Genealogy Projects tagged with Harju-Risti on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Vilivalla kalmistu

    Olete teretulnud kõik need kes soovivad oma lähedased seoses selle rahupaigaga ära märkida ja projekti lisada. Projekt "Vilivalla kalmistu" koondab neid, kes on aegade jooksul seal oma rahu leidnud. Projekti on lisatud ka orbprofiilid persoonidest, kelle hauatähised asuvad Vilivalla kalmistul või on ära toodud Haudi andmebaasis Vilivalla kalmistul olevaks kuid kelle seosed suure puuga on ...