Genealogy Projects tagged with 1941-1944 on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Pusulan sankarivainajat

    Projekti aloitettu 23.2.2020 ja on keskeneräinen.Tähän projektiin on tarkoitus koota Pusulan sankarivainajat . Pusulan sankarivainajat , aakkosjärjestyksessä lueteltuna.Voit aloittaa liittymällä projektiin yhteistyökumppaniksi, kohdasta Toiminnot > Liity yhteistyökumppaniksi. Kannattaa myös lähettää yhtestyökutsu projektissa olijolle yhdstämisten helpottamiseksi.Kannattaa liittyä myös Pusulan -...