Genealogy Projects tagged with Ierland on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Nederlandse afstammelingen van de Britse Eilanden

    Nederlandse afstammelingen van de Britse Eilanden Aanleiding, inleiding en toelichting : In onze stambomen zitten soms voorouders waarvan we de oorsprong niet kunnen bepalen. Soms zelfs met hele 'aparte ' familienamen. Misschien was het wel iemand van Engelse, Schotse of Ierse oorsprong? Een soldaat, een koopman, een dominee? Met name ten tijde van de Spaanse overheersing van de de Lage Lan...