Genealogy Projects tagged with Engeland on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Nederlandse afstammelingen van de Britse Eilanden

    Nederlandse afstammelingen van de Britse Eilanden==Aanleiding, inleiding en toelichting: In onze stambomen zitten soms voorouders waarvan we de oorsprong niet kunnen bepalen. Soms zelfs met hele 'aparte ' familienamen. Misschien was het wel iemand van Engelse, Schotse of Ierse oorsprong? Een soldaat, een koopman, een dominee? Met name ten tijde van de Spaanse overheersing van de de Lage Landen ...