Genealogy Projects tagged with Kasperwiek on the Geni Family Tree

« Back to Projects Dashboard

  • Käsmu kapteniküla

    Käsmu külale vaevalt küll maailmas mereajaloo vaatevinklist võrdset leidub. Küla sajast perest on võrsunud üle saja kapteni, lisaks lugematu hulk muid meremehi. Siia projekti soovimegi kokku koguda Käsmu päritolu laevajuhid. In the history of seafaring there is no match for a little Estonian village of Käsmu - from a hundred families of this village grew up over 100 seacaptains, not to ment...