Projects » Watergeuzen (1566-1573) » Profiles show advanced controls hide advanced controls

Sorted by date added

Focus Project
Group
Refine This List
Choose basic attributes
Relationships, manager, etc.
Include birth, death, others
Customize your views 
Photo
Actions

Evert Heindricxssen (c.1540 - 1601)

"Evert Hendrickse"

Stamvader van een vermaard Zeeuws geslacht van vlootvoogden, dat sedert het begin van de Opstand die leidde tot de Tachtigjarige Oorlog tot in de 18de eeuw onafgebroken bekwame gezagvoerders aan de vlo...

5/28/2012 6/28/2013

Frederik van Dorp (1547 - 1612)

stromsnes.info... ; Geboorte 1547 waarschijnlijk in Oost-Friesland Huwelijk Sara van Trillo - ‎ een zoon, een dochter Maria Beroep 1577 ‎(Leeftijd 30)‎ Kapitein Beroep 15...

5/31/2012 6/7/2013

Pybe van Haerda (c.1539 - 1571)

"Pybo (van) Harda"

11/19/2012 2/14/2013

Lees Biografisch Woordenboek en hier meer www.geneanet.nl

2/1/2013 2/1/2013

Erasmus van Brederode (b. - 1628)

genealogieonline... . Erasmus van Brederode overleden op 28 oktober 1628. Beroep: watergeus , hopman, verliet ons land toen Alva kwam. klerk ordinaris van de Staten van Holland,

1/16/2013 2/1/2013

Philips van der Aa, heer van Schiplaken (b. - c.1587)

"Philips van der Aa"

Philips van der Aa ondertekende eveneens het Verbond der Edelen en werd eveneens door de Hertog van Alva verbannen. In 1572 keert hij echter terug naar Mechelen en kan, dankzij Arend van Dorp, de sleut...

2/28/2010 2/1/2013

Lees: Historici.nl

12/20/2012 2/1/2013

Dirck van der Laen (b. - 1590)

1/22/2013 1/22/2013

Louis de Berghes Saint Winoch (b. - c.1570)

"Louis de Treslong"

1/21/2013 1/21/2013

Jacob Simonsz de Rijck, heer van Zaffelaer (c.1541 - 1584)

"Jacob Simon Rijckertzoonsz"

6/27/2011 1/21/2013

Dirck Claesz Duyvel (c.1540 - 1599)

9/6/2011 1/21/2013

Feicke van Inthiema MP (c.1545 - c.1615)

"Frederick van Inthiema"

Zie Biografisch Portaal van Nederland...

1/21/2013 1/21/2013

Zie Biografisch Portaal van Nederland...

9/8/2012 1/15/2013

Adam van Haeren, jonkheer (c.1540 - 1589)

"van Haren", "van Haeren"

Lid van het Verbond van Edelen; kapitein van de Watergeuzen in Den Briel. Bron en "Ursprung und Abkunft der Wassergeusen" Adam of Daam van Haren, was de oudste zoon van Everard van Haren, schepen te ...

7/16/2009 1/14/2013

Philips van der Goes (c.1535 - 1572)

1/14/2013 1/14/2013

1/14/2013 1/14/2013

Jan van Marnix, seigneur de Toulouse-le-Château (c.1537 - 1567)

"heer van Budingen (Beaudrenghien)"

See Wikipedia... Jan van Marnix ( Brussels , between 14 February 1537 and 14 February 1538 - Oosterweel , 13 March 1567 ) was a southern Dutch nobleman , brother of Philip of Marnix .

6/6/2012 1/14/2013

Taecke van Hettinga (b. - 1603)

Ook wel Taco genoemd. Geboren Jorwerd na 1558, overleden Emden 1603, voor 10 maart. HvF 16700-142 d.d.1583:genoemd met zijn broer Johan,die zijn voogd is. HvF 16703-210,314,325 d.d.1589:Taecke met ...

10/6/2008 1/14/2013

Doecke van Hettinga (deceased)

12/6/2012 1/14/2013

Homme van Hettinga (b. - 1574)

Grietman van Baarderadeel 1558/1567,wonende te Jorwerd. Rentmeestersrekeningen T4: in 1555/1556 verkoopt Homme een plaats te Marssum en 2 plaatsen te Schillaard. HvF 16691-159 d.d.1556:Homme van He...

10/6/2008 1/14/2013

In 1566 sloot hij zich aan bij het Verbond der Edelen. Hij behoorde in 1572/1573 tot de Friese watergeuzen en verdronk tijdens een landing op de kust bij Holwerd.

11/10/2012 12/20/2012

11/5/2012 12/11/2012

Philip of Hohenlohe-Neuenstein (17 February 1550 – IJsselstein, 6 March 1606); buried at Öhringen, 5 november 1606, Count of Hohenlohe-Langenburg, was a Dutch army commander. Philip was...

3/25/2008 12/11/2012

Wigbolt Ripperda (c.1535 - 1573)

Wigbolt Ripperda led Haarlem during the siege of Haarlem, a months-long military war of attrition that lasted from December 1572 to July 1573 and in which thousands lost their lives. After Ripperda tog...

6/5/2012 12/11/2012

Doecke van Martena MP (1527 - 1605)

"Duco --1573 as Admiral on the Zuiderzee"

Zie Wikipedia... Op 4 sep 1544 student te Leuven. In 1573 admiral op de zuiderzee In 1604 genoemd al hopman en drost van Harlingen Doeke Martena verliest een vermogen in de Opstand 1530 - 1605 Ee...

11/6/2012 12/11/2012

Foppe van Camstra (1530 - d.)

11/19/2012 12/11/2012

Zie Wikipedia...

2/19/2012 12/11/2012

1/2/2012 12/11/2012

4/20/2007 12/11/2012

Lancelot van Brederode was een geuzenleider. Hij was viceadmiraal bij de geuzen en kapitein in het leger van Lodewijk van Nassau.Hij was de halfbroer van de Grote Geus Hendrik van Brederode en de zoon ...

12/30/2011 12/11/2012

Nicolaas Ruychaver (b. - 1577)

Nicolaes Ruychaver was a famous general in the war against Spain.

6/4/2012 12/11/2012

Diederik van Sonoy MP (1529 - 1597)

"Didrik", "Diederik Sonoy", "Diederik Snoey", "Diederick van Sonoy", "van Sonoy", "Snoey", "Snoy"

nl.wikipedia... ; ZuidHolland/Sonoy... ; books.google.be... ;

3/13/2012 12/11/2012

ZIe Wikipedia...

11/10/2012 12/11/2012

Kijk op Wikipedia...

9/17/2011 12/11/2012

Henry (Hendrik), Lord of Bréderode (December 1531 – February 15, 1568) was born at Brussels. He was a member of the Dutch noble family Van Brederode and an important member during the E...

4/3/2009 12/11/2012

Willem Bloys van Treslong MP (1529 - 1594)

"Guillaume de Blois de Treslong"

Treslong, from the city of Den Briel, was just like Willem van der Marck active against the Spaniards. From several sources he appears to have a more respectable background than Van der Marck. Treslong...

6/6/2012 12/11/2012

Sjuck van Eminga (c.1540 - 1586)

11/10/2012 12/10/2012

Joost de Soete, heer van Villers (1541 - 1589)

"de Zoete", "de Soete de Lake", "Villier"

De Soete leidde een Geuzenbende van 2000 man. De Soete poogde Roermond te veroveren op 23 april 1568, maar dit mislukte; terugtrekkend naar het oosten werden hij en zijn Geuzen in de Slag bij Dalheim v...

10/25/2011 12/10/2012

Arent was een van de meest tot de verbeelding sprekende eigenaren van Duivenvoorde. Hij had in 1566 het Smeekschrift der Edelen mede ondertekend en werd naar het buitenland verbannen. Daar sloot hij zi...

5/24/2012 12/10/2012

Willem II van der Marck Lumey MP (1542 - 1578)

"Willem van der Mark heer van Lummen", "Admiraal Lumey"

Read about Sea Beggars William II de la Marck (Lummen, 1542 – Bishopric of Liège, 1 May 1578) (Dutch: Willem II van der Marck) was Lord of Lumey and initially admiral of the Watergeuz...

12/31/2011 12/10/2012

Douwe van Glins (b. - 1573)

11/8/2012 12/8/2012