 (c.1806 - 1838)

Johannes Gysbertus 14.12.1806, maak Groot Trek mee † Bloukransrivier, Natal 17.2.1838, vermoor x Beaufort-Wes 23.12.1832 Elizabeth Johanna VAN DEN BERG † Bloukransrivier, Natal 17.2.1838 ...

3/25/2012 11/20/2015

Maria Elizabeth Fürstenburg, b3 (c.1790 - d.)

"Elisabeth"

10/15/2010 11/20/2015

Francois Roos, b8c2d4 (1781 - 1853)

Francois 13.5.1781, boekhouer VOC, maak Groot Trek mee, Voortrekkerlanddros en LV Natal † Kliprivier, Natal 3.3.1853 x Kaapstad 3.11.1805 Maria Elisabeth FÜRSTENBERG * c. 1790 d.v. Johan ...

10/15/2010 11/20/2015

Aletta Helena Roos MP (b. - 1838)

3/25/2012 11/20/2015

Johannes Gysbertus Tulbagh 2.4.1786, maak Groot Trek mee † Bloukransrivier, Natal 17.2.1838, vermoor x Maria Sophia GROBLER 6.3.1785 d.v. Cornelis Grobler en Magdalena Elizabeth Volschenk xx Bea...

10/28/2009 11/20/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0

11/3/2015 11/3/2015

: Groot Trek: : They treked with 4 wagons, 4 teams of oxen and hundreds of Merino Sheep and Friesland cattle. : In a letter to the family left behind he mentioned that he could not expect much of the g...

3/15/2011 11/2/2015

Jacoba Jacomina Bruwer (1808 - 1883)

8/18/2008 11/2/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0. Bladsy 355 PIENAAR, Abel Jacobus - b2c3d...

3/29/2009 10/22/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0. Bladsy 354 PIENAAR, Jacob Arnoldus - b2c...

3/29/2009 10/22/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0. Bladsy 354 PIENAAR, Jacob Arnoldus - b2c...

3/29/2009 10/22/2015

Schalk Willem Bruwer, b7c4d7 MP (1806 - 1844)

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0 Bladsy 99 BRUWER, Schalk Willem - b7c4d7 ...

6/2/2008 10/21/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0 Bladsy 354 - 355 PIENAAR, Abel Jacobus - ...

7/25/2011 10/20/2015

6/2/2008 10/20/2015

9/26/2015 9/26/2015

Casper Johannes Jacobus Gerhardus van Zyl, b3c2d11e5 (1813 - 1883)

"Casper Johannes Jacobus Gerrit", "Caspar Johannes Jacobus Gert"

Death Notice: TAB MHG O/2186 (1883) (Also refer previous image for detail about his name.) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

12/9/2009 9/26/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 by Jan C. VISAGIE (Afrikaans). Protea Uitgewers, Pretoria, 2011. Tweede uitgawe, derde druk 2011. ISBN 978-1-86919-372-0 Bl. 583 Willem Jacobus VAN ZYL - b5c2d2e7 (...

1/24/2010 9/26/2015

Geslagsregisters van ou Kaapse Families Volume I A-M ISBN 7100 2009 0 Fourth Impression. 1970 and Volume II M-Z ISBN 0 86961 136 4. 1981. Page 740 b2c3d4e6f1 Willem Jacobus (PRINSLOO), ≈ 12....

6/25/2013 9/2/2015

Petrus Cornelius Pelser, b2c5d4e3 (1811 - 1894)

"Cornelis"

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 352 and 353 PELZER, Petrus Cornelis - b2c5d3e3 (d4) * 26/12/1811 ≈ Graaff...

3/29/2009 8/15/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 353 PELZER, Pieter Andries Hendrik - b2c5d3[d4]e4 * 25/12/1813 ≈ Graaff-R...

11/6/2008 8/15/2015

Petrus Cornelis Jacobus PELTZER, a1b2c4d1e6 (1814 - 1897)

"Petrus Cornelis Jacobus PELSTER", "Petrus Cornelis Jacobus PELSER", "Petrus Cornelus Jacobus PELZER"

Bron: Die Geslagsregister van die familie PELSER, PELSTER, PELSZER, PELTSER, PELTZER en PELZER in Suid-Afrika sedert 1708 deur R. DE V. PIENAAR, Stellenbosch, 2004. bl. 55. Also see William Henry Edw...

1/25/2014 8/14/2015

Abraham Johannes Pelser, a1b2c6d5 MP (1797 - 1845)

"Pelsten", "Abraham Johannis PELTSER", "Abraham Johannes PELZER"

Updated from MyHeritage Family Trees via daughter Martha Maria Steyn (born Pelser) by SmartCopy : Mar 25 2015, 16:10:17 UTC

11/6/2008 8/13/2015

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, derde druk, 2011 Bladsy 541 VAN NIEKERK, Izak (Isaac) Andries (Izak Leeuboud) - b3c7d4e4 8/12/1811 &#...

10/25/2009 8/13/2015

Magdalena Adriana Pelster (1803 - 1886)

"Beukis", "Pelser / Peltzer"

Carel Johannis PELSTER, a1b2c4d1e1 Ook Karil Johannis PELSER / PELTZER in kinders se doopinskrywing, PELSER in sy S/K. . *Graaff-Reinet ≈ Graaff-Reinet 17.11.1798 Getuies by doop:- Jac...

11/7/2008 8/13/2015

Martha Catharina Aletta Beukes, c2d2e5 (1807 - 1867)

"Martha Catharina Aletta PELSER (BEUKIS)"

11/7/2008 8/13/2015

Johannes Jacobus PELSER, b2c4d1e4 (1806 - 1890)

"Johannes Jacobus PELZER", "Johannes Jacobus PELTZER"

Voortrekkerstamouers 1835 - 1845 deur Jan. C. VISAGIE, Protea Uitgewers, Tweede Uitgawe, Derde druk, 2011 Bladsy 352 PELZER, Johannes Jacobus - b2c4d1e4 * 6/12/1806 ≈ Graaff-Reinet 15/2/...

1/17/2014 8/13/2015

Carel Johannes Pelster, b2c4d1e1 (c.1798 - 1866)

"Karel", "Johannis", "Peltzer / Pelser", "Carel Johannes PELZER"

PELTZER lyn = a1b2c4d1e1 Carel Johannis PELSTER Ook Karil Johannis PELSER / PELTZER in kinders se doopinskrywing, PELSER in sy S/K. . *Graaff-Reinet ≈ Graaff-Reinet 17.11.1798 Getuies ...

5/3/2010 8/13/2015

Johanna Catharina Sophia Loots, b2c4d8, wife of Johannes Lodewicus Petrus Pretorius, b3c1d5e5f8, was added to the Project - Women of the Great Trek - South Africa 1835 - 1845 and she is also on the lis...

4/27/2011 7/1/2015

Barbara Jacomina Grobler, b2c5d12 (1806 - 1883)

"Barbara Jacomina PELSTER/Grobler"

PELTZER lyn = a1b2c5d12 Barbara Jacomina (PELTZER; Barbera Jacomina PELSTER in kinders se doopinskr.)*15.5.1806 = Graaff-Reinet 8.2.1807 (get.: Louis VAN WYK Sr.; Levina Catharina STEENKAMP); X Uiten...

6/9/2008 5/27/2015

Hendrik Lambertus Bronkhorst, b6c5 MP (1768 - 1841)

"Hendricus"

Hendrik Lambertus Bronkhorst b6c5 * 27/2/1768 ≈ 17/4/1768 † Gerhardminnebron (beter bekend as Oog van Mooirivier), Potchefstroom 6/1/1841 X 22/1/1792 Geertruy Aletta du Plooy XX Beaufort ...

3/29/2009 2/8/2015

Anna Susanna Scheepers (1806 - 1878)

"Antjie", "Antjie Scheepers", "Vermaak"

Anna Susanna 'Antjie' Scheepers is gebore op 26 Junie 1806. Sy en haar man, Gert, het in 1835 by die trekgeselskap van Louis Tregardt (Trichardt) aangesluit. Na haar man se dood, het sy as weduwee met ...

1/13/2010 7/6/2014

TAB MHG O/16290

1/16/2009 5/4/2014

Jacobus van Zyl, b3c2d11e3 MP (1809 - 1906)

HUSBAND NOTES: Caspar VAN ZYL Chr(1): WIFE NOTES: Susanna Abigael BREITENBACH Chr(1): CHILD NOTES: Jacobus VAN ZYL Birth(2,1): Chr(1): Death(1): Hy sterf op die plaas Melkbosch. General(1,2...

12/9/2009 3/22/2014

Hendrik Venter (1791 - d.)

Florisbad is geen dorp nie, dit is slegs ’n oud-vakansieoord en nou ’n Argeologiese navorsingsentrum wat onder die bestuur van die Nasionale Museum van Bloemfontein ressorteer. Die plaas,...

11/6/2008 3/21/2014

Pieter Simon de Villiers (c.1876 - 1934)

3/19/2014 3/19/2014

Genealogiese/Genealogical #: b1.c6.d10.e5

5/23/2010 2/6/2014

Roelof Petrus du Toit (1796 - 1880)

5/24/2010 2/6/2014

Coenraad Johannes Abraham Scheepers (1803-) en sy vrou Maria Magdalena Maritz (1808- ) was Voortrekkes uit Uitenhage. Hulle het reeds \in November 1836 saam met J S Maritz ( broer van Gerrit Maritz) se...

5/7/2009 12/22/2013

Willem Hendrik Boshoff (1813 - 1863)

"Wilhelm Hendrik Boshoff"

Wilem Hendrik Boshoff (*6/5/1813 ≈ 1/8/1813 †9/11/1863) was die 3de seun van JN Boshoff Snr. Hy is op Montagu, Kaap gebore en kom in 1844 na Natal. Hy het eiendom in Pietermaritzburg en d...

9/9/2008 12/20/2013

Gerrit Jacobus Naude, b1c4d3e2 (1809 - 1890)

"Gert"

Gerrit Jacobus Naude *29/8/1890 † 9/7/1890 was die oudste seun van Pertrus Johannes Naude en Christina van WYK. Hy kom saam met sy ouers in 1838 na Natal. Gerrit was drie keer getroud. X 1830 Ch...

3/29/2009 12/3/2013

Christina Naudè, b3c2d1e3 (1786 - d.)

"Naude"

3/29/2009 12/3/2013

Hendrik van den berg, s.v.Abraham Paulus van den Berg c10 en Hendrina van Rensburg is volgens alle aanduidings die oudste graf in die voortrekkerbegraafplaas, Pietermaritzburg, Natal.Hy vertrek vanaf N...

3/25/2012 11/30/2013

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Espag, C H L J, vrou van C E Fou...

1/5/2013 11/17/2013

Christiaan Ernst Fourie (1815 - 1897)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Fourie, Christiaan E. Fourie Christiaan Ernst Ongeklassifiseer, x Somerset-Oos 18.12.1836 Cathari...

1/5/2013 11/17/2013

Joachim Petrus Prinsloo, b2c6d2e1f1 MP (c.1812 - 1893)

"b2c6d2e1f1"

f1 Joachim Petrus ≈ 23.11.1812, maak Groot Trek mee x Elisabeth Petronella KRUGER xx Catharina Dorothea CAMPHER In hulle familiebybel is sy name aangegee as "Jouhchim Petres Prinsloo.

1/26/2013 11/17/2013

Jacobus Potgieter, b7c8d3e2 (1788 - 1890)

"Jacobus Philippus Potgieter"

Jacobus Potgieter word 102 jaar 24 dae oud. Gaan op sy eie trek vanuit Graaff-Reinet op pad na Mosambiek, waar hy amper gesterf het van malaria. Keer met sy familie terug na Kaapprovinsie en gaan boer ...

3/3/2009 6/24/2013

Simon Lodewyk Ricker (c.1780 - c.1850)

11/6/2008 6/9/2013

Johanna Petronella Smit (c.1833 - d.)

"Smit"

Bron: "Oom Paul se Mense" - pagina 105 Tannie Hannie vertel self: Johanna Petronella de Beer X Smit, het gewoon op die plaas Vaalkop , distrik Waterberg . Sy het die eerste lewenslig aanskou op 9/8/183...

2/13/2009 5/6/2013

After the Groot Trek, perhaps already in Natal before the Coetzers (and others) moved on to Lydenburg where they established the ZAR (Zuid Afrikaanse Republiek), Philippus Jeremias Coetser replaced the...

4/7/2013 5/6/2013

Willem Gabriel Nel (1813 - 1902)

"Deponent tydens die Groot Trek"

sic....... VOORTREKKERMENSE 4 deur Gustav Preller. Deponent, Willem Gabriël Nel, het die eerste lewenslig aanskou in die distrik Somerset-Oos, op 3 Oktober 1813. Sv vader, Louis Jacobus Nel, het...

1/21/2012 5/6/2013

President Willem Cornelis Janse van Rensburg MP (1818 - 1865)

"President Willem Cornelis J van Rensburg", "President Van Rensburg"

Willem Cornelis Janse van Rensburg (16 May 1818 – 13 August 1865) was the Second President of the South African Republic, from 1863 to 1864. He was born near the town of Beaufort West, the son...

5/3/2009 5/1/2013

Jacob de Klerk, b6c3 MP (1757 - d.)

Bron: Van Vogelvalleij na Verre Lande - Dr D de Klerk Tulbach ≈ tulbuach 25/4/1757 Voortrekker X 2/21783 Johanna ( J Christina) Sttenkamp ≈ 21/10/1764 † voor 1797 d/v/ Gerr...

10/28/2007 4/29/2013

Daniel Jacobus Robberts, b1c7d4 (1776 - d.)

"b1c7d4"

Daniel Jacobus ROBBERTSE Graaf-Reinet 21.02.1776 ┼, later v.d. eerste Voortrekkers wat by Rustenburg gaan vestig het x22.1.1797 Anna Elizabeth de Beer *01.09.1776┼ (dv. Zachar...

1/4/2010 4/3/2013

Magdalena Adriana Jacoba Jonker (1850 - 1892)

"Steijn", "Stein", "Steyn b1c3d6e7f13g1", "Jonkers", "Jouker", "Jonckheere", "Jonghheer", "Joncker", "Juncker", "Junckher", "Junker", "Junkers", "Junkher", "Junckherre Junckheere", "Jonckheer", "Jonkheer", "Junkheer", "Junckers", "Junkhers"

PELTZER lyn = a1b2c4d1e1f5G1 Magdalena Adriana Jacoba STEYN .* 14.5.1850 ≈ Bloemfontein DES 1850 deur ds. A. MURRAY (Voortr. reg.) Bron: Die Geslagsregister van die familie PELSER, PELST...

5/3/2010 2/14/2013

Johannis Steijn, ? f13g2 (1851 - 1932)

"Johannes", "Steyn", "b1c3d6e7f13g2", "Johannis", "Steijn"

PELTZER lyn = a1b2c4d1e1f5G2 Johannis STEYN (STEIN in doopreg.) .* 15.11.1851 ≈ Transgariepreg. 25.1.1852 Getuies by doop:- Johannes STEIN II STEIN Hermanus S. STEIN Beatricks Ma...

5/3/2010 2/14/2013

Petronella Dorothea Steyn, a1b2c4d1e1f5 (1832 - 1899)

"Petronella Dorothea PELZER", "Pelser b2c4d1e1f5", "?Sophia", "Pelster"

PELTZER lyn = a1b2c4d1e1f5 Petronella Dorothea PELZER vlg. Bfn se huw. reg. .* 19.4.1832 ≈ Cradock (Tarka) 8.10.1832 Getuies by doop:- Johannis Jacobus MARAIS Catharina Christina Eng...

4/30/2010 2/14/2013

Alida Johanna Carolina PELZER, a1b2c4d1e1f4 (1830 - d.)

"Aleda Johanna Corlena PELSTER"

PELTZER LYN = a1b2c4d1e1f4 [Sy was 'n Voortrekker] Alida Johanna Carolina PELZER (Ook bekend as Aleda Johanna Corlena PELSTER vlg. Bfn se huw. reg.) .* 15.4.1830 ≈ Cradock 1.8.1830 G...

2/6/2013 2/6/2013

Jacobus Fredrik STEYN (c.1822 - d.)

Alida Johanna Carolina PELZER, a1b2c4d1e1f4 [Sy was 'n Voortrekker] (Ook bekend as Aleda Johanna Corlena PELSTER vlg. Bfn se huw. reg.) .* 15.4.1830 ≈ Cradock 1.8.1830 Getuies by doop:...

2/6/2013 2/6/2013

Jacoba Johanna PELZER, a1b2c4d1e1f3 Ook Jacoba Johanna Carolina PELSTER in G1 se doopinskr. .* 2.10.1827 ≈ Cradock 13.11.1827 Getuies by doop:- Abraham Jacobus PELTZER Jacoba Johanna...

2/5/2013 2/6/2013

Jacoba Johanna STEYN, a1b2c4d1e1f3 (1827 - d.)

"Jacoba Johanna Carolina PELSTER"

PELTZER LYN = a1b2c4d1e1f3 Jacoba Johanna PELZER Ook Jacoba Johanna Carolina PELSTER in G1 se doopinskr. .* 2.10.1827 ≈ Cradock 13.11.1827 Getuies by doop:- Abraham Jacobus PELTZER ...

2/5/2013 2/6/2013

Hester Elizabeth Jordaan (deceased)

"Hester Joubert"

2/2/2013 2/2/2013

Gideon Jacobus Joubert (1820 - 1839)

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Gideon e2 Gideon Jacobus = Tulbagh 14.4.1781 † Weltevreden Mei 1830 x Kaapstad 30...

2/2/2013 2/2/2013

Christiaan Hieronimus Bornman (1812 - 1892)

"Bornmann"

3/29/2009 12/8/2012

e1 Cornelis Janse » 2.11.1806 x Swellendam 8.7.1827 Susanna Maria DE JAGER f1 Martha Helena * 9.9.1829 » Swellendam 26.12.1829 x Christiaan Hieronimus BORNMAN REGISTER VAN VOORTREKKER...

9/8/2011 12/8/2012

Ester Maria Gouws b1c4d1e4f1 (c.1811 - 1853)

"Ester Maria Joubert"

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Gous, E M, vrou van J F Joubert ...

11/29/2010 12/8/2012

Josua Francois Joubert (1808 - 1843)

"Jozua Francois Joubert"

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Josua F.

11/29/2010 12/8/2012

Helena Susanna Joubert (c.1786 - 1832)

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Strydom, H S, vrou van P J Joube...

11/29/2010 12/8/2012

Petrus Jacobus Joubert (c.1786 - 1843)

"Pieter Jacobus Joubert"

Lede van die Wenkommando wat deelgeneem het aan 
die Slag van Bloedrivier, 16 Desember 1838: Joubert, Petrus J. (sr.)

11/29/2010 12/8/2012

Johannes Christoffel Joubert (1817 - d.)

"Jan Christoffel Joubert"

d4 Jacobus Petrus = 23.4.1775 x Rachel Cornelia VAN JAARSVELD d.v. kmdt. Adriaan van Jaarsveld e11 Jan Christoffel * 29.7.1817 = Graaff-Reinet 24.8.1817 x Christina Johanna Maria MEYER Lede van die...

8/19/2009 12/8/2012

Susannah Maria de Jager (1824 - 1896)

"Susanna Maria Fourie", "Susanna Maria Joubert"

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders De Jager, S M (wed Fourie), vrou...

8/19/2009 12/8/2012

Anna Francina Roets (1822 - d.)

"Anna Francina Joubert"

REGISTER VAN VOORTREKKERSTAMMOEDERS (Uit: Visagie, J.C. 2000. Voortrekkerstamouers, 1835-1845. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria) Opgedra aan ons stammoeders Roets, A F, vrou van A B Joubert

8/19/2009 12/8/2012

Abraham Benjamin Joubert (1815 - 1887)

Uit die Joubert-boek (2e uitgawe): 'Hy het aan die slag van Bloedrivier deelgeneem. Hy was die eerste landdros op Nazareth (Middelburg), Tvl. Hy was ook die afgevaardigde ouderling na die NG Kerk se si...

8/19/2009 12/8/2012

d7 Pieter (Petrus) * c. 1782 = Tulbagh 15.1.1783 x Swellendam Jan. 1807 Martha Margaretha HAASBROEK d.v. Leendert Johannes Haasbroek en Anna Susanna Marais e5 Gideon Johannes * 7.2.1812 = Paarl 24.4....

10/4/2012 12/8/2012

Susanna Elizabeth Joubert (1817 - 1856)

"Susanna Elizabeth JOUBERT"

e2 Gideon Jacobus = Tulbagh 14.4.1781 † Weltevreden Mei 1830 x Kaapstad 30.5.1802 Aletta Catharina DROTSCHIE f7 Susanna Elizabeth * 25.6.1817 = Swellendam 19.10.1817 x Swellendam 14.2.1836 Gid...

10/4/2012 12/8/2012

Andries Johannes van Tonder, c1d4 (1792 - 1787)

"b7c1d4", "van Tonderen"

c1 Andries » 14.7.1761, burger Swellendam † Swartberg, Ladismith 10.2.1843 x 29.7.1787 Johanna VAN WYK » 17.12.1758 d.v. Johannes Willem van Wyk en Helena Gous xx Swellendam 5.10.1...

8/20/2009 12/8/2012

Maria Magdalena Van Tonder, b5c7d1e4 (1790 - 1811)

"Maria Magdalena van Tonder"

d1 Daniel Francois = Paarl 5.2.1764 x Tulbagh 19.9.1784 Maria Magdalena MARAIS = 16.10.1763 † Groot Swartberg 10.7.1837 d.v. Johannes Stephanus Marais en Martha Elizabeth du Toit e4 Maria Magd...

7/11/2010 12/8/2012

Willem Andries Nel (deceased)

10/7/2012 12/8/2012

Maria Elizabeth Joubert (c.1794 - 1853)

"Elizabeth Nel", "Elizabeth Joubert"

d2 Gideon Jacobus = Paarl 30.11.1766 † 5.4.1819 x 21.10.1787 Maria Elizabeth VAN ZYL = 7.2.1768 d.v. Johannes van Zyl en Maria Magdalena de Jager e3 Maria Elizabeth = Tulbagh 30.3.1794 x Swell...

10/7/2012 12/8/2012