Start My Family Tree Welcome to Geni, home of the world's largest family tree.
Join Geni to explore your genealogy and family history in the World's Largest Family Tree.

Watergeuzen (1566-1573)

« Back to Projects Dashboard

Project Tags

view all

Profiles

 • Jelte Ripperts van Eelsma (1539 - 1573)
  In 1566 sloot hij zich aan bij het Verbond der Edelen. Hij behoorde in 1572/1573 tot de Friese watergeuzen en verdronk tijdens een landing op de kust bij Holwerd.
 • Douwe van Glins (b. - 1573)
 • Sjuck van Eminga (c.1540 - 1586)
 • Willem II van der Marck Lumey (1542 - 1578)
  Read about Sea Beggars William II de la Marck (Lummen, 1542 – Bishopric of Liège, 1 May 1578) (Dutch: Willem II van der Marck) was Lord of Lumey and initially admiral of the Watergeuzen, the so-cal...
 • Arent VII, heer van Duvenvoorde (1528 - c.1598)
  Arent van Wassenaer Heer van Duivenvoorde en Veur was born in 1530.1 He was the son of Johan II van Wassenaer Heer van Duivenvoorde en Veur and Hedwig van Renesse.1 He married Theodora van Scherpenzeel...

Mendigos del mar

The Sea Beggars, Les Gueux de mer

.

Na het mislukken van de smeekschriften van het Verbond der Edelen, verbonden talrijke edelen in de noordelijke Lage Landen zich in een militaire beweging die de naam 'Watergeuzen' meekreeg. Zij werden cruciaal in het politieke verzet van Willem van Oranje tegen de Spaanse overheersing van de Lage Landen, en gaven een belangrijke doorslag in het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

After the failure of the Compromise of Nobles, many nobles in the northern Low Countries united into a military movement that was called the 'watergeuzen' (sea beggars). They became crucial in the political opposition made by William of Orange against the Spanish domination of the Low Countries. They were instrumental to the creation of the Dutch Republic.

.

Leiders van de Watergeuzen - (Leaders of the "Sea Beggars")

Under construction

Kapiteins van de Watergeuzen - (Captains of the "Sea Beggars")

Under construction
 • Fokke Abels, kapitein (uit Dockum)
 • Jan Abels, kapitein (uit Dockum)
 • Tamme Abels, kapitein (uit Dockum)
 • Jacob van Almonde, kapitein
 • Albert Anckers, kapitein
 • Jacob Anthonis, kapitein (uit Haarlem)
 • Robert de Bailleul, heer van Schoonewalle (c1520- ), kapitein (uit Frans Vlaanderen)
 • Louis de Bergues ( -c1570), kapitein
 • Andries Pietersz Bie, kapitein (uit Dordrecht)
 • Jan Bonga, kapitein (uit Holwerd)
 • Jean du Bosch, kapitein (uit Aalst)
 • Jan Valentijnsz Broeck (onthoofd op 4/8/1569), kapitein (uit Amsterdam)
 • Robert Bruyn, kapitein (uit Utrecht)
 • Jacques Cabiliau, heer van Mullem (Jacob Cabbiljaauw) (1527-1574), kapitein
 • Cornelis Claesz, kapitein (uit Rotterdam)
 • Joos de Cortewylle/Courteville, kapitein (uit Oudenaarde) (schepen: Tuys...)
 • Croc, kapitein (onthoofd wegens moord op een geestelijke)
 • Wycher van Dokkum, kapitein (uit Dockum)
 • Peter Duyns, kapitein (uit Amsterdam?)
 • Sivecke Echesma, kapitein (uit Friesland)
 • Jelte Ripperts van Eelsma, kapitein (1539-1573)
 • Albrecht van Egmont, kapitein (overl. 1595)
 • Wouter Fransz, kapitein (uit Alkmaar)
 • Zeger Fransz, kapitein (uit Medemblik)
 • Meinert de Fries, kapitein (uit Oost-Friesland)
 • Nanno Friese, kapitein (uit Friesland)
 • Douwe van Glins, kapitein ( -1573)
 • Philips van der Goes (c1535-1572), kapitein
 • Jan de Graeff, kapitein en waterschout (uit Spaarndam)
 • Johan van Groningen, kapitein
 • Tanen/Tamme Grus, kapitein
 • Adam van Haren (c1540-1589), kapitein
 • Jacques Hennebert, kapitein (de Tournai)
 • Geele Heyn, kapitein
 • Pieter van Holthen, kapitein (uit Vlissingen)
 • Pieter van Hoorn, kapitein
 • Feicke van Inthiema, kapitein (c1545-c1615) (burgemeester, uit Workum)
 • David Jansz, kapitein (uit Vlissingen)
 • Faite Jansz, kapitein
 • Jancke Jansz, kapitein (uit Workum)
 • Herman Jelleson, kapitein
 • Jelmer Jelmersz, kapitein (uit Ameland)
 • Jongbloet, kapitein (uit Appingedam)
 • Pieter Dirksz Kater, kapitein (uit Amsterdam)
 • Douwe Kremer, kapitein (uit Dockum)
 • Arnoult de Landas / Arnaud de Landres, kapitein (de Tournai)
 • Herman van Leeuwarden, kapitein
 • Lob, kapitein
 • Johan Lodewijk, kapitein (huidenkoopman uit Brugge)
 • Cornelis Loufsz, kapitein
 • Adriaen Maet, kapitein (uit Alkmaar)
 • Willem Manhuysen, kapitein
 • Feyk Martens, kapitein (uit Amsterdam)
 • Jacob Martens, kapitein (uit Gent)
 • Adriaan Menninck ( -c1582), kapitein (uit Delft)
 • Pieter Symen Meyns, kapitein (uit Enkhuizen)
 • Jan Janszoon van der Nieuwenburg, kapitein (uit Amsterdam)
 • Vlieger van de Nykerk, kapitein (uit Oosternijkerk)
 • Willem van Oldenburg, kapitein
 • Anthonius Olivier, kapitein (de Mons)
 • d'Ovelens, kapitein
 • Andries Papen, kapitein
 • Nicolas Plucquet/Plucqueu, kapitein (koopman uit Doornik)
 • Steven Pruis, kapitein (uit Oost-Friesland)
 • Jan van Ransdorp (1543-1571), kapitein (uit Darmstadt)
 • Severijn, kapitein
 • Jan Simonsz, kapitein (uit Westkapelle)
 • Piet Smit, kapitein (uit Harlingen)
 • Crispinus van Solsbrugge, kapitein (uit Arnhem)
 • Jan Klaasz Spiegel, kapitein (uit Amsterdam)
 • Jan Symensz, kapitein (uit Westkapelle)
 • Wecke Tiebbesz / Ulcke Tjebbes, kapitein (uit Wierum)
 • Hendrik Thomasz, kapitein
 • Philippe van Tongerloo, kapitein (uit Antwerpen)
 • Jan Jansz van Troyen (c1525-1570), kapitein (uit Rotterdam)
 • Anthonis van Utenhove, kapitein (uit Gent) (schepen: Chien Blanc, la Barge...)
 • Govert van Veldhuysen, kapitein (uit Zwolle of Kampen)
 • Ellert Jansz Vliechop, kapitein (uit Enkhuizen)
 • Cornelis Wesselsz, kapitein (uit Dockum)
 • Pieter Cornelisz Witveld, kapitein (uit Dockum)
 • Egbert Wybrantsz, kapitein (uit Friesland)
 • Jurrien Wybrantsz, kapitein (uit Friesland)

Watergeuzen - ("Sea Beggars")

Under construction
 • Filips van der Aa, uit Mechelen (overl. 1586)
 • François van Abbeville (uit Zuid-Nederland)
 • Philips Abney
 • Ijsbrant Acholey (uit Amsterdam)
 • Cornelis Adriaensz
 • Dirck Adriaensz (uit Nieuwe Niedorp)
 • Falckaert Aerentsz / Folckaert Aerentssen ( -opgehangen 1571) (uit Ameland)
 • Willem Aertsz
 • Doeke Alberts
 • Quirijn Allertsz
 • Albert Alverteert (timmerman uit Sneek)
 • Pieter d'Andelot Pierre
 • Johannes Andries
 • Sylthie Andriesz (uit Dokkum)
 • Tjerck Andriesz (uit Harlingen)
 • Anne Annesz (uit Heeg)
 • Foppe Annesz (uit Dokkum)
 • Jan Annesz (uit Heeg)
 • Johan Anthonisz (uit Breda)
 • Jacques van Antwerpen
 • Arent (schoolmeester, uit Leeuwarden)
 • Hendrik Arentsz (uit Dokkum)
 • Jan Ariens (uit Bolsward)
 • Hendrik van Asschenberge (uit Amsterdam)
 • Sybolt Aysma
 • Pieter Back (uit Hoorn)
 • Anthonis de Backer (matroos uit Amsterdam)
 • Hyndrick de Backer (uit Amsterdam)
 • Tade Backer (uit Leeuwarden)
 • Job Balen (uit Dordrecht)
 • Barent Barentsz (uit Kampen)
 • Jan van der Beke (uit Antwerpen)
 • Jan Bellerdy
 • Albrecht van Benningerhof (uit Gorcum)
 • Jehan Benoict (herbergknecht uit Vlaanderen)
 • Peter van Berchem
 • Wensel Berchmans, alias de Zwarte (uit Gorcum)
 • Douwe Berentsz (uit Leeuwarden)
 • Jan Bernard (uit Vlaanderen)
 • Nicolas Bernard (de Tournai)
 • Jacob Billickens
 • Blauwkercke (uit Dokkum)
 • Tanneke Bleekster
 • Roepke Blockmaker (uit Friesland)
 • Jan van Blois, gezegd Treslong
 • Maximilien de Bloys dit Cock van Neerijnen
 • Robert van Robert de Bloys
 • Jan of Jacques Blommaert (uit Oudenaarde)
 • Claes Bockesz (klokkegieter uit Leeuwarden)
 • François van den Bogaert
 • Aert Jacobsz Bom (uit Leiden)
 • Dicke Botter (uit Den Briel)
 • Philippe le Boulengier (uit Zuid-Nederland)
 • Claes Oly Bouwen
 • Dirck Liesbetsz Bouwens (dijkwerker uit Medemblik)
 • Thijmen Liesbetsz Bouwens (timmerman uit Medemblik)
 • Gelein Bouwensz (uit Middelburg)
 • Marinus Brand (dijkwerker)
 • Johan Brandt (uit Gent)
 • Erasmus van Brederode
 • Hendrik van Brederode (1531 - 1568), bijgenaamd 'Grote Geus'
 • Dirk van Breemen (cipier uit Amsterdam)
 • Breyse (luitenant van Jan Broeck)
 • Adriaen van Broecke (uit Antwerpen)
 • Marten Cornelisz Broeckensz (uit Workum)
 • Lieuwe Broersma (uit Kollumerzwaag)
 • Dirk van Bronkhorst-Batenburg (onthoofd, 1568)
 • Gijsbert van Bronkhorst-Batenburg (onthoofd, 1568)
 • Jacques Buldermans
 • Otto Jans Bults (uit Friesland)
 • Jacob Cabeljauw (uit de buurt van Gent)
 • Dirck Cornelisz Calffvel (schipper uit Rotterdam)
 • Hans Camphoirts (uit Brussel)
 • Foppe Camstra
 • Hans Carré
 • Jan Claesz Cat (uit Amsterdam)
 • Volkert Jansz Cattendyck (schipper uit Enkhuizen)
 • Jan Claesse
 • Cornelis Claessen
 • Joris Claessen
 • Claes Claesz (lakenkoopman, uit Amsterdam)
 • Claes Claesz (matroos, uit Monster)
 • Cornelis Claesz (schoenmaker, uit Hoorn)
 • Cornelis Claesz (matroos, uit Monster)
 • Frans Claesz (matroos, uit Purmerend)
 • Hendrik Claesz (schoolmeester, uit Niezijl)
 • Harmen Claesz
 • Jan (1) Claesz
 • Jan (2) Claesz
 • Joris Claesz (uit Purmerend)
 • Laurens Claesz
 • Pouwels Claesz (sjouwer, uit Amsterdam)
 • Renier Claesz (bakker, uit Amsterdam)
 • Nicolaas Jacobsz Cloot (uit Vlissingen)
 • Willem de Cloyer (schuitvoerder uit Amsterdam)
 • Dirck Cock (schoolmeester uit Den Briel)
 • Berend Coenders
 • Dirk Coenders (uit Groningerland)
 • Lubbert van Coevorden
 • Gijsbert Jansz Coninck (uit Dordrecht) (-overleden op de brandstapel, Brussel)
 • Philippus de Coninck (uit Dordrecht)
 • Pieter Jansz Coninck (uit Den Briel)
 • Jan Jansz Cooman (messenmaker uit Delft)
 • Willem Jansz Cooman (uit Vlissingen)
 • Frans Volckertsz Coornhert
 • Henri Cordermaecker
 • Cornelis (wever uit Franeker)
 • Anthonis Cornelisz (uit Amsterdam)
 • Anthonis Cornelisz (uit Veere)
 • Cornelis Cornelisz (uit Franeker)
 • Paulus Cornelisz
 • Willem Cornelisz (geboren 1546, uit Amsterdam)
 • Willem Corssen (houtkoopman uit Amsterdam)
 • Laurens Coster (schoolmeester uit Sexbierum)
 • Lenert Coster (uit Medemblik)
 • Pieter Craeck (uit Ieper)
 • Jan Cray (glazemaker uit Amsterdam)
 • Creyn van Crekem (uit Haarlem)
 • Adolf de la Croix ( -opgehangen 1571) (uit Gent)
 • Michiel Croocq (de Liège)
 • Ananias bastaard van Cruyningen (opgehangen te Arnhem op 12/1/1572) (uit Zuid-Beveland)
 • Johan van Cuyck (uit Heusden)
 • Melchior van Cuylenburg van Culemborg
 • Johan Dambricort (uit Vlaanderen)
 • Jan Deel
 • Jelys Deren (bierbrouwer uit Nieuwkerke, Vlaanderen)
 • Bernart van Deynse (uit Vlaanderen)
 • Jacob van Dielbeeck (uit Leuven)
 • Johan Dircksz (uit Dokkum)
 • Claes van Dockum (uit Friesland)
 • Ijsbrant van Dockum (uit Friesland)
 • Dirck Doeckesz (uit Friesland)
 • Jacob van Dolderen ( -opgehangen 1571) (uit Delft)
 • Willem Dominicus (uit Antwerpen)
 • Frederik van Dorp' (uit Oost-Friesland?)
 • Willem van Dorp (schout uit Delft)
 • Haitze Douwes (uit Workum)
 • Cornelis Driesz (uit Friesland)
 • Jacques le Ducq (uit Zuid-Nederland)
 • Arent van Duvenvoorde
 • Johan van Duvenvoorde
 • Roeland van der Duyn
 • Pieter Duyt (uit Amsterdam)
 • Ubbe Eelkesz (uit Oostermeer)
 • Ipe Eeltkens (uit Wirdum)
 • Effenuth (uit Friesland)
 • Johan Egbertsz (uit Groningerland)
 • Renke Eggens (uit Ulrum)
 • Jan Jansz van Egmont
 • Aeris Elbertsz (uit Nijkerk)
 • Jelle Elsma
 • Ipe Eltkens
 • Sjuck van Eminga (c1540-1586) (uit Friesland)
 • Engel (uit De Wijk, Drenthe)
 • Michiel Engelberts (uit Usquert)
 • Asinge Entens (uit Middelstum)
 • Wilke Entens van Mentheda (uit Middelstum)
 • Cornelis van Everdingen (uit Utrecht)
 • Commer Ewoutsz (uit Den Briel)
 • Heyke Eysens (uit Groningen)
 • Marck Feddes (uit Dokkum)
 • Sytke Feddes (uit Friesland)
 • Antonie de Fervacques (de Tournai)
 • Fetthie (uit Workum)
 • Riemer Feytes (uit Friesland)
 • Jan Floor, schipper (burger van Hoorn)
 • Popko Fockesz (uit Holwerd)
 • Fop (uit Ouderkerk aan de IJssel)
 • Jacques Fournier
 • Cornelis Fransz (tafelmaker uit Leiden)
 • Ipe van Fransz (uit Friesland)
 • Willem Fransz (uit Amsterdam)
 • Hans Fries ( -opgehangen 1571) (uit Winaldum)
 • Johan Friese (uit Harlingen)
 • Lambert Friese (uit Friesland)
 • Peter Friese (uit Friesland)
 • Wybe Friese (uit Friesland)
 • Ebel Frisvogel (uit Witmarsum)
 • Anthony de Fyre
 • Aedo Gabbema
 • Gerben Gabbens
 • Gijsbert Gabbes (uit Ameland)
 • Jelmer Gabbes (uit Friesland)
 • Pieter Gabbesz (uit Dokkum)
 • Bernardinus Gaerloffsz (uit Amsterdam)
 • Wouter Gaerloffsz (graanhandelaar uit Amsterdam)
 • Hartman Gauma (uit Akkrum)
 • Watze (Valerius) Gauma (uit Akkrum)
 • Cornelis Jansz Geelvinck
 • Wolter Geertsz
 • Tjaert Geertsz
 • Pieter van Gendt
 • Gerrit Gerritsen
 • Gerben Gerritsz
 • Herman Gerritsz
 • Peter Gerritsz
 • Cornelis van Ghistelle
 • Zegher Ghysbrechtsz
 • Hendrik Ghysselen
 • Claes Gijsbertsz
 • Gilles
 • Godinck of Govert (uit Harlingen)
 • Monseigneur de Graeff (uit Brugge)
 • Guillaume de Grave (uit Gent)
 • Johan Pieter Greyns
 • Pieter van Griecken (uit Amsterdam)
 • Adriaan de Grouwe ( opgehangen te Emden, 08/1571) (bakker uit Sint Winoksbergen)
 • Jan Gruys (uit Oosternijkerk)
 • Adolf van Haamstede
 • Jacob van Haemstede (uit Zeeland)
 • Johan in den Ham
 • Pybe van Haerda (1539-1571) (Pibo van Harda) (uit Friesland)
 • Jan Haring (geboren te Hoorn, gesneuveld 11/10/1573)
 • Boudewijn Hart van Abbenbroek ( -6/1571) (uit Delft)
 • Wolter Heegeman
 • Joris de Heges
 • Hendrick (uit Workum)
 • Dirck Hendricksz
 • Marcelis Hendricxz
 • Hans Hendriksz
 • Claas Hendriksz (lakenkoopman)
 • Cornelis Hendricksz ( -opgehangen 1571) (uit Vianen)
 • Frederik Hendriksz (opgehangen te Groningen eind 1571) (kleermaker uit Westerbork)
 • Hero van Heringa
 • Gautier Herlin
 • Claes Hermansz
 • Hans de Herre
 • Johan Hesselinck
 • Doecke van Hettinga
 • Homme van Hettinga ( -1574)
 • Taecke van Hettinga
 • Tiete van Hettinga
 • Jacques van Heule (de Heulle) (uit Brugge)
 • Claes Hillebrantsz
 • Agge Hillesz (geestelijke)
 • Hinne Hillesz
 • Salomon van der Hoeve (baljuw uit Schiedam)
 • Lodewijk Hoorenmaker
 • Cornelis alias Jonghelynck Hooschaert
 • Hendrik Hop/Hoppesack (uit Amsterdam)
 • Hero van Hottinga
 • Charles de Houchain
 • Ulrich Hoyer
 • Adriaen Hubrechtsz ( -opgehangen 1571) (uit Oirschot)
 • Albert van Huchtenbrouck van Huchtenbroek
 • Adriaan Huelbloc ( -opgehangen 1571) (uit Gent)
 • Peter Jacobs
 • Claes Jacobsz (uit Friesland)
 • Ipe Jacobsz (uit Workum)
 • Jacob Jacobsz (linnenverver uit Leiden)
 • Jan Jacobsz (uit Enkhuizen)
 • Jan Jacobsz (uit Kuinre)
 • Mathys Jacobsz
 • Vincent Jacobsz (uit Friesland)
 • Jacques (uit Antwerpen)
 • Jan (uit Groningen)
 • Focko Jansen (uit Friesland)
 • Lambert Jansen
 • Rewert Jansen
 • Barent Jansz (tassenmaker uit Leiden)
 • Bruen Jansz (schipper uit Farmsum)
 • Claes Jansz (waard uit Amsterdam)
 • Claes Jansz (uit Enkhuizen)
 • Cornelis Jansz (uit Workum)
 • Cornelis Jansz (uit Harlingen)
 • Cornelis Jansz (uit Monnikendam)
 • Derck Jansz (schuitvoerder uit Lemmer)
 • Evert Jansz
 • Gerben Jansz (uit Beets)
 • Hendrik Jansz (uit Niezijl)
 • Herman Jansz ( -opgehangen 1571) (palfrenier uit Leeuwarden)
 • Johan Jansz
 • Laurens Jansz (uit Zaltbommel)
 • Meinart Jansz (uit Dokkum)
 • Pauwels Jansz (uit Haarlem)
 • Roelof Jansz (uit Hallum)
 • Ryverdt Jansz
 • Willem Jansz (matroos uit Holwerd)
 • Willem Jansz (uit Friesland)
 • Cellis Janszoon
 • Pieter Janszoon
 • François du Jardin (kleermaker uit Rijssel)
 • Jan Jarichsz (geestelijke uit Terschelling)
 • Jeannin
 • Johan Jelckesz (bakker uit Leeuwarden)
 • Jelle, alias Magere Jelle (uit Dokkum)
 • Foppe Jellisz (uit Friesland)
 • Tzaling Jellesz (uit Friesland)
 • Tjebbe Jetthiesz (uit Hallum)
 • Allert van Jeveren
 • Joachim (uit Monnikendam)
 • Job (uit Gorcum)
 • Tjebke Job (uit Friesland)
 • Hendrik Joens (terechtgesteld) (uit Ameland)
 • Johan Johansz (uit Rotterdam)
 • Gillis de Jonghe (uit Sneek)
 • Pieter de Jonghe
 • Joost (zwaardveger en zeeman uit Groningen)
 • Jan Joosten (uit Friesland)
 • Aert Joostse (uit Breda)
 • Jordens
 • Thijs Jorissen (korenverschieter uit Amsterdam)
 • Claes Jorisz (uit Langezwaag)
 • Jelle Jorisz (uit Groningen)
 • Tjebke Jouckesz (uit Workum)
 • Etske Jurgiensz (uit Westernieland)
 • Jurgen Ottensz Kattenblock (uit Leeuwarden)
 • Jan Kerstensz
 • Thomas 't Kint
 • Claes Koene (uit Leiden)
 • Jacob Koman, alias Mancke Koman (uit Amsterdam)
 • Bocko Kremer (uit Dokkum)
 • Sipke Kremer (uit Jorwerd)
 • Dirck van der Laen ( (1590)
 • Hendrick Lambertsz (uit Hilversum)
 • Hermes de Landas de Landres (de Tournai)
 • Sebastiaan de Langhe (uit Veere)
 • Jehan de Lannoy (uit Zeeland)
 • Jacob Laurensz (uit Abbega)
 • Pieter van Leeuwarden (uit Purmerend)
 • Taepke Leuwensz (uit Friesland)
 • Willem Lievensz (stoelendraaier uit Middelburg)
 • Jan Dirksz Lip (uit Hoorn)
 • Litsema (uit Groningerland)
 • Hans Lollesz (uit Hallum)
 • Robert de Longueval, seigneur de la Tour et de Warlaing
 • de Loye
 • Gyse Luelkens (uit Westergeest)
 • Jacob Luenisz (uit Amsterdam)
 • Cornelis van Luerdingen (uit Friesland)
 • Andries Lues (uit De Rijp)
 • Ipo Luwesz (uit Friesland)
 • Kempe Lycklesz (uit Beesterzwaag)
 • Adriaen Maet, kapitein (uit Alkmaar)
 • Magerman (schuitvoerder uit Amsterdam)
 • Marten (uit Vlissingen)
 • Jan Martensz (uit Burum)
 • Willem Martensz (uit Burum)
 • Jan Martsz (uit Amsterdam)
 • Peter Mathysz
 • Jan Meusse (uit Domburg)
 • Melchior (wever uit Midlum)
 • Willem Meltz (uit Oost-Friesland)
 • Lieuwe Mennesz (trommelslager uit Wijkel)
 • Adriaan Menninck (wever uit Delft)
 • Menningh (uit Delft)
 • Jan Ment (uit Amsterdam)
 • Jan Martensz Merens, alias Meeroms (uit Hoorn)
 • Tjarck Micheels/Michielsz (uit Tinallinga)
 • Schoon Michiel (uit Vlissingen)
 • Jan Michielsz (predikant uit Belle, Vlaanderen)
 • Hendrik van Middelaer (uit Den Bosch)
 • Goesen Minnesz (uit Hallum)
 • Anthonis Claesz Molenaer (schipper uit Rotterdam)
 • Gijsbrecht Moos (uit Hasselt)
 • Morra (uit Friesland)
 • Pieter Nagtegael (uit Vlissingen)
 • Pieter Nannesz
 • Neelke (vriendin van Jan van Ransdorp) (uit Ijsselstein)
 • Frans van Nes (uit Schoonhoven)
 • Joanne de Nicolo
 • Dirck Adriaensz van Nierop (uit Niedorp)
 • Jan Janszoon van der Nieuwenburg, kapitein (uit Amsterdam)
 • Jochem Nievint (uit Hoorn)
 • Hans of Douwe van Offenhuizen
 • Charles Olivier (de Tournai)
 • Jacques Olivier (de Tournai)
 • Johan Omal (Jean d'Aumalle?), kannunik (de Liège)
 • Garbrant Onversaecht (uit Dokkum)
 • Hans Onversaecht (uit Schalkwijk)
 • Harman Paeschen (kleermaker uit Amsterdam)
 • Jacob Paeschen
 • Floris van Pallant, graaf van Culemborg
 • Johan Papen (uit Groningerland)
 • Jean Patrissen (koopman uit Antwerpen)
 • Marten Pauwelsz (uit Friesland)
 • Cleyn Peter (uit Visvliet, Groningen)
 • Ibo Peters
 • Joost Peters
 • Adriaen Pietersz (uit den Briel)
 • Claes Pietersz (uit Franeker)
 • Jan Pietersz (wever uit Stiens)
 • Jonas Pietersz
 • Joris Pietersz (mogelijk van Engelse afkomst)
 • Egbert Pietersz (haringkoopman uit Amsterdam)
 • Rochus Pietersz ( -opgehangen 1571) (uit Winaldum)
 • Symon Pietersz (bootwerker uit Amsterdam)
 • Jacques de la Planche (uit Belle, Vlaanderen)
 • Anthoni des Pomereaulx (opgehangen te Groningen) (de Tournai)
 • Claes Pouwels (sjouwer uit Amsterdam)
 • Dirck Quirijnsz (uit Amsterdam)
 • Jan Quirijnsz (matroos uit Noordwijk)
 • Jacob Quirynsz
 • Herbert van Raaphorst
 • Johan Reinaut Johan Renard
 • Sjoerd Reitsz (uit Wirdum)
 • Jan Remmertsz (uit Wirdum)
 • Jan van Renesse, heer tot Wylp
 • Edzard Rengers
 • Tjaard Rengers (uit Groningerland)
 • Wilco Rengers
 • Willem Rijdwijck (uit Friesland)
 • Jacob Simonsz de Rijk (graanhandelaar uit Amsterdam)
 • Ulcke Rintiesz (uit Friesland)
 • Asinge Ripperda (uit Winsum)
 • Onno Ripperda
 • Pieter Ripperda (uit Winsum)
 • Jan Robaert (uit Mechelen)
 • Claes Jansz Roelen (binnenschipper uit Amsterdam)
 • Hendrik Roelofsz (uit Friesland)
 • Johan Gerritsz Roest (uit Friesland)
 • Harmen Roeswinckel (uit Amsterdam)
 • Rincke Rommertsz (uit Friesland)
 • Bernardus of Binnert Roorda
 • Jacob Root (uit Haarlem)
 • Eloy van Rudam (de Lille) (luitenant)
 • Johan Ruechsmit (uit Friesland)
 • Jacob Ruymvel (schipper uit Rotterdam)
 • Ruyter (uit Friesland)
 • Michiel Rycke
 • Pieter Ryemers (uit Friesland)
 • Christiaen de Ryemslager
 • Antonius van den Ryn (uit Oudenaarde)
 • Gerolcke Rynthiesz (metselaar uit Jouré)
 • Berent Sackedraeger
 • Crispijn van Saltbrugge
 • Nicolaes van Sandyck (schout uit Den Briel)
 • Jacob Schalemaecker
 • Jan Schoeninck (uit Friesland)
 • Derck Schomaker (uit Maastricht)
 • Andries Schorm (geestelijke uit Weststellingwerf)
 • Coert Schroer
 • Gerrit Sebastiaansz (uit Gorcum)
 • Jelcke Seerps (uit Gaastmeer)
 • Dammas Servaesz (uit Middelburg)
 • Simon (uit Monnikendam)
 • Hans Simonsz
 • Jan Simonsz (uit Westwoud)
 • Jan Simonsz (uit Friesland)
 • Pieter Sjoerds (uit Workum)
 • Wybe Sjoerds (opgehangen te Medemblik, in 1572) (uit Workum)
 • Gerrit Slachter (uit Leeuwarden)
 • Derck Sluter (uit Bierum)
 • Frerick Smertsz (bakker uit Leeuwarden)
 • Cornelis Smit (uit Enkhuizen)
 • Jan Jansz Smit (korenkoopman uit Amsterdam)
 • Mathijs Smit
 • Willem Smit (uit Friesland)
 • Ype Smit (uit Arum)
 • Claes Snick (uit Amsterdam)
 • Snoeck (geestelijke uit Gorcum)
 • Hannibal van Solsbrugge (uit Gelderland)
 • Mercurius van Solsbrugge (uit Gelderland)
 • Speltgen (houtdrager uit Amsterdam)
 • Spiering ( -gesneuveld bij Harlingen in 1572)
 • Focko Spliter (uit Holwerd)
 • Gillis Pietersz Steltman (uit Brussel)
 • Hemke Stenwes/Steuwes (uit Groningen)
 • Ditmar Sulverschoe (uit Oterdum)
 • Johan Sulverschoe (uit Oterdum)
 • Swartien (uit Oldekerk of Hallum)
 • Thijs Sybens (uit Terschelling)
 • Ellert Symonsz (blokmaker uit Amsterdam)
 • Anthoine Syrae (de Liège)
 • Hillebrant Syties (uit Hallum)
 • Jeppes Syts (herbergier uit hallum)
 • Gerbe Sytz (uit Oosternijkerk)
 • Wigger van Sytzama (uit Franeker)
 • Jan Syvertsz (zeepzieder uit Amsterdam)
 • Taeckesz (uit Medemblik)
 • Pier Taeckesz (uit Friesland)
 • Willem Taeckesz (broer van Pier Tackesz) (uit Friesland)
 • Juw Tammes
 • Thomas (provoost uit Rossum)
 • Pipe Tjalke (uit Friesland)
 • Dirk Ties/Tyes (uit Medemblik)
 • Lucas Ties/Tyes (uit Kampen)
 • Sikke van Tiessens (uit Friesland)
 • Jacob Til (uit Hoorn)
 • Ebbe Tjaertsz (uit Jouré)
 • Wibo Tjarrels (uit Bolsward)
 • Berend Tjallinck (uit Dokkum)
 • Ulke Tjebbes (uit Wierum)
 • Wicke Tjebbesz (uit Marum)
 • Job Tonnysen (uit Brouwershaven)
 • Jehan de Touart (rechtsgeleerde uit Doornik)
 • Tiepke Towke (uit Workum)
 • Abraham de Trien (uit Zuid-Nederland)
 • Jacob Trijntjes (uit Hoorn)
 • Jérôme Tseraerts (uit Zuid-Nederland) (werd gouverneur van Vlissingen)
 • Willem van Tyffreyss
 • Popko Ufkens (uit Appingedam)
 • Ulenspiegel (uit Wierum)
 • Dutmer Ulgers (uit Groningerland)
 • Herman Ulgers (uit Groningerland)
 • Olivier Uyter Wulghen ( -opgehangen te Oostende in 8/1571) (barbier uit Gent)
 • Claes Vaer (uit Brouwershaven)
 • Tarick Vastertsz (korenkoopman uit Amsterdam)
 • N.N. Vendeville (van de Ville) Jan van Villers?
 • Hans Verhoeven (uit Antwerpen)
 • Adriaen Verhousdonck (kleermaker uit Ginneken)
 • Arent Verrijn (uit Medemblik)
 • Verstelle (uit Amsterdam)
 • Frederik van Vervou
 • Jan van Vervou
 • Hans van Vierssen (uit Delft of Deventer)
 • Simon Vieryn
 • Jacques de Visch (de Saint Omer)
 • Vogel (uit Haarlem)
 • Willem Voor de Windt (schipper)
 • Tjallinck Wattiesz (uit Dokkum of Workum)
 • Cornelis Wesselsz (uit Kollum)
 • Willem van Wedel
 • Rooie Wieger
 • Bouwen Wiggers (uit Medemblik)
 • Willem Wilckertsz (uit Friesland)
 • Willem (uit Appingedam)
 • Thomas Willems (uit Amsterdam)
 • Cornelis Willemsz (uit Vlissingen)
 • Johan Willemsz (uit Schoonhoven)
 • Michiel Willemsz
 • Sybolt Willemsz (uit Friesland)
 • Willem Willemsz (uit Hallum)
 • Ritscke Wiltschut (uit Anjum)
 • Jan van Wingen ( -opgehangen 1571) (kleermaker uit Ronse)
 • Philip van Wingelen / Filips van Wingle
 • Thonis Cornelis Wisselaersz
 • Wit (uit Hemelum)
 • Dirk Witteloo (herbergier)
 • Dirk Cornelisz Wor (uit Dordrecht)
 • Ewout Pietersz Worst (uit Vlissingen)
 • Gerrit Wouters (uit Breda)
 • Gercke Wybesz (uit Workum)
 • Claes Wybrantsz (uit Hoorn)
 • Jurrien Wybrantsz (uit Amsterdam)
 • Tjepke Wychers (uit Friesland)
 • Gerrit Ysbrantsz
 • Jantien Zegers (uit Friesland)
 • Willem van Zuylen van Nijveld, heer van Bergambacht